Skip to main content
Publicerad: 2019-09-17 11:08 | Uppdaterad: 2019-09-17 11:30

Utlysning av resebidrag för klinisk forskning inom urologi vid MMK och KIDS

Stiftelsen för klinisk forskning och omvårdnadsforskning inom urologi vid Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset, nr 223, utlyser härmed resebidrag i syfte att främja klinisk urologisk forskning och utveckling av urologisk vård samt omvårdnadsforskning inom urologi vid Karolinska Sjukhuset och Danderyds sjukhus.

Behörighet

Behöriga att söka är personal anställd vid de urologiska klinikerna vid Danderyds sjukhus eller Karolinska Universitetssjukhuset samt registrerade doktorander och forskare som är anknutna till Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus (KIDS) eller Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) vid Karolinska Institutet. Forskningen eller utvecklingen av vården ska vara av klinisk urologisk karaktär och involvera patienter.

Belopp

Resebidrag kan uppgå till maximalt 20 000 kr.

Ansökan

För ansökan om resebidrag ska följande bifogas:

- Abstract samt bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits om syftet med resan är att åka på konferens för att presentera abstract.

- Personlig inbjudan till konferens eller institution om den sökande inbjudits till konferens som chairman, föreläsare eller liknande eller till institution/lab.

- Kursprogram samt intyg om sökt eller erhållen kursplats för den som söker bidrag för kurs.

- Beskrivning av resans syfte och mervärdet för den resande om annat syfte än ovan.

- För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas.

- Budget för resan.

Ansökan inkl. bilagor skickas som en PDF-fil till fonder@ki.se, senast 2019-10-11

Beslut

Beslut om tilldelning tas av prefekterna vid KIDS och MMK och beslut om tilldelning meddelas samtliga sökande via e-post i början av november månad.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se

Documents