Publicerad: 2010-09-01 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

114 000 invånare får hälsoenkät i brevlådan

De kommande veckorna får cirka 114 000 stockholmare, det vill säga fem procent av länets befolkning, en inbjudan att vara med i Hälsoenkät 2010. Hälsoenkät 2010 är en stor undersökning som genomförs vart fjärde år av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet. Resultaten kommer att leda till ny kunskap om hur ohälsa och sjukdom kan förebyggas.

Syftet med Hälsoenkät 2010 är att ta reda på hur befolkningen mår i Stockholms län. Kunskapen är viktig för många verksamheter i samhället  exempelvis för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt, att skolan ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett friskt liv och att arbetsgivare ska kunna verka för en god arbetsmiljö. Undersökningen ligger också till grund för forskning om orsaker till ohälsa och dess konsekvenser.

I det första brevet får de slumpmässigt utvalda deltagarna inloggningsuppgifter för att besvara enkäten via webben. Om man inte besvarat enkäten på webben inom några veckor får man en pappersenkät hemskickad i brevlådan.

Den här studien är en av de största svenska studierna i sitt slag någonsin och kommer att leda till ny kunskap om hur ohälsa och sjukdom kan förebyggas. Studie består av två delar. En del av de inbjudna har deltagit i tidigare hälsoenkäter medan andra är med för första gången.

En supporttjänst per telefon kommer att finnas för de som får Hälsoenkät 2010 och där kommer man att hjälpa till med enkätfrågorna samt förklara hur det går till och varför det är viktigt att svara. Under hösten kommer också stöd på olika språk att erbjudas.

Vid frågor om hälsoenkäten, var vänlig kontakta: