Publicerad: 2015-04-20 16:59 | Uppdaterad: 2017-06-02 12:43

10 nya instruktörer i Akut omhändertagande av självmordsbenägen person (AOSP)

AOSP-utbildning

Under två dagar vecka 16 utbildades 10 nya instruktörer i Akut omhändertagande av självmordsbenägen person (AOSP), i NASP:s lokaler på KI, campus Solna.

De nyutbildade instruktörerna kom från spridda delar av landet; Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, Brandmästaren K.B (Stockholm), Polismyndigheten i Stockholms län, landstinget i Västernorrland och landstinget i Dalarna.

Deltagarna fick under utbildningen kunskap om psykisk hälsa och livskriser, depression, ångestsyndrom, substansrelaterade sjukdomar, psykoser och självmordsbeteende. I människonära yrken som inom räddningstjänst och sjukvård är det av största vikt att ha förståelse för psykisk ohälsa och känna sig trygg i mötet med en person som mår psykiskt dåligt.

AOSP föreläsning

Utbildningen, som är 16 timmar utspridd på två dagar, lär också ut hur blåljusorganisationerna samverkar mellan varandra och med andra aktörer (exempelvis socialtjänsten, kriminalvården och sjukvården), samtalsmetodik, samtalsträning, arbetsmiljöfrågor samt vilken lagstiftning som gäller i olika situationer.

AO

De nyutbildade instruktörerna är nu behöriga att själva utbilda i den fem till åtta timmar långa AOSP-kursen. Mer om AOSP:s instruktörsutbildning och kurs finns att läsa under länken nedan.

Huvudinstruktörer på utbildningen var Britta Alin Åkerman (NASP), Conny Söderberg (f.d. Storstockholms brandförsvar) och Ulrika Bratt (Polismyndigheten i Stockholms län)

Utbildningen AOSP är ett samarbete mellan NASP vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting, SOS Alarm, Polismyndigheten i Stockholms län, Storstockholms brandförsvar och AISAB.