Publicerad: 2021-12-20 13:07 | Uppdaterad: 2021-12-22 09:27

Kursavslutning på Klinisk medicin, inriktning kirurgi HT21

Bästa lärare och bästa student kursen klinisk medicin HT21
Amanda Ekdahl, Julia Massoud och Frida Björkman

Den 17 december 2021 avslutades kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet, med en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Bästa lärare vid kursen klinisk medicin inriktning kirurgi ht 21
Julia Massoud, Darko Bogdanovic och Amanda Ekdahl

Kursen har under terminens gång anpassats på olika sätt på grund av den rådande pandemin och det har bland annat inneburit att vissa föreläsningar och seminarier har blivit digitaliserade. Även VFU-placeringarna och examinationerna har anpassats för att fungera i rådande läge.

Terminens bästa lärare

Efter avklarad examination delades pris ut till kursens bästa lärare. Priset gick den här terminen till Amanda Ekdahl och Julia Massoud, kliniska amanuenser på urologi-KUA, Klinisk undervisningsavdelning. 

Oscar Palmer bästa lärare höstterminen 2021
Oscar Palmér

På andra plats kom Darko Bogdanovic, amanuens på urologen och Oscar Palmér, klinisk amanuens på anestesin. Både Julia Massoud och Darko Bogdanovic har tidigare varit studenter vid kirurgkursen i Solna.

Terminens bästa student

Pris till terminens bästa student delades ut till Frida Björkman som har fått goda omdömen från handledare under terminens gång och presterat väldigt väl under såväl skriftlig, praktisk och muntlig examination.

Kursen har under terminen letts av studierektor Gabriella Jansson Palmer och Susanne Forsberg, utbildningsadministratör.

Kontakt

Event type
Annan
Digital välkomstceremoni för nya studenter

2022-01-21 13:30 Add to iCal
Online
Aula Medica i vinterskrud
Aula Medica i vinterskrud. Foto: Annika Evolahti
Lead

Är du ny student vårterminen 2022? Då är du välkommen till KI:s digitala välkomstceremoni den 21 januari. Ta del av den livesända ceremonin för att lära känna KI och vad studentlivet har att erbjuda!

Content

Vi vill önska alla nya studenter på nybörjarprogrammen varmt välkomna till Karolinska Institutet!

Första fredagen varje termin håller KI en välkomstceremoni för nya studenter. På grund av det osäkra pandemiläget sänds vårterminens välkomstceremoni live. Under ceremonin kommer du få en inblick i studentlivet, få tips och råd från nuvarande studenter, bli välkomnad av rektor Ole Petter Ottersen och massa annat.

Tid, datum och plats

Fredag den 21 januari 2022. kl 13:30 – 14:30.

Klicka här för att följa live-sändningen.

Knappen aktiveras 30 minuter innan start. 

Program

Kontakt

För frågor kontakta ki-student@ki.se 

Student med KI ryggsäck

KI-ryggsäck

Alla nya studenter som börjar på ett av KI:s nybörjarprogram får KI:s populära ryggsäck. Information om när och hur du hämtar ut din ryggsäck kommer skickas till din studentmejl efter terminsstart.

Event type
Internt möte
Dialogmöte om implementering av det sexåriga läkarprogrammet

2021-11-16 14:00 - 16:00 Add to iCal
Online
Lead

Dialogmöte om nya läkarprogrammet

Content

Varmt välkomna till dialogmöte om implementeringen av det sexåriga läkarprogrammet.

Mötet sker i Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/69812279976

Vid detta möte kommer följande ämnen tas upp:

- principer för resursfördelningen i det nya programmet,  

- Entrustable professional activities (EPA) och

- erfarenheter av team based learning (TBL) på programmets första termin.

 

Mer information om principer och vägval för implementeringen av det sexåriga läkarprogrammet

Kontakt

Publicerad: 2021-09-16 16:41 | Uppdaterad: 2021-09-16 16:45

Ny avhandling undersöker läkarstudenters lärande från patienter inom primärvården

Hallå där, Karin Björklund, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Den 15 oktober försvarar du din avhandling ’Students’ workplace learning in primary health care: learning from patients’. Vad handlar den om?

Porträtt av Karin Björklund, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS.
Karin Björklund, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS. Foto: Privat.

Huvudfokus i avhandlingen är att undersöka läkarstudenters lärande från patienter om kommunikation och patient-centrerat arbetssätt under verksamhetsförlagd utbildning i primärvården.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

De övergripande resultaten i denna avhandling visar att läkarstudenters lärande kan stödjas genom inkludering av patienters ämnesspecifika skriftliga återkoppling till studenter under VFU i primärvård. 

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Trots tidigare beskriven nytta i det individuella hälsoutfallet av ett patient-centrerat arbetssätt under ett patientmöte som ett verktyg att nå ökad person-centrering i vården, återstår fortfarande arbete för vården att optimera t ex både förhållningssätt till patienter och patienters medverkan i beslut om egen vård. Genom att inkludera patienter i utbildning som förmedlare av återkoppling blir patienten även en viktig samarbetspartner för läkarstudenten angående utveckling av kliniska färdigheter. Incitamentet att använda patientcentrerat arbetssätt och på så vis adressera associerade hälsomarkörer blir tydligare för studenten vilket på sikt kan bidra till bättre hälsa i befolkningen.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Efter min disputation kommer jag att fortsätta i arbete med pedagogisk undervisning och projekt både inom Karolinska Institutet och i primärvården.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
MedEd Studio - Transitionen avTBL till eTBL, funkar det?

2021-05-20 10:00 - 11:00 Add to iCal
Online
Team
Lead

Välkommen till detta webbinarium i medicinsk pedagogik - om hur effektivt onlinelärande är jämfört med traditionell undervisning. Dr Jerome Rotgans kommer att prata om deras utvärdering av övergången från TBL till eTBL, och vilka effekter det haft på studenternas kunskap och färdigheter.

Content

Webbinariet hålls på engelska och mer information hittas på den engelska sidan

Kontakt

Event type
Annan
Digitala Examensceremonier

2021-06-04 10:00 - 17:30 Add to iCal
Online
KI flagga Foto: Lasse Skog
Lead

Karolinska Institutets examensceremonier för nybörjarprogrammen juni 2021

Content

Tider för examensceremonierna:

Kl 10.00    Ceremoni för: Arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, sjuksköterskor

Kl 13.00   Ceremoni för: Biomedicinare, optiker, psykologer, tandläkare

Kl 16.00    Ceremoni för: Audionomer, logopeder, läkare, röntgensjuksköterskor

För att komma till sändningen och för mer information om ceremonierna följ denna länk: https://utbildning.ki.se/examenshogtid-grundniva

För kontakt, vänligen skicka ett mail till: examensceremoni@ki.se

Publicerad: 2021-02-23 10:04 | Uppdaterad: 2021-03-01 11:50

Alternativa urval till läkar- och tandläkarprogrammet ställs in HT2021

Karolinska Institutet ställer in de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL), och tandläkarprogrammet (TAPIL) inför höstterminen 2021. I antagningsomgången HT2021 används i stället endast urvalsgrunderna betyg (66 procent) och högskoleprovet (34 procent) till dessa program.

De alternativa urvalen har tidigare ställts in inför HT20 och inför VT21 mot bakgrund av coronapandemin. Förutsättningar för att genomföra prov och intervjuer på campus har inte förändrats sedan tidigare beslut. Av det senaste beslutet framgår att de alternativa urvalen inte kan genomföras på distans, vilket även fortsatt gäller. De flesta sökande är i åldersgruppen 18–29 år och många reser från andra orter i Sverige.

– Vår bedömning är att det finns en betydande risk för smittspridning i samband med resorna och provens genomförande, som kan leda till att fler insjuknar i covid-19, säger Christopher Sönnerbrandt, chef för enheten för antagning, examen och disputation vid KI.

Dessutom kan intervjuerna i det alternativa urvalet till läkarprogrammet inte genomföras för att de läkare som krävs för att genomföra intervjuerna inte är tillgängliga på grund av pandemins belastning på sjukvården.

Event type
Föreläsningar och seminarier
LIME talks: "Doctors in distress. Beneath the white coat."

2021-03-18 16:30 - 17:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom
LIME talks
Lead


Välkomna till LIME talks med Dame Clare Gerada som samtalar med Danuta Wasserman och Jill Taube torsdagen den 18 mars 2021 kl 16.30.

Content

OBS - uppdaterad zoomlänk

Detta är ett webinar, för att kunna delta behöver du anmäla dig via länkenhttps://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_JFFA_cZsR7maN2mWErLC2w

Dame Clare Gerada.
Dame Clare Gerada. Foto: Grainge Photography

(då LIME talks hålls på engelska så är innehållet nedan inte översatt till svenska)

This LIME talks features Professor Dame Clare Gerada, a London based GP who established the Practitioner Health Programme to support doctors and dentists with mental health and associated issues. She is past Chair of the Royal College of General Practitioners, only the second woman to hold this position in 50 years. She is now a member of the BMA Council and has recently been appointed co-chair, with Sir Chris Ham, of the NHS.

Professor Dame Clare Gerada, Professor Danuta Wasserman and Dr Jill Taube will discuss the doctors’ medical self and group of belonging, doctors as patients and how mental illness among doctors can be prevented and treated, including how to prevent suicide.

> A recent book edited by Dame Gerada, “Beneath the white coat. Doctors, their minds and mental health” will also be introduced and discussed. (see link to the book below)

> To make a donation towards Doctors in distress, please visit the website of the charity. (see link to the website below)

Värd

Professor em. Christer Sandahl, Inst. för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Publicerad: 2021-01-07 13:08 | Uppdaterad: 2021-01-07 13:08

Kursavslutning på Klinisk medicin, inriktning kirurgi HT20

Bästa lärare och bästa student
Wilhelmina Ekström (till vänster), Oscar Almerén Backrud och Marie Lilleby Karlsen (till höger) Foto: Evelina Svensson

Fredagen den 18 december 2020 avslutades kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet, efter en intensiv termin för studenterna. Kursen innehåller allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik där en stor del av undervisningen sker i VFU, verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen har under terminens gång anpassats på olika sätt på grund av den rådande pandemin och det har bland annat inneburit att föreläsningar och seminarier har blivit digitaliserade. Även VFU-placeringarna och examinationerna har anpassats för att fungera i rådande läge.

Efter den muntliga examinationen, som genomfördes via Zoom, höll kursledningen också i en liten digital avslutning. Både kursledning, ämnesansvariga och studenter fick då möjlighet att tacka varandra för en rolig och lärorik kurs och även dela ut pris till bästa student och bästa lärare.

Terminens bästa lärare

Priset till bästa lärare gick den här terminen till Wilhelmina Ekström, överläkare och docent i ortopedi. Wilhelmina har varit väldigt omtyckt för sitt stora engagemang i undervisningen och sin pedagogiska skicklighet. Wilhelmina mottog vid senare tillfälle en blomma och vandringstavla för bästa lärare på kursen.

Terminens bästa student

Pris till terminens bästa student delades ut till Oscar Almerén Backrud och Marie Lilleby Karlsen som båda två fått goda omdömen från handledare under terminens gång och presterat väldigt väl under såväl skriftlig, praktisk och muntlig examination. Efter avslutningen fick studenterna hämta varsin bokpremie och diplom på kursexpeditionen.

Kursen har under terminen letts av studierektor Gabriella Jansson Palmer tillsammans med Kristina Stenstedt, kursamanuens, och Evelina Svensson, utbildningsadministratör.

Kontakt

Event type
Annan
Digital välkomstmottagning för nya studenter

2021-01-22 13:30 - 14:30 Add to iCal
Online
Två KI studenter hälsar nya studenter välkomna till KI på en scen med en KI och en Sverige flagga i bakgrunden.
Irene och Timo, studenter på läkarprogrammet, konferencierer under höstens digitala välkomstceremonin. Foto: Lisa Bergenfelz
Lead

Varmt välkommen till Karolinska Institutet och vårterminens digitala välkomstmottagning!

Content

Den 22 januari hälsar Karolinska Institutet alla nya studenter välkomna. Direktsänt från Aula Medica kommer du kunna ta del av välkomsttal från KI:s rektor Ole Petter Ottersen, vicerektor Annika Östman Wernerson och höra om alla de olika verksamheter och aktiviteter du som student på KI kan ta del av. Mer detaljerat program kommer.

Som ny student får du också KI:s populära ryggsäck! Besked om var och när du kan hämta den skickas till din studentmail efter terminsstarten.

Livesändning av välkomstmottagning

Använd denna länk för att komma till livesändningen

Sändningen börjar kl 13:30. Glöm inte att lägga in en påminnelse i din kalender.

Teknisk information

Bäst följer du sändningen via webbläsaren Chrome på PC, Mac eller iPad och ju större skärm desto trevligare! Undvik mobilen, då tjänsten upplevs bäst på fullskärm. 
 
Om du upplever tekniska problem under sändningen är du välkommen att vända dig till www.inadra.se/support för support. 

Kontakt

För frågor var vänlig maila till: ki-student@ki.se

Program 

  • Konferencierer och studenterna Timo Oosterveld  och Irene Kessler hälsar alla välkomna till dagens ceremoni 
  • Rektor Ole Petter Ottersen välkomnar nya studenter  
  • Vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson berättar om KI:s utbildningar och ger  råd inför studietiden 
  • Medicinska Föreningen - lär känna studentkåren i deras presentationsvideo 
  • MF:s dam och herrspex: Flix och Corpus Karrolina sjunger för dig 
  • Friskvårdsspecialisten Anders Wiberg gästar oss och visar hur du kan hålla dig aktiv under studietiden 
  • Vad erbjuder KI för träningsmöjligheter? Anders på Friskvården och Kiki, examinerad fysioterapeutstudent guidar dig i denna rundvandring  
  • Karolinska Institutets Universitetsbibliotek och Språkverkstaden  
  • KI alumner och studenter delar med sig av sina bästa KI hacks 
Subscribe to Läkarprogrammet