Publicerad: 2020-09-18 10:18 | Uppdaterad: 2020-09-18 10:50

Uppdrag som klinisk assistent på MedH från januari 2021

Institutionen för medicin, Huddinge, utlyser ett uppdrag som klinisk assistent från januari 2021.  

Arbetsuppgifter: Som klinisk assistent deltar du i kursledningens arbete med att planera, leda, genomföra, examinera och utvärdera undervisningen på läkarprogrammets termin 5 och 6 (främst kursen i klinisk medicin). Du biträder kursansvarig som är din arbetsledare och du samarbetar med kursadministratörer, lärare och kliniska handledare. Du håller en fortlöpande kontakt med studenterna och deltar i olika undervisningsmoment. Du får en omfattande erfarenhet av undervisning, ges goda möjligheter till fortbildning inom medicinsk pedagogik och samlar pedagogiska meriter som är svåra få på annat sätt. Gott om utrymme kommer också finnas för egen forskning. Du behåller kontakten med din klinik då utrymme för klinisk verksamhet ingår. Huvuddelen av den kliniska verksamheten skall helst vara förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 
 
Arbetstid: Heltid. 
 
Anställningsform:
Projektanställning med varaktighet ett år eller enligt överenskommelse från januari 2020 med möjlighet till förlängning.  Datum för tillträde efter överenskommelse. Uppge (Dnr: 2-3711/2020). För upplysningar kontakta Grundutbildningsansvarig Agneta Månsson-Broberg, via telefon 070-098 77 92, e-mail agneta.mansson.broberg@ki.se  eller administrativ chef Klas Karlsson Tel 524 833 02,
e-mail klas.karlsson@ki.se 
 
Kvalifikationer: Sökanden skall vara legitimerad läkare och verksam inom de kliniker som bedriver undervisning under kursen i klinisk medicin. Det är en fördel om sökanden är forskningsaktiv vid institutionen. 
 
Ansökan skall vara inkommen senast den 12/10, 2020 till: Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm, att: Karin Sendek. Märk ansökan med diarienummer 2-3711/2020. 
 

Kontakt