Publicerad: 2022-10-17 07:47 | Uppdaterad: 2022-10-17 10:46

Utlysning av uppdrag som ordförande i Kurs- och programkommittén

Är du intresserad av att bidra till KI:s forskarutbildning genom att leda arbetet för ett attraktivt utbud av kurser och andra lärandeaktiviteter av hög kvalitet?

Kurs- och programkommittén (KPK) är underställd Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) och har via delegation tilldelats beslutsrätt i vissa frågor. Nu söker vi en ny ordförande.

Din roll och ditt uppdrag

Som ordförande är ditt övergripande uppdrag att leda kommitténs arbete i att samordna och bereda frågor rörande forskarutbildningskurser och forskarutbildningsprogram på KI. Arbetet utförs i nära samarbete och med stöd från tjänstemän vid universitetsförvaltningen. 
Förutom att leda KPK:s möten ingår det i din roll att slutgranska kursplaner och besluta om fastställande, ansvara för uppföljning och återrapportering av forskarutbildningsprogrammen samt att samråda i löpande frågor inom KPK:s ansvarsområde och angränsande områden, m.m. Uppdraget beskrivs utförligare i en uppdragsbeskrivning.

Vem är du?

Vi ser gärna att du:
-    är insatt och engagerad i KI:s forskarutbildning och dess förutsättningar
-    har god kunskap om KI:s organisation
-    är docent eller professor vid KI
-    har erfarenhet av akademiskt ledarskap
-    har pedagogisk kompetens och erfarenhet av undervisning
-    har förmåga att etablera goda relationer och att främja ett öppet och respektfullt arbetsklimat
-    behärskar svenska och engelska (beroende på kommitténs sammansättning kan mötena komma att hållas på engelska, medan underlag kan vara på båda språken).
-    vill verka för KI:s och forskarutbildningens bästa

Omfattning

Uppdraget omfattar 20 % och institutionskompensation för uppdraget utgår med nivå IK3A.
Tillträde är 2023-01-01 (eller enligt överenskommelse) och sträcker sig till att börja med fram till 2023-06-30 (eftersom uppdraget följer KPK:s mandatperiod). Därefter fattas nytt beslut inför kommande mandatperiod.

Intresseanmälan

Skicka din intresseanmälan innehållande CV och motivering till doctoralcourses@ki.se senast 2022-11-07.

Kontakt

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor