Event type
Disputationer
Disputation Konstantinos Poulakis

2021-05-28 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Neo, rum Gene, plan 5
Lead

Alzheimer´s Disease heterogeneity assessment with MR biomarkers and unsupervised statistical learning

Content

Join only by Webbinarium - Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/67354734590
Webinar ID: 673 5473 4590

Huvudhandledare

Eric Westman, professor
KI/NVS/klinisk geriatrik

Bihandledare 

Joana Pereira, forskarassistent
KI/NVS/klinisk geriatrik

Daniel Ferreira, docent
KI/NVS/klinisk geriatrik

Örjan Smedby, professor
KTH/division of biomedical engineering/Royal Inst of Technology

Opponent

Betty Tijms, docent
Amsterdam UMC, Dept of Neurology

Examination board

Jan Marcusson, professor
Linköping universitet

Pawel Herman, docent
KTH, Royal Inst of Technology

Chengxuan Qiu, docent
KI/ARC
 

Kontakt

Event type
Konferenser och symposier
Stockholm Life Science Conference 2021

2021-05-25 10:00 - 15:00 Add to iCal
Online
Kollagebild av ett covid-19-provrör, en antikropp och ett kramande par personer.
Foto: Getty Images
Lead

Stockholm Life Science Conference är ett dynamiskt evenemang där vi samskapar framtidens life science-system under en heldag den 25 maj 2021.

Content

Se konferensens hemsida på engelska för det senaste programmet.

Covid-19 pandemin har betonat det akuta behovet av förbättrat samarbete mellan olika sektorer för att ta itu med de komplexa utmaningar som ligger framför oss. Det har väckt frågor om den roll life science sektorn kan och bör spela för att tillämpa det vi har lärt oss, ”build back better”, och skapa förutsättningarna för ett mer hållbart liv.

Under denna konferens kommer vi att undersöka sektorns nuvarande och potentiella roll och utforska en utökad vision för life science som inkluderar förebyggande insatser, implementering, ansvarsskyldighet, och "en universell beredskap för hälsa".

Under expertpaneler och gruppdiskussioner kommer vi att diskutera:

  • Hur kan vi påskynda genomförandet av de nationella och regionala strategierna för life science?
  • Vad har covid-19 lärt oss om hur life science systemet kan utvecklas och struktureras för att möta vanliga och pressande utmaningar?
  • Hur ser det nya post-pandemiska landskapet ut, och kan vi dra nytta av den nuvarande situationen för att ytterligare stärka life science-systemen?
  • Vilka systemhinder (juridiska, etiska, finansiella, strukturella, politiska) har covid-19-pandemin visat oss som måste tas bort för att skapa ett mer motståndskraftigt, rättvist, och hållbart samhälle?

Life science-sektorn kan spela en viktig roll i universell beredskap för hälsa. Kunskap, dialog och samarbete behövs nu mer än någonsin.

Vi ser fram emot att fortsätta detta arbete tillsammans den 25 maj på Stockholm Life Science Conference.

Stockholm Life Science Conference anordnas av Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm, Stockholms universitet och KTH Royal Institute of Technology.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Karolinska Institutet Discovers med Martin Bergö

2019-10-09 12:00 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Erna Möllersalen, Neo, Campus Flemingsberg
Lead

Karolinska Institutet Discovers med Martin Bergö, Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Kontakt

Subscribe to Neo (eng)