Skip to main content

Event type
Annan
Digital examensceremoni för specialistsjuksköterskorna

2020-06-05 13:00 Add to iCal
Annan
Location
Zoom
Lead

De studenter på specialistsjuksköterskeprogrammen som tar sin specialistexamen nu till sommaren kommer att få uppleva en digital ceremoni med hälsningar från personer som varit viktiga under deras studietid. Programmen hoppas på stor uppslutning och att det blir en pampig tillställning. Alla berörda bjuds in med Zoomlänk.

Contact

Publicerad: 2020-02-07 13:20 | Uppdaterad: 2020-02-07 14:34

Grattis alla nya specialistsjuksköterskor

Så var det dags för examen för alla specialistsjuksköterskor i denna kull. Ceremonin hölls under högtidliga former i hörsalen H1 på Ana 23, fredagen den 17 januari.

Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020. Här talar Oivi Dahl, vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Annika Clemes

Det var en överfull aula fylld med stolta och glada studenter i sällskap av anhöriga och vänner. Det började med filmvisning av WHO:s film om sjuksköterskor och barnmorskor från hela världen.

Oili Dahl, vice ordförande vid svensk sjuksköterskeförening pratade om hälsa, hur viktiga sjuksköterskorna är på alla plan i samhället och hur arbetet är ihopkopplat med FN:s globala hållbarhetsmål. NVS:s prefekt Maria Ankarcrona gratulerade och lyckönskade de viktiga specialistsjuksköterskorna på deras väg in som specialister i detta viktiga arbete.

Specialistsjuksköterskeprogrammens gemensamma programdirektor Veronica Lindström höll i trådarna och önskade även hon alla lycka till. Hon delade också ut pris för bästa examensarbete till Sara Burvall och Jessica Komi. De var dock inte på plats och kunde ta emot priset. Bästa lärare blev Liza Klacksell Israelsson, nominerad av studenterna.

Det var 160 studenter inom 9 olika inriktningar* som var på plats och fick motta diplom och KI-pin. Totalt var det 250 studenter som tog examen som specialistsjuksköterskor.
Medicinska föreningens kammarmusikensemble underhöll i vanlig ordning och skapade fin stämning. Efter alla ceremonier avslutades eftermiddagen med mingel utanför salen.

*Ambulanssjukvård, anestesisjukvård - helfart, barn och ungdom - halvfart, distans, distriktssköterska, intensivvård - helfart, onkologisk vård, operationssjukvård – helfart, psykiatrisk vård – halvfart, distans samt vård av äldre – halvfart, distans

Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Hörsalen H1 var mer än fullsatt av främst studenter med anhöriga och vänner. Foto: Annika Clemes.
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Maria Ankarcrona, prefekt vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, lyckönskade de nya specialistsjuksköterskorna. Foto: Annika Clemes
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Många kramar blev det denna eftermiddag. Foto: Annika Clemes
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Liza Klacksell Israelsson, utsedd till bästa lärare av studenterna. Foto: Annika Clemes
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Programdirektor Veronica Lindström, i mitten, kunde glädjas med de nya specialistsjuksköterskorna. Foto: Annika Clemes
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Det minglades efter timmarna i hörsalen. Foto: Annika Clemes
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Ett glatt gäng intensivvårdssjuksköterskor. Foto: Annika Clemes
Specialistsjuksköterskeexamen januari 2020.
Publicerad: 2019-09-04 15:19 | Uppdaterad: 2019-09-30 14:06

Högt söktryck till våra utbildningar

Den 2 och 3 september fylldes Zanderska huset på Alfred Nobels allé 23 med många, nya och förväntansfulla studenter, och studenter som läser på högre terminer.
Det var terminsstart och upprop för alla nya studenter till våra olika program. Söktrycket är stort och reservlistan lång på flertalet utbildningsprogram. Det är helt enkelt populärt att utbilda sig vid Karolinska Institutet.

Senast den 21 augusti skulle studenterna tacka ja till sin plats på det program man sökt till genom att registrera sig på programmets första kurs. Reservantagningen sker oftast fram till terminsstarten och avslutas senast en vecka in på den nya terminen. Idag, den 4 september, har det varit en gemensam Campusdag här i Flemingsberg för alla lärosäten som finns samlade här nu, vilka är ganska många. Förutom KI finns Södertörns Högskola, KTH, Röda Korsets högskola och SMI (Stockholms musikpedagogiska institut).

Nu på fredag, den 6 september, välkomnar KI centralt samtliga nybörjarstudenter i Aula Medica. Då delas även ryggsäcken ut till alla närvarande studenter vid KI. Eftermiddagen fortsätter sedan med öppet hus hos Medicinska föreningen.

Arbetsterapeutprogammet har 57 registrerade studenter för hösten. Ett visst överintag görs alltid för att kompensera avhopp och återbud. Arbetsterapeutprogrammet har antagning både höst och vår.

Det är 87 nya studenter på Fysioterapeutprogrammet och reservlistan är lång. Även hit går det att söka till både höst- och vårtermin. De nya fysioterapeutstudenterna åkte på ett kollo den 3 september för att gemensamt bli ett team och finna kamrater inom programmet.

Sjuksköterskeprogrammen, Campus- och Distansutbildning, har många studenter. Till höstterminen 2019 har man (med ett visst överintag för att kompensera avhopp och återbud) till Campusutbildningen antagit 147 studenter och till Distansutbildningen 54 studenter. Antagning till båda programmen sker både höst och vår. Till höstterminen 2019 behövdes ingen reservantagning genomföras. En inspirationsdag för programmens nya studenter sker den 19 september, under dagen deltar även studentkår och programledning.

Till specialistsjuksköterskeprogrammen håller man i skrivande stund fortfarande på med reservantagningar för både campus- samt distansutbildningarna, så i dagsläget finns ingen aktuell siffra på exakt antal studenter.

Den kompletteranade utbildningen för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUSSK) har 28 platser på programmet. Söktrycket till programmet, som är ett ettårigt program, ökar för varje år. Sista dagen för de antagna studenterna att tacka ja till sin plats på programmet var den 24 juni. Programmet behöver sällan göra någon reservantagning, men till hösten lämnade två studenter återbud varför en reservantagning var nödvändig för att fylla platserna.

Här kan ni läsa mer om programmen: 

Tags

Arbetsterapeutprogrammet Distansutbildning Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogram
KI webbteam 2019-09-30
Publicerad: 2019-06-14 14:09 | Uppdaterad: 2019-06-17 15:44

Avslutningsceremoni för specialistsjuksköterskor

Den 3 juni anordnades för första gången en avslutningsceremoni för specialistsjuksköterskorna, varav de flesta tog sin efterlängtade examen nu till sommaren. Det blev en mycket välbesökt ceremoni med många nya specialistsjuksköterskor samt anhöriga och vänner.

Alla elva specialistutbildningar var representerade och inbjudan hade gått ut till drygt 300 studenter, varav cirka hälften kom till hörsalen på Alfred Nobels allé 11 i Flemingsberg.

Programdirektor Veronica Lindström hälsade välkommen, Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad vid institutionen för NVS, Oili Dahl, vice ordförande för Svensk sjuksköterskeförening samt Anna Carin Wahlberg, grundutbildningsansvarig vid institutionen för NVS höll alla varsitt tal till studenterna. Därefter var det utdelning av diplom och pin till studenterna.Mathias Lindquist och Carolina Wikberg fick pris för bästa examensarbete ”Den osynliga smärtan” med motiveringen:

”Examensarbetet är relevant för huvudområdet, nytänkande och innovativt. Det belyser en skör patientgrupp som befinner sig i en utsatt situation, i gränslandet mellan barn och vuxen. Arbetet är välskrivet och lyfter på ett föredömligt sätt fram det omvårdnadsteoretiska begreppet vårdlidande, vilket löper som en röd tråd genom hela arbetet”

Carolina var den som var på plats och fick ta emot priset. Läs mer här 

Medicinska föreningens kammarmusikensemble stod för den musikaliska underhållningen och det hela avslutades med mingel utanför salen, där det var trångt och trivsamt.

Caroline Wikberg tar emot pris för bästa examensarbete.
Publicerad: 2019-01-18 16:44 | Uppdaterad: 2019-03-28 13:59

Installationsföreläsning med vår nya professor

Ulrica Nilsson, nyutnämnd professor i omvårdnad vid NVS, höll i tisdags en mycket uppskattad installationsföreläsning på temat "Postoperativ återhämtning - vad det är och hur man förbättrar det".

Prefekt Maria Eriksdotter och professor Ulrica Nilsson

Professor Ulrica Nilsson

Professor Ulrica Nilsson

Professor Ulrica Nilsson

Tags

Specialistsjuksköterskeprogram Sjuksköterskeprogrammet Omvårdnad
Webb Admin 2019-03-28
Publicerad: 2018-11-29 18:26 | Uppdaterad: 2019-01-15 08:12

Omvårdnad 20 år på KI

Omvårdnad firade 20 år vid KI med Öppet Hus eftermiddagen den 29 november. Det blev en eftermiddag fylld av både historia och framtidstro.

Med den starka utveckling som pågått under dessa 20 år har både utbildning och forskning inom omvårdnad tagit stora kliv framåt. Sjuksköterskeprogrammet vid KI rankas exempelvis idag som 1:a i Sverige och 5:a i världen. Från början var omvårdnad en egen institution, men idag är den en av NVS:s åtta sektioner.

Eftermiddagen hade ett gediget program. Det hölls tal av prefekt Maria Eriksdotter, sektionschef Ann Langius-Eklöf och rektor Ole Petter Ottersen. Vidare fördes ett samtal om sjuksköterskeyrket nu och då, mellan mor och dotter. Mor Margareta Wahlberg gick utbildningen för 65 år sedan och dotter Anna Carin Wahlberg, är lektor och t.f. GUA vid institutionen samt docent i omvårdnad. Professor Ulla Waldenström bjöd på en historisk återblick och efter mingel med musikunderhållning tog en paneldebatt vid. Där medverkade professor Yvonne Wengström, doktoranden Tina Gustavell, professor Ulrica Nilsson och professor Ulla Waldenström. Moderator var Ann Langius-Eklöf, professor och sektionschef. Både panelen och publiken bidrog i diskussionen som mynnade ut i att mycket bra har gjorts, men det finns fortfarande mycket spännande kvar att utveckla vidare.

Avslutningsvis blev det tipsrunda i huset.

Maria Eriksdotter, prefekt vid NVS

Publik vid Omvårdnads 20-års-jubileum

Ann Langius-Eklöf, professor och sektionschef för Omvårdnad

Marie Iwarzon

Från vänster: Tina Gustavell, Ann Langius-Eklöf, Marie Iwarzon, Yvonne Wengström, Ulrica Nilsson, Ulla Waldenström och Maria Eriksdotter

Anna Carin och Margareta Wahlberg: Sjuksköterskeyrket nu och då

Professor Ulla Waldenström: Historisk återblick

Mingel på jubileumsdagen - Omvårdnad 20 år

Tags

Specialistsjuksköterskeprogram Sjuksköterskeprogrammet Omvårdnad
Webb Admin 2019-01-15
Publicerad: 2018-11-19 08:00 | Uppdaterad: 2018-11-23 14:20

Utbildningen till specialistsjuksköterska diskuteras parallellt med regeringens förslag

En utredning om framtidens utbildning till specialistsjuksköterska har överlämnats till regeringen. Det är en välkommen översyn med förslag som delvis överensstämmer väl med KI:s pågående diskussioner, anser Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet.

Regeringens utredare Kenth Nauclér har haft i uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen. I november lämnade han sina förslag till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning. Foto: Ulf SirbornAtt specialistsjuksköterskeutbildningen anpassas till dagens och framtidens hälso- och sjukvård är bra, anser Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet.

– Det här en välkommen utredning som i vissa delar går i samklang med de diskussioner vi har på KI om specialistsjuksköterskeutbildningen, även om vi nu ska titta mer i detalj på de olika förslagen, säger hon.

KI:s arbete kan kopplas till regeringens förslag

Det pågår sedan ett år tillbaka ett utvecklingsarbete vid KI om specialistsjuksköterskeprogrammen. Styrelsen för utbildning har nu gett i uppdrag till Anna Carin Wahlberg, tillförordnad biträdande programdirektör, att se hur det arbetet kan kopplas till förslagen i utredningen. Om utredningen skickas ut på remiss kommer styrelsen också att lämna utförligare synpunker.

Annika Östman Wernersson anser att det är bra att utredningen är tydlig med att staten även fortsättningsvis ska vara huvudman för specialistsjuksköterskeutbildningen, och att den betonar att forskningsanknuten utbildning är avgörande för en evidensbaserad vård.

I utredningen förordas att specialistsjuksköterskeexamen fortsatt ska vara på avancerad nivå men ha tre fasta inriktningar (anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård), i stället för dagens elva. Därutöver lämnas fritt till lärosätet att utforma ytterligare inriktningar, med fördel i samarbete mellan regioner och andra lärosäten.

Utredningen föreslår också en helt ny utbildning; avancerad klinisk specialistsjuksköterska, som skulle vara tvåårig och ligga till grund för egen yrkeslegitimation.

Bättre anpassning till vårdens behov

Förslagen är intressanta men behöver diskuteras vidare, anser Anna Carin Wahlgren, tillförordnad biträdande programdirektör, som håller med utredningen om att dagens utbildningsinriktningar inte helt stämmer överens med vårdens behov.

– Vi får redan nu frågor från verksamheterna som vill ha andra typer av specialistutbildningar. Det är bra med ökad flexibilitet, vilket betonas i utredningen, säger hon.

Utredningen beskriver även problemet med bristande möjligheter till kompetensutveckling. Som en åtgärd föreslår utredaren att lärosätena ska ha en tydlig roll för fortbildning av specialistsjukssköterskor, bland annat genom att tillhandahålla fler fristående kurser.

Innehållet ska enligt utredningen vara anpassat så att utvecklingen i vården följs.

– Vi ser positivt på det men vill också värna universitetens frihet att utforma kurser, säger Annika Östman Wernerson.

Krävs goda kontakter mellan lärosäten och vårdgivare

Flera av utredningens förslag är beroende av goda kontakter mellan lärosäten och vårdgivare. Det är KI väl rustat för, enligt Annika Östman Wernerson.

– Vi har goda förutsättningar för samverkan med Stockholms läns landsting. Vi har en bra samverkansstruktur med ett utbildningsråd där vi kan diskutera de här frågorna, säger hon.

Samverkan sker även i utbildningsnämnden vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som ansvarar för specialistsjuksköterskeutbildningarna. Där ingår avnämarrepresentanter från både Stockholms läns landsting och Stocholms stad för att nå alla arenor där specialistsjuksköterskor kan verka.

Både Annika Östman Wernerson och Anna Carin Wahlberg tycker att det är bra att utredningen belyser vikten av att avnämarsidan, sjukvården, tar tillvara på specialistsjuksköterskans kompetens, till exempel med inrättning av särskilda tjänster.

Blandade reaktioner

Utanför KI har reaktionerna på utredningen varit blandade. Redan innan den kom fick utredningen kritik av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening, som i en debattartikel på Dagens Medicin reagerade kraftigt bland annat mot förslaget att minska antalet fasta specialistinriktningar.

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har en preliminärt positivare hållning, enligt Dagens Medicin. De förordar modellen med minskat antal utbildningsinriktningar och anser att det är bra att utredningen går igenom bland annat examensbeskrivning och hur arbetsgivarna förhåller sig till kompetens.

Tags

Specialistsjuksköterskeprogram Utbildningsprogram
Webb Admin 2018-11-23
Publicerad: 2017-05-30 08:59 | Uppdaterad: 2017-06-02 10:06

Klinisk handledning viktigaste faktorn för en bra VFU

En ny studie, med syfte att undersöka nyexaminerade operationssjuksköterskors upplevelse av klinisk handledning i sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), visar att handledningen är den viktigaste faktorn för en bra VFU.

Förfrågan om deltagande skickades ut till samtliga studenter som examinerats under våren 2014 på något av de lärosäten i Sverige som då gav utbildningen. Det var 49 personer som svarade, mellan 26-53 år gamla och 88 procent var kvinnor.

Den viktigaste faktorn för en positiv upplevelse av VFU med hög kvalitet var avsatt tid i kliniken för handledning. Det var signifikant för handledarnas förmåga att lotsa studenterna inom ett flertal områden, samt att handledarna i mycket större utsträckning använde en reflektiv modell, något som eftersträvas i akademisk utbildning.

Forskarna bakom studien kan dra slutsatsen att utbildningen fortfarande baseras på praktisk träning och ”mäster-lärling” som handledningsmodell, samt att det finns ett glapp mellan klinik och lärosäte som universiteten behöver arbeta vidare med.

Publikation

Clinical supervision in perioperative nursing education in Sweden - A questionnaire study.
Crafoord M, Fagerdahl A
Nurse Educ Pract 2017 May;24():29-33

Tags

Specialistsjuksköterskeprogram Sjuksköterskeprogrammet Omvårdnad Vårdvetenskap
Webb Admin 2017-06-02
Publicerad: 2016-08-22 14:28 | Uppdaterad: 2016-08-22 14:28

Programansvar för specialistsjuksköterskeprogrammen vid NVS från och med 2017

Den 1 januari 2017 går programansvaret för specialistsjuksköterskeprogrammen vid Karolinska Institutet (KI) över till institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

– NVS är mycket stolt över att få huvudansvaret för specialistsjuksköterskeprogrammen. Vi ser fram emot att tillsammans med andra institutioner och utbildningsstyrelsen vid KI utveckla programmen mot högsta kvalitet, säger prefekt Maria Eriksdotter.

Publicerad: 2016-03-15 17:57 | Uppdaterad: 2016-03-15 18:11

KI:s utbildningar för specialistsjuksköterskor behåller examenstillstånd

Universitetskanslersämbetet UKÄ bedömer att bristerna är åtgärdade vid de tjugotvå specialistsjuksköterskeutbildningar som tidigare har fått omdömet bristande kvalitet vid utvärdering, däribland nio specialistsjuksköterskeexamina vid Karolinska Institutet. Utbildningarna får nu behålla sina examenstillstånd.

Ansvaret för KI:s specialistsjuksköterskeprogram ligger vid Programnämnd 9. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) ger dock en stor del av kurserna inom programmen.

– Att kvaliteten på utbildningarna nu bedöms som hög är så klart glädjande. Vid NVS innebär det en bra utgångspunkt i arbetet med att vidareutveckla kurserna som ingår i programmen och därmed bidra till en fortsatt positiv utveckling av utbildningarna, säger Lena Nilsson Wikmar, GUA (ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå) vid NVS.

Det var år 2014 som nio inriktningar på Karolinska Institutets specialistsjuksköterskeutbildningar fick omdömet bristande kvalitet, medan magisterexamen i omvårdnad fick omdömet hög kvalitet. Många är de personer som har arbetet med att höja kvaliteten på specialistsjuksköterskeutbildningarna vid KI.

– Vi har i en grupp under ledning av Eva-Lisa Lundgren, programdirektor till och med 2015, arbetat genomgående med programmen. Tillsammans med lärarna i programmen har vi utvecklat lärandemål, lärandeaktiviteter, examinationer och bedömningskriterier. Det gedigna arbetet har givit resultat och det känns mycket bra att vi nu har fått hög kvalitet i alla program och kan börja se framåt. Det är vi väl värda, vi har bra specialistsjuksköterskeprogram vid KI! Nu väntar vi bara på beslut om var ansvaret för de elva specialistsjuksköterskeprogrammen ska ligga efter 1 januari 2017 (programnämnd eller institution), så att vi kan utveckla programmen ytterligare för att de ska vara välfungerande för studenterna i framtiden och en självklar del i framtidens sjukvård, säger Anna Carin Wahlberg, programdirektor för KI:s specialistsjuksköterskeprogram.

I och med att specialistsjuksköterskeutbildningarna får behålla sina examenstillstånd är alla av UKÄ utvärderade examina vid KI godkända.

Om specialistsjuksköterskeprogrammen vid KI

Läs mer om specialistsjuksköterskeprogrammen vid KI här.

Vid Karolinska Institutet ges elva specialistsjuksköterskeutbildningar:

Ambulanssjukvård

Anestesisjukvård

Barn och ungdom

Distriktssköterska - ges både som distans/delfart och campus/helfartsutbildning

Intensivvård

Kirurgisk vård

Medicinsk vård

Onkologisk vård - inriktning avancerad cancervård

Onkologisk vård - inriktning strålbehandling

Operationssjukvård

Psykiatrisk vård

Vård av äldre

Subscribe to Specialistsjuksköterskeprogram