Skip to main content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Publicera med genomslag – välja tidskrift för ditt manuskript

2020-10-02 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Location to be announced.
Lead

Att välja tidskrift för publicering är inte alltid ett enkelt beslut och det finns flera aspekter att fundera över i samband med valet. Syftet med den här workshopen är att introducera olika verktyg som stödjer dig i att göra ett informerat val. Under workshopen diskuterar vi faktorer som tidskriftens ämnesinriktning och läsare, Journal Impact Factor, synlighet, Open Access med mera.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation

2020-10-27 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Location to be announced.
Lead

Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Aktivera din publikationslista och utforska dina publikationsindikatorer

2020-11-26 10:00 - 11:30 Add to iCal
Campus Solna
Location
Location to be announced.
Lead

I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du automatiskt skapar en uppdaterad publikationslista med hjälp av KI:s bibliometrisystem. Listan kan berikas med antal citeringar, tidskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexter. Vi kommer också att gå igenom hur du registrerar ett författar-ID (ORCID). Om så önskas kan vi även kort beröra andra mätvärden: på artikelnivå, på tidskriftsnivå och alternativa mätvärden.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!

2020-11-23 10:00 - 12:00 Add to iCal
Annan
Location
Online.
Lead

Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (obligatoriskt på KI), KI-riktlinjer och mycket mer behandlas. Har du inte ett ELN-konto, uppmanas du att ansöka om ett innan workshopen.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Open science – Dela dina artiklar och dina data

2020-11-20 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Location to be announced.
Lead

I den här workshopen, ett samarbete mellan KIB och Gustav Nilsonne, forskare inom neurovetenskap och metavetenskap vid KI, får du en kort introduktion till begreppet öppen vetenskap, efter vilket vi fokuserar på hur man kan dela artiklar och data. Vi går igenom begrepp som preprints och parallellpublicering samt funktioner inom peer review.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser

2020-11-19 13:00 - 15:30 Add to iCal
Campus Solna
Location
Location to be announced.
Lead

Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter

2020-10-22 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Location to be announced.
Lead

Den här workshopen är på avancerad nivå. En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här workshopen diskuteras sökmetodik, databaser och dokumentation. Workshopen innehåller också demonstrationer och tid för egen sökning.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: COVID-19 och toppen av isberget – att söka vetenskapliga belägg under en pandemi

2020-10-14 9:00 - 11:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Location to be announced.
Lead

Forskningen om COVID-19 rör sig snabbt framåt vilket gör resultaten svåra att överblicka och sammanfatta. Pågående forskning i form av preprints, kliniska studier och litteraturöversikter publiceras dagligen. Detta utmanar inte bara det traditionella ekosystemet för vetenskaplig publicering, utan också hur vi gör och var vi vänder oss för att finna de allra senaste forskningsrönen.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Skriva populärvetenskapligt för allmänheten

2020-10-08 13:00 - 15:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Location to be announced.
Lead

När du skriver om din forskning ska du alltid anpassa din text till de avsedda läsarna – oavsett om de är forskare inom ett annat fält, forskningsfinansiärer eller bara forskningsintresserade i allmänhet.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.

Content

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

2020-10-06 13:00 - 14:00 Add to iCal
Annan
Location
Online.
Lead

Som doktorand eller handledare på KI har du tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. Förlag använder också detta och liknande verktyg för att granska manuskript. IWorkshopen hålls ur ett verktygsorienterat perspektiv.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.

Content
Subscribe to Postdoktor