Publicerad: 2021-11-17 16:47 | Uppdaterad: 2021-11-17 17:01

Utlysning av platser på nationella forskarskolan i medicinsk bioinformatik, MedBioInfo

Behörig att söka är de som har påbörjat forskarutbildning mellan ca januari 2021 och april 2022.

Den första kursen i "Applied Bioinformatics" startar i juni.

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2022

Mer information om forskarskolan

 

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Webinar: Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata i Horizon Europe och H2020

2021-11-18 13:00 - 14:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Det nya EU-programmet Horizon Europe innehåller ett antal instruktioner kring open science och open access som KI:s forskare behöver följa och känna till redan vid ansökning av forskningsmedel. Under detta webbinarium lär du dig om open science och open access, med särskilt fokus på Horizon Europe och H2020. Presentationen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Publicerad: 2021-10-21 15:28 | Uppdaterad: 2021-10-21 15:31

Doktorandnytt oktober 2021 ute nu

Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Primär målgrupp för Doktorandnytt  är doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Dessa grupper får brevet automatiskt. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant här.

Läs Doktorandnytt  oktober 2021

Hitta äldre nummer av Doktorandnytt  i arkivet

Publicerad: 2021-10-21 12:30 | Uppdaterad: 2021-10-21 12:41

Disputationer och licentiatseminarier – vad gäller framöver?

I och med att nationella restriktioner nu avvecklas blir det en successiv övergång från en tillfällig pandemisituation till ”det nya normala”, där utgångspunkten är att vi alla är på plats på campus men att de goda erfarenheterna från distansarbete och digitalisering tas till vara.

Från och med oktober 2021 finns följande alternativ för hur en disputation eller licentiatseminarium genomförs vid KI:

  1. Samtliga är på plats i lokalen
  2. En eller flera ledamöter i betygsnämnden och/eller opponenten deltar på distans via digitala verktyg (läs här vad det innebär).
  3. Det finns ett auditorium närvarande i lokalen men det finns även åhörare som tar del av disputationen på distans (läs här vad det innebär)
  4. En kombination av 2 och 3.  

Disputationer och licentiatseminarier under höstterminen 2021

Disputationer och licentiatseminarier som är planerade till höstterminen 2021 får genomföras enligt ursprunglig plan även om det eventuellt skulle gå emot några nya rutiner. Men de som så önskar får förstås göra förändringar, t.ex. att en opponent som var tänkt medverka på distans nu kan komma till KI. 

Under pandemin har det varit obligatoriskt att webbsända disputationen, men i och med att restriktionerna nu har lyfts gäller inte detta längre. Istället gäller frivillighet. De som redan har kommunicerat att disputationen webbsänds måste dock genomföra detta enligt ursprunglig plan.    

Förenklad rutin vid spikning av avhandling

Steget i spikningsrutinen som innebär att en lärarrepresentant skriver ”må spikas” på avhandlingarna har nu tagits bort. Detta steg har utgått under pandemin av smittskyddsskäl, men beslut har nu fattats att inte återinföra detta, utan att låta spikningsrutinen framöver vara enklare och mindre omständlig.

Uppdaterade webbsidor rörande disputation och licentiatseminarier

Mer om ”det nya normala” inom forskarutbildningen

Event type
Intern kurs och fortbildning
Drop in-workshop: Canvas/Padlet/Mentimeter

2021-10-20 12:00 - 12:45 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Tillsammans kan vi skapa innovativa lösningar.
Lead

Har du kört fast i Canvas, Padlet eller Mentimeter? Behöver du hjälp att komma vidare eller vill du dela med dig av dina bästa tips till kollegor? Oavsett vilket, är du välkommen till höstens digitala drop in-workshoppar den tredje tisdagen varje månad där vi hjälper varandra.

Content

Det kan handla om stora eller mindre utmaningar där du vill bolla den bästa lösningen tillsammans med andra. Eller så söker du svaret på en specifik fråga du aldrig ställde och fortfarande klurar på.

Du kan få svar på allt från publicering och film i Canvas till val av format i Padlet och hur du skapar den bästa interaktiva presentationen med Mentimeter. Du kan ställa frågor på både svenska och engelska.

Lägg gärna in frågor eller idéer löpande i padleten så ser vi till att undersöka och ha ett svar redo till vi ses. Vi ses i ett zoomrum nära dig!

Länk till rummet i Zoom

Padlet för löpande frågor och idéer

Fler tillfällen i höst

Kontakt

Publicerad: 2021-10-15 11:41 | Uppdaterad: 2021-10-15 11:43

Dags att söka forskarutbildningskurser

Kurskatalogen för VT22 är nu öppen för ansökan fram till och med 15 november. Postdoktorer är, liksom tidigare, också välkomna att söka och antas i mån av plats.

Till kurskatalogen VT22 samt lediga platser HT21

Viktig information för dig som ska söka forskarutbildningskurser

Vi har stängt av den automatiska mejlaviseringen från KIWAS (kurskatalogen) i samband med antagning, för att undvika överbelastning av systemet. Mejlbekräftelsen vid inskickad ansökan kommer dock att kvarstå.

  1. Ansökan görs via kurskatalogen (KIWAS). Tänk på att uppdatera din profil om någon förändring har skett sedan du senast sökte kurser.
  2. Bekräftelse på mottagen ansökan skickas från noreply@ki.seVi uppmanar alla sökande att även kontrollera under Mina kurser att ansökan har registrerats.
  3. Antagning startar först efter att katalogen har stängt för ansökan. Antagningsbeskedet kommer via e-post från varje enskild kursgivare med handledarintyget som bilaga (kontrollera din mapp för skräppost).
  4. Du svarar på ett antagningsbesked, liksom tidigare, både via kurskatalogen (KIWAS – Mina kurser) och genom att returnera det signerade handledarintyget senast angivet sista svarsdatum. Det kan vara en scannad kopia av ett signerat intyg, ett elektroniskt signerat intyg via EduSign alternativt ett bilagt bekräftande mejl från handledaren där aktuell kurs och datum framgår.

Om du upplever något tekniskt problem vid ansökan ber vi dig rapportera detta via självserviceportalen om du har ett KI-konto. Saknar du KI-konto använder du epostadressen selfservice@ki.se.

 

Publicerad: 2021-09-21 18:03 | Uppdaterad: 2021-09-21 18:14

”Det nya normala” inom forskarutbildningen vid KI, intervju med Bob Harris och Erika Franzén

Här delar vicerektor för forskarutbildning Robert (Bob) Harris och ordförande i forskarutbildningens kurs- och programkommitté Erika Franzén med sig av sina tankar om vad det innebär för KI:s forskarutbildning att nationella pandemirestriktioner avvecklas den 29 september.

Många doktorander har på olika sätt påverkats av covid-19-pandemin. Några har behövt ta uppehåll i sina studier för att de har behövts i vården medan andra har behövt ändra inriktning på sin forskning. Många har också påverkats på ett personligt plan, kanske blivit sjuka själva, inte kunnat hälsa på sina familjer i hemlandet eller kunnat komma till KI. Under pandemin har rutinerna för disputationer, halvtidskontroller, kurser och annat behövt ändras för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nu börjar en ny fas som innebär en successiv övergång från distansarbete och pandemirestriktioner till ”det nya normala” där utgångspunkten är att vi alla är på plats på campus men att de goda erfarenheterna kring distansarbete och digitalisering tas tillvara.

Berörda webbsidor kommer att uppdateras allteftersom det finns ny information.

Vad ser du som det viktigaste som vi tar med oss till ”det nya normala”?

Bob Harris, vicerektor för forskarutbildning, tillika ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU). Foto: Stefan Zimmerman

- Först och främst att det sociala samspelet är viktigt och att vi behöver träffas för att göra ett bra jobb och för att må bra. Mer än hälften av de handledare vid KI som under pandemin har handlett doktorander på distans anger, enligt resultatet i UKÄ:s enkät till Sveriges forskare, att det gått sämre eller betydligt sämre än vanligt. Därför är det glädjande att vi nu kan återgå till campus, säger Bob Harris.

- Samtidigt måste vi naturligtvis ta vara på alla de möjligheter och fördelar som finns med de digitala lösningar som vi lärt oss använda, om de används på rätt sätt. Till exempel sparar vi tid och minskar klimatpåverkan genom att resa mindre. Ett globalt universitet behöver också enkelt inkludera hela världen och många har t.ex. upplevt det är positivt att många fler har kunnat följa KI:s disputationer, säger Bob Harris.

Vad kommer ”det nya normala” innebära för disputationer?

- Det är viktigt att det är doktorandens disputation och att den håller hög kvalitet. Hur det uppnås kan se olika ut från fall till fall, säger Bob Harris.

- Jag tror att många framöver kommer att välja en hybridlösning där man, som under pandemin, kommer att sända disputationerna som ”webinar” för att nå fler åhörare, men att det samtidigt kommer att vara många på plats i lokalen. Det kommer troligen inte heller vara ovanligt att opponenten eller enstaka betygsnämndsledamöter deltar digitalt i och med att det ökar chansen att attrahera den bäst lämpade internationella forskarna. Färre långa resor är förstås även bra för klimatet, säger Bob Harris.

- Ordinarie regelverk kommer att justeras i oktober för att möjliggöra digital medverkan även efter pandemin, men inga förändringar kommer att införas med kort varsel och de som disputerar under höstterminen ska kunna genomföra disputationen på det sätt de planerat, säger Bob Harris.

Vad kommer ”det nya normala” innebära för halvtidskontroller?

Porträtt av Erika Franzén utomhus. Hon har en orange tröja på sig och långt mellanblont hår.
Erika Franzén, vice ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU), tillika ordförande i KFU:s kurs och programkommitté (KPK). Foto: Ulf Sirborn

- ”Det nya normala” innebär att det kommer att finnas olika upplägg för halvtidsseminarierna beroende på vad som passar bäst i det aktuellt fallet. Jag tror att det vanligaste kommer att vara en hybridform med ett seminarium fysiskt på plats men med möjlighet att även delta på distans. Avgörande ska vara kvaliteten, dvs att man väljer ett upplägg utifrån att det ska bli ett så bra seminarium som möjligt, säger Erika Franzén.

-Fördelar med hybridform är t.ex. att personer kan ingå i en halvtidskommitté utan att behöva resa och att även internationella samarbetspartners kan vara med och bidra till diskussionen. Halvtidsseminarier som redan är inplanerade kan så klart genomföras på det sätt som är planerat.

 

Vad kommer ”det nya normala” innebära för KI:s forskarutbildningskurser?

- Hittills under pandemin har teoretiska forskarutbildningskurser genomförts på distans. Eftersom kurser planeras med lång framförhållning så jag ser inte att det kommer vara någon skarp övergång till campusundervisning utan i stället blir det en successiv övergång till ”det nya normala”, säger Erika Franzén.

- Pandemin har medfört ett digitaliseringssprång och många lärare har utvecklat sina kurser enligt modern pedagogik och med hjälp av digitala verktyg. Det måste vi naturligtvis ta vara på. Jag ser framför mig att vi framöver kommer ha forskarutbildningskurser i olika format, både på campus, på distans eller en kombination av båda, och att det är studenternas lärande och kursens kvalitet som avgör vad som är mest lämpligt.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Engagera din publik med förbättrad intervjuteknik

2021-11-09 14:30 - 16:00 Add to iCal
Online
En filmkamera riktas mot människor i oskärpa.
Foto: Getty Images.
Lead

Att intervjua är inte enbart att ställa frågor, det är att söka information för att använda det vidare i intervjun. Hur gör proffsen? Vad är hemligheterna bakom en riktigt bra intervju och hur kan du förbättra din egen teknik.

Content

Som forskare behöver du kunna driva en diskussion eller paneldebatt framåt, och som lärare vill du engagera dina studenter. Hur fångar du och håller kvar åhörarnas uppmärksamhet och engagemang? I den här workshopen får du ta del av tips och insikter från Maxine Mawhinney, nyhetsankare på BBC med 40 års erfarenhet av intervjuer och att tala inför en publik. 

Workshopen hålls på engelska. 

Mer information och registrering

Mer information och registrering på engelska sidan för eventet: Engaging your audience with improved interview skills – face-to-face or in a digital setting. 

Del 1

Den här workshopen är del 2 med Maxine Mawhinney. Del 1 "How to present your research in a global setting online or face-to-face" ges 13 oktober.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Slipa din teknik för att leda eller delta i vetenskapliga debatter och diskussioner

2021-10-13 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online
Lead

Vill du slipa din teknik inför framtida vetenskapliga debatter och paneldiskussioner? I den här unika workshopen får du tips och råd från en journalist och nyhetsankare.

Content

I en för KI unik möjlighet ger journalisten och nyhetsankaret från BBC, Maxine Mawhinney, en workshop som hjälper dig att slipa på din teknik och göra att du når fram, oavsett om ditt deltagande är IRL eller digitalt.

Workshopen kommer att hållas helt på engelska.

Registrering

Mer information och registrering hittar du på den engelska sidan.

Kontakt

Subscribe to Kommittén för utbildning på forskarnivå