Publicerad: 2015-08-21 10:37 | Uppdaterad: 2015-10-08 13:58

10 miljoner kronor till forskning om tidig utveckling hos spädbarn med risk för autism och ADHD

Forskaren Terje Falck Ytter vid KIND har fått medel i Jubileumsutlysningen från Riksbankens Jubileumsfond. Projektet har titeln "Tidig utveckling hos spädbarn med risk för autism och adhd: En longitudinell studie med fokus på divergenta och konvergenta mekanismer".