Publicerad: 2021-02-22 14:00 | Uppdaterad: 2021-02-22 15:11

Vill du vara med på en video-intervju och värdera hälsotillstånd för barn?

Sjuk pojke.
Foto: Rachel Bostwick.


Intervjustudien genomförs för att öka kunskap om hur personer uppfattar, tänker och resonerar kring att värdera hälsotillstånd för barn.

Hur går studien till?

Att vara med i studien innebär att du kommer att delta i en video-intervju där du kommer att få svara på frågor om vad du tycker om olika hälsotillstånd för ett 10-årigt barn. Intervjuledaren kommer att presentera värderingsövningarna leda dig igenom och finnas till hands för att göra förtydliganden och svara på frågor.

Under intervjun kommer du att tillfrågas om du skulle kunna tänka dig att byta bort levnadsår mot ett bättre hälsotillstånd. Du kommer även att få svara på frågor om dig själv och din egen hälsa.

Hela intervjun kommer att spelas in och beräknas att ta ca 1,5 timme. Ersättning för din medverkan är ett presentkort. Intervjun genomförs digitalt via zoom, du kommer få tillgång till zoom via en länk och ett lösenord som skickas ut till dig per e-post.

Vem kan delta?

Du som är över 18 år kan delta i studien.

Hur används svaren?

Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att svar kommer behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultaten från intervjuerna kommer att rapporteras på gruppnivå.

Deltagande är frivilligt

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Om du väljer att avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvarig för studien.

Kontaktuppgifter

Om du är intresserad av att vara med och vill ha mer information om studien, skicka ett mail till intervjuledaren Mimmi Åström, mimmi.astrom@ki.se.

Huvudansvarig forskare för studien är Kristina Burström, kristina.burstrom@ki.se, docent i hälsoekonomi, Institutionen för Lärande, Information, Management och Etik (LIME).