Event type
Intern kurs och fortbildning
Modul 1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för chefer

2022-03-10 9:00 - 15:00 Add to iCal
Online
Lead

Denna utbildning ingår i utbildningsserien Arbetsmiljöfrågor kopplade till chefens ansvar, som består av tre moduler.

Content

Målgrupp

Blivande eller nya chefer som har mottagit eller kommer mottaga delegerade arbetsmiljöuppgifter.

Innehåll

 • Grundläggande förståelse för Arbetsmiljölagen, tillämpbara föreskrifter och interna riktlinjer.
 • Principer för chefens ansvar och roll samt de rutiner som krävs för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kursen hålls på svenska och sker digitalt via Teams och kräver att du kan logga in mot KI:s Office 365.

För godkänd krävs aktivt deltagande och genomfört kunskapstest.

Kursledare

Patrik Emanuelsson, Henrik Strohmayer, arbetsmiljöingenjör Avonova, företagshälsa

Event type
Intern kurs och fortbildning
Anmälan Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM)

2022-02-15 8:30 - 16:10 Add to iCal
Online
Lead

Kursen grundläggande arbetsmiljöutbildning genomförs två gånger per år. KI rekommenderar att utbildningen repeteras vart femte år för att kunskaperna ska hållas aktuella, varför du som gått utbildningen tidigare också är välkommen.

Content

Målgrupp

Blivande eller nya skyddsombud vid KI, eller person som har tagit emot eller kommer att ta emot en delegerad arbetsmiljöuppgift. 

Innehåll

Dag 1:

 • Lagar, föreskrifter och regler
 • Skyddsombudets roll
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Friskvård vid KI 

Dag 2:

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Laboratoriesäkerhet
 • Flexibelt arbetssätt 

Dag 3

 • Verktyg
 • Case
 • Avslutande frågor
 • Utvärdering 

Kursen håll digitalt via Teams och kräver tillgång och inloggning/autentisering i Office 365. Vid problem lägg upp ett ärende i ITA:s Self Service portal. 

Kursansvarig

Patrik Emanuelsson, HR-specialist, Kompetensförsörjningsenheten  

Anmäl dig

Denna utbildning består av två heldagar och en halvdag. Du anmäler dig härmed till alla tre dagar:

 • 15 februari 08:30-16.10
 • 16 februari 08:30-15.00
 • 3 mars 08:45-12:00
Publicerad: 2021-10-20 17:35 | Uppdaterad: 2021-10-20 17:35

Betydelsen av aktiva pauser

rosa hjärta health talks

Att vara fysisk aktiv och att bryta stillasittande är två viktiga komponenter som främjar hälsa och välbefinnande. Ny forskning från KI visar att tre minuters fysisk aktivitet varje halvtimme kan förbättra hälsan hos stillasittande.

Vi sitter numera stilla under en större del av den vakna tiden. De här förändringarna har också bidragit till ett nytt forskningsområde – effekterna av stillasittande.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram svenska riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och minska stillasittande:

 • All rörelse räknas. Samla rörelser i vardagen och hitta vardagsaktiviteter.
 • Ta rörelsepauser. Några minuter varje halvtimme minskar riskerna med långvarigt stillasittande.
 • Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls.
 • Börja med små mängder fysisk aktivitet. Öka gradvis frekvensen, intensiteten och varaktigheten med tiden.

Behöver du tips och råd om hur du kan få in rörelse i din vardag?

Friskvården KI arbetar för att främja fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv, vare sig du befinner dig på campus eller arbetar flexibelt. På Friskvårdens sida kan du få inspiration, och tips om hur du kan hålla dig fysiskt aktiv varje dag.

Forskning om fysisk aktivitet

Event type
Intern kurs och fortbildning
Arbetsanpassning och rehabilitering kopplat till chefens ansvar

2021-12-07 8:30 - 12:00 Add to iCal
Lead

Halvdagsutbildning i arbetsanpassning och rehabiliteringsarbete kopplad till chefens ansvar.

Content

Utbildningen tar sin utgångspunkt i arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering och behandlar gången i rehabiliteringsarbetet, Försäkringskassan och rehabiliteringskedjan samt de olika interna och externa resurser som finns att tillgå. 

Kursen vänder sig till chefer med personalansvar samt till HR-chefer/HR-ansvariga.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbetsanpassning och rehabiliteringsarbete utifrån arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. 

Chefer ska ha kunskap om vad effektivt rehabiliterings-arbete innebär och hur de genom olika rehabiliteringsinsatser kan underlätta för sjukskrivna medarbetare att återgå i arbete. 

Utbildningen ska även ge kunskap om arbetsanpassning för medarbetare som visar tecken på ohälsa eller vid sjukdomstillstånd.

Innehåll

 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - vad innefattar den?
 • Tidiga tecken på arbetsrelaterad ohälsa
 • Arbetsanpassning - när och för vem?
 • Ohälsa, funktionsnedsättningar och arbetsförmåga
 • Försäkringskassan och rehabiliteringskedjan
 • Rehabiliteringsarbetet i praktiken
 • Plan för återgång i arbete
 • Att följa upp återgång i arbete
 • Interna och externa resurser vid rehabilitering
 • När rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda
 • Praktiska fallbeskrivningar

Kursen ges på svenska. 

Anmäl dig här

Vid frågor eller funderingar kontakta: stafftrainingHR@uf.ki.se

Event type
Intern kurs och fortbildning
Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR), 8-Week Online Program

2021-10-26 8:30 till
2021-12-14 16:00 Add to iCal
Online
Lead

MBSR is an eight-week evidence-based program to manage stress and increasing mental balance and well-being.

Content

If you would like to develop the ability to cope more effectively with stressful situations and gain more composure, energy and understanding in your life, this course is for you. It can help to improve your focus, build resilience and give you insights into finding more ease in life. 

About the online program

The course will be delivered live through Canvas/Zoom. You will engage with the teacher and interact with other participants through your computer screen and web camera during weekly class sessions. Throughout the program you will be consciously and systematically working with the challenges and demands of your everyday life, in a safe and supportive environment.

You will be guided in meditation practices and mindful yoga and access recordings to practice with at home in-between sessions. There will be group dialogues as well as the opportunity for one-on-one check-ins with the instructor.

Course dates

Weekly sessions in Canvas/Zoom

 • Session 1: Tuesday October 26, 8:30-10:30
 • Session 2: Tuesday November 2, 8:30-10:30
 • Session 3: Monday November 8, 4:00-6:00
 • Session 4: Tuesday November 16, 8:30-10:30
 • Session 5: Tuesday November 23, 8:30-10:30
 • Session 6: Wednesday December 1, 8:30-10:30
 • Session 7: Tuesday December 7, 8:30-10:30 
 • Session 8: Tuesday December 14, 8:30-10:30

Full day retreat Saturday November 27, 9:30-16:00 in Lugna Rummet.

Instructor

Gunilla Lönnberg PhD, MBSR-teacher. Register your interest via link below.

Event type
Annan
Cykelservice Campus Solna

2021-10-25 8:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Berzelius väg 9
Cykel.
Lead

Friskvården erbjuder gratis cykelservice på campus!

Content

Drop-in mellan 8.00-9:00. Begränsat antal platser - först till kvarn!

Det här ingår

 • Spänning av ekrar
 • Full uppsmörjning av alla funktioner
 • Justering av växlar och bromsar
 • Funktionskontroll av styrlager och vevlager
 • Testkörning och säkerhetskontroll
 • Serviceprotokoll

Friskvården arbetar för att främja aktiva transporter och bidra till hållbar utveckling.

Globala målen
globalamalen.se

Event type
Annan
Cykelservice - Campus Flemingsberg

2021-10-26 8:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Alfred Nobels allé 23
Cykel.
Lead

Friskvården erbjuder gratis cykelservice på campus!

Content

Drop-in mellan 8.00-9:00. Begränsat antal platser - först till kvarn!

Det här ingår

 • Spänning av ekrar
 • Full uppsmörjning av alla funktioner
 • Justering av växlar och bromsar
 • Funktionskontroll av styrlager och vevlager
 • Testkörning och säkerhetskontroll
 • Serviceprotokoll

Friskvården arbetar för att främja aktiva transporter och bidra till hållbar utveckling. 

Globala målen
Publicerad: 2021-10-11 21:35 | Uppdaterad: 2021-10-12 09:47

Uppmärksamhetsvecka om doping på campusgymmen

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) och nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) arrangerar varje år en uppmärksamhetsvecka mot doping. I år är fokus på kosttillskott. Det vill vi vara med att uppmärksamma!

100 % renhårdträning
100 % renhårdträning Foto: Prodis

Media rapporterar ofta om dopningen inom idrotten. Men i Sverige är dopning i dag framförallt ett växande folkhälsoproblem som berör många, överallt.

Omkring 40 000 svenskar årligen tar anabola steroider. Ytterst få i denna grupp sysslar med elitidrott. Istället handlar det om motionärer på gym, som snabbt vill bygga muskler för att förbättra utseendet.

Marknaden för kosttillskott slår ständigt nya försäljningsrekord och Sverige ligger i Europatoppen när det gäller hur mycket pengar vi spenderar.
Men att använda kosttillskott som utlovar snabb muskeltillväxt eller viktminskning är ett risktagande. Undersökningar visar gång på gång att denna kategori kan innehålla dopningsklassade, läkemedelsklassade eller på annat sätt förbjudna eller skadliga substanser. Lagstiftningen på området är svag och kontrollerna eftersatta. Även produkter som säljs i vanliga hälsokostbutiker kan innehålla helt andra substanser än de som deklareras på innehållsförteckningen.

Att informera och diskutera kosttillskott och anabola steroider är angeläget. Vi kommer därför att lyfta detta på vår webbsida, på våra skärmar i gymmen och på Instagram under hela veckan.

Event type
Intern kurs och fortbildning
Modul 3: Laboratoriesäkerhet

2021-11-25 8:30 - 12:00 Add to iCal
Lead

Denna utbildning vänder sig till dig som ansvarar för laborativ verksamhet på KI och ingår i utbildningsserien "Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar".

Content

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram. För att tillgodogöra sig utbildningsserien krävs att deltagaren först deltar i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målgrupp

Alla forskargruppsledare/motsvarande som har/får en delegation av arbetsmiljöuppgifter inom laborativa verksamheter (motsvarande) och som någon gång under de senaste fem åren genomgått den av Karolinska Institutet anordnade ledarutbildning ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete” eller ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning ”.

Syfte

Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter inom laboratoriearbete samt säkerställa god säkerhet inom laborativa verksamheter.

Innehåll

Grundläggande genomgång av lagstiftning, rutiner, riktlinjer och verktyg samt riskbedömning, tillstånd, anmälan, registrering, skyddsåtgärder, nödlägesrutiner, avfallshantering och förvaring inom främst biosäkerhet och kemikaliesäkerhet.

Språk: engelska

Anmäl dig till utbildningen här

Vid färre anmälda än 10 forskargruppsledare förbehåller vi oss rätten att ställa in kurstillfället.

Vid frågor kontakta stafftraininghr@uf.ki.se

Event type
Intern kurs och fortbildning
Riskbedömningar i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

2021-10-19 8:30 - 12:00 Add to iCal
Lead

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Content

Målgrupp

Chefer, skyddsombud/studerandeskyddsombud, ledamöter i arbetsmiljögrupper och KI:s arbetsmiljönämnd samt HR-medarbetare.

OBS! Förkrav att tidigare ha deltagit i någon typ av grundläggande arbetsmiljöutbildning. 

Innehåll

Riskbedömningar: viktiga begrepp och definitioner, riskbedömningsmetodik inkl. krav på dokumentation, UMTO-perspektivet (riskkällor förknippade med Uppgiften samt Mänskliga, Tekniska och Organisatoriska faktorer).

Utbildningen har en praktisk inriktning med flera övningar anpassade för KI:s verksamheter.

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/patrik-emanuelsson">Patrik Emanuelsson</a>

 • Title: HR-specialist
 • Phone: 08-524 867 16
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: patrik.emanuelsson@ki.se
catalogue Off Off Off Off
Subscribe to Arbetsmiljö