Publicerad: 2010-10-01 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

1000 proteiner kartlagda

Forskningsorganisationen Structural Genomics Consortium (SGC) har efter sex års arbete kartlagt 3D-strukturen hos sitt 1000e biomedicinskt intressanta protein.

SGC är en internationell icke vinstdrivande organisation som sedan 2004 arbetar med att fastställa den tredimensionella strukturen hos den del av människokroppens proteiner som anses ha högst relevans för aktuell biomedicinsk forskning. Varje undersökt struktur läggs in i en fritt tillgänglig proteindatabank. Bakom svenska delen av SGC står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, VINNOVA och Karolinska Institutet.

Det 1000e proteinet som nu har lagts in proteindatabanken kallas JmjD2C och anses spela viktiga roller för såväl stamcellers förnyelse som cancerutveckling.

Kontaktperson: