Publicerad: 2011-10-10 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

10-årsjubileum samlar världseliten i genusmedicin

[PRESSINBJUDAN 2011-10-10] Karolinska Institutets centrum för genusmedicin är med sina 10 år ett av världens första forskningsnav i genusmedicin. Forskare har bland annat visat att det finns skillnader mellan könen vad gäller orsak, förekomst, klinisk bild och prognos vid hjärt-kärlsjukdom, neuropsykiatriska tillstånd, metabola sjukdomar och inflammatoriska sjukdomar.

I samband med att centret fyller 10 år kommer Karolinska Institutet att vara samlingsplats för några av världens mest framstående experter på genusmedicin.

Jubileumsseminariet invigs kl 09.00 den 17 oktober under högtidliga former av H.M. Drottning Silvia och Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson. Därefter kommer så vitt skilda programpunkter som Olikheter mellan mäns och kvinnors sätt att söka vård, Den sårbara mannen, Den sårbara kvinnan samt Genusperspektiv vid byggandet av Nya Karolinska Solna att avhandlas.

Bland talarna återfinns bland annat:

Marianne Legato, professor i hjärt-kärlsjukdomar vid Columbia University, New York som kommer att tala om genusmedicinens utveckling i världen. Hon är en av pionjärerna inom ämnet och har varit en förebild vid uppbyggandet av Karolinska Institutets centrum för genusmedicin. Marianne Legato grundade tidskriften Journal of Gender Medicine och hon var redaktör för den första läroboken om genusmedicin. Hon har även skrivit ett flertal populärvetenskapliga böcker i ämnet.

Marek Glezerman, professor i gynekologi vid Tel Aviv University, Israel och president för International Society of Gender Medicine. På seminariet kommer han att prata om den sårbara mannen. Marek Glezerman forskar inom fetal programmering och skillnaden mellan pojk- och flickfoster. Han har i en studie på 66 000 födslar visat att myten om att förlossningar där barnet är en pojke ofta är mer komplicerade stämmer rent vetenskapligt. Pojkar löper också större risk att födas för tidigt.

Är din redaktion intresserad av att bevaka en eller flera av programpunkterna, är ni välkomna att höra av er så snart som möjligt genom att mejla till pressinfo@ki.se. Det går naturligtvis också att få enskilda intervjuer med talarna i samband med seminariet.

För mer information, kontakta: