Deltagare till studie sökes Vad händer i hjärnan när vi ser på film och hur förändras det under åldrandet?

I en forskningsstudie vid Karolinska Institutet undersöker vi hur hjärnan aktiveras när vi ser på film, och hur kunskap om detta kan bidra till ökad förståelse för hur våra kognitiva funktioner är organiserade i hjärnan och förändras när vi åldras.

Bild på en biosalong med stolar där man ser huvuden bakifrån som tittar på en animerad film på filmduken.
Foto: Pexels.

Som deltagare testas man vid ett tillfälle som tar ca 1 timme. Vid detta tillfälle får man titta på några videoklipp, bedöma olika aspekter av dessa, samt svara på några frågor om filmerna.

Vem kan delta?

Vi söker friska frivilliga deltagare mellan 20-80 år. Som tack för deltagande utgår en ersättning på 150 kr. 

Anmälan

Är du intresserad av att vara med, eller vill veta med om studien, är du välkommen att kontakta oss via e-post: filmstudie-nvs@ki.se

Ansvarig forskare

Saana Korkki

Postdoktor

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.