Publicerad: 2009-12-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

100 miljoner till Swedish Brain Power

[PRESSMEDDELANDE 2009-12-21] Det nationella forskningsnätverket Swedish Brain Power, som leds och samordnas från Karolinska Institutet, får 100 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskningen är inriktad på tidig diagnostik och behandling samt förbättrad vård av patienter med Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS.

Bengt WinbladFoto: Johan Bergmark

- Det här betyder att Sverige kan behålla sin position i frontlinjen inom neuroforskningen i Europa och världen. Svensk neuroforskning blir nu också än mer attraktiv som partner både för svensk och utländsk industri, säger professor Bengt Winblad.

Bland de framgångar som nätverkets forskare uppnått finns viktiga upptäckter för tidig diagnos av demenssjukdomar. Nya biomarkörer har tagits fram som kan analyseras i ryggmärgsvätska och speglar vad som händer i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom. Forskarna har byggt upp ett flertal databaser, till exempel det svenska demensregistret SveDem som lägger grunden för en likvärdig diagnostik och behandling av demenssjukdomar över hela landet. Nya riskgener har hittats för sjukdomarna ALS och frontotemporal demens. Dessutom har nya djurmodeller utvecklats vilka öppnar oanade forskningsmöjligheter. Instrument har också utarbetats för att mäta olika faktorer i omvårdnaden och funktionsförmåga hos friska äldre och äldre med kognitiva problem.

- När det gäller läkemedelsforskning är Swedish Brain Power ofta förstahandsvalet för företag som vill genomföra kliniska prövningar av nya behandlingar mot Alzheimers sjukdom, framhåller Bengt Winblad.

Han ser hoppfullt på möjligheten att få fram en ny generation läkemedel mot Alzheimers sjukdom inom fem år. Även när det gäller Parkinsons sjukdom och ALS finns lovande läkemedelsidéer att vidareutveckla.

Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse på 20 miljoner kronor per år under fem år, kommer att stärka intresset för neurodegenerativa sjukdomar på olika håll i samhället.

Swedish Brain Power startade 2005 tack vare ett femårigt stöd från Invest in Sweden Agency, KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vårdalstiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och VINNOVA. I nätverket ingår ledande neuroforskare från Umeå, Nordanstig, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg, Lund och Malmö. Verksamhet är uttalat tvärvetenskaplig och prioriterar samverkan mellan akademi och industri. Den internationella expertgrupp som utvärderade forskningen 2008 kallade nätverket "en succé".

För frågor, kontakta: