Publicerad: 2015-09-07 22:57 | Uppdaterad: 2015-09-08 11:42

15 miljoner till donationsprofessur i klinisk geriatrik väntas placeras vid NVS

Stiftelsen Stockholms Sjukhem donerar 15 miljoner kronor till Karolinska Institutet för finansiering i tio år av en professur i klinisk geriatrik. Donationsprofessuren är tänkt att placeras vid NVS.

Inriktningen för Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik kommer att vara åldrandets sjukdomar och vård av äldre. Uppdraget omfattar bland annat forskningsstrategisk ledning, egen forskning, handledning av forskarstuderande och uppgift att bidra till forskningsanknytning i utbildningen i geriatrik vid Karolinska Institutet.

Professuren är tänkt att placeras vid NVS, medan innehavaren kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats vid enheten för forskning, utveckling och utbildning på Stockholms sjukhem på Kungsholmen i Stockholm. Rekryteringsarbetet inleds under hösten med målet att donationsprofessuren ska tillsättas den 1 april 2016.

– Vi är mycket glada och stolta över att även den nya donationsprofessuren från Stockholms sjukhem är tänkt att placeras vid institutionen NVS. På så sätt bibehålls ett mycket fruktbart och framgångsrikt samarbete med Stockholms Sjukhem som startades av professor Åke Seiger, säger Maria Eriksdotter prefekt vid NVS.

– Donationsprofessuren ger möjligheter att ytterligare utveckla utbildning och forskning inom geriatriken. Ökande ålder i befolkningen innebär stora utmaningar kopplade till åldrandets sjukdomar, vård och omsorg. Forskning och utbildning är avgörande för hur vi tar oss an dessa utmaningar. Vid NVS är vi stolta över att på många sätt leda utvecklingen, något som Stockholms Sjukhem mycket generösa donationsprofessur starkt bidrar till.

Läs KI:s pressutskick om nyheten här.