Publicerad: 2021-12-13 14:21 | Uppdaterad: 2021-12-22 10:35

Uppdatering av ki.se den 15/12

På onsdag den 15 december med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt kise-drupalkurs.ki.se. Webbplatserna kommer INTE att kunna nås av besökare eller redaktörer under tiden uppdateringen pågår.

Uppdateringen innehåller följande:

Ny produkt för cache

Vi byter ut den produkt vi använder idag mot en ny på servrarna.

Cache innebär kort att en sida lagras högre upp - tänk "i skyltfönstret" - på en server så att maskinen slipper gå ned i källaren och hämta sidan varje gång någon frågar efter den.

När vi nu byter ut cacheprodukten, så kan det upplevas som något långsammare för redaktörer - detta för att maskinen till en början måste gå ned i källaren för att hämta sidor. Detta är dock övergående ju mer maskinen hämtar upp från lagret och lägger i skyltfönstret.

Promo news

Det går nu att lägga till en Promo news direkt från en sida.

Förbättringar dokument

 • Redaktörer ser nu bara Embedded videos i fliken Media. Förut såg man även Document och Images där trots att det inte gick att göra något med dessa i fliken.
 • Ändrat beteende när man redigerar ett dokument. Tidigare hamnade man i Media när man hade redigerat ett dokument (fast man som sagt inte kan göra något där). Det är nu ändrat så att man kommer tillbaka till översikten över alla dokument.
 • Svårt att hitta dokument när man skulle lägga till dem i blocket Document. Det är åtgärdat.

Förbättringar reminders

Vi har gjort några förtydliganden i de mejl som skickas ut.

 1. Det framgår nu i mejlets ämnesrad vilken sajt remindersmejlet gäller.
 2. Det är nu två olika länkar som skickas i de mejl som rör dokument: en länk som innehållsägare kommer åt som går till dokumentet, och en länk för redaktörer som går till redigeringssidan för dokumentet.

Punktlistor bredvid bilder

Tidigare syntes inte punktlistor om de fanns tillsammans med en bild som var vänsterställd. Det gör de nu. Tänk dock på att det du ser på din skärm inte nödvändigtvis måste se likadant ut på någon annans skärm. Undvik alltså att göra radbrytningar etc för att få det att se bra ut på just din skärm. 

Publicerad: 2021-11-29 16:10 | Uppdaterad: 2021-12-09 16:17

Uppdatering av ki.se den 2/12

På torsdag den 2 december med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt kise-drupalkurs.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare eller redaktörer under tiden uppdateringen pågår.

Uppdateringen innehåller följande:

Nyhetspromo

Nu kan du skapa en nyhetspromo som automatiskt hämtar rubrik, eventuell bild, ingresstext samt länk till själva nyheten, sedan infogar du den på den sida du vill att den ska synas på. Vi jobbar på att du ska kunna skapa promon direkt från en sida, men det kommer i en senare uppdatering.

Instruktioner om hur du gör en nyhetspromo.

Prenumerera på delar av en kalender

Idag kan man prenumerera på en kalenderlista som RSS. Listorna har en redaktör har skapat och som finns i olika listor på webbplatsen.

Nu har vi utökat detta så att en användare själv kan bestämma vad hen vill prenumerera på och hur hen vill ha kalendern. Man kan nu göra en filtrering/sökning i den "stora" KI-kalendern, sedan välja att prenumerera på den sökningen antingen som ett RSS-flöde eller som en så kallad Webcal. Det senare innebär att man får in hela flödet till sin egen kalender, till exempel i Outlook. Sker det ändringar och tillägg i flödet, så uppdateras det i den egna kalendern.

skärmdump prenumerera på rss
Prenumerera på hela eller delar av en kalender med hjälp av RSS eller Webcal

Suddiga skärmdumpar

Vi har haft problem med att skärmdumpar blir suddiga på sidor. Det är lite olika beroende på vilken dator och skärm man använder, men vi har försökt råda bot på problemet så gott det går.

Nu ska alla bilder som är uppladdade i kategorierna ”screenshot” ”graphic-illustration-icon” bli mindre suddiga. Du måste dock vara noga med att välja formatet Landing page när du infogar en sådan bild, annars kommer det inte att bli någon skillnad.

Blocket Agenda

Vi har gjort flera ändringar och förbättringar på agenda, som går att använda både på ett event och på en sida:

 • Förbättring av utskrifter. Om det finns en agenda så skrivs den ut på ett mycket mer aptitligt sätt än tidigare. Just nu skrivs dock bara dag 1 ut om det är en agenda med fler dagar (det ska lösas i en senare uppdatering).
 • Det går nu att göra interna länkar i en agenda – gäller dock enbart nya agendor, inte befintliga!
 • Tidigare försvann datumen i agenda om man använde det blocket mer än en gång på en sida/event. Så är det inte längre.
 • Agenda följer med till iCal om man väljer att ladda ner ett visst event till sin kalender.

Beskrivning av profilsidor i Google

Tidigare har Google hämtat lite märklig information om man inte fyllt i något på sin profilsida. Nu har vi talat om för Google vad den ska indexera (namn, e-post, titel, organisation) så att det visas i sökträffar.

Reminders Form page

Vi har lagt till reminders även på sidtypen Form page.

Buggrättningar

 • Rubriknivå 3 som var fetad eller italic blev felformatterad.
 • Obligatoriskt att fylla i länktext i relaterat innehåll för att undvika att länken skrivs ut.
Publicerad: 2021-11-10 13:03 | Uppdaterad: 2021-11-19 09:30

Uppdatering av ki.se den 11/11

På torsdag den 11 november med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt kise-drupalkurs.ki.se. Webbplatserna kommer INTE att kunna nås av besökare eller redaktörer under tiden uppdateringen pågår.

Uppdateringen innehåller följande:

Går ej att spara vissa engelska sidor

Om du klonar en sida från engelska till svenska eller svenska till svenska så kan du inte välja rätt brödsmuleväg och därmed inte spara sidan. Detta gäller även opublicerade engelska sidor och helt nya sidor som du skapar på engelska.

Detta fel ska nu vara avhjälpt.

Kontaktkort avpubliceras när person slutar

Från och med nu så kommer kontaktkort som finns på sidor att automatiskt försvinna i sin helhet så att det inte finns inaktuella kontaktkort kvar. Redaktörer kommer fortfarande att kunna se inaktuella kontaktkort i redigeringsläge. Däremot kommer du inte att kunna spara sidan så länge det inaktuella kontaktkortet finns kvar i editeringsläge (precis som idag).

Fler åtgärder

 • Det har inte gått att skapa nyheter, events och driftinfo direkt från Workbench
 • 404-sida när du loggar in på Medarbetarportalen från vissa ställen. Om man använde inloggningsfunktionen längst ner på sidor med innehåll som riktar sig till vissa delar av organisationen så kom man till en 404-sida. Det är åtgärdat. 
 • Lättare att få överblick över vilket program en programwebbsida tillhör i Content. Programmet följer också automatiskt med i url:en.
 • Tillgänglighet - en rad olika fel har åtgärdats. Till exempel måste man nu ange en sammanfattning av vad en tabell innehåller, länkar i sidfoten är understrukna m.m.

Event type
Internt möte
Genomgång av föreskrifter och anvisningar för KI:s centrala webbplats

2021-11-12 13:00 - 13:45 Add to iCal
Online
Location
https://ki-se.zoom.us/j/62629463030
Lead

Är du redaktör eller innehållsägare för någon del av ki.se? Nu finns det nya föreskrifter och anvisningar för hur du ska arbeta med ditt innehåll. Om du vill ha en muntlig genomgång av vad dessa innebär för dig så är du välkommen på en digital träff.

Content
Publicerad: 2021-10-18 15:43 | Uppdaterad: 2021-11-01 16:30

Uppdatering av ki.se den 21/10

På torsdag den 21 oktober med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt kise-drupalkurs.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår, men redaktörer kan inte logga in och redigera.

Uppdateringen innehåller följande:

Översikt över brödsmulor/strukturen

Nu finns valet "Breadcrumbs - Parent and children links" som du når antingen via Workbench eller som en flik i Content.

Här ser du alla menu items som finns och du kan borra dig nedåt i strukturen. 

En skärmdump för redaktörer i Drupal
Översikt brödsmulor för redaktörer

Brödsmulor får fel språk

Om man gör en sida från svensk kontext och byter språk till engelska, så kommer de engelska menu settings att komma fram så att du kan välja brödsmulor på rätt språk direkt.

Du måste dock fortfarande gå in och redigera en gång till för kunna göra språkbytarlänkar, promos etc, och spara sidan igen för att Drupal ska förstå att du har skapat en engelsk sida. 

Om du står i engelsk kontext från början, så fungerar allt direkt, precis som idag. Detta gäller alltså bara när du byter språk, t ex när du har klonat en sida. 

Övrigt smått och gott

 • Dela-länkar har inte fungerat på vissa programsidor. Visade sig gälla de program som har en apostrof i titeln. 
 • Fältet More information related to this/these promo(s) tillät för få tecken vilket gjorde att det inte gick att lägga in långa länkar.
 • Många programwebbsidor på utbildning heter samma sak vilket gjort det svårt att hitta rätt sida i Linkit. Vi har lagt till programmets etikett i Linkit så att det lättare ska att skilja sidorna åt och hitta rätt.
 • Det syntes bara tre av fem nyheter på ki.se startsida i mobilen. Nu syns alla, den första med ingress, resten med enbart rubrik.

Tillgänglighet

 • Vi har lagt till så att man får en sammanfattning av fel i formulär, tidigare har felen presenterats var och en för sig.
 • Sökrutan har fått en generell beskrivning som talar om vad fältet är till för.
Publicerad: 2021-09-27 14:16 | Uppdaterad: 2021-10-14 09:43

Uppdatering av ki.se den 7/10

På torsdag den 7 oktober med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt kise-drupalkurs.ki.se. Webbplatserna kommer INTE att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår.

Uppdateringen innebär följande som du som redaktör eller besökare kommer att märka av:

404-sida när du loggar in som redaktör

Möts du av en 404-sida när du loggar in? Du är dock inloggad, du kan se den svarta listen upptill och kan komma åt allting. Detta är nu löst så att man slipper komma till 404-sidan. 

Menu settings/brödsmuleväg

 • Det går nu att lägga till upp till åtta nivåer i brödsmulevägen. 
 • ki.se - denna info gäller enbart supereditors (oftast huvudredaktör eller områdesansvarig) på en subsajt. Endast supereditors kan redigera nivå 1 och 2 på subsajten - dvs startsidan och de sidor som är länkade i menyn på subsajten. Från och med nu måste subsajten finnas med i trädet när en supereditor skapar en sida. Tidigare har supereditors kunnat spara sidor utan att välja något alls i brödsmulevägen vilket lett till en del strukturella problem.  
 • medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se, nyheter.ki.se. Vi har gjort en justering så att en länk kan finnas på högsta nivån utan att synas i menyn. Gäller enbart de som är supereditors på dessa sajter.

Ändras inte brödsmulevägen fast du uppdaterar?

Vi har fått några sådana rapporter och det beror på sidans cache och är inget du som redaktör kan göra något åt tyvärr. Vi har hittat vad felet beror på men har ännu ingen lösning på plats. Brödsmulevägen rättar till sig självt när det gått ett dygn. 

Allmänt

 • Form page: Det har inte gått att länka till andra Form pages i Linkit. Det går nu, mellan alla sajter.
 • Form page: Det har inte gått att göra språkbytarlänk till något annat än Form pages - nu går det att göra till vad som helst inom sajten.
 • Agenda: punkt- och nummerlistor fungerar som de ska när man gör datumflikar. Länkar blir understrukna.
 • Rättighetsjusteringar: Supereditor på subsite har kunnat ta bort medlemmar från subsajten. Det går inte längre. 
 • Promos: när man skulle lägga till en video på ki.se så är det otydligt hur man bläddrar och söker bland uppladdade videos. 
 • Related information: fel språk i rubrikerna på engelska sidor, det har stått på svenska. 

Designjusteringar

 • Dålig kontrast på vissa delar av programwebbsida.
 • Rättat fel typsnitt på programsidor.
 • Dålig kontrast på Call to action-knapp på sida
 • Vissa promos på sida och programsida som använde plommonfärgad bakgrund såg konstiga ut efter förra uppdateringen. Det är rättat.
 • Back to top har inte fungerat på alla sajter.

Utbildning.ki.se

 • Nya kurslistor baserade när i tid kursen ges: höst- eller vårtermin. Du skapar dessa listor i widget på samma sätt som alla andra kurslistor.
 • Linked headings syntes inte på kurswebbsida i mobilen. 

Medarbetare.ki.se

 • Puff som pekar till/uppmanar till inloggning har lagts till. Den går att stänga om man inte vill logga in.
Publicerad: 2021-09-07 15:50 | Uppdaterad: 2021-09-21 10:51

Uppdatering av ki.se den 9/9

På torsdag den 9 september med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt drupalkurs.ki.se. Webbplatserna kommer INTE att kunna nås av besökare eller redaktörer under tiden uppdateringen pågår.

Uppgradering till Drupal 9

Uppgraderingen till version 9 innehåller enbart systemändringar och kodändringar i Drupal och du som är redaktör eller besökare kommer inte att märka någon skillnad mot tidigare version 8.

Designändringar

 • Större marginal i vänsterkant på laptop på sida.
 • Sidhuvudet linjerar med innehållet på sidan på stora skärmar.
 • Landningssida är något breddad, vilket medför att promos också blir något bredare.
 • Nyheter såg ibland konstiga ut i mobilen, där ibland annat ingresstexten hamnade på bilden.

Lokala tillägg på medarbetare.ki.se

Om du gör linked headings i ett lokalt tillägg, så kommer de att synas i högerspaltens lokala tilläggsinformation. 

Linked headings i lokala tillägg
Så här kan det se ut om du gör linked headings i ett lokalt tillägg.

Ladda upp dokument direkt på sida

Fungerar igen.

Publicerad: 2021-08-17 11:23 | Uppdaterad: 2021-09-10 09:23

Universitetsbiblioteket (KIB) lanserar ny webbplats 23 augusti

Måndag den 23 augusti så lanserades Universitetsbibliotekets (KIB) nya webbplats.

Vissa funktioner kommer vara helt nya på den nya webbsidan, men i stort så kommer du att känna igen dig. Du kan läsa mer på bibliotekets webbplats om vad som är nytt och hur den nya webbsidan fungerar.

Lämna gärna feedback på den nya webbplatsen!

Kontakt

Publicerad: 2021-06-15 13:28 | Uppdaterad: 2021-06-24 07:29

Uppdatering av ki.se den 17/6

På torsdag den 17 juni med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt drupalkurs.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår, men redaktörer kan inte logga in och redigera.

Uppdateringen innebär följande som du som redaktör eller besökare kommer att märka av:

Allmänt

 • Några redaktörer har haft problem med att spara sidor som innehåller avpublicerade dokument eller dokument på det andra språket. Det är nu åtgärdat. Observera att du som redaktör ser avpublicerade dokumentet på sidan när du surfar som inloggad - men det gör inte en besökare!
 • Högre kontrast på ingresstext och andra texter som är gråa. Färgen blir nu en nyans gråare i dessa.
 • Streck i huvudmenyn tas bort mellan Meny och Sök för luftigare intryck.
 • Focal point i bilder som finns på nyhet och events följer nu med till olika typer av listor. Har tidigare bara fungerat med focal point på själva nyheten/eventet.
 • Etiketten För dig som är student på [program] saknades på vissa programwebbsidor. Den hämtas nu från brödsmulevägen, alltså vilken parent item sidan har.
 • Ändringar i hur kurs- och utbildningsplaner laddas ner som pdf.

Sök-relaterat (Google)

 • I Google så har man fått träff på tagg-listor, till exempel: https://nyheter.ki.se/taxonomy/term/158 vilket ger en ganska obegriplig lista av artiklar. Det är nu åtgärdat så att Google slutar indexera dessa sidor. 
 • Vi har länge haft bekymmer med att Google indexerar en sida två gånger, en gång med den "riktiga" url:en och en gång till som node/xxx. Man har kommit rätt, men det har sett märkligt ut då sidans kontext varit på fel språk. 
Publicerad: 2021-06-01 13:45 | Uppdaterad: 2021-06-14 08:45

Uppdatering av ki.se den 3/6

På torsdag den 3 juni med start efter kl 19:00 görs en uppdatering av ki.se inkl. utbildning.ki.se, medarbetare.ki.se, nyheter.ki.se samt drupalkurs.ki.se. Webbplatserna kommer att kunna nås av besökare under tiden uppdateringen pågår, men redaktörer kan inte logga in och redigera.

Uppdateringen innebär följande som du som redaktör eller besökare kommer att märka av:

Designändringar

Efter den förra uppdateringen när vi införde brödsmuleväg och ny struktur för webbplatsen, så blev utrymmet till vänster på en sida väldigt tomt. Vi har därför gjort en rad designförändringar i desktop:

 • Sidans huvudspalt har flyttats så den linjerar i vänsterkant.
 • Den nya högerboxen Relaterat, linjerar i högerkant.
 • Länkar på nyheter och kalenderhändelser som heter Ingår i finns kvar, men ligger nu i en egen länkbox längst till höger på sidan.
 • Bildtexten på 1/1-bilder ligger nu under bilden i stället för till vänster om bilden.
 • Länkar för inloggade medarbetare på Medarbetarportalen är flyttade till en egen länkbox längst till höger på sidan.  

Ändringarna gäller följande sidtyper: Page, Form page, News article, Calendar event, Course, Course web page, Programme web page, Course syllabus, Programme syllabus.

Övrigt

 • Linked headings har inte synts sedan den förra uppdateringen, har gällt allt utom sida (Page). Denna bugg är åtgärdad.
 • Länkar i faktaruta blir understrukna för bättre tillgänglighet.
 • Problem med att spara sidor där man ändrat status på dokument. Redaktörer som ändrat status på ett dokument direkt på en sida - t ex från opublicerat till publicerat dokument - har fått knepiga felmeddelanden och inte kunnat spara sidan. Det är nu åtgärdat så att det finns en koppling mellan att man ändrar statusen på ett dokument och att det slår igenom på dokumentet. 
 • Språkväxling för redaktörer. Vi har försökt göra det lättare för redaktörer att snabbare kunna redigera sidor som man bytt språk på. Nu kan du byta språk, spara sidan och direkt gå till redigeringsläge igen. Förut var man tvungen att passera Content innan det gick att editera på rätt språk. 

Problem med inloggning

Några redaktörer har rapporterat att de inte kan göra något de loggat in och att de inte ser den svarta listen. Det har hjälpt att rensa cache i den egna webbläsaren eller byta webbläsare. 

Skärmdump som visar hur en sida ser ut i desktop
Skärmdump som visar hur en sida ser ut i desktopläge på Medarbetarportalen. Designen kommer på plats på kvällen den 3/6 2021.
Subscribe to Webbpublicering