Event type
Konferenser och symposier
Stockholm Life Science Conference 2021

2021-05-25 10:00 - 15:00 Add to iCal
Online
Kollagebild av ett covid-19-provrör, en antikropp och ett kramande par personer.
Foto: Getty Images
Lead

Stockholm Life Science Conference är ett dynamiskt evenemang där vi samskapar framtidens life science-system under en heldag den 25 maj 2021.

Content

Se konferensens hemsida på engelska för det senaste programmet.

Covid-19 pandemin har betonat det akuta behovet av förbättrat samarbete mellan olika sektorer för att ta itu med de komplexa utmaningar som ligger framför oss. Det har väckt frågor om den roll life science sektorn kan och bör spela för att tillämpa det vi har lärt oss, ”build back better”, och skapa förutsättningarna för ett mer hållbart liv.

Under denna konferens kommer vi att undersöka sektorns nuvarande och potentiella roll och utforska en utökad vision för life science som inkluderar förebyggande insatser, implementering, ansvarsskyldighet, och "en universell beredskap för hälsa".

Under expertpaneler och gruppdiskussioner kommer vi att diskutera:

 • Hur kan vi påskynda genomförandet av de nationella och regionala strategierna för life science?
 • Vad har covid-19 lärt oss om hur life science systemet kan utvecklas och struktureras för att möta vanliga och pressande utmaningar?
 • Hur ser det nya post-pandemiska landskapet ut, och kan vi dra nytta av den nuvarande situationen för att ytterligare stärka life science-systemen?
 • Vilka systemhinder (juridiska, etiska, finansiella, strukturella, politiska) har covid-19-pandemin visat oss som måste tas bort för att skapa ett mer motståndskraftigt, rättvist, och hållbart samhälle?

Life science-sektorn kan spela en viktig roll i universell beredskap för hälsa. Kunskap, dialog och samarbete behövs nu mer än någonsin.

Vi ser fram emot att fortsätta detta arbete tillsammans den 25 maj på Stockholm Life Science Conference.

Stockholm Life Science Conference anordnas av Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm, Stockholms universitet och KTH Royal Institute of Technology.

Kontakt

Publicerad: 2020-04-27 16:13 | Uppdaterad: 2020-04-27 16:18

I maj öppnar A Working Lab Innomedicum på Karolinska Institutets campus i Solna

Interiör med stolar och bord och glasvägg i den nya arbetsmiljön A Working Lab Innomedicum.
A Working Lab Innomedicum öppnar i maj 2020 på campus Solna. Foto: Ahrbom & Partner

I maj öppnar en ny så kallad co-workingmiljö på Nanna Svartz väg 4 i Solna, en byggnad som fått namnet A Working Lab Innomedicum. Här ska forskare, studenter och företag kunna mötas i campusmiljö och hitta samarbetsformer för innovationer inom life science.

Bakom den nya arbetsmiljön för innovativa samarbeten står Akademiska Hus tillsammans med Karolinska institutet Innovations AB och Karolinska Holding. Det handlar om nästan 5 000 kvadratmeter lokaler som bland annat består av flexibla arbetsplatser, privata kontor, labb, mötesrum och evenemangsutrymmen.

– Det har länge funnits en efterfrågan på mindre kontors- och laboratorielokaler där man kan mötas i nya, flexibla former – både från företag som redan är etablerade på området och andra som vill söka sig hit för att ha närhet till Karolinska Institutet och life science-företag. Det säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus, i ett pressmeddelande.

En life science-hub

Lilian Wikström, vd för KI Innovations, säger i samma pressmeddelande att mixen av innovationskontor, inkubator, forskare, studenter och bolag gör mötesplatsen till en life science-hub där verksamheter kan växa och utvecklas.

– Vi hoppas att A Working Lab Innomedicum kan komma att bli ett viktigt innovationscentrum inom medicin och livsvetenskaper, säger hon.

Det finns stor efterfrågan på den här typen av koncept enligt Akademiska Hus. När lokalerna öppnar i maj flyttar 60 medlemmar in. Ett medlemskap ger tillgång till samtliga ”A Working Lab” över hela landet. Under hösten 2019 öppnade A Working Lab – Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg. I mars i år öppnade A Working Lab Universum i Umeå.

Binder ihop olika campus

Tillsammans bildar de olika miljöerna ett nationellt nätverk som öppnar upp och binder samman Sveriges campus, där allt från kompetens och erfarenheter till bokningssystem och utvecklingskostnader delas. Som medlem kan man till exempel enkelt jobba på A Working Lab i Umeå en dag även om man i vanliga fall har sin arbetsplats i Stockholm.

– A Working Lab Innomedicum blir en helt ny plattform för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Vi ser det här som ett nyckelprojekt för utvecklingen av hela Campus Solna, vilket också skapar stort värde för Karolinska Institutet, säger Hans Möller, CEO vid KI Holding.

Publicerad: 2019-04-03 19:38 | Uppdaterad: 2019-04-08 13:06

Porträtt på forskare och deras innovationer i en ny skrift

20 years of innovation @ Karolinska Institutet

Ur forskning vid Karolinska Institutet har en mängd produkter och lösningar utvecklats som bidrar till stor samhällsnytta. För att uppmärksamma detta har KI Innovations AB tagit fram en skrift som presenterar tjugo forskare och deras innovationer.

– Syftet är att illustrera den variation och bredd som finns bland innovationer från KI, för att inspirera framtida innovatörer. Urvalet var en rejäl utmaning, det blev ett axplock från den otroliga mängd historier som är värda att uppmärksammas, berättade Lilian Wikström, vd på KI Innovations.

Skriften lanserades på fredagen den 29 mars i samband med ett seminarium i Biomedicum på temat 20 år av innovation @Karolinska Institutet. Tre av de tjugo uppfinnarna berättade om sina erfarenheter av att förena sin forskning med att förverkliga den i form av en produkt eller tjänst i syfte att gynna patienter.

Mattias Nilsson från företaget Lexplore återgav sin historia om att tidigt identifiera barn med dyslexi. Klas Wiman, medgrundare till läkemedelsbolaget Aprea har varit med och utvecklat en ny cancerbehandling baserad på p53. Dåvarande doktorand Johan Lundberg var med och utvecklade en helt ny medicinteknisk produkt, nämligen en mikrokateter med unika egenskaper som bland annat gör det möjligt att leverera läkemedel direkt till svåråtkomliga organ.

Avslutningsvis framträdde Berkeh Nasri, som relativt nyligen tagit steget för att nå ut med sin idé. Hon är en av grundarna till Mindmend som utvecklar en e-hälsoplattform för psykologisk behandling. I dag är företaget med i KI Innovations företagsinkubator DRIVE.

– Vi har faktiskt möjlighet att åter etablera Sverige som en stark aktör inom life science-området globalt. Det finns politiska ambitioner, på nationell nivå som på regional och kommunal nivå. Här ser jag att KI har en viktig roll att spela och ett ansvar, sa rektor Ole Petter Ottersen.

Skriften ”20 years of innovation” kan beställas genom att mejla Maria Holmström, maria.holmstrom@kiinnovations.se

Publicerad: 2019-01-23 10:17 | Uppdaterad: 2019-04-30 12:47

KI, Ferring och Rebiotix i jakten på nästa generations terapier på människans mikrobiom

Läkemedelsbolaget Ferring och KI tillkännager att de tecknat ett femårigt utökat avtal kring tidigare samarbete med syfte att utreda potentialen i den mänskliga mikrobiomet inom reproduktiv hälsa, kvinnors hälsa och gastroenterologi.

Samarbetet samlar spetskompetens från KI för forskningens tidiga steg, företaget Rebiotix Inc. som sedan 2018 ingår i Ferring riktar in sig på de kliniska studiernas sista steg, och Ferring bidrar med terapiområdeskompetens och kommersialiseringskapacitet.

 • Samarbetet samlar experter från Ferring, Rebiotix och KI i syfte att öppna upp den potential som finns i forskning om människans mikrobiom.
 • I fokus för forskningen står tio kliniska studier som involverar cirka 9000 personer som kartlägger mikrobiomets roll i reproduktiv hälsa, kvinnors hälsa och gastroenterologi..
 • Den forskningsdata som samlas in ska komma till nytta för forskning och utveckling på områden där det i dag saknas eller söks efter effektiva behandlingar, till exempel återkommande missfall, förtidig födsel och inflammatorisk mag-tarmsjukdom.

Det utvidgade avtalet inkluderar sex kliniska studier i reproduktiv hälsa med cirka 6000 kvinnor och spädbarn och fyra gastroenterologiska studier med cirka 3000 vuxna och barn, för fortsatt forskning om mikrobiomets roll på områden där det i dag inte finns eller söks efter effektiva behandlingar som till exempel återkommande missfall, förtidig födsel och inflammatorisk tarmsjukdom.

– Vi är förstås glada att efter en uppstart under tre år nu få möjlighet att fortsätta och även utöka vår verksamhet inom detta spännande forskningsfält, säger professor Lars Engstrand vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi samt föreståndare för Centrum för translationell mikrobiomforskning, CTMR.

– Vårt mål är att under de närmaste fem åren etablera CTMR som ett världsledande centrum. Vi samarbetar med grundforskare på KI och SciLifeLab samtidigt som vi har en tydlig länk till sjukvården och våra kliniska kollegor i Sverige och utomlands. Forskningsresultaten ska förhoppningsvis komma patienterna till nytta inom en snar framtid och vi hoppas även komma igång med kliniska studier i samarbete med bland annat Rebiotix Inc inom något år.

Publicerad: 2018-12-03 14:35 | Uppdaterad: 2019-04-26 08:21

Avtal med Biogen ska underlätta forskning om neurologiska sjukdomar

Ett nytt övergripande avtal mellan KI och Biogen ska underlätta framtida samarbetsprojekt och studier om olika neurologiska sjukdomar. Avtalet, som är resultatet av en lång process, syftar också till att få en bättre översyn och effektivitet i samarbetet.

KI har sedan länge samarbetat med Biogen inom kärnområdet multipel skleros (MS). Med det nya övergripande avtalet blir det möjligt att snabbare identifiera och sjösätta nya samarbetsprojekt av intresse för båda parter. Andra tänkbara forskningsområden är till exempel Alzheimers sjukdom och spinal muskelatrofi.

– Biogen introducerade tidigt ett effektivt läkemedel vid MS, men med en sällsynt allvarlig biverkning. Vi på KI bidrog i arbetet att utveckla metoder för riskstratifiering för läkemedlet. Detta visar att samarbete mellan läkemedelsföretag och akademin är helt avgörande för att nå framgång i behandlingen av kroniska inflammatoriska sjukdomar, såsom MS, säger Tomas Olsson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

– Vårt fortsatta samarbete med Biogen har stor betydelse, inte bara för att bedöma läkemedelseffekter utan också för möjligheten att samla in uppgifter från patienter med MS från hela landet, för utvecklandet av biomarkörer och fastställandet av sjukdomsrelaterade genvariationer, fortsätter han.

Avtalet reglerar också bildandet av en gemensam rådgivande kommitté för översyn av alla samarbetsprojekt.

– Vi kan inte utveckla våra produkter på egen hand, det kan bara ske i samarbete med vården och akademin. Varje insats syftar till att förbättra vården, som till exempel diagnosticering. Insatserna kan vara direkt kopplade till våra produkter men behöver inte vara det, säger Leif Lohm, nordisk medicinsk chef på Biogen för Sverige och Norden.

Publicerad: 2018-11-26 14:32 | Uppdaterad: 2018-11-26 15:19

KI och SLL samarbetar med Philips i utveckling av bildanvändning i vården

Radiologiska bilder spelar en allt större roll i vården – för diagnos, behandling och uppföljning av patienten. KI och Philips har ingått ett samarbete för att möta morgondagens kliniska behov.

KI och Philips har sedan november 2016 ett ramavtal som underlättar för att sätta upp gemensamma forsknings- och innovationsprojekt.

Samarbetet mellan KI och Philips har sitt ursprung i det innovationspartnerskap som Philips och Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset ingick 2014. Det 14 år långa partnerskapet ger förutsättningar att arbeta långsiktigt och effektivt för att driva utvecklingen av bildanvändning i vården. Philips har etablerat en forskningshub med forskningspersonal på plats på Karolinska Universitetssjukhuset.

Innovationspartnerskapet bygger på den så kallade triple-helix-modellen där industri, akademi och sjukvård samarbetar för att utveckla vården. Den akademiska forskningen som bedrivs på KI är således en viktig komponent i samarbetet.

Tre fokusområden för samarbetet med stor potential för innovation inom högspecialiserad vård har identifierats:

 • stroke
 • icke-avancerad prostatacancer
 • minimalinvasiv kirurgi
Publicerad: 2017-03-13 13:48 | Uppdaterad: 2017-03-13 13:48

Inspirationsföreläsning med Andra "Börshajen" Farhad

Tillsammans med Södertörns högskola anordnar Innovatinskontoret vid Karolinska Institutet en inspirationsföreläsning med Andra "Börshajen" Farhad.

Andra Farhad.är investeraren och entreprenören som tagit finansvärlden med storm. Med ambitionen att få fler att börja tänka på sin privatekonomi i tidig ålder har hon startat Sveriges största utbildningsplattform Börshajen för sparande och investeringar. Hon följs av 30 000 personer och har även blivit utsedd till en av Sveriges 101 supertalanger där hon knep en 11:e plats.


Under föreläsningen kommer Andra att berätta om sin otroligt inspirerande resa, med tips och tricks till varför hon kommit dit hon är nu. Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Men platserna är begränsade och anmälan måste göras via länken: https://borshajen.confetti.events/

 • Tid: 18:e Maj kl 16:00
 • Plats: Aulan i Södertörns Högskola.
 • Adress: Alfred Nobels Allé 1, Huddinge

Eventet är anordnat av Colab Flemingsberg som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Södertörns Högskola. Eventet är främst riktat mot Studenter på dessa två lärosäten men alla är välkomna att anmäla sig.

Publicerad: 2017-02-24 12:14 | Uppdaterad: 2017-02-24 12:15

Ready, Steady, STARTUP!

Sveriges ledande tävling för startups är nu öppen!

Karolinska Instituet är en av arrangörerna bakom Venture Cup STARTUP, en tävling för startups med en validerad affärsidé, skalbarhet och stor tillväxtpotential. Delta i Venture Cup med din startup och få värdefull feedback, ett fantastisk nätverk, publicitet och chans att vinna upp till 500 000 kronor. Gå in på venturecup.se för att läsa mer och börja tävla.

Publicerad: 2016-11-14 18:01 | Uppdaterad: 2016-11-14 18:01

Ny utlysning inom Hälsa från SWElife och Medtech4Health

Välkommen på ett lunch- och informationsmöte om Swelife och MedTech4Health nya utlysning inom området hälsa.

Utlysningen, riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från hälso- och sjukvård, akademi och industri som föreslår lösningar med stor innovationspotential för förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård.

I denna utlysning kan bidraget uppgå till max 1 miljon kr. För utlysningen finns avsatt en budget på 15 miljoner kr. På presentationen kommer du få höra mer som utlysningen, samt om hur du kan dra nytta av Swelifes Hands-on modell för att få feedback på din ansökan och vässa din projektidé.

 • DATUM: 30 november 2016
 • TID: 12 – 12:45. Vi bjuder på lunchsmörgås från kl 11.30. Ingen registrering är nödvändig men observera att antalet platser och smörgåsar är begränsat.
 • PLATS: Föreläsartorget BZ, Berzelius väg 3 KI Solna (precis utanför universitetsbiblioteket)
 • PRESENTERAS AV: Karin Agerman, Programkontoret Swelife.

Swelife och Medtech4Health är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Båda programmen arbetar för en hållbar tillväxt inom life science-sektorn i Sverige.

För frågor kring utlysningen kontakta anna.ridderstad.wollberg@uppsalabio.com nationell projektledare för utlysningen eller din regionala Swelife koordinator, Bo-Ragnar Tolf bo-ragnar.tolf@ki.se.

Mer information om Swelife hittar du på www.swelife.se och om MedTech4Health på www.mt4h.se.

Tags

Hälso- och sjukvård Innovation Näringsliv
Webb Admin 2016-11-14
Subscribe to Näringsliv