Event type
Intern kurs och fortbildning
Kursdesign

2022-02-24 till
2022-05-03 Add to iCal
Lead

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Content

Kursen syftar också till att stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande, från lärandemål och lärandeaktiviteter till en väl fungerande examination.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa din förmåga att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidareutveckla en egen/autentisk kurs.

Kursens upplägg

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 timmar) och baseras på gemensamma kursträffar, eget arbete och grupparbete/peer-review.

Kursen kommer att beröra samtliga delar som ingår vid kursdesign: formulering av lärandemål, val av undervisnings- och lärandeaktiviteter, formativ och summativ bedömning, samt utvärdering.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

2022-04-27 till
2022-06-01 Add to iCal
Online
Lead

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Content

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Schema

  • Kurstillfälle 1: 27 april, kl. 13.00-16.00 
  • Kurstillfälle 2: 1 juni, kl.12.30-16.30 

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, samt att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

För att delta i denna kurs krävs godkänd Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Jenny Flygare

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

2022-03-22 till
2022-05-03 Add to iCal
Online
Lead

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Content

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kurstillfälle 1: 22 mars, kl. 13.00-16.00 
  • Kurstillfälle 2: 3 maj, kl. 13.00-16.00  

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.

För att delta i denna kurs krävs godkänd Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning, eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till Stepping stone: Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Veronica Balkefors

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

2022-02-17 13:00 till
2022-03-24 16:00 Add to iCal
Annan
Lead

Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i VIL.

Content

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kursen ska också stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kurstillfälle 1: 17 februari, kl. 13.00-16.00
  • Kurstillfälle 2: 24 mars, kl. 13.00-16.00  

För att delta i denna kurs behöver du ha gått "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Anmälan

Anmäl dig till Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning.

Kontaktpersoner

Kursledare: Katarina Rolfhamre

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

2022-02-03 till
2022-03-10 Add to iCal
Online
Lead

Kursen syftar till att utveckla den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studentens lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Content

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Samma kurs som f d "Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning".

Upplägg

Nätbaserad kurs som innehåller videofilmer, litteraturhänvisningar, självtester och självständig, verksamhetsanknuten examinationsuppgift, som lämnas in mot slutet av kursen. Kursen ger även möjlighet till möten via Zoom.

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.                  

Förkunskaper

För "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning senast 21 januari 2022.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Åsa Olsson

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Drop in-workshop: Tips för digital examination med Inspera

2020-08-25 15:00 - 15:45 Add to iCal
Annan
Location
Zoom
Student typing on computer
Lead

Välkommen till en drop-in workshop där vi delar tips och tankar kring digital examination på distans med systemet Inspera. Workshopen är ett tillfälle att diskutera pedagogiska frågor utöver de som tas upp under utbildningen kring systemets användning.

Content

Vi delar tips och tankar kring digital examination på distans med systemet Inspera. Ett tillfälle att diskutera pedagogiska frågor kring systemets användning och ställa frågor utöver de som tas upp under utbildningen.

Workshopen är först och främst för dig som nyligen har kommit igång med Inspera, men är självklart öppen även för dig som har använt systemet en tid.

Workshopen hålls av Carina Georg och Anna Wiik, Enheten för Undervisning och lärande.

Anslut

Anslut via Zoom-länken här (obs: om det fungerar inte, logga in först via ki-se.zoom.us)
Ingen föranmälan behövs. 

Om digital examination med Inspera

Här kan du läsa mer om skriftlig digital examination på distans med Inspera.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Drop in-workshop: Canvas/Padlet/Mentimeter

2021-10-20 12:00 - 12:45 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Tillsammans kan vi skapa innovativa lösningar.
Lead

Har du kört fast i Canvas, Padlet eller Mentimeter? Behöver du hjälp att komma vidare eller vill du dela med dig av dina bästa tips till kollegor? Oavsett vilket, är du välkommen till höstens digitala drop in-workshoppar den tredje tisdagen varje månad där vi hjälper varandra.

Content

Det kan handla om stora eller mindre utmaningar där du vill bolla den bästa lösningen tillsammans med andra. Eller så söker du svaret på en specifik fråga du aldrig ställde och fortfarande klurar på.

Du kan få svar på allt från publicering och film i Canvas till val av format i Padlet och hur du skapar den bästa interaktiva presentationen med Mentimeter. Du kan ställa frågor på både svenska och engelska.

Lägg gärna in frågor eller idéer löpande i padleten så ser vi till att undersöka och ha ett svar redo till vi ses. Vi ses i ett zoomrum nära dig!

Länk till rummet i Zoom

Padlet för löpande frågor och idéer

Fler tillfällen i höst

Kontakt

Publicerad: 2021-10-19 16:50 | Uppdaterad: 2021-10-20 09:40

Pris till AKA-gruppen vid BMA-programmet för arbete med verksamhetsintegrerat lärande

AKA-gruppen inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin tar emot prispengar och skulptur för KLOK-priset 2021.
Vinnare av KLOK-priset 2021. Foto: Jenny Flygare.

AKA-gruppen (adjungerad klinisk adjunkt) inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin har tilldelats årets KLOK-pris för sitt ledarskap och arbete som skapat förutsättningar för hög kvalitet i verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

KLOK-priset (Kliniskt lärande genom organisations- och kompetensutveckling) delas ut till en klinisk verksamhet där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

Hej Lisa Wiklund! Kan du berätta mer om hur ni organiserat ert arbete?

- Via gemensamma möten, lärarakademier, programråd, utbildningsnämnd och inte minst personliga kontakter med kursansvariga bidrar vi till att skapa ett gott samarbete där vi utgör en brygga mellan verksamhet och utbildning. Vi har under året skapat ett årshjul som är synkroniserat med det årshjul som används vid programmet.

- Vi organiserar också en uppskattad handledarutbildning med toppbetyg avseende nöjdhet. Den leds av representanter från AKA-gruppen och genomförs minst två gånger/läsår. Den bidrar till att ge handledare ökad kompetens inom det pedagogiska området. Kursen utvecklas ständigt och bidrar till att vi har kompetenta och motiverade handledare som känner till lärandemål och krav som ställs från lärosätet. Kursen fyller ett behov, utöver andra pedagogiska utbildningar, eftersom vi ständigt behöver rekrytera nya handledare och dessa måste snabbt kunna ta emot studenter på ett professionellt sätt.

- Dessutom är vi i AKA-gruppen involverade i pågående forskningsaktiviteter. Ett exempel är peer learning som genomförs som ett forskningsprojekt och implementerats i våra olika VFU-kurser. Vi har varit involverade i projekt som utvecklat IPL-aktiviteter för biomedicinska analytiker och vi har också initierat ett projekt som ska leda till att vi kan utvärdera om mentorskap kan leda till färre avhopp under grundutbildningen.

Vilken respons får ni ifrån studenterna?

- Enkäter som delats ut efter avslutad VFU ger en total studentnöjdhet på 90-95 %. Studenter som genomfört peer learning har också intervjuats. Det visar sig att de tycker att de utvecklar viktiga kunskaper som behövs i utövandet av den kommande professionen. De nämner ökat ansvar, förberedelse för att lära upp kollegor, att teori och praktik vävs ihop samt att de tar mer egna initiativ när de fått utöva peer learning under en VFU-kurs.

Glasskulptur i form av en glödlampa.
KLOK-priset 2021, framtaget av studenter vid Riksglasskolan i Orrefors. Foto: Thomas Nixon.

Hur ska ni använda prissumman på 50 000 kr i ert fortsatta arbete?

- Det funderar vi på just nu! Det känns väldigt roligt att vi har fått ett bidrag och vi hoppas kunna göra någon aktivitet och utbildning tillsammans, som gör att vår gruppkänsla stärks ytterligare. 

Lisa Wiklund är PhD., Leg. Biomedicinsk analytiker och Adjungerad klinisk adjunkt.

Mottagare av priset 2021

Kerstin Silfverberg, Edona Dushi, Camilla Linder, Johanna Rönnqvist, Elin Xu, Pia Andersson, Lynda Eneh, Peggy Bergquist och Lisa Wiklund.

KLOK-priset delades ut på lärardagen 29 september, arrangerad av Enheten för Undervisning och lärande. 

Om VIL

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Pedagogik i VIL finns verktyg och resurser, som exempelvis introduktion till verksamhetsintegrerat lärande och studerandeprocessen som visar vem som ansvarar för vad under VIL. 

Kontakt

Publicerad: 2021-10-08 16:04 | Uppdaterad: 2021-10-08 16:04

Utlysning av uppdrag som lärarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet

Fyra uppdrag som lärarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet utlyses. Välkommen med din intresseanmälan senast 14 november!

Programnämndernas ansvar

Det programansvar som inte delegerats till institution hanteras av programnämnd under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Programnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av de utbildningsprogram som ingår i nämnden. I ansvaret ingår bl.a. att kvalitetssäkra programmen, ge utbildningsuppdrag till institutioner, utarbeta regler och riktlinjer samt att finna lämpliga former för samverkan med medverkande institutioner.

Programnämndernas sammansättning

Programnämnderna leds av en särskilt utsedd ordförande och för det operativa programansvaret utses en programdirektor. Utöver dessa består programnämnden av lärarrepresentanter, studentrepresentanter (utses av studentkårerna) samt avnämarrepresentanter (utses inom samverkansorganisationen KI/Region Stockholm).

Uppdrag som lärarrepresentant

Som lärarrepresentant i programnämnden förväntas du bidra till programnämndens verksamhet och programmens utveckling och kvalitetssäkring baserat på din erfarenhet och kompetens inom medicinsk utbildning.

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med relevant ämneskompetens samt erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och god insikt i utbildningsfrågor (formalia, administration, ledning, ekonomi). 

Du har en läraranställning vid KI och är aktiv inom såväl forskning som undervisning. Utöver läraranställning ska du uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer.

Mandatperiod och omfattning 

Mandatperioden startar den 1 april 2022 och är på 3 år om inte annat beslutas. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt. Omfattningen på uppdragen som lärarrepresentant varierar och fastställs av programnämnden.

Intresseanmälan senast 14 november

Intresseanmälan ska innehålla

  • vilken programnämnd du är intresserad av att vara lärarrepresentant i
  • motivering till varför du är intresserad av uppdraget 
  • relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen
  • godkännande från prefekt.

Intresseanmälan märkt med dnr 1-828/2021 skickas till registrator@ki.se, senast den 14 november 2021. 

Mer information

För mer information kontakta vicerektor Annika Östman Wernerson eller vice kommittéordförande Rune Brautaset.
 

Subscribe to Pedagogik