Event type
Föreläsningar och seminarier
Webbinarium med KIPRIME-vinnaren Glenn Regehr

2021-10-11 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Porträtt av Glenn Regehr.
Professor Glenn Regehr. Foto: UBC.
Lead

Välkommen till ett webbinarium med 2020 års vinnare av KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik (KIPRIME) - Glenn Regehr.

Content

Titeln för webbinariet är "Understanding and using theory in Health Professions Education Scholarship".

Mer information och registrering

Läs mer på den engelska sidan för eventet. Där kan du också registrera dig.

Arrangör

Värd för arrangemanget är LIME, Enheten för Undervisning och lärande samt Kommittén för utbildning.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Hur får vi feedback att funka? - MedEd Studio workshop med professor Liz Molloy

2021-10-27 9:00 - 10:30 Add to iCal
Online
Två personer samtalar i en sjukhuskorridor
. Foto: N/A.
Lead

Vi vet sedan länge att återkoppling och feedback har en stor roll i lärandet. Trots det kan det ofta bedömas ineffektivt. MedEd Studio gästas av professor Elizabeth Molloy, Director of Interprofessional Education and Practice på Melbourne University som reder ut begrepp och framförallt strategier att få feedback att bli det lärandemoment det kan bli.

Content

Universitet och sjukvårdsinrättningar har traditionellt sett på "feedbackproblemet" genom att träna mer och få fler personer att lära sig ge feedback. Istället för att göra mer av samma, med liten effekt, föreslår Molloys senaste forskning att det finns möjlighet att gå runt problemet genom att omforma vad feedback/återkoppling innebär. Genom det får den klassiska "mottagaren av feedback" studenten en mer aktiv roll. 

I detta avsnitt av MedEd Studio kommer professor Molloy introducera konceptet learner feedback literacy. Illustrativa exempel kommer att ges av hur detta skulle kunna se ut i VIL-sammanhang samt campusundervisning. 

Vi som undervisar kommer att bli utmanade i att tänka vad vi kan göra för att stödja studenterna deras lärande i feedbackprocessen som även innefattar de emotionella aspekterna. 

Välkommen till detta webbinarium med flertalet interaktiva inslag! Webbinariet hålls helt på engelska.

Prof Elizabeth Molloy, Melbourne University
Prof Elizabeth Molloy, Melbourne University. Foto: N/A.

Professor Elizabeth Molloy

Liz Molloy är professor på Department of Medical Education, samt chef för Interprofessionell utbildning på Melbournes Universitet. Hon har en PhD sedan 2006 inom feedback i klinisk utbildning. Hennes forskning fokuserar på feedback, formativ och summativ bedömning, arbetsplatsens lärande samt interprofessionell utbildning och lärande.

Professor Molloy är sedan 2019 medlem i KIRPIME Fellows

Registrering till MedEd Studio

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Engagera din publik med förbättrad intervjuteknik

2021-11-09 14:30 - 16:00 Add to iCal
Online
En filmkamera riktas mot människor i oskärpa.
Foto: Getty Images.
Lead

Att intervjua är inte enbart att ställa frågor, det är att söka information för att använda det vidare i intervjun. Hur gör proffsen? Vad är hemligheterna bakom en riktigt bra intervju och hur kan du förbättra din egen teknik.

Content

Som forskare behöver du kunna driva en diskussion eller paneldebatt framåt, och som lärare vill du engagera dina studenter. Hur fångar du och håller kvar åhörarnas uppmärksamhet och engagemang? I den här workshopen får du ta del av tips och insikter från Maxine Mawhinney, nyhetsankare på BBC med 40 års erfarenhet av intervjuer och att tala inför en publik. 

Workshopen hålls på engelska. 

Mer information och registrering

Mer information och registrering på engelska sidan för eventet: Engaging your audience with improved interview skills – face-to-face or in a digital setting. 

Del 1

Den här workshopen är del 2 med Maxine Mawhinney. Del 1 "How to present your research in a global setting online or face-to-face" ges 13 oktober.

Kontakt

Publicerad: 2021-09-16 13:47 | Uppdaterad: 2021-09-16 14:59

Sök medel från Karin och Nils Rosanders donation - läkarprogrammet senast 1 november

KI har erhållit en donation från Karin Rosanders dödsbo. En del av donationen har avsatts för utveckling av läkarutbildningen. Som lärare vid KI har du möjlighet att ansöka om medel ur donationen. Sista ansökningsdag är 1 november.

Endast fondens avkastning är normalt tillgänglig för utdelning, vilket endast medger stöd till mindre omfattande investeringar. De senaste åren har avkastningen uppgått till ca 250 000 kr/år, fördelat på två utlysningar (sista ansökningsdag 1 november respektive 1 maj). Sökande bör ange övrig finansiering om ansökan avser större investeringar.

Användningsområden för donationen:

De medel som avsatts för att utveckla läkarutbildningen kan till exempel användas för:

  • Kompetensutveckling av lärare - till exempel kursavgifter, konferens- och resebidrag - Lärare kan ansöka om medel för att kunna delta i utbildningsmöten, konferenser eller för att kunna göra studiebesök vid annat svenskt eller utländskt lärosäte.

  • Pedagogiskt utvecklingsarbete - Medel kan sökas för att utreda, förbereda och igångsätta innovativa pedagogiska förändringar på kurs-, termins- eller sjukhus-/campusnivå. Det kan gälla förändringar inom delar av eller hela utbildningsplanen.

  • Infrastruktur - Medel kan sökas för att förbättra infrastrukturen. Det kan gälla investeringar inom teknik eller apparatur avsedd för undervisning. Medel ur fonden kan inte användas för utrustning som kan anses vara basutrustning (enklare datorer, basal programvara, projektorer och liknande).

Vem kan söka medel ur donationen?

Rätt att söka medel ur donationen har lärare som haft ett utbildningsuppdrag vid KI som motsvarar minst 20 procent av heltid under föregående år. Medlen betalas ut till den sökandes institution eller den institution där den sökande har sin anknytning. Ansökan görs på särskild blankett.

Ansökan ställs till Nämnden för Karin och Nils Rosanders donation - läkarprogrammet - och skickas till fonder@ki.se. Sista ansökningsdag är den 1 november respektive 1 maj.

Dokument

Event type
Föreläsningar och seminarier
Slipa din teknik för att leda eller delta i vetenskapliga debatter och diskussioner

2021-10-13 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online
Lead

Vill du slipa din teknik inför framtida vetenskapliga debatter och paneldiskussioner? I den här unika workshopen får du tips och råd från en journalist och nyhetsankare.

Content

I en för KI unik möjlighet ger journalisten och nyhetsankaret från BBC, Maxine Mawhinney, en workshop som hjälper dig att slipa på din teknik och göra att du når fram, oavsett om ditt deltagande är IRL eller digitalt.

Workshopen kommer att hållas helt på engelska.

Registrering

Mer information och registrering hittar du på den engelska sidan.

Kontakt

Publicerad: 2021-09-01 09:04 | Uppdaterad: 2021-09-01 10:09

Nya perspektiv på bedömning på Lärardagen 29/9

Lärardagen riktar sig till dig som är lärare eller engagerad i undervisning på KI. Genom utbyte av kunskap och erfarenheter om innovativ bedömning hoppas vi inspirera dig i din lärargärning.

Vad är Lärardagen och hur ser upplägget ut?

Jennifer Valcke
Jennifer Valcke, pedagogisk utvecklare och projektledare, Enheten för Undervisning och lärande. Foto: N/A.

– Lärardagen är ett evenemang för KI:s lärare och alla engagerade i utbildning, för att utbyta, diskutera och reflektera över pedagogiska frågor.

På grund av covid-19-pandemin blir Lärardagen i år ett helt digitalt evenemang. Att flytta evenemanget online har varit utmanande, men också en fantastisk möjlighet att skapa en unik upplevelse för KI-communityn!

Vilka är dina tankar om årets tema - innovativ bedömning?

– Bedömning är en knivig fråga och en verklig utmaning för lärare i allmänhet. Mäter vi verkligen hur väl de avsedda läranderesultaten uppnås genom våra bedömningsmetoder? Hur kan vi säkerställa att det finns en blandning av både formativa och summativa bedömningar så att våra studenter övar på att tillämpa de kunskaper, färdigheter och attityder vi vill att de ska utveckla? Och vad innebär att vara innovativ i bedömningen och hur kan vi uppgradera våra egna bedömningsmetoder?

Vad ser du mest framemot?

– Det ser framemot att höra de två inbjudna internationella talarna, Julie Walaszczyk från Belgien och TJ Ò Ceallaigh från Irland, om hur deras egna institutioner har engagerat sig i innovativ bedömning under pandemin.

– Jag är också mycket nyfiken på att delta i workshops och sessioner med våra egna KI-lärare och utbildningsutvecklare som kommer att presentera ett brett spektrum av ämnen: från användning av kriterier och bästa praxis vid konstruktion av frågor, till att bedöma målen för hållbar utveckling och titta på bedömning ur ett jämställdhetsperspektiv, bland annat. Kolla in programmet så hoppas jag att du blir lika inspirerad som jag!

Program och registrering

Program och registrering för Lärardagen 2021

Registrera dig senast 19 september!

Kontakt

Tags

Kommittén för utbildning på forskarnivå Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Lärare Pedagogik
Louise Grännsjö 2021-09-01

Event type
Intern kurs och fortbildning
Drop in-workshop: Canvas/Padlet/Mentimeter

2021-11-16 12:00 - 12:45 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Tillsammans kan vi skapa innovativa lösningar.
Lead

Har du kört fast i Canvas, Padlet eller Mentimeter? Behöver du hjälp att komma vidare eller vill du dela med dig av dina bästa tips till kollegor? Oavsett vilket, är du välkommen till höstens digitala drop in-workshoppar den tredje tisdagen varje månad där vi hjälper varandra.

Content

Det kan handla om stora eller mindre utmaningar där du vill bolla den bästa lösningen tillsammans med andra. Eller så söker du svaret på en specifik fråga du aldrig ställde och fortfarande klurar på.

Du kan få svar på allt från publicering och film i Canvas till val av format i Padlet och hur du skapar den bästa interaktiva presentationen med Mentimeter. Du kan ställa frågor på både svenska och engelska.

Lägg gärna in frågor eller idéer löpande i padleten så ser vi till att undersöka och ha ett svar redo till vi ses. Vi ses i ett zoomrum nära dig!

Länk till rummet i Zoom

Padlet för löpande frågor och idéer

Fler tillfällen i höst

Kontakt

Publicerad: 2021-08-25 12:26 | Uppdaterad: 2021-08-25 14:43

Bidra med dina erfarenheter på Lärardagen

Dela med dig av exempel och erfarenheter av innovativa bedömningsmetoder på årets lärardag 29 september.

Vi söker dig som vill bidra till innehållet under dagen och presenterna egna exempel och erfarenheter inom temat innovativa bedömningsmetoder. Du kan välja mellan att hålla en kortare session, en workshop eller en en paneldiskussion.

Läs mer och skicka in ditt förslag på sidan Presentera på Lärardagen 29 september

Mer information och program för Lärardagen 29 september 2021

Tre studenter som tittar på en surfplatta tillsammans.
Bidra till innehållet på årets lärardag. Foto: GettyImages.

Kontakt

Event type
Internt möte
Välkommen till workshop om Karolinska Institutets pedagogiska plan

2021-08-25 13:00 - 14:30 Add to iCal
Online
Lead

Har du idéer om hur KI kan utvecklas pedagogiskt och missade workshopen vi hade innan sommaren? Vi söker dig som arbetar med Karolinska institutets utbildningar/forskarutbildningar som kan tänka dig att vara med och bygga KI för framtiden!

Content

I enlighet med strategi ska KI 2030 vara ett universitet som präglas av pedagogiskt nytänkande och som utforskar nya lärande- och arbetsformer. För att uppnå detta mål har KU och KFU givit Enheten for undervisning och lärande i uppdrag att ta fram en pedagogisk plan.

Carl Savage, Teresa Sörö och Maria Watter har bildat projektteam och vi ser att arbetet med att formulera ett gemensamt avstamp om lärande på KI som ett otroligt viktigt arbete där styrkan i vad vi skapar bäst  kommer genom att vi skapar det tillsammans med olika intressenter. Där har ni som är direkt verksamma i utbildningarna en nyckelroll!

Därför efterlyser vi en stark representation av lärare, föreläsare, handledare som vill vara med och tänka till vad som är viktiga strategiska steg för att uppnå de mål vi satt upp. Vad tycker du är viktigt? Vad skulle vara framgångsfaktorer? Anmäl dig i länken nedan för att delta.

Något mer om projektet hittar du i denna nyhetsartikel.

Har du övriga frågor får du gärna kontakta Carl Savage eller Teresa Sörö via epost eller teams

Anmäl dig till workshopen genom att fylla i nedanstående formulär

Kontakt

Publicerad: 2021-07-01 12:32 | Uppdaterad: 2021-07-01 13:20

Pedagogiska priset 2021 tilldelas Lars-Arne Haldosen vid BioNut

Lars-Arne Haldosen
Lars-Arne Haldosen.

Lars-Arne Haldosen vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) tilldelas KI:s pedagogiska pris 2021 för sitt mångåriga engagemang för framförallt utvecklingen av biomedicinprogrammen vid KI. Han har även varit studierektor för forskarutbildningen vid BioNut.

Lars-Arne tar emot priset om 175 000 kronor i samband med Karolinska Institutets installationshögtid som hålls i Aula Medica den 14 oktober.

KI:s pedagogiska pris 2021 går till Lars-Arne Haldosen vid BioNut.

Motivering:

Lars-Arne Haldosen har i snart tre decennier ägnat sig åt innovativt pedagogiskt utvecklingsarbete på en övergripande nivå. Med stor kompetens, ödmjukhet och generositet får han andra att växa och tillser att de gemensamt kan genomföra och bedriva kvalitets- och programutvecklande aktiviteter av högsta klass.

Sedan 1995 har Lars-Arne varit en central kraft vid starten och implementeringen av biomedicinprogrammen vid KI och i samarbetet med KTH och Stockholms universitet. Som mångårig programdirektor, lärare, kursansvarig och ledamot i programnämnden för dessa program har han varit aktivt involverad på olika nivåer. Genom sitt stora engagemang i det nordiska biomedicinnätverket har gemensamma kurser, forskarskolor och lärarutbyten kunnat utvecklas och genomföras.

Lars-Arne Haldosen besitter en unik förmåga att locka till lärande och samarbete mellan studenter, lärare och medarbetare. Han är en inspirerande ledare för såväl lärare som studenter på KI.

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Pristagare utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå efter förslag från en särskild priskommitté där även representant från Kommittén för utbildning på forskarnivå ingår.

Kontakt

Tags

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Lärare Biomedicinprogrammet Biomedicinsk analytikerprogrammet Pedagogik
Sara Bruce 2021-07-01
Sara Bruce
Subscribe to Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå