Publicerad: 2015-06-15 16:00 | Uppdaterad: 2015-06-15 16:14

15 miljoner till världsunik forskning kring hjärtsvikt

Hjärtläkaren Lars Lund vid institutionen för medicin, Solna tilldelas Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor. En omfattande och unik forskningsstudie kring hjärtsvikt har som mål att hitta en ny behandling som räddar liv och minskar antalet sjukhusinläggningar.

Lars Lund. Foto: Stefan Zimmerman– Hjärtsvikt av typen där hjärtat är stelt och inte kan fyllas med blod är vår tids största hälsoproblem och utmaning för vår forskning. Nu får vi möjlighet att göra den första kanske mest framgångsrika behandlingsstudien någonsin inom detta viktiga område, säger Lars Lund, docent på institutionen för medicin, Karolinska Institutet och överläkare på Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsprojektet är unikt i sitt upplägg och omfattar två delar: dels grundforskning för att hitta mekanismerna bakom sjukdomen. Dels arbetar han och hans grupp med det nationella Svenska hjärtsviktsregistret RiksSvikt. Stora forskningsanslaget tilldelas för en landsomfattande randomiserad studie av läkemedlet Spironolakton som görs helt inom registret. Studien omfattar 4 000 patienter som rekryteras och följs under cirka fem år. Detta är den första randomiserade studien av hjärtsvikt som görs i ett register i världen.

– Varje år delar vi ut vårt största anslag till svenska forskare som verkligen gör skillnad för de som drabbas. Lars Lunds världsunika forskning kan leda till att fler överlever och får ett bättre liv och det är vi tacksamma över att kunna bidra till, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag är det största anslaget i Sverige inom forskningsområdet hjärt-lungsjukdomar.

Läs mer om Hjärt-Lungfondens Stora anslag.

Läs mer om Lars Lund.