Skip to main content
Publicerad: 2020-07-01 08:37 | Uppdaterad: 2020-07-06 22:26

Ny leverantör av företagshälsa från och med 1 juli 2020

KI har ett nytt avtal inom företagshälsa. Från och med 1 juli 2020 är vår leverantör Avonova Hälsa.

Det nya avtalet erbjuder samma tjänster som det tidigare Previa-avtalet. Mer information om avtalet finns i avtalsdatabasen. 

Uppdrag hos Previa som beställts eller påbörjats senast den 30 juni gäller 1 juli – 30 september 2020 med oförändrade priser och villkor.

Mer information om Avonovas tjänster, kontaktuppgifter och beställningsrutiner hittar du via länkarna nedan.

Publicerad: 2020-06-09 13:51 | Uppdaterad: 2020-07-02 17:36

Information till medarbetare om testning relaterat till covid-19

Allmän testning för SARS-CoV-2 av personal på KI ska ske inom ramen för sjukvården

Regeringen har beslutat att alla med symtom ska kunna testa sig inom sjukvården utan kostnad (PCR).

För anställda som är folkbokförda i Stockholms län är antikropps/serologisk testning kostnadsfri. För anställda folkbokförda i andra län kan sådan testning innebära en kostnad. KI ersätter patientavgift till viss del, enligt gällande regler för statligt anställda. KI hänvisar personal till tillgängliga vårdgivare i Stockholm inom regeringens initiativ för storskalig testning.

 

Vägledning för KI-personal vid testning och analys av SARS-CoV-2 i relation till forskning

Med anledning av frågeställningar som rör testning relaterat till covid-19 har KI:s ledning med stöd av resursgruppen för etik tagit fram vägledning som rör för fem områden. Vägledningen handlar om testning samt analys av SARS-CoV-2.

1. Det är inte lämpligt att bedriva forskning på egna personalen:

Det förekommer initiativ till forskningsprojekt där delar av studiepopulationen är anställda i forskargruppen eller motsvarande som forskningen bedrivs på. Vi anser av flera skäl att det är olämpligt att forskare inkluderar personer som genom sitt arbete är i beroendeställning till dem som bedriver forskningen. Det mest uppenbara är att det hotar att undergräva frivilligheten att medverka som forskningsperson om frågan kommer från någon som också är i chefsställning eller på annat sätt överordnad på den egna arbetsplatsen. Det bidrar också till att göra det otydligt vilket förhållande som gäller mellan medarbetarna. Givetvis är det inget som hindrar att man i allmänhet rekryterar forskningspersoner på KI inom ett KI-baserat forskningsprojekt. Det bör dock ske utanför den egna personalgruppen.

2. Det är inte lämpligt att återkoppla testresultatet av diagnostiken inom ramen för en forskningsstudie:

Det är av yttersta vikt att upprätthålla gränsen mellan forskning och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Att delge testresultat kan innebära behov av fortsatt rådgivning och medicinsk uppföljning vilket i normalfallet är en vårdverksamhet som bör utföras av en sjukvårdshuvudman. I fallet med IgM-testning av virusinfektion är det två problem, dels kan icke-ackrediterade IgM-tester ha en otillfredsställande specificitet, dels innebär ett positivt testresultat att personen kan ha en aktuell/nyligen genomgången infektion vilket får följdkonsekvenser i samhället/på arbetsplatsen. Återigen är detta en bedömningsfråga för sjukvården, inte en KI-relaterad forskningsfråga. Om man inom ramen för ett forskningsprojekt vill undersöka ett tests prestanda är det per definition inte ett konstaterat tillförlitligt test. Då är det olämpligt att återkoppla resultatet på individnivå, eftersom osäkerheten om testresultatet är korrekt är för stor. Att återkoppla testresultat generellt till deltagare är att i praktiken införa screening för tillståndet ifråga. Det är ett hälso- och sjukvårdsprojekt och ett omfattande sådant. Socialstyrelsen har sedan 2014 bestämda kriterier för vad som ska vara uppfyllt för detta.

3. Forskning ska hållas isär från sjukvårdande och anställningsrelaterade målsättningar:

KI har självklart som ambition att bidra konstruktivt i en omfattande covid-19-kris i sjukvården och samhället. Vi vill dock framhålla att målsättningen för forskning i så fall tydligt hålls isär från rent sjukvårdande och anställningsrelaterade målsättningar (som att avgöra om en enskild individ är immun eller ej, arbetsför eller ej o.s.v.). Om utprovning av en testanalys görs i forskningssyfte så bör ett förfarande med kodade prover, icke-utlämnande av svar, analys på gruppnivå o.s.v. kunna övervägas.

4. Testning som utförs som forskning ska ha godkännande av Etikprövningsmyndigheten (EPM):

Precis som med all annan liknande forskning måste projektet ha godkänt av EPM. I normalfallet torde också biobanksförfarande vara aktuellt med vederbörligt tillstånd, liksom i förekommande fall tillstånd från Läkemedelsverket eller andra instanser beroende på forskningsprojektets art.

Publicerad: 2020-05-19 09:02 | Uppdaterad: 2020-05-19 12:04

Få överblick av campusinformation i ny app - Mitt Campus

För att förenkla information och göra den relevant för dig som student eller medarbetare, har Akademiska hus tagit fram en app där du väljer flödet på information som kan påverka din vardag och som du önskar få information om snabbt.

Det kan handla om exempelvis:

 • att göra en felanmälan och följa handläggningen av den 
 • att välja vilken byggnad/byggnader du önskar få störningsinformation om
 • service och kontaktuppgifter
 • nyheter
 • kartor

Mer information finns att läsa på Akademiska hus hemsida

Contact

Event type
Föreläsningar och seminarier
Webinarium: Leda på distans (del 2)

2020-08-25 10:00 - 11:30 Add to iCal
Annan
Location
Zoom
Lead

Karolinska institutets vill ge stöd till sina chefer under den pågående krisen genom att erbjuda en serie Zoom webinarium under 2020.

Content
Tjej som leder på distans via sin dator

Det övergripande syftet är att erbjuda KI:s chefer kunskap, stöd och ett forum för gemensam reflektion och lärande. Vi utgår ifrån chefernas behov och väljer aktuella teman som påverkar chefskap och verksamhet.

Dessa webinarium erbjuds på både svenska och engelska (se KI:s kalender för datum). 

Leda på distans, del 1

Leda på distans, del 2 

Webinarium: Leda på distans, del 2 (på svenska):

Att leda människor under och efter kris: Hantera oro, skapa bra sammanhållning och kommunikation. Med Brita Helleberg.

Kriser, som den vi upplever med Corona just nu, skapar olika reaktioner hos människor. Syftet med detta webbinar är att ge deltagarna en större förståelse för hur de kan stödja medarbetare i sitt team

Mål

 • Att få kunskap om samarbete i team på distans och hur man förbättrar sammanhållningen för teammedlemmarna.
 • Kunskap om människors reaktioner under en kris
 • Verktyg för hur du kan hantera människors reaktioner och både stärka och stödja teamet via kommunikation

Datum och tid

25 augusti kl. 10.00 - 11.30 (via Zoom)

Anmälan 

Välkommen att anmäla dig här

Upplägg

Seminarierna genomförs i KI:s lokaler via Zoom-videokonferens. Deltagarna som anmäler sig får en Outlook-inbjudan med en Zoom-länk för koppla upp sig.  

Ledarskapsspecialist 08-524 860 06 Sandra Helminen sandra.helminen@ki.se custom Off Off Off Off

Event type
Föreläsningar och seminarier
Webinarium: Leda på distans del 1

2020-08-18 10:00 - 11:30 Add to iCal
Annan
Location
Zoom
Lead

Karolinska institutet vill ge stöd till sina chefer under pågående kris genom att erbjuda en serie webinarier under 2020.

Content
Tjej som leder på distans via sin dator
Leda på distans

Det övergripande syftet är att erbjuda KI:s chefer kunskap, stöd och forum för gemensam reflektion och lärande. Vi utgår från chefernas behov och väljer aktuella teman som påverkar chefskap och verksamhet. Webinarierna genomförs både på svenska och på engelska. För tid och datum på engelska, se den engelska kalenderhändelsen. 

Innehåll webinarier under 2020

Leda på distans, del 1 

Leda på distans, del 2 

Observera att detta är en serie vilket innebär att du behöver anmäla dig till BÅDE del 1 och del 2.

Webinarium: Leda på distans, del 1

Att behålla verksamhetens effektivitet och teamets produktivitet. Med Brita Helleberg, Psykolog.

Syftet med detta webinarium är att förmedla kunskap samt att ge utrymme till att diskutera och reflektera tillsammans med chefskollegor. Som deltagarna får du konkreta forskningsbaserade tips på vad du kan göra för att bli en ännu bättre chef på distans.

Mål:

 • Få ökad kunskap om framgångsfaktorer för att leda teamet på distans.
 • Konkreta-tips och råd hur du kan nå det verksamhetens mål som du kan dela med dig till ditt team

Tid och plats: Zoom 18/8 kl. 10.00-11.30
 

Anmälan: Anmäl dig här

Upplägg

Seminarierna genomförs i KI:s lokaler via Zoom videokonferens. Deltagarna som anmäler sig får en Outlook-inbjudan med länk lite närmare inpå mötet för att koppla upp sig.  

Fortsättning 

KI:s Ledarutvecklings-team kommer att fortsätta med Zoom-webinarier för chefer under hösten 2020. Tänkt är 2–3 webinarier på svenska och engelska. Teman tas fram tillsammans med institutionernas AC och HR-ansvariga. 

Ledarskapsspecialist 08-524 860 06 Sandra Helminen sandra.helminen@ki.se custom Off Off Off Off

Event type
Föreläsningar och seminarier
Webinarium: Leda på distans del 2

2020-06-04 10:00 - 11:30 Add to iCal
Annan
Location
Zoom
Lead

Karolinska institutets vill ge stöd till sina chefer under den pågående krisen genom att erbjuda en serie Zoom webinarium under 2020.

Content
Tjej som leder på distans via sin dator

Det övergripande syftet är att erbjuda KI:s chefer kunskap, stöd och ett forum för gemensam reflektion och lärande. Vi utgår ifrån chefernas behov och väljer aktuella teman som påverkar chefskap och verksamhet.

Dessa webinarium erbjuds på både svenska och engelska (se KI:s kalender för datum). 

Leda på distans, del 1

Leda på distans, del 2 

Webinarium: Leda på distans, del 2 (på svenska):

Att leda människor under och efter kris: Hantera oro, skapa bra sammanhållning och kommunikation. Med Brita Helleberg.

Kriser, som den vi upplever med Corona just nu, skapar olika reaktioner hos människor. Syftet med detta webbinar är att ge deltagarna en större förståelse för hur de kan stödja medarbetare i sitt team

Mål

 • Att få kunskap om samarbete i team på distans och hur man förbättrar sammanhållningen för teammedlemmarna.
 • Kunskap om människors reaktioner under en kris
 • Verktyg för hur du kan hantera människors reaktioner och både stärka och stödja teamet via kommunikation

Datum och tid

4 juni kl. 10.00 - 11.30 (via Zoom)

Anmälan 

Välkommen att anmäla dig här

Upplägg

Seminarierna genomförs i KI:s lokaler via Zoom-videokonferens. Deltagarna som anmäler sig får en Outlook-inbjudan med en Zoom-länk för koppla upp sig.  

Ledarskapsspecialist 08-524 860 06 Sandra Helminen sandra.helminen@ki.se custom Off Off Off Off

Event type
Föreläsningar och seminarier
Webinarium: Leda på distans del 1

2020-05-27 10:00 - 11:30 Add to iCal
Annan
Location
Zoom
Lead

Karolinska institutets vill ge stöd till sina chefer under den pågående krisen genom att erbjuda en serie Zoom webinarium under 2020.

Content
Tjej som leder på distans via sin dator

Det övergripande syftet är att erbjuda KI:s chefer kunskap, stöd och ett forum för gemensam reflektion och lärande. Vi utgår ifrån chefernas behov och väljer aktuella teman som påverkar chefskap och verksamhet.

Dessa webinarium erbjuds på både svenska och engelska (se KI:s kalender för datum). 

Leda på distans, del 1

Leda på distans, del 2 

 

Webinarium 1: Leda på distans, del 1 (på svenska):

Att behålla verksamhetens effektivitet och teamets produktivitet. Med Brita Helleberg, Psykolog.

Syftet med detta webinarium är att förmedla kunskap samt att ge utrymme till att diskutera och reflektera tillsammans med chefskollegor. Som deltagarna får du konkreta forskningsbaserade tips på vad du kan göra för att bli en ännu bättre chef på distans.

Mål

 • Få ökad kunskap om framgångsfaktorer för att leda teamet på distans.
 • Konkreta-tips och råd hur du kan nå det verksamhetens mål som du kan dela med dig till ditt team

Datum och tid

27 maj kl. 10.00 - 11.30 (via Zoom)

Anmälan 

Välkommen att anmäla dig här

Ledarskapsspecialist 08-524 860 06 Sandra Helminen sandra.helminen@ki.se custom Off Off Off Off
Publicerad: 2020-04-27 16:27 | Uppdaterad: 2020-04-29 08:32

Dela din berättelse på covid-19-portalen eller bidra till minnesbanken

Svante Jerling på läkarprogrammet berättar hur han hjälpte regionens krisgrupp att importera testmaterial från Kina. Du kan också dela din berättelse.

Just nu pågår två olika upprop inom Karolinska Institutet. Ett upprop med möjlighet att dela din berättelse under den pågående coronaviruspandemin. Och ett upprop med möjlighet att skicka in ditt bidrag till en minnesbank för framtidens historiebeskrivning.

1. Dela din berättelse – och inspirera andra

Är du forskare, lärare, student, administratör eller har andra arbetsuppgifter inom KI? Ge oss en ögonblicksbild från din nya tillvaro och berätta hur pandemin har påverkat din arbetsvardag. Det kan handla om ditt hemarbete, omställningen till digital undervisning eller om att forska på distans och att interagera med fysiskt avstånd. Det kan också handla om andra initiativ, som hur du bidragit till sjukvården och andra samhällsaktörer.

2. Minnesbank över den pågående pandemin – skicka in ditt bidrag!

Coronaviruspandemin påverkar verksamheterna vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. I framtiden kommer forskare och andra vilja lära sig mer om hur svensk sjukvård och svensk forskning svarade på den pågående pandemin. Hjälp enheten för medicinens historia och kulturarv att samla in källmaterial och bevara det som händer idag. Det är ett viktigt bidrag för framtidens historiebeskrivning.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Webinarium: Leda på distans del 2 (FULLBOKAD)

2020-06-02 15:00 - 16:30 Add to iCal
Annan
Location
Zoom
Lead

Karolinska institutet vill ge stöd till sina chefer under pågående kris genom att erbjuda en serie webinarier under 2020.

Content
Tjej som leder på distans via sin dator
Leda på distans

Det övergripande syftet är att erbjuda KI:s chefer kunskap, stöd och forum för gemensam reflektion och lärande. Vi utgår från chefernas behov och väljer aktuella teman som påverkar chefskap och verksamhet. Webinarierna genomförs både på svenska och på engelska. För tid och datum på engelska, se den engelska kalenderhändelsen. 

Innehåll webinarier under vt 2020

Leda på distans, del 1 

Leda på distans, del 2 

Du anmäler dig till webinarierna här

Webinarium 2: Leda på distans, del 2 

Att leda människor under och efter kris: Hantera oro, skapa bra sammanhållning och kommunikation. Med Brita Helleberg

Kriser, som den vi upplever med Corona just nu, skapar olika reaktioner hos människor. Syftet med detta webbinar är att ge deltagarna en större förståelse för hur de kan stödja medarbetare i sitt team

Mål:

 • Att få kunskap om samarbete i team på distans och hur man förbättrar sammanhållningen för teammedlemmarna.
 • Kunskap om människors reaktioner under en kris
 • Verktyg för hur du kan hantera människors reaktioner och både stärka och stödja teamet via kommunikation.

Tid och plats: Zoom 2/6 kl. 15.00-16.30 

Upplägg

Seminarierna genomförs i KI:s lokaler via Zoom videokonferens. Deltagarna som anmäler sig får en Outlook-inbjudan med länk lite närmare inpå mötet för att koppla upp sig.  

Fortsättning HT 2020 

KI:s Ledarutvecklings-team kommer att fortsätta med Zoom-webinarier för chefer under ht 2020. Tänkt är 2–3 webinarier på svenska och engelska. Teman tas fram tillsammans med institutionernas AC och HR-ansvariga. 

 

Ledarskapsspecialist 08-524 860 06 Sandra Helminen sandra.helminen@ki.se custom Off Off Off Off
Subscribe to Arbetsmiljö