Publicerad: 2015-10-02 02:33 | Uppdaterad: 2015-10-03 21:46

125 kinesiska läkare ska gå kurs i demens vid NVS

Den två veckor långa kursen på avancerad nivå ges under 2015 och 2016 som uppdragsutbildning vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Detta efter en överenskommelse med det kinesiska läkarförbundet, Chinese Medical Association.

– Vi är mycket nöjda med avtalet som ger oss en stark roll inom en växande demensutbildning i Kina. Det visar på stort förtroende hos det kinesiska läkarförbundet för den mycket höga kompetens som finns inom Centrum för Alzheimerforskning, vid NVS och Karolinska Institutet (KI) samt vid de inblandade geriatriska klinikerna, säger Erik Sundström, forskare vid NVS och en av dem som organiserar kursen.

Utbildningen riktar sig främst till läkare med erfarenhet av demenssjukdomar. Utöver forskare vid KI deltar kliniska experter från Karolinska universitetssjukhuset, Stockholmsgeriatriken och Stockholms sjukhem/Brommageriatriken i undervisningen. En första kurs hölls i maj och blev mycket uppskattad. Deltagarna får en översikt av nuvarande kunskapsläge med den senaste forskningen inom patologi, sjukdomsmekanismer, genetik, diagnostik, behandling och vård.

Zhu JieMånga personer och organisationer har starkt bidragit till detta samarbete, och en persons engagemang betyder extra mycket.

– Vår medarbetare docent Zhu Jie har en ovärderlig roll. Detta är resultatet av ett mycket långvarigt förtroendeskapande arbete som hon har utfört för KI och vår institution, och som hon fortsätter att utveckla, säger Erik Sundström.

Sedan 2012 har Zhu Jie arbetat för att sprida kunskap om verksamheten vid NVS och KI, bland annat genom att föreläsa i flera av Kinas större städer och anordna möten om samverkan i utbildning. Konkurrensen har minst sagt varit hård. Aktörer i USA, Canada, Australien och Danmark har också strävat efter för att få till liknande samarbeten med Kina.

Varför är samarbetet med Kina så viktigt?

– Kina har väldens största population och mer än sex miljoner fall av Alzheimers sjukdom (AD), en siffra som kommer att bli än större med ökad ålder i befolkningen. För att hantera utmaningen som detta innebär vill landet samarbeta med de främsta internationella forskarna och utbildningsgivarna inom området. Vid NVS har vi mycket kunskap att dela med oss av som kan bidra till att vårdgivarnas kunskaper ökar och patienterna får bättre vård, berättar Zhu Jie och fortsätter:

– Den stora mängden fall av AD i Kina innebär också helt nya möjligheter för vår verksamhet. I landet finns mycket data om ärftlighetsfaktorer bakom AD och goda möjligheter att undersöka nya mediciner snabbt och säkert. Flera kinesiska institutioner har mycket framgångsrik forskning inom demens. Båda parterna drar stor nytta av detta samarbete.