Publicerad: 2017-12-08 09:14 | Uppdaterad: 2017-12-08 09:45

14,8 miljoner till forskningsprojekt om prevention av blodpropp vid gipsning av underbenet

Vi gratulerar Paul Ackermann vid gruppen Ortopedi som får 14,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för forskningsprojektet "Prevention av trombo-embolism och läkningsstörningar vid immobilisering av nedre extremiteten – multicenterstudie med adjuvant intermittent pneumatisk kompressionsterapi”.

-Risken att drabbas av blodpropp vid gipsning av underbenet efter skada eller operation är stor. Tyvärr fungerar inte de gängse medicinska blodproppshämmarna effektivt, troligtvis på grund av nedsatt blodcirkulation i det immobiliserade benet. Det finns därför ett behov av nya behandlingsstrategier, säger Paul Ackermann.

Mekanisk blodproppshämning via sk. intermittent pneumatisk muskelkompression (IPC) är en relativt ny behandlingsmetod som använts hos sängbundna patienter för att stimulera blodflödet för att åstadkomma minskad risk för blodpropp. Huruvida IPC kan hämma blodproppsbildningen hos uppegående patienter som underbensimmobiliserats och samtidigt eventuellt kan förbättra läkningen är ännu oklart.

Vi avser därför i en nationell multicenterstudie hos 1300 patienter undersöka om tillägg av IPC vid underbensimmobilisering kan minska risken för blodproppsbildning och stimulera läkningen. Riktad fysikalisk IPC-terapi kan visa sig vara en effektiv behandling som snabbt kan omsättas för ökad patientsäkerhet och minskade kostnader vid skada som kräver immobilisering i öppenvården.

I samarbete med Sveriges landsting stöder Vetenskapsrådet klinisk behandlingsforskning. Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.