Event type
Internt möte
Nätverksmöte KI:s utbildningsadministratörer 9/12 kl 13-15

2021-12-09 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online
Träd som skjuter upp mot himlen.
Träd och grenar. Foto: Gennaro Leonardi_Pixabay
Lead

Mötet tar upp frågor avseende digitala verktyg ohc hjälpmedel för medarbetare.

Content

Till mötet har vi bjudit in Jenny Theorell och Viktoria Olausson från webbteamet som visar medarbetarwebben, vad och vilka resurser man hittar där. Vidare kommer Andrew Maunder och Zoë Säflund från IKT-pedagogerna och berättar om Mentimeter, Padlet, lärplattformen Canvas och andra digitala verktyg samt KI survey. Avslutningsvis tar vi upp Ladok -Time edit och Inspera- Ladok med Eva Ringnell från Ladok-gruppen och Mathias Pettersson.

Syftet med mötena inom nätverket är att informera om nyheter, kompetensutveckla och skapa bättre förutsättningar för att träffas och samarbeta.

Hör gärna av er innan mötet med frågor ni har som vi kan ta upp.

Väl mött!

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/cecilia-forssman">Cecilia Forssman</a>

 • Title: Samordnare
 • Phone: 08-524 836 64
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: cecilia.forssman@ki.se
catalogue Off On Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/charlotta-cederberg">Charlotta Cederberg</a>

 • Title: Enhetschef
 • Phone: 08-524 864 68
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: charlotta.cederberg@ki.se
catalogue Off On Off Off

Kontakt

Event type
Internt möte
Temamöte om ärendehantering, förvaltning, informationssäkerhet och administration på grundnivå och avancerad nivå

2021-11-11 13:00 - 15:30 Add to iCal
Location
https://ki-se.zoom.us/j/66353692786
Solig bild på Aula medica med ett rött trähus framför och mycket grönska runtomkring.
Aula Medica i sommarskrud Foto: Lisa Bergenfelz
Lead

Välkommen till temamöte för utbildningsadministration på grund nivå och avancerad nivå.

Content

Tema att jobba på myndighet, om ärendehantering, GDPR, förvaltningsrätt, registratur, och informationssäkerhet.
Målgrupp: utbildningsadministratörer, studievägledare, UN / PN handläggare samt VFU handläggare.
Syfte: Informera och inspirera om ansvar och skyldigheter med att jobba på en myndighet.

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/cecilia-forssman">Cecilia Forssman</a>

 • Title: Samordnare
 • Phone: 08-524 836 64
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: cecilia.forssman@ki.se
catalogue On Off On Off
Publicerad: 2021-06-05 11:00 | Uppdaterad: 2021-10-06 07:27

Successiv återgång till campusförlagd undervisning under hösten 2020 i syfte att hindra smittspridning

Bookable premises 4U at KI Campus Flemingsberg
KI växlar till utbildning på campus och digitalt i kombination i höst. Foto: Samuel Lundberg

Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet från och med den 15 juni kan gå tillbaka till campusförlagd undervisning. De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begränsa smittspridningen gäller för verksamheten på lärosätena som för samhället i övrigt och ställer krav på att planeringen av återgången till campusförlagd undervisning sker på ett ansvarsfullt sätt.

Ett arbete för att planera återgång till campusförlagd undervisning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer startar nu. I praktiken innebär detta att teoretisk undervisning delvis fortsatt behöver vara på distans för att möjliggöra campusförlagd undervisning för prioriterade grupper och aktiviteter.

Alla aktiviteter som utförs på campus ska följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning. Karolinska Institutet har med hänsyn till regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att:

Följande grupper och aktiviteter i punktlistan nedan ska prioriteras i KI:s lokaler.

 • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination
 • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå
 • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans. Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår ska prioriteras.
 • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska
 • Disputationer. Lokal ska finnas där både det som utförs på plats och på distans ska kunna följas.
Portrait of Annika Östman Wernerson.
– Vi behöver fortsätta vara uthålliga för att minska smittspridningen även under hösten, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg.

– Både KI:s lärare och studenter har under den här våren gjort sitt yttersta för att anpassa sig till undervisning på distans. Nu tar vi nya tag för att växla om våra utbildningar till att vara både på campus och digitalt i kombination. Vi ser fram emot att kunna välkomna de nya studenterna på plats på våra campus och ge dem en bra start på sina studier på KI. Examinationer för studenter som är i slutet av sina utbildningar behöver vi också prioritera för att de ska kunna ta examen och snabbt kunna börja jobba i vården, säger vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson.

Sedan den 18 mars har undervisningen bedrivits på distans och KI:s gemensamma mål för alla utbildningar har varit att följa de rekommendationer som lärosätena fått av regeringen och på så sätt bidra till samhällsuppdraget att inte sprida smitta. Medarbetares och studenters hälsa, välmående och säkerhet är högsta prioritet.

– Vi behöver fortsätta vara uthålliga för att minska smittspridningen även under hösten, fortsätter Annika Östman Wernerson. Vi tar med oss viktiga lärdomar från vårens arbete i planeringen av höstens utbildningar. Jag vill passa på att rikta ett tack till studenter, lärare, administratörer och handledare i vården, som gjort och gör ett otroligt arbete i den här omställningen.

Förutsättningar och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt vilket innebär att Karolinska Institutet kan behöva göra nya ställningstaganden och riktlinjer. 

Mer information kommer fortlöpande.

Tags

Kommittén för utbildning på forskarnivå Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Lärare Ledning Medicinska föreningen Student Studieadministration
Madeleine Svärd Huss 2021-10-06

Event type
Intern kurs och fortbildning
Nätverksträff för för utbildningshandläggare, utbildningsadministratörer och studievägledare

2021-02-09 9:00 - 12:00 Add to iCal
Location
Online
Lead

Tema internationalisering i administrationen

Content

Internationaliseringsarbetet är den del av de globala 2030 målen och av KIs strategi.

I KIs strategi 2030 framgår att
”Internationalisering ska genomsyra vår verksamhet och vi ska sträva 
mot en ökad internationalisering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå , klinisk forskning liksom verksamhetsstödet.”

För att nå målet att integrera internationalisering i hela universitet behöver KI engagera och involvera administrativ personal, som spelar en nyckelroll i internationaliseringen. 

Karen Gustafsson och Emma Hägg som båda arbetar med internationalisering för utbildningarna inom enheten för undervisning och lärande och internationalella kansliet kommer att leda denna träff och jag hoppas att många kommer!


Internationalisering är så mycket mer än in- och utresande studenter i den globala värld som vi lever i idag. Karen och Emma kommer att ge oss verktyg för integrering av internationaliseringsperspektiv i vårt dagliga arbetet.

Denna nätverksträff består av Workshop 1 samt workshop 2:

WS1 9 februari, kl 09.00-12.00

WS2 16 februari, kl 09.00-12.00

Anmälan innefattar då båda tillfällena. Notera gärna datumen i era kalendrar. 

Dessa workshops har getts både under vt och ht 2020. Detta är ett nytt tillfälle med samma innehåll för de som inte hade möjlighet att delta tidigare.

 

Välkomna!

 

Karen Gustafsson

Emma Hägg

Charlotta Cederberg

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/karen-gustafsson">Karen Gustafsson</a>

 • Title: Handläggare
 • Phone: 08-524 880 61
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: karen.gustafsson@ki.se
catalogue On Off Off On

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/emma-hagg">Emma Hägg</a>

 • Title: Internationell koordinator
 • Phone: 08-524 861 17
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: emma.hagg@ki.se
catalogue On Off Off On

Event type
Annan
Information om nya föreskrifter och anvisningar för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2020-08-27 14:00 - 15:00 Add to iCal
Location
Zoom-meeting
Lead

Informationsmöte om nya ”Föreskrifter och anvisningar om examination på grundnivå och avancerad nivå” som träder i kraft 31 augusti 2020, och ersätter ”Riktlinjer vid examination” och ”Regler och anvisningar för examination”.

Content

Mötet är på Zoom och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk: https://ki-se.zoom.us/j/69020437278

 

Välkommen!

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Webinar: Writing a Research Plan

2020-12-03 16:30 - 18:00 Add to iCal
Annan
Location
Online.
Lead

This webinar will help you write a clear, well-structured research plan for your Master's thesis.
The webinar is in English, but we also speak Swedish.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Webinar: Giving Oral Presentations

2020-11-26 16:30 - 18:00 Add to iCal
Annan
Location
Online.
Lead

Giving oral presentations is an important part of scholarly exchange. During this workshop, you will learn how to plan, prepare for, structure and deliver an effective oral presentation. We will also discuss how to avoid being nervous.
The webinar is in English, but we also speak Swedish.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop/webinar: Managing References with Endnote Online or Zotero

2020-11-18 16:30 - 18:00 Add to iCal
Annan
Location
Online.
Lead

Reference management programs help you collect, format and organise your sources. During this workshop, you will learn how to use either Endnote Online or Zotero.
The webinar is in English, but we also speak Swedish.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Webinar: Writing Clear and Effective Sentences

2020-10-20 16:30 - 18:00 Add to iCal
Annan
Location
Online
Lead

In order to communicate your research to others, your writing needs to be clear and well-structured. This applies not just to the overall structure of your text; it also applies to your sentences. In this workshop, you will learn hands-on tips and techniques for writing the kind of clear, concise and well-structured English-language sentences that will help you both succeed in your studies and effectively communicate your research to others.
The webinar is in English, but we also speak Swedish.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Webinar: Academic Writing

2020-10-12 16:30 - 18:00 Add to iCal
Annan
Location
Online
Lead

In order to communicate your research to others (and pass your courses), you need to understand and master the conventions of academic writing. This workshop will introduce you to those conventions and provide you with strategies for writing clear and well-structured academic texts. The workshop will include hands-on writing activities.
The webinar is in English, but we also speak Swedish.

Content
Subscribe to Studieadministration