Publicerad: 2008-08-15 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

100 000 Euro i anslag till KI-professor

Professor Mona Ståhle har vunnit 100 000 Euro i forskningsanslag i ett program som Wyeth har om bästa förslag på forskningsprojekt kring bl a psoriasis.