Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Hang Tran Thi Thanh

2021-10-26 9:00 Add to iCal
Location
Online via Zoom
Lead

Titel: "Clinical and experimental implementation of standardized hypothermic treatment for neonatal asphyxia in low-income settings".

Content

Huvudandledare:

Tobias Alfvén, Associate professor, MD,  Department of Global Public Health, Karolinska Institutet
 

Bihandledare:

 • Linus Olson, PhD, M. MedTech& Sci, institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
 • Lena Hellstrom Westas, Professor, MD , Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University
 • Dien Minh Tran, Associate Professor, MD, PhD Director, Vietnam National Children’s Hospital Head of Pediatrics department, National University

Halvtidsnämnd:

 • KC Ashsih, PhD, senior researcher Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University
 • Jenny Bolk, PhD, MD Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
 • Mariano Salazar, PhD, Research coordinator, institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

 

Anslut till Zoom.

Kontakt

Publicerad: 2021-10-21 15:28 | Uppdaterad: 2021-10-21 15:31

Doktorandnytt oktober 2021 ute nu

Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Primär målgrupp för Doktorandnytt  är doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Dessa grupper får brevet automatiskt. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant här.

Läs Doktorandnytt  oktober 2021

Hitta äldre nummer av Doktorandnytt  i arkivet

Publicerad: 2021-10-21 12:30 | Uppdaterad: 2021-10-21 12:41

Disputationer och licentiatseminarier – vad gäller framöver?

I och med att nationella restriktioner nu avvecklas blir det en successiv övergång från en tillfällig pandemisituation till ”det nya normala”, där utgångspunkten är att vi alla är på plats på campus men att de goda erfarenheterna från distansarbete och digitalisering tas till vara.

Från och med oktober 2021 finns följande alternativ för hur en disputation eller licentiatseminarium genomförs vid KI:

 1. Samtliga är på plats i lokalen
 2. En eller flera ledamöter i betygsnämnden och/eller opponenten deltar på distans via digitala verktyg (läs här vad det innebär).
 3. Det finns ett auditorium närvarande i lokalen men det finns även åhörare som tar del av disputationen på distans (läs här vad det innebär)
 4. En kombination av 2 och 3.  

Disputationer och licentiatseminarier under höstterminen 2021

Disputationer och licentiatseminarier som är planerade till höstterminen 2021 får genomföras enligt ursprunglig plan även om det eventuellt skulle gå emot några nya rutiner. Men de som så önskar får förstås göra förändringar, t.ex. att en opponent som var tänkt medverka på distans nu kan komma till KI. 

Under pandemin har det varit obligatoriskt att webbsända disputationen, men i och med att restriktionerna nu har lyfts gäller inte detta längre. Istället gäller frivillighet. De som redan har kommunicerat att disputationen webbsänds måste dock genomföra detta enligt ursprunglig plan.    

Förenklad rutin vid spikning av avhandling

Steget i spikningsrutinen som innebär att en lärarrepresentant skriver ”må spikas” på avhandlingarna har nu tagits bort. Detta steg har utgått under pandemin av smittskyddsskäl, men beslut har nu fattats att inte återinföra detta, utan att låta spikningsrutinen framöver vara enklare och mindre omständlig.

Uppdaterade webbsidor rörande disputation och licentiatseminarier

Mer om ”det nya normala” inom forskarutbildningen

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll Elsa Tillberg

2021-11-02 14:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Mötesrum "Gotland", plan 3, Elite Hotel Carolina Tower och via Teams
Lead

Titel: Hemiplegic cerebral palsy. Aetiological background factors, brain imaging, epilepsy and intellectual disability - a holistic approach

Content

Handledare

Senior konsult Jonas Persson, Institutionen för klinisk neurofysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset 

Bihandledare 

Biträdande lektor, Gerald Cooray, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Biträdande lektor Margareta Dahl,  Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Senior konsult Johanna Nilsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Anders Hjern, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet

Kontakt

Event type
Annan
ISP seminarium med Giorgi Beridze

2021-11-10 13:00 Add to iCal
Online
Location
Online seminar via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/63330121414)
Lead

Varmt välkommen till Giorgi Beridzes ISP-seminarium onsdagen den 10 november 2021 kl. 13:00. Online via Zoom.

Content

Anslut via Zoom

Använd denna Zoomlänk för att ansluta till mötet.

Doktorander

 • Giorgi Beridze: "Multimorbidity and kidney function in old age: longitudinal trajectories and synergistic effects"

Studenterna får 10 minuter vardera för att presentera sitt projekt, följt av utrymme för frågor och kommentarer.

ISP (individuell studieplan)-seminariets fungerar som ett startseminarium och välkomnande av nya doktorander, där en presentation av forskningsprojektet görs utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling. Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Publicerad: 2021-10-20 13:54 | Uppdaterad: 2021-10-20 13:58

Grattis till alla vid MedH som tilldelas KID-medel 2021

Regnar sedlar och mynt från ett paraply
Foto: Hans Braxmeier från Pixabay

Elva av de sjuttio forskare vid Karolinska Institutet som tilldelas KID-medel i utlysningen för 2021 är aktiva vid institutionen för medicin i Huddinge - ett stort grattis till alla er!

Kommittén för utbildning på forskarnivå har nu fattat beslut om tilldelning av medel i 2021 års KID utlysning. Totalt 70 KID ansökningar vid KI beviljas finansiering, varav elva av dem är från MedH. De fem högst rankade nya huvudhandledare som disputerat de senaste 10 åren tilldelas ett större anslag. Tre av dessa fem är verksamma vid MedH: Nicole Marquardt och Andrea Ponzetta från CIM och Niklas Mejhert från avdelningen för endokrinologi

Följande forskare beviljas 100 procent i KID-anslag för doktorand:

Nicole Marquardt vid Centrum för Infektionsmedicin, CIM för "Kartläggning av NK‐cellers heterogenitet och funktion i människans lunga i hälsa och sjukdom"

Andrea Ponzetta vid Centrum för Infektionsmedicin, CIM för "Dynamiska förändringar av immunlandskapet i gastroesofageal cancer som en ny parameter för patientklassificering och behandling" 

Niklas Mejhert vid avdelningen för endokrinologi för "Kopplingen mellan fettcellsheterogenitet och kardiometabola sjukdomar"

Följande forskare beviljas 50 procent i KID-anslag för doktorand:

Marcus Buggert för "Funktionella landskapet för humana residenta minnes CD8+ T‐celler i hälsa och kronisk sjukdom"

Mattias Carlsten för "Genetisk modifiering av NK celler för ökad persistens och anti‐tumör effekt"

Malin Flodström Tullberg för "Identifiering av biomarkörer för beta‐cellskada medelst icke‐invasiva metoder"

Petter Höglund för "Betydelsen av SHP‐1 för styrning av NK‐cellsutveckling och funktion"

Vanessa Lundin för "Studier av Molekylära Mekanismer i Myeloida Sjukdomar"

Piotr Nowak för "Studier av HIV reservoir i kliniska kohorter".

Hong Qian för "Det molekylära samspelet mellan leukemiska stamceller och deras mikromiljö i akut myeloisk leukemi"

Tim Willinger för "Makrofagers funktion i lunghälsa och sjukdom"

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidsseminarium: Karl Hybinette

2021-10-28 13:00 - 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
NKS Solna J3:12 Nanna Svartz, Bioclinicum, Solnavägen 30/Akademiska Stråket 1
Lead

Välkommen till Karl Hybinettes halvtidsseminarium torsdagen den 28 oktober 2021.

Content

Anslut via Zoom

Använd Zoom-länk (kommer närmare inpå eventet) för att ansluta till mötet.

Titel

"Beyond a veil of reports - Exploring patient care coordination in a tertiary level paediatric hospital"

Författare

Karl Hybinette, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Karin Pukk Härenstam, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Bihandledare

Gesa Praeorius, Swedish National Road and Transport Research Institute

Mirjam Ekstedt, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet

Halvtidsnämnd

Lena Sharp, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Björn Johansson, Linköpings universitet

Tarcisio Saurin, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

 

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll - Karl Hagman

2021-11-11 13:00 - 15:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus
Location
Föreläsningssal Venen, hus 18 (målp J) plan 5
Lead

SARS-CoV-2 viremia in hospitalized COVID-19 patients.

Content

Huvudhandledare: Johan Ursing, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Anna Nilsson, Institutionen för translationell medicin, Lunds Universitet
Magnus Hedenstierna, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Halvtidskommitté: 
Magnus Gisslén, Göteborgs Universitet
Sara Cajander, Örebro Universitet
Hans Barle, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

ZOOM:  https://ki-se.zoom.us/j/68079430026

 

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation David Stillström

2021-12-03 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus
Location
Aulan, entréplan
Lead

Irreversible electroporation in the liver

Content

Huvudhandledare: Docent Jacob Freedman, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare: Med dr Henrik Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare: Professor Stefan Weber, Center for Biomedical Engineering Research, Unviersistät Bern, Schweiz

Betygsnämnd: 

Docent Christina Sturesson, Karolinska institutet, CLINTEC
Professor Annika Bergquist,  Karolinska institutet, Institutionen för medicin, Huddinge
Docent Charlotte Ebeling Barbier, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Opponent: Professor Theo Ruers, Antoni van Leeuwenhoek, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam

 

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Christos Karampelias

2021-11-11 14:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Ragnar Granit, Biomedicum, Solnavägen 9, Karolinska Institutet, Solna
Lead

A fishing expedition for antidiabetic drugs: identifying new avenues to stimulate beta-cell regeneration.
Plats: Ragnar Granit, Biomedicum

Content

Välkommen till Christos Karampelias disputation!

Titel:
A fishing expedition for antidiabetic drugs: identifying new avenues to stimulate beta-cell regeneration.
Länk till abstract

Opponent:
Wenbiao Chen, Department of School of Medicine, Vanderbilt University, USA

Betygsnämnden:
Marcel den Hoed, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitetet

Oscar Fernandez-Capetillo, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet

Elke Ober, DANSTEM, Københavns Universitet, Danmark

Handledare:
Olov Andersson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet

Kontakt

Subscribe to Forskarutbildning