Publicerad: 2016-02-04 09:58 | Uppdaterad: 2016-02-08 10:44

100 000 USD till forskning om funktionella biomarkörer vid Alzheimers sjukdom

Vid Alzheimers sjukdom (AD) kan de första skadorna på nervsystemet uppkomma flera årtionden innan symtom märks. I ett nytt projekt, finansierat av Alzheimer´s Association, USA, ska forskare undersöka möjligheten till tidig diagnos och utvärdering av läkemedel genom nya funktionella biomarkörer.

– En tidig och korrekt diagnos är viktig för patienterna och deras anhöriga samt för hälso- och sjukvården, säger projektledare Taher Darreh-Shori, senior forskare vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi.

– I projektet ska vi undersöka en substans, som vi kallar för CH26, med lovande potential som funktionell biomarkör, och som därmed skulle kunna ge värdefull information på ett tidigt stadium om huruvida en person kommer att utveckla Alzheimers sjukdom.

Experimentellastudier visar att CH26 binder bra till enzymet Choline-acetyltransferase (ChAT; läses Katt). Enzymet är essentiellt i produktionen av signalsubstansen acetylkolin, som i sin tur hänger ihop med minne och kognitiva förmågor. Vid AD är de kolinerga signalsystemen de första att skadas, detta genom att Acetylkolin inte finns i tillräcklig mängd.

Med hjälp av CH26-substansen hoppas forskarna kunna mäta ChAT och få information om hur väl signalsystemen fungerar. Tanken är att använda CH26 som ett spårämne mot ChAT. På detta sätt kan analysen göras med en hjärnavbildande teknik, så kallad PET (positron emission tomography).

Förhoppningen är att CH26-substansen även ska kunna användas för att utvärdera effekten av nya läkemedel mot AD.

– Ett läkemedel som sätts in tidigt under sjukdomsförloppet skulle kunna fokusera på att återställa balansen av ChAT och därmed även av Acetylkolin. Med en biomarkör som mäter funktionen kan vi bedöma om medicinerna fungerar eller inte, säger Taher Darreh-Shori.

Forskningsprojektet går under namnet ”Novel Lead ChAT-PET tracer as early diagnostic and theragnostic biomarker”. Andra forskare i projektet är professor Agneta Nordberg, professor Bengt Långström och postdoc Rajnish Kumar.