Event type
Intern kurs och fortbildning
Drop in-workshop: Canvas/Padlet/Mentimeter

2021-10-20 12:00 - 12:45 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Tillsammans kan vi skapa innovativa lösningar.
Lead

Har du kört fast i Canvas, Padlet eller Mentimeter? Behöver du hjälp att komma vidare eller vill du dela med dig av dina bästa tips till kollegor? Oavsett vilket, är du välkommen till höstens digitala drop in-workshoppar den tredje tisdagen varje månad där vi hjälper varandra.

Content

Det kan handla om stora eller mindre utmaningar där du vill bolla den bästa lösningen tillsammans med andra. Eller så söker du svaret på en specifik fråga du aldrig ställde och fortfarande klurar på.

Du kan få svar på allt från publicering och film i Canvas till val av format i Padlet och hur du skapar den bästa interaktiva presentationen med Mentimeter. Du kan ställa frågor på både svenska och engelska.

Lägg gärna in frågor eller idéer löpande i padleten så ser vi till att undersöka och ha ett svar redo till vi ses. Vi ses i ett zoomrum nära dig!

Länk till rummet i Zoom

Padlet för löpande frågor och idéer

Fler tillfällen i höst

Kontakt

Publicerad: 2021-10-15 11:41 | Uppdaterad: 2021-10-15 11:43

Dags att söka forskarutbildningskurser

Kurskatalogen för VT22 är nu öppen för ansökan fram till och med 15 november. Postdoktorer är, liksom tidigare, också välkomna att söka och antas i mån av plats.

Till kurskatalogen VT22 samt lediga platser HT21

Viktig information för dig som ska söka forskarutbildningskurser

Vi har stängt av den automatiska mejlaviseringen från KIWAS (kurskatalogen) i samband med antagning, för att undvika överbelastning av systemet. Mejlbekräftelsen vid inskickad ansökan kommer dock att kvarstå.

 1. Ansökan görs via kurskatalogen (KIWAS). Tänk på att uppdatera din profil om någon förändring har skett sedan du senast sökte kurser.
 2. Bekräftelse på mottagen ansökan skickas från noreply@ki.seVi uppmanar alla sökande att även kontrollera under Mina kurser att ansökan har registrerats.
 3. Antagning startar först efter att katalogen har stängt för ansökan. Antagningsbeskedet kommer via e-post från varje enskild kursgivare med handledarintyget som bilaga (kontrollera din mapp för skräppost).
 4. Du svarar på ett antagningsbesked, liksom tidigare, både via kurskatalogen (KIWAS – Mina kurser) och genom att returnera det signerade handledarintyget senast angivet sista svarsdatum. Det kan vara en scannad kopia av ett signerat intyg, ett elektroniskt signerat intyg via EduSign alternativt ett bilagt bekräftande mejl från handledaren där aktuell kurs och datum framgår.

Om du upplever något tekniskt problem vid ansökan ber vi dig rapportera detta via självserviceportalen om du har ett KI-konto. Saknar du KI-konto använder du epostadressen selfservice@ki.se.

 

Publicerad: 2021-09-21 18:03 | Uppdaterad: 2021-09-21 18:14

”Det nya normala” inom forskarutbildningen vid KI, intervju med Bob Harris och Erika Franzén

Här delar vicerektor för forskarutbildning Robert (Bob) Harris och ordförande i forskarutbildningens kurs- och programkommitté Erika Franzén med sig av sina tankar om vad det innebär för KI:s forskarutbildning att nationella pandemirestriktioner avvecklas den 29 september.

Många doktorander har på olika sätt påverkats av covid-19-pandemin. Några har behövt ta uppehåll i sina studier för att de har behövts i vården medan andra har behövt ändra inriktning på sin forskning. Många har också påverkats på ett personligt plan, kanske blivit sjuka själva, inte kunnat hälsa på sina familjer i hemlandet eller kunnat komma till KI. Under pandemin har rutinerna för disputationer, halvtidskontroller, kurser och annat behövt ändras för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nu börjar en ny fas som innebär en successiv övergång från distansarbete och pandemirestriktioner till ”det nya normala” där utgångspunkten är att vi alla är på plats på campus men att de goda erfarenheterna kring distansarbete och digitalisering tas tillvara.

Berörda webbsidor kommer att uppdateras allteftersom det finns ny information.

Vad ser du som det viktigaste som vi tar med oss till ”det nya normala”?

Bob Harris, vicerektor för forskarutbildning, tillika ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU). Foto: Stefan Zimmerman

- Först och främst att det sociala samspelet är viktigt och att vi behöver träffas för att göra ett bra jobb och för att må bra. Mer än hälften av de handledare vid KI som under pandemin har handlett doktorander på distans anger, enligt resultatet i UKÄ:s enkät till Sveriges forskare, att det gått sämre eller betydligt sämre än vanligt. Därför är det glädjande att vi nu kan återgå till campus, säger Bob Harris.

- Samtidigt måste vi naturligtvis ta vara på alla de möjligheter och fördelar som finns med de digitala lösningar som vi lärt oss använda, om de används på rätt sätt. Till exempel sparar vi tid och minskar klimatpåverkan genom att resa mindre. Ett globalt universitet behöver också enkelt inkludera hela världen och många har t.ex. upplevt det är positivt att många fler har kunnat följa KI:s disputationer, säger Bob Harris.

Vad kommer ”det nya normala” innebära för disputationer?

- Det är viktigt att det är doktorandens disputation och att den håller hög kvalitet. Hur det uppnås kan se olika ut från fall till fall, säger Bob Harris.

- Jag tror att många framöver kommer att välja en hybridlösning där man, som under pandemin, kommer att sända disputationerna som ”webinar” för att nå fler åhörare, men att det samtidigt kommer att vara många på plats i lokalen. Det kommer troligen inte heller vara ovanligt att opponenten eller enstaka betygsnämndsledamöter deltar digitalt i och med att det ökar chansen att attrahera den bäst lämpade internationella forskarna. Färre långa resor är förstås även bra för klimatet, säger Bob Harris.

- Ordinarie regelverk kommer att justeras i oktober för att möjliggöra digital medverkan även efter pandemin, men inga förändringar kommer att införas med kort varsel och de som disputerar under höstterminen ska kunna genomföra disputationen på det sätt de planerat, säger Bob Harris.

Vad kommer ”det nya normala” innebära för halvtidskontroller?

Porträtt av Erika Franzén utomhus. Hon har en orange tröja på sig och långt mellanblont hår.
Erika Franzén, vice ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU), tillika ordförande i KFU:s kurs och programkommitté (KPK). Foto: Ulf Sirborn

- ”Det nya normala” innebär att det kommer att finnas olika upplägg för halvtidsseminarierna beroende på vad som passar bäst i det aktuellt fallet. Jag tror att det vanligaste kommer att vara en hybridform med ett seminarium fysiskt på plats men med möjlighet att även delta på distans. Avgörande ska vara kvaliteten, dvs att man väljer ett upplägg utifrån att det ska bli ett så bra seminarium som möjligt, säger Erika Franzén.

-Fördelar med hybridform är t.ex. att personer kan ingå i en halvtidskommitté utan att behöva resa och att även internationella samarbetspartners kan vara med och bidra till diskussionen. Halvtidsseminarier som redan är inplanerade kan så klart genomföras på det sätt som är planerat.

 

Vad kommer ”det nya normala” innebära för KI:s forskarutbildningskurser?

- Hittills under pandemin har teoretiska forskarutbildningskurser genomförts på distans. Eftersom kurser planeras med lång framförhållning så jag ser inte att det kommer vara någon skarp övergång till campusundervisning utan i stället blir det en successiv övergång till ”det nya normala”, säger Erika Franzén.

- Pandemin har medfört ett digitaliseringssprång och många lärare har utvecklat sina kurser enligt modern pedagogik och med hjälp av digitala verktyg. Det måste vi naturligtvis ta vara på. Jag ser framför mig att vi framöver kommer ha forskarutbildningskurser i olika format, både på campus, på distans eller en kombination av båda, och att det är studenternas lärande och kursens kvalitet som avgör vad som är mest lämpligt.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Engagera din publik med förbättrad intervjuteknik

2021-11-09 14:30 - 16:00 Add to iCal
Online
En filmkamera riktas mot människor i oskärpa.
Foto: Getty Images.
Lead

Att intervjua är inte enbart att ställa frågor, det är att söka information för att använda det vidare i intervjun. Hur gör proffsen? Vad är hemligheterna bakom en riktigt bra intervju och hur kan du förbättra din egen teknik.

Content

Som forskare behöver du kunna driva en diskussion eller paneldebatt framåt, och som lärare vill du engagera dina studenter. Hur fångar du och håller kvar åhörarnas uppmärksamhet och engagemang? I den här workshopen får du ta del av tips och insikter från Maxine Mawhinney, nyhetsankare på BBC med 40 års erfarenhet av intervjuer och att tala inför en publik. 

Workshopen hålls på engelska. 

Mer information och registrering

Mer information och registrering på engelska sidan för eventet: Engaging your audience with improved interview skills – face-to-face or in a digital setting. 

Del 1

Den här workshopen är del 2 med Maxine Mawhinney. Del 1 "How to present your research in a global setting online or face-to-face" ges 13 oktober.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Slipa din teknik för att leda eller delta i vetenskapliga debatter och diskussioner

2021-10-13 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online
Lead

Vill du slipa din teknik inför framtida vetenskapliga debatter och paneldiskussioner? I den här unika workshopen får du tips och råd från en journalist och nyhetsankare.

Content

I en för KI unik möjlighet ger journalisten och nyhetsankaret från BBC, Maxine Mawhinney, en workshop som hjälper dig att slipa på din teknik och göra att du når fram, oavsett om ditt deltagande är IRL eller digitalt.

Workshopen kommer att hållas helt på engelska.

Registrering

Mer information och registrering hittar du på den engelska sidan.

Kontakt

Publicerad: 2021-09-01 09:04 | Uppdaterad: 2021-09-01 10:09

Nya perspektiv på bedömning på Lärardagen 29/9

Lärardagen riktar sig till dig som är lärare eller engagerad i undervisning på KI. Genom utbyte av kunskap och erfarenheter om innovativ bedömning hoppas vi inspirera dig i din lärargärning.

Vad är Lärardagen och hur ser upplägget ut?

Jennifer Valcke
Jennifer Valcke, pedagogisk utvecklare och projektledare, Enheten för Undervisning och lärande. Foto: N/A.

– Lärardagen är ett evenemang för KI:s lärare och alla engagerade i utbildning, för att utbyta, diskutera och reflektera över pedagogiska frågor.

På grund av covid-19-pandemin blir Lärardagen i år ett helt digitalt evenemang. Att flytta evenemanget online har varit utmanande, men också en fantastisk möjlighet att skapa en unik upplevelse för KI-communityn!

Vilka är dina tankar om årets tema - innovativ bedömning?

– Bedömning är en knivig fråga och en verklig utmaning för lärare i allmänhet. Mäter vi verkligen hur väl de avsedda läranderesultaten uppnås genom våra bedömningsmetoder? Hur kan vi säkerställa att det finns en blandning av både formativa och summativa bedömningar så att våra studenter övar på att tillämpa de kunskaper, färdigheter och attityder vi vill att de ska utveckla? Och vad innebär att vara innovativ i bedömningen och hur kan vi uppgradera våra egna bedömningsmetoder?

Vad ser du mest framemot?

– Det ser framemot att höra de två inbjudna internationella talarna, Julie Walaszczyk från Belgien och TJ Ò Ceallaigh från Irland, om hur deras egna institutioner har engagerat sig i innovativ bedömning under pandemin.

– Jag är också mycket nyfiken på att delta i workshops och sessioner med våra egna KI-lärare och utbildningsutvecklare som kommer att presentera ett brett spektrum av ämnen: från användning av kriterier och bästa praxis vid konstruktion av frågor, till att bedöma målen för hållbar utveckling och titta på bedömning ur ett jämställdhetsperspektiv, bland annat. Kolla in programmet så hoppas jag att du blir lika inspirerad som jag!

Program och registrering

Program och registrering för Lärardagen 2021

Registrera dig senast 19 september!

Kontakt

Tags

Kommittén för utbildning på forskarnivå Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Lärare Pedagogik
Louise Grännsjö 2021-09-01
Publicerad: 2021-08-31 15:05 | Uppdaterad: 2021-08-31 15:07

Doktorandnytt augusti 2021 ute nu

Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Primär målgrupp för Doktorandnytt  är doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Dessa grupper får brevet automatiskt. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant här.

Läs Doktorandnytt  augusti 2021

Hitta äldre nummer av Doktorandnytt  i arkivet

Publicerad: 2021-08-30 11:38 | Uppdaterad: 2021-08-30 16:43

Höstens utlysning av forskar-AT har öppnat - välkommen att söka!

Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen med upp till 12 månaders forskning på KI.
Utöver att vara behörig för allmäntjänstgöring, är en aktiv forskningsverksamhet vid KI en förutsättning för att erhålla forskar-AT.

Höstens utlysning pågår 30 augusti t.o.m.14 september. 

Ytterligare information och länk till annonsen finns på denna sida.  

Upp till tio forskar-AT-block tillsätts vid varje utlysningstillfälle om lämpliga kandidater finns.

Publicerad: 2021-08-27 14:57 | Uppdaterad: 2021-08-27 15:01

Utlysning av pedagogiska ambassadörer inom forskarutbildning – ny deadline 17 september 2021

Syftet med det ett-åriga pilotprojektet är att stimulera pedagogisk utveckling inom forskarutbildningskurser. Detta görs genom finansierad tid för pedagogiska ambassadörer samt uppstart av ett pedagogiskt nätverk inom forskarutbildning med stöd från enheten för Undervisning och Lärande (UoL).

Notera att den här utlysningen öppnade den 17 juni, men att utlysningstexten har uppdaterats/förtydligats den 27 augusti och deadline har förlängts till den 17 september.

–De pedagogiska ambassadörerna är ett nytt sätt att lyfta utbildningsfrågorna och stimulera till pedagogisk utveckling inom forskarutbildningen. Vi har under pandemin tagit ett stort kliv in i digitalisering av forskarutbildningskurser med nya arbetssätt och pedagogiska verktyg och där finns ett stort behov av vidare utveckling och stöd, säger Erika Franzén, ordförande i Kurs och programkommittén och vice ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå. 

Målsättningen med utlysningen är att bana väg för goda exempel, ”best practice” relaterad till forskarutbildningskurser, som kan komma till gagn för hela KI. Workshops och arbetssätt m.m. som utvecklas inom ramen för denna satsning ska fungera som inspiration och stöd till lärare inom forskarutbildning på KI, samt främja framtida utbildningsutveckling genom att erfarenheter sprids.  Målet är även att bilda ett pedagogiskt nätverk mellan ambassadörerna med stöd från UoL.

Notera att sökande ska vara knuten till minst ett forskarutbildningsprogram eller forskarskola.  Högst en ansökan kommer att beviljas från varje forskarutbildningsprogram/forskarskola.  Finansiering på ca 10% av motsvarande heltid på KI under ett år kommer att utbetalas via det forskarutbildningsprogram eller forskarskolan som den pedagogiska ambassadören är knuten till. 

Ansökan

Ansökan ska bestå av CV (högst 2 sidor), motivationsbrev med kort redogörelse av tilltänkt pedagogiskt projektidé/aktivitet som pedagogisk ambassadör (1 sida). Förankring med forskarutbildningsprogram/forskarskola ska framgå. 

Ansökan skickas till doctoral@ki.se senast 17 september. För mer information kontakta vice ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå Erika Franzén eller central studierektor för forskarutbildning Ingeborg van der Ploeg.

Kriterier och bedömning

Inkomna ansökningar granskas av en bedömargrupp utsedd av vicerektor för forskarutbildning.  Beviljande av medel baserar sig på följande bedömningskriterier: 

 • Projektidéns kvalitet och förväntat resultat 
 • Projektidén är realistiskt avseende genomförande och resurser 
 • Sökandes pedagogiska meriter och ambitioner  
 • Förmåga till spridning av resultat och handledning av kollegor  

Du som pedagogisk ambassadör kommer att:

 • ingå i ett pedagogiskt nätverk för tanke- och kunskapsutbyte med de andra pedagogiska ambassadörer som stöder frågor relaterade till pedagogisk utveckling (inklusive systematiskt kvalitetsarbete) inom forskarutbildningskurser
 • erbjudas professionellt stöd från UoL för att planera och genomföra ett valfritt utvecklingsprojekt inom forskarutbildning
 • få möjlighet att sprida förvärvad kunskap inom KI
 • öka din egen pedagogiska kunskap och få möjlighet att meritera dig

Det förväntas av dig som pedagogisk ambassadör att:

 • kunna leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform  
 • kunna initiera och driva utbildningsfrågor som är relevanta för forskarutbildningen 
 • leda ett valfritt pedagogiskt utvecklingsprojekt under projektperioden
 • stödja kollegor/”Critical friend” och sprida goda exempel 
 • arbeta för forskarutbildningen på hela KI, inte enbart för den forskarskola/ forskarutbildningsprogram man är knuten till  
 • fördjupa dig inom relevant högskolepedagogisk litteratur
 • efter avslutad period ge en workshop/ett seminarium för kursgivare och programansvariga/forskarskola-ansvariga om dina insatser och erfarenheter. 

Tidplan 2021

Ansökan och bedömningsarbete följer nedanstående tidplan. 

 • 17 september - sista ansökningsdag för utlysningen
 • 18 september - 24 september - bedömning av ansökningar 
 • September - beslut om beviljande fattas av vicerektor för utbildning på forskarnivå. 
 • Oktober - projektstart 

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Drop in-workshop: Canvas/Padlet/Mentimeter

2021-11-16 12:00 - 12:45 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Tillsammans kan vi skapa innovativa lösningar.
Lead

Har du kört fast i Canvas, Padlet eller Mentimeter? Behöver du hjälp att komma vidare eller vill du dela med dig av dina bästa tips till kollegor? Oavsett vilket, är du välkommen till höstens digitala drop in-workshoppar den tredje tisdagen varje månad där vi hjälper varandra.

Content

Det kan handla om stora eller mindre utmaningar där du vill bolla den bästa lösningen tillsammans med andra. Eller så söker du svaret på en specifik fråga du aldrig ställde och fortfarande klurar på.

Du kan få svar på allt från publicering och film i Canvas till val av format i Padlet och hur du skapar den bästa interaktiva presentationen med Mentimeter. Du kan ställa frågor på både svenska och engelska.

Lägg gärna in frågor eller idéer löpande i padleten så ser vi till att undersöka och ha ett svar redo till vi ses. Vi ses i ett zoomrum nära dig!

Länk till rummet i Zoom

Padlet för löpande frågor och idéer

Fler tillfällen i höst

Kontakt

Subscribe to Kommittén för utbildning på forskarnivå