Publicerad: 2021-05-12 12:55 | Uppdaterad: 2021-06-03 11:13

Tvåstegsverifiering blir obligatoriskt på KI under våren 2021

Tvåstegsverifiering innebär att du loggar in i två steg: med hjälp av din e-post och lösenord, och med en kod eller godkännande via en app i din telefon. Tvåstegsverifiering blir obligatorisk för alla medarbetare under 2021, men du kan aktivera funktionen redan nu. Införandet av tvåstegsverifiering är en åtgärd för att öka säkerheten för ditt KI-konto och för att förhindra att ditt konto kan kapas. 

Tvåstegsverifiering skyddar din användaridentitet på KI (förhindrar ID-kapning) och ökar säkerheten när du loggar in med ditt med KI-konto till KI:s olika IT-tjänster och system.  

Funktionen används för att bekräfta att det är du som loggar in mot KI:s IT-tjänster som till exempel Outlook, Microsoft Teams, SharePoint och OneDrive. Införandet av tvåstegsverifiering berör enbart medarbetare på KI och inte studenter. 

När sker införandet av tvåstegsverifiering? 

När tvåstegsverifiering införs vid din institution eller avdelning kommer du att få information via mejl, men du kan redan nu aktivera tvåstegsverifieringen – du behöver inte vänta.  

Du hittar även en preliminär tidplan på denna sida under rubriken ”Tidsplan för införandet” 

Så aktiverar du tvåstegsverifiering för ditt KI-konto 

För att aktivera tvåstegsverifiering behöver du tillgång till en mobiltelefon som kan installera appar från Appstore eller Google Play. 

Guide för att ladda ner och aktivera appen på din telefon:  
Multifaktorautentisering via appen Microsoft Authenticator 

Du som redan har aktiverat appen Microsoft Authenticator och verifierar din inloggning via appen, behöver inte göra något. 

Har du ingen mobiltelefon att aktivera appen på?

Du kan aktivera Microsoft Authenticator på din KI-tjänstemobil eller på din privata mobil. Har du ingen mobil att aktivera appen på kan du ansöka om en koddosa (2-faktortoken) för din tvåstegsverifiering.

Du fyller i blanketten nedan och skickar den till din administrativa chef. Hur du hämtar ut din dosa står i blanketten. Om du redan har en koddosa för VPN kan du återanvända den. Kontakta IT-support för att konfigurera den. 

Beställning av 2-faktortoken (dosa) för tvåstegsverifiering.

Varför införs tvåstegsverifiering på KI? 

Tvåstegsverifiering är en åtgärd för att öka säkerheten för inloggning med KI-konto och det förhindrar att ditt konto på KI kan kapas. Om någon kommer över lösenordet till ditt KI-konto förhindras hen att logga in på ditt konto när tvåstegsverifieringen är aktiverad, eftersom inloggning behöver verifieras med din telefon, när det sker från en extern enhet. 

Under hösten 2020 utkom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med föreskrifter om informationssäkerhet och säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter, där det anges att flerfaktorautentisering ska användas ”vid åtkomst till produktionsmiljö via externt nätverk eller till informationssystem som bedöms ha behov av utökat skydd”. (MSBFS2020:7, 4 kapitlet, 5 paragraf) 

Tidplan för införandet

Institution Deadline för att aktivera tvåstegsverifiering
UF/UL 2021-05-17
KM 2021-05-24
IMM 2021-05-27
KI-SÖS 2021-05-31
MBB 2021-06-01
LABMED 2021-06-02
CLINTEC 2021-06-07
MedH 2021-06-08
NVS 2021-06-09
GPH 2021-06-10
MWLC 2021-06-14
UoL 2021-06-14
CMB 2021-06-14
MTC 2021-06-15
INCF 2021-06-15
Neuro 2021-06-16
FYFA 2021-06-17
MedS 2021-08-34
Unitand 2021-08-30
CNS 2021-08-31
BioNut 2021-09-01
Dentmed 2021-09-01
KIB 2021-09-01
MEB 2021-09-06
KBH 2021-09-07
MMK 2021-09-08
KI DS 2021-09-09
OnkPat 2021-09-09