Skip to main content
Publicerad: 2020-06-11 10:50 | Uppdaterad: 2020-06-26 16:46

Utlysning av medel för pedagogiska utvecklingsprojekt

Utlysning av medel för pedagogisk utveckling av kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

I syfte att höja kvaliteten på KI:s utbildningar görs en satsning av Kommittén för utbildning respektive Kommittén för forskarutbildning (genom Kurs- och programkommittén), för att stödja kompetenta och engagerade lärarlag att utveckla en kurs enligt modern pedagogik med digitala verktyg.

Kursutveckling samt implementering och integrering av digitala verktyg (till exempel genom användning av relevanta funktioner i Canvas, utveckling av digitala examinationer, och integrerande av digitala verktyg som främjar interaktivt lärande på distans) är en viktig del av pedagogiskt utvecklingsarbete vid Karolinska Institutet.

Denna satsning möjliggör resurser för finansiering av lärartid och stöd från UoL som kan bana väg för nya exempel i ”best practice” som kan komma fler till gagn vid KI. Kurser som utvecklas inom ramen för denna satsning ska fungera som inspiration till lärare och program brett på KI, samt främja framtida utbildningsutveckling genom att erfarenheter sprids.

Ansökan om medel för att utveckla befintliga kurser på KI samt projektplanen granskas av en bedömargrupp utsedd av Kommittén för utbildning och Kommittén för forskarutbildning/Kurs- och programkommittén. Kriterier kommer bestå av kursdesign kvalitet, genomförbarhet, förväntat genomslag, och implementeringsplan.

Utlysning planeras till augusti 2020.

Som ett led i ansökningsprocessen anordnar UoL en workshop för kursutveckling enligt ABC-modellen den 21 augusti (10:00-12:00). Anmälningsformulär till workshopen kommer att publiceras i juli på högskolepedagogiska kurser.

Contact