Skip to main content
Publicerad: 2020-06-10 09:24 | Uppdaterad: 2020-06-10 10:51

Eva Broberger tilldelas Pedagogiska priset 2020

Eva Broberger vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle tilldelas priset för sin långa gärning som lärare och genuina intresse för pedagogik.

Eva Broberg
Eva Broberger. Foto: Gunnar Ask

Motivering:

Eva Broberger är sjuksköterska med specialisering inom onkologi och lektor på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Hon har i många år varit programdirektor för sjuksköterskeprogrammet, som hon med ett inspirerande förhållningssätt har utvecklat kontinuerligt. Eva är sedan 2014 ledamot i KI:s Pedagogiska Akademi och har sedan 2015 uppdraget att vara samordnare för utvecklingen av interprofessionellt lärande (IPL). Hon har varit drivande i att skapa flera IPL-initiativ, inklusive den interprofessionella dagen för grundutbildningsstudenter som är uppskattad av både studenter och lärare. Att hålla sig uppdaterad och engagerad över tid på det sätt som Eva har gjort är en stor bedrift.

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Pristagare utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå efter förslag från en särskild priskommitté där även representant från Kommittén för forskarutbildning ingår.

Tags

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Lärare Pedagogik Sjuksköterskeprogrammet
Anne Thyrfing 2020-06-10
Publicerad: 2020-06-03 16:13 | Uppdaterad: 2020-06-05 09:57

Vår första digitala broschutdelningsceremoni

Nu är det dags för terminens broschutdelning för KI:s nybakade sjuksköterskor den 4 juni kl 14. Det speciella denna termin är att den kommer att ske digitalt. I princip blir det samma innehåll som vanligt förutom att MF kammarensemble inte kan delta utan det blir inspelade fanfarer och så blir det inget gemensamt tårtmingel efteråt.

Bild på 3 stycken sjuksköterskebroscher från KI
KI:s sjuksköterskebrosch. Foto: Eva Broberger

– Idén kom från att studenterna önskade ha en broschutdelning och under rådande omständigheter så var det enda alternativet att arrangera den digitalt via Zoom, säger Eva Broberger, lektor och biträdande programdirektor för sjuksköterskeprogrammet. Och de verkar nöjda med att vi ordnar det så här.

Hon berättar vidare att det varit lite mer jobb med att förbereda denna ceremoni eftersom de dels har behövt genrepa tekniken med bild och ljud tillsammans med IT-tekniker några gånger, dels göra lite nya PPT-presentationer med ljudeffekter.

– Jag är inte nervös, säger Ann Langius Eklöf, professor och sektionschef för Sektionen omvårdnad vid NVS. Jag är snarare förväntansfull att få träffa alla nya sjuksköterskor och glad över att de ändå ville ha broschutdelningen digitalt.

– Upplägget ser ut som så att det blir tal av Ann och mig, fortsätter Eva, samt uppläsning av alla studenters namn inklusive de inspelade fanfarerna.

Själva broschen får studenterna inte rent fysiskt vid ceremonin, utan den skickas ut efteråt.

Broschutdelningsceremonin flöt på förhållandevis felfritt med fina tal, filmer, firande och fanfarer

Härifrån sändes den digitala broschutdelningsceremonin den 4 juni. Drygt 100 studenter anslöt sig till ceremonin. Foto: Annika Clemes
Ann Langius-Eklöf, professor och sektionschef för Sektionen för omvårdnad samt Eva Broberger, lektor och biträdande programdirektor för Omvårdnadsprogrammet höll tal för de nya sjuksköterskorna samt höll ihop evenemanget med inspirerande filmer och powerpointbilder. Foto: Annika Clemes
Det visades flera olika filmer under ceremonin och NVS:s IT-support backade upp. Foto: Annika Clemes
Eva Broberger höll upp korgen med broscherna, som sedan kommer att skickas hem till de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Hon läste upp namnen på alla examinerade gruppvis. Foto: Annika Clemes
Fanfarerna efter varje grupps upplästa namn var inspelade, men applåderna sköttes live. Foto: Annika Clemes

Contact

Event type
Annan
Digital broschutdelning för nyutexaminerade sjuksköterskor

2020-06-04 14:00 Add to iCal
Location
Zoom
Lead

I vanlig ordning är det dags för den traditionella broschutdelningen för KI:s nyutexaminerade sjuksköterskor. För första gången hålls den nu digitalt via Zoom, men det utlovas fanfarer och hyllningar precis som vanligt. Alla inbjudna studenter får tillgång till Zoomlänken.

Contact

Publicerad: 2020-03-06 14:33 | Uppdaterad: 2020-03-06 14:35

Kristina Gottberg ny programdirektor

Kristina Gottberg är utsedd till ny programdirektor för sjuksköterskeprogrammet sedan 1 januari 2020.

Kristina Gottberg, programdirektor för sjuksköterskeprogrammet vid NVS.

- Jag blev förvånad över att bli tillfrågad om att söka detta uppdrag, säger Kristina. Det var inget jag hade förväntat mig och jag begrundade uppmaningen noga.

Men hon berättar vidare att uppdraget passar henne som person. Hon trivs med att driva utvecklings- och kvalitetsfrågor avseende   pedagogisk.  Kristina har tidigare arbetat med programfrågor, hon har suttit med i studiesocial kommitté och haft temaansvar för   programmets kurser.

- Jag har jobbat mycket med utvecklingsfrågor, vilket är roligt, säger hon.

Kristina fick sin sjuksköterskelegitimation 1994, och har fokuserat främst på omvårdnad för personer med neurologiska  sjukdomar och tillstånd.vård. Hon hittade forskningen ganska tidigt.

- Jag fick uppdrag som MS-sjuksköterska på en neurologklinik och var med och startade upp ett MS-centrum.

Hon förklarar att det blev naturligt för alla att forska, att hitta en grund till det kliniska och utveckla vården baserad på forskning.

Kristina började arbeta deltid här vid NVS 2007. Då kom hon hit som nydisputerad inom neurovetenskap. Hon hade aktivt sökt sig hit.

- Min karriärbild har väl delvis varit tydlig, säger Kristina. Jag har fortsatt forska inom området hälsa och ohälsa med livslång, neurologisk sjukdom   och är aktiv inom en forskargrupp på sektionen för fysioterapi.

- Jag är nyfiken och intresserad av utbildning och jag gillar att träffa studenter och pedagoger, och att utveckla projekt inom omvårdnad och forskningsmetodik.

I närtid ser hon den största utmaningen för sjuksköterskeprogrammet i UKÄ:s granskning av lärosäten som kommer. Där kommer det att vara mycket att förbereda.

- Jag ser mest framemot möjligheten att påverka och förändra med detta uppdrag, säger Kristina. I takt med samhällets utveckling krävs hög kvalitet i vården och en ökad digitalisering. Vi måste utbilda sjuksköterskorna så de står rätt rustade i vårt samhälle och vi ska utbilda dem för att kunna verka i hela världen.

Här ser Kristina kopplingen till Strategi 2030 att just både verka för det lokala storstadssamhället men också för hela världen, det globala, internationella perpektivet

På frågan vad det viktigaste är som en programdirektor gör svarar hon att hon får växa in i sin roll mer.

- Man är projektledare som får hålla samman det arbete som många olika personer utför   och man har ett ledningsuppdrag som innebär att blicka framåt och hitta bra strategier tillsammans med de andra, att leda och hålla samman programmets kurser.

- Allt sker i samarbete och i relation med många kompetenta och duktiga medarbetare, avrundar Kristina.

Publicerad: 2020-01-21 17:24 | Uppdaterad: 2020-01-22 13:42

Broschutdelning till nya sjuksköterskor

Fyra glada sjuksköterskor med sina broscher. Foto: Annika Clemes

Torsdagen den 16 januari var det högtidlig stämning och starkt tryck i hörsalen H1 Röd på Alfred Nobels allé 23. Tidvis kändes det som om taket skulle lyfta.

Broschutdelning Jan -20
Sektionschef Ann Langius-Eklöf håller tal. Foto: Annika Clemes

Salen var full av nyutexaminerade sjuksköterskor som alla skulle få sina efterlängtade broscher – beviset på att de efter hårda studier äntligen blivit sjuksköterskor.

Programdirektor Eva Broberger inledde evenemanget, sedan sektionschef Ann Langius-Eklöf höll tal blandat med film och musik. Det handlade om att vi alla är människor, sjuksköterskans historia genom Florence Nightingale, och att WHO nu har utsett år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år då det är 200 år sedan Florence föddes.

Ann skickade med de nya sjuksköterskorna att de ska vara med och ge sjuksköterskorna sin röst därute, påverka politiken, fortsätta forska, utveckla omvårdnad och ta hand om nya studenter genom VFU och handledning.

Broschutdelning Jan -20
Programdirektor Eva Broberger berättar om KI:s sigill på broschen. Foto: Annika Clemes

Och innan broscherna delades ut påminde Eva Broberger om bakgrunden till KI:s sigill på broschen. Sammanlagt 134 sjuksköterskor fick sina broscher och ackompanjerades av Medicinska föreningens kammarmusik. Eftermiddagen avrundades med tårt- och cidermingel utanför salen.

Dagen efter var det examenshögtid i Aula Medica, Solna.

Broschutdelning Jan -20
Nyutexaminerade sjuksköterskor. Foto: Annika Clemes
Broschutdelning Jan -20
Nyutexaminerade sjuksköterskor. Foto: Annika Clemes
Broschutdelning Jan -20
Nyutexaminerade sjuksköterskor. Foto: Annika Clemes
Broschutdelning Jan -20
En begeistrad publik. Foto: Annika Clemes
Broschutdelning Jan -20
Kramkalas. Foto: Annika Clemes
Broschutdelning Jan -20
Nyutexaminerade sjuksköterskor. Foto: Annika Clemes
Broschutdelning Jan -20
Mingel med tårta. Foto: Annika Clemes
Broschutdelning Jan -20
Fortsatt tårtmingel. Foto: Annika Clemes
Broschutdelning Jan -20
Många glada en sådan här eftermiddag. Foto: Annika Clemes
Broschutdelning Jan -20
Fortsatt tårtmingel. Foto: Annika Clemes
Publicerad: 2019-09-04 15:19 | Uppdaterad: 2019-09-30 14:06

Högt söktryck till våra utbildningar

Den 2 och 3 september fylldes Zanderska huset på Alfred Nobels allé 23 med många, nya och förväntansfulla studenter, och studenter som läser på högre terminer.
Det var terminsstart och upprop för alla nya studenter till våra olika program. Söktrycket är stort och reservlistan lång på flertalet utbildningsprogram. Det är helt enkelt populärt att utbilda sig vid Karolinska Institutet.

Senast den 21 augusti skulle studenterna tacka ja till sin plats på det program man sökt till genom att registrera sig på programmets första kurs. Reservantagningen sker oftast fram till terminsstarten och avslutas senast en vecka in på den nya terminen. Idag, den 4 september, har det varit en gemensam Campusdag här i Flemingsberg för alla lärosäten som finns samlade här nu, vilka är ganska många. Förutom KI finns Södertörns Högskola, KTH, Röda Korsets högskola och SMI (Stockholms musikpedagogiska institut).

Nu på fredag, den 6 september, välkomnar KI centralt samtliga nybörjarstudenter i Aula Medica. Då delas även ryggsäcken ut till alla närvarande studenter vid KI. Eftermiddagen fortsätter sedan med öppet hus hos Medicinska föreningen.

Arbetsterapeutprogammet har 57 registrerade studenter för hösten. Ett visst överintag görs alltid för att kompensera avhopp och återbud. Arbetsterapeutprogrammet har antagning både höst och vår.

Det är 87 nya studenter på Fysioterapeutprogrammet och reservlistan är lång. Även hit går det att söka till både höst- och vårtermin. De nya fysioterapeutstudenterna åkte på ett kollo den 3 september för att gemensamt bli ett team och finna kamrater inom programmet.

Sjuksköterskeprogrammen, Campus- och Distansutbildning, har många studenter. Till höstterminen 2019 har man (med ett visst överintag för att kompensera avhopp och återbud) till Campusutbildningen antagit 147 studenter och till Distansutbildningen 54 studenter. Antagning till båda programmen sker både höst och vår. Till höstterminen 2019 behövdes ingen reservantagning genomföras. En inspirationsdag för programmens nya studenter sker den 19 september, under dagen deltar även studentkår och programledning.

Till specialistsjuksköterskeprogrammen håller man i skrivande stund fortfarande på med reservantagningar för både campus- samt distansutbildningarna, så i dagsläget finns ingen aktuell siffra på exakt antal studenter.

Den kompletteranade utbildningen för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUSSK) har 28 platser på programmet. Söktrycket till programmet, som är ett ettårigt program, ökar för varje år. Sista dagen för de antagna studenterna att tacka ja till sin plats på programmet var den 24 juni. Programmet behöver sällan göra någon reservantagning, men till hösten lämnade två studenter återbud varför en reservantagning var nödvändig för att fylla platserna.

Här kan ni läsa mer om programmen: 

Tags

Arbetsterapeutprogrammet Distansutbildning Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogram
KI webbteam 2019-09-30
Publicerad: 2019-01-25 15:34 | Uppdaterad: 2019-01-28 10:22

Bra kämpat - grattis till alla nyutexaminerde sjuksköterskor

Efter tre års studier var det dags att få mottaga sin sjuksköterskebrosch. Ett drygt hundratal studenter slöt upp vid den traditionella broschcermonin.

Programdirektor för sjuksköterskeprogrammet Eva Broberger höll välkomsttal samt berättade om KI:s sjuksköterskebroschs historia och sigillets betydelse. Ann Langius-Eklöf, professor och sektionschef omvårdnad, höll tal och framhöll hur viktiga alla sjuksköterskor är, berättade om stora förebilder inom sjuksköterskeyrket, och lyckönskade studenterna nu när de själva ska ta plats i vården och bli goda förebilder för kommande generationer sjuksköterskor.

De glada tillropen och applåderna fyllde den stora föreläsningssalen i Zanderska huset när studenterna fick sina namn uppropade inför broschutdelningen. Ceremonien tonsattes av Medicinska föreningens kammarmusikensemble, och avslutades med mingel, tårta och cider.

Bilder från ceremonin

Glada ssk-studenter
Tre glada nyutexaminerade sjuksköterskor.

Glada ssk-studenter
Stolta nyutexaminerade sjuksköterskor med broscher.

Medicinska föreningens kammarmusikensemble
Medicinska föreningens kammarmusikensemble bjöd på vackra toner under ceremonin.

Ann Langius-Eklöf
Ann Langius-Eklöf, sektionschef vid omvårdnadssektionen, talade om sjuksköterskans viktiga roll och visade flera filmer.

Eva Broberger
Programdirektor Eva Broberger berättade om KI:s sjuksköterskebroschs historia och sigillets betydelse.

Ssk-studenter vid broschutdelning

I väntan på broschutdelning.


Några av alla de som fick mottaga en sjuksköterskebrosch.

Ssk-studnter som just mottagit sina broscher
Glada broschmottagare och färdiga sjuksköterskor.

Tags

Sjuksköterskeprogrammet Utbildningsprogram Omvårdnad
Webb Admin 2019-01-28
Publicerad: 2019-01-18 16:44 | Uppdaterad: 2019-03-28 13:59

Installationsföreläsning med vår nya professor

Ulrica Nilsson, nyutnämnd professor i omvårdnad vid NVS, höll i tisdags en mycket uppskattad installationsföreläsning på temat "Postoperativ återhämtning - vad det är och hur man förbättrar det".

Prefekt Maria Eriksdotter och professor Ulrica Nilsson

Professor Ulrica Nilsson

Professor Ulrica Nilsson

Professor Ulrica Nilsson

Tags

Specialistsjuksköterskeprogram Sjuksköterskeprogrammet Omvårdnad
Webb Admin 2019-03-28
Publicerad: 2018-11-29 18:26 | Uppdaterad: 2019-01-15 08:12

Omvårdnad 20 år på KI

Omvårdnad firade 20 år vid KI med Öppet Hus eftermiddagen den 29 november. Det blev en eftermiddag fylld av både historia och framtidstro.

Med den starka utveckling som pågått under dessa 20 år har både utbildning och forskning inom omvårdnad tagit stora kliv framåt. Sjuksköterskeprogrammet vid KI rankas exempelvis idag som 1:a i Sverige och 5:a i världen. Från början var omvårdnad en egen institution, men idag är den en av NVS:s åtta sektioner.

Eftermiddagen hade ett gediget program. Det hölls tal av prefekt Maria Eriksdotter, sektionschef Ann Langius-Eklöf och rektor Ole Petter Ottersen. Vidare fördes ett samtal om sjuksköterskeyrket nu och då, mellan mor och dotter. Mor Margareta Wahlberg gick utbildningen för 65 år sedan och dotter Anna Carin Wahlberg, är lektor och t.f. GUA vid institutionen samt docent i omvårdnad. Professor Ulla Waldenström bjöd på en historisk återblick och efter mingel med musikunderhållning tog en paneldebatt vid. Där medverkade professor Yvonne Wengström, doktoranden Tina Gustavell, professor Ulrica Nilsson och professor Ulla Waldenström. Moderator var Ann Langius-Eklöf, professor och sektionschef. Både panelen och publiken bidrog i diskussionen som mynnade ut i att mycket bra har gjorts, men det finns fortfarande mycket spännande kvar att utveckla vidare.

Avslutningsvis blev det tipsrunda i huset.

Maria Eriksdotter, prefekt vid NVS

Publik vid Omvårdnads 20-års-jubileum

Ann Langius-Eklöf, professor och sektionschef för Omvårdnad

Marie Iwarzon

Från vänster: Tina Gustavell, Ann Langius-Eklöf, Marie Iwarzon, Yvonne Wengström, Ulrica Nilsson, Ulla Waldenström och Maria Eriksdotter

Anna Carin och Margareta Wahlberg: Sjuksköterskeyrket nu och då

Professor Ulla Waldenström: Historisk återblick

Mingel på jubileumsdagen - Omvårdnad 20 år

Tags

Specialistsjuksköterskeprogram Sjuksköterskeprogrammet Omvårdnad
Webb Admin 2019-01-15
Publicerad: 2018-08-14 03:01 | Uppdaterad: 2018-08-14 06:02

KI rekommenderas som lärosäte av sjuksköterskestudenter

Karolinska Institutet är ett av de universitet och högskolor där studenterna i snitt är mest positiva till att rekommendera sin studieupplevelse visar årets VFU-rapport från Vårdförbundet Student.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del av utbildningen till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska, där studenterna får praktisk färdighetsträning och möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper.

Det lärosäte som studenterna bedömer genomgående haft bästa VFU-placeringarna 2017-2018 är Mittuniversitetet, tätt följt av Högskolan i Halmstad på andra plats och Blekinge Tekniska högskola på tredje plats.

Läs mer i rapporten på vårdförbundets hemsida, se länk nedan.

Subscribe to Sjuksköterskeprogrammet