Event type
Intern kurs och fortbildning
Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) 8-Week Live Online Program

2021-03-17 till
2021-05-12 Add to iCal
Online
Lead

MBSR is an eight-week evidence-based program to manage stress and increasing mental balance and well-being.

Content

If you would like to develop the ability to cope more effectively with stressful situations and gain more composure, energy and understanding in your life, this course is for you. It can help to improve your focus, build resilience and give you insights into finding more ease in life. 

About the online program

The course will be delivered live through Zoom. You will engage with the teacher and interact with other participants through your computer screen and web camera during weekly class sessions. Throughout the program you will be consciously and systematically working with the challenges and demands of your everyday life, in a safe and supportive environment.

You will be guided in meditation practices and mindful yoga and access recordings to practice with at home in-between sessions. There will be group dialogues as well as the opportunity for one-on-one check-ins with the instructor.

Course dates

Weekly sessions Wednesdays 8:30-10:30, starting March 17, ending May 12, and a full day retreat Saturday April 24 9:30-16:00

Instructor

Gunilla Lönnberg PhD, MBSR-teacher

Publicerad: 2021-02-24 12:16 | Uppdaterad: 2021-02-24 12:19

Stöd för dig som blivit utsatt för hot eller våld relaterat till ditt arbete

Hot eller våld i samband i samband med arbetets utförande är aldrig acceptabelt. Hat, hot och trakasserier mot forskare, men också mot andra yrkesgrupper, är dessvärre inget nytt fenomen men har aktualiserats i betydligt större utsträckning, då ofta relaterat till den forskning som bedrivs på KI avseende Covid-19. Detta är naturligtvis en mycket olycklig utveckling och KI vill i och med detta uppmärksamma alla medarbetare på vilket stöd som finns.

I första hand vill vi att du, som utsatts för hot eller våld och behöver stöd, vänder dig till din chef, institutionsledning eller institutionens HR-funktion. Den som behöver en professionell samtalskontakt kan alltid vända sig till KI:s företagshälsa, Avonova, eller till personalstödet via Falck Healthcare.

Stöd för dig som medarbetare 

Företagshälsan

Samtalsstöd/samtalskontakt av t.ex. leg. psykolog eller möjlighet till handledning för att ge förutsättningar att hantera hot eller trakasserier i arbetet. Som anställd kan du själv boka upp till två besök hos valfri specialist, t.ex. företagsläkare, beteendevetare eller psykolog. Om fler besök behövs ska du vända dig till din närmaste chef eller institutionens HR-funktion. För att boka tid hos företagshälsan kan du ringa eller mejla något av Avonovas hälsocenter.   

Personalstöd

Telefonrådgivning dygnet runt, på svenska och engelska, erbjuds alla anställda, stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI för snabb tillgång till professionell hjälp. Telefonnumret är 0200-21 63 00 och rådgivningen är tillgänglig dygnet runt där en socionom direkt kan ge råd kring psykosociala frågor. Tjänsten omfattar såväl arbetsrelaterade som privata frågor. Behövs annan eller ytterligare rådgivning av en specialist på området blir du uppringd (inom 72 timmar) av t.ex. leg. psykolog/leg. psykoterapeut eller jurist. Chefer kan även avropa chefsstöd genom tjänsten, för situationer som t.ex. rör arbetsgruppen. Läs mer om Personalstödstjänsten.

Om något händer 

Hot eller våld som inträffat i samband med arbetets utförande är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. KI accepterar inte att någon medarbetare eller student utsätts för hot och våld i arbetsmiljön. Om du som medarbetare drabbas, eller får vetskap om att någon annan drabbats ska du vända dig till närmaste chef, skyddsombud eller säkerhetschef. Läs mer på sidan Om något händer.  

Event type
Annan
Arbetsmiljödagen 2021

2021-04-21 13:00 - 15:30 Add to iCal
Online
Arbetsmiljö lab och kontor
Lead

Temat för Arbetsmiljödagen är "Health at work in the Corona pandemic". Kom ihåg att nominera din kandidat till årets Arbetsmiljö- och hälsopris!

Content
Publicerad: 2021-01-27 17:32 | Uppdaterad: 2021-02-09 11:15

Framtidens arbetsplats - på många sätt redan här

Två personer sitter vid en dator
Två personer sitter vid en dator Foto: Headway Unsplash

Karolinska Institutet har liksom många andra verksamheter tvingats till snabb omställning och utveckling under Coronapandemin. Katarina Bjelke, universitetsdirektör KI, har beslutat om en förutsättningslös översyn med syftet att lära av och ta tillvara de erfarenheter vi samlat på oss under 2020 tillsammans med inhämtad kunskap om vad aktuell forskning visar.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Health Talks - tre föreläsningar om vardagsrörelse för hälsa och välmående

2021-03-15 12:00 Add to iCal
Online
Ikon som visar ett hjärta med trappsteg.
Lead

"Health Talks" är korta förinspelade presentationer om fysisk aktivitet och hälsa som hålls av tre KI-forskare. Med anledning av de nya globala riktlinjerna om fysisk aktivitet, vill vi lyfta betydelsen av vardagsrörelse för hälsa och välmående.

Content

Serien består av följande delar:

  • 15 februari: Vardagsrörelsens betydelse - varje rörelse räknas, Professor Mai-Lis Hellenius
  • 15 mars: Mental hälsa och fysisk aktivitet, överläkare Ullakarin Nyberg
  • Datum kommer snart: Fysisk aktivitet och träning, Professor Jorge Ruas

Föreläsningarna publiceras på denna sida och finns tillgängliga även efter släpp-datum. Ingen föranmälan krävs.

Mai-Lis Hellenius, Ullakarin Nyberg och Jorge Ruas

Vardagsrörelsens betydelse - varje rörelse räknas

Publicerad: 2020-11-24 12:22 | Uppdaterad: 2020-11-24 13:37

Omklädningsrummen stängs på gymmen

Från och med torsdag 26/11 stängs omklädningsrummen på campusgymmen.

Publicerad: 2020-11-03 13:36 | Uppdaterad: 2020-11-03 13:37

Enkät om arbetsmiljön

Under november kommer samtliga medarbetare på UF att få möjlighet att svara på några frågor angående arbetsmiljön.

Publicerad: 2020-11-03 11:11 | Uppdaterad: 2020-11-03 13:33

Nya regler för gymmen

Med anledning av de nya rekommendationerna kommer vi begränsa antalet platser per bokningstillfälle på campusgymmen. Öppettiderna kommer inte ändras.

Publicerad: 2020-11-02 12:32 | Uppdaterad: 2020-11-02 18:21

Tjänsten Personalstöd fortsätter

Dygnet-runt-tjänsten Personalstöd via Falck Healthcare kommer att fortsätta. Tjänsten erbjuds alla anställda, stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI, för snabb tillgång till professionell hjälp.

Ett nytt avtal är på plats från och med 2020-11-02, som sträcker sig två år framåt.

Event type
Intern kurs och fortbildning
Kurs i medarbetarsamtal 1 för chefer på KI

2020-11-26 8:30 - 12:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Snart dags att hålla medarbetarsamtal 1. Syftet med denna kurs är att stödja och träna dig som chef på KI i processen för att kunna hålla ett så bra samtal som möjligt.

Content
Tjej som leder på distans via sin dator
Digital kurs i medarbetarsamtal 1 på KI

Medarbetarsamtal är en obligatorisk del av KI:s process för att följa upp och säkerställa verksamhetens kvalitet och resultat på individnivå.

Denna kurs fokuserar på det första medarbetarsamtalet som genomförs under första kvartalet varje år. I detta samtal diskuterar chef och medarbetare kommande mål, uppdrag, förväntningar och utveckling.

Genom en blandning av teori och praktiska övningar med skådespelare utvecklar kursdeltagarna sin förståelse för, och färdigheter i att genomföra, medarbetarsamtal 1 på KI.

Klicka här för mer information och anmälan. 

Varmt välkomna önskar arrangörerna!

Kontakt

Subscribe to Arbetsmiljö