Event type
Föreläsningar och seminarier
BioNut internseminarium - 21 april

2022-04-21 11:30 - 12:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
TBA och Zoom
Lead

Föredragshållare:
Axel Leppert (Janne Johanssons grupp)
Madeleine Birgersson (Cecilia Williams grupp)
Francesca Castoldi (Federico Pietrocolas grupp)

Kontakt

Event type
Konferenser och symposier
Vetenskapligt samarbete vid K+KI Syd

2022-10-06 8:00 till
2022-10-07 12:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Jan-Åke Gustafssonsalen, Neo, Blickagången 16
Bild som beskriver translationell forskning.
Lead

För att stärka och främja translationellt forskningssamarbete mellan grundforskning och klinisk forskning arrangerar vi gemensamt en konferens vid Campus Flemingsberg.

Content

Notera datumet i era kalendrar – mer information kommer!

I samarbete med CIMED.

Kontakt

Event type
Annan
ISP-seminarium: Laurène Adam

2021-11-23 9:30 - 11:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Cor, Neo och Zoom
Lead

Välkommen på ISP seminarium vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära!

Laurène Adam
Engelsk titel: “Amyloids in Disease and Functional Materials”

Content

Huvudhandledare:

Axel Abelein

Bi-handledare:

Janne Johansson och Henrik Biverstål

Anslut till Zoom

MötesID: 629 0678 5150

Lösen: 282382

 

Kontakt

Publicerad: 2021-11-01 09:07 | Uppdaterad: 2021-11-01 09:09

BioNut-forskare får KID-medel

åtta foton på forskare
Forskare vid BioNut. Foto-kollage.

70 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i 2021 års utlysning och åtta av dem är aktiva forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, något som prefekten ser som en mycket uppskattad verifiering av den höga kvaliteten på både de etablerade och de nya forskarna vid institutionen.

Kommittén för utbildning på forskarnivå har fattat beslut om fördelningen av medel bland ansökningarna i 2021 års KID-utlysning. Åtta av de sjuttio forskare vid KI som fick KID-medel 2021 är verksamma vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut). Hur medlen fördelas baseras på kvalitet med avsikt att främja god handledning, en god doktorandforskningsmiljö och spetskompetens inom forskning.

Professor Janne Johansson, prefekt vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära. Foto: Stefan Zimmerman

"Sju av de åtta forskarna på BioNut som fått KID-medel är inte professorer vid institutionen och en är ännu inte gruppledare, vilket tyder på en stark potential för framtiden", säger Janne Johansson, prefekt vid institutionen. "KID-projekten täcker många olika ämnen, såsom hormonreglering, åldrandemekanismer, epigenetik, biomaterial och molekylära chaperoner och denna bredd är också mycket uppmuntrande för institutionens framtid."

Grattis till de åtta bidragstagarna vid BioNut

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/axel-abelein">Axel Abelein</a>

 • Title: Lektor, biträdande
 • Phone:
 • Unit: H2 Biovetenskaper och näringslära
 • Email: axel.abelein@ki.se
Projekttitel: "Det anti‐amyloida BRICHOS proteinet – en potentiell nyckel för att bota Parkinsons sjukdom" catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/andreas-lennartsson">Andreas Lennartsson</a>

 • Title: Forskare
 • Phone: 08-524 811 54
 • Unit: H2 Biovetenskaper och näringslära
 • Email: andreas.lennartsson@ki.se
Projekttitel: "Epigenetisk reglering av barnleukemier med KMT2A kromosomala translokationer" catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/ivan-nalvarte">Ivan Nalvarte</a>

 • Title: Forskare
 • Phone: 08-524 811 48
 • Unit: H2 Biovetenskaper och näringslära
 • Email: ivan.nalvarte@ki.se
Projekttitel: "Östrogenreceptorn beta i Alzheimers sjukdom" catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/federico-pietrocola">Federico Pietrocola</a>

 • Title: Forskarassistent
 • Phone:
 • Unit: H2 Biovetenskaper och näringslära
 • Email: federico.pietrocola@ki.se
Projekttitel: "Immunterapi för att eliminera senescenta celler vid fibrotiska sjukdomar" catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/christian-riedel">Christian Riedel</a>

 • Title: Forskare
 • Phone:
 • Unit: H2 Biovetenskaper och näringslära
 • Email: christian.riedel@ki.se
Projekttitel: "Studie av en ny mekanism genom vilken mitokondrier modulerar resultatet av reducerad insulin/IGF‐ signalering och bromsar åldringsprocessen" catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/anna-rising">Anna Rising</a>

 • Title: Forskare
 • Phone:
 • Unit: H2 Biovetenskaper och näringslära
 • Email: anna.rising@ki.se
Projekttitel: "Nästa generations sekvenseringsmetoder för utveckling av ett nytt biomaterial" catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/eckardt-treuter">Eckardt Treuter</a>

 • Title: Professor
 • Phone: 08-524 810 60
 • Unit: H2 Biovetenskaper och näringslära
 • Email: eckardt.treuter@ki.se
Projekttitel: "Epigenetiska mekanismer bakom leverfysiologi och leversjukdom" catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/cecilia-williams">Cecilia Williams</a>

 • Title: Forskare
 • Phone:
 • Unit: H2 Biovetenskaper och näringslära
 • Email: cecilia.williams@ki.se
Projekttitel: "Molekylära könsskillnader och östrogenreceptor beta påverkar utveckling av kolorektalcancer" catalogue Off Off Off Off

Event type
Föreläsningar och seminarier
"Cormorbidity index and survival" med Hatef Darabi, Folkhälsomyndigheten

2021-10-11 12:00 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Erna Möller, Neo and Zoom
Lead

Välkommen till den första presentationen i en ny seminarieserie som arrangeras av Centret för bioinformatik och biostatistik.
Detta föredrag kommer att diskutera två metoder som utvecklats för att mäta effekterna av samsjuklighet genom att klassificera svårighetsgraden av sjukdomstillstånd.

Content

Välkomna!

"Comorbidity index and survival"

med Hatef Darabi, Sr. Biostatistiker, PhD på Folkhälsomyndigheten.

Med en åldrande befolkning ökar sannolikheten för att leva längre med en sjukdomshistorik. Flera metoder har utvecklats för att mäta effekterna av samsjuklighet genom att klassificera svårighetsgraden av sjukdomstillstånd. I detta föredrag kommer vi att kort diskutera två sådana metoder, nämligen Charlson Comorbidity Index och Rx-Risk-poängen, med några exempel från litteraturen som bedömer deras inverkan för överlevnad.

Seminarierna kommer att hållas i Neo i Flemingsberg, men också på Zoom. Före seminariet kommer ett begränsat antal smörgåsar och dricka att serveras enligt ”först till kvarn-principen” med start kl. 12.00.

Kom tidigt och nätverka!

Kontakt

Event type
Annan
ISP-seminarium: Jinghua Wu

2021-06-01 10:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Zoom
Lead

Välkommen på ISP-seminarium vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära!

Jinghua Wu
Titel: “Investigating human monocytes in atherosclerosis”

Content

Handledare:

Rongrong Fan (huvudhandledare)
Eckardt Treuter
Cecilia Morgantini

Anslut via Zoom

MötesID: 815 2987 0515
Lösen: V2Bhcc

Kontakt

Event type
Annan
ISP-seminarium: Josef Pelcman

2021-05-26 10:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Zoom
Lead

Välkommen på ISP-seminarium vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära!

Josef Pelcman
Titel: “Chaperone regulation – a novel route to fight Alzheimer?”


Content

Handledare:

Janne Johansson (huvudhandledare)
Anna Rising
Nina Kronqvist

Anslut via Zoom

MötesID: 683 2720 5745
Lösen: 086269

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
BioNut Seminar Series - med Jason Carroll

2021-06-17 11:30 - 12:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Zoom
Lead

"Estrogen Receptor transcription in breast cancer progression"
Professor Jason Carroll, Cancer Research UK, Cambridge Institute, UK.

Content

"BioNut Seminar Series" är en ny seminarieserie där de olika gruppledarna vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära bjuder in till och är värd för ett seminarium på utvalda torsdagar under hela året. 

Just nu hålls dessa seminarier enbart över Zoom.

Välkomna!

Anslut till Zoom

MötesID: 658 6014 5865

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Rajitha Indukuri

2021-05-28 9:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Zoom
Lead

Välkommen på Rajitha Indukuris disputation med titeln:
"Estrogen receptor beta transcriptional regulation: A potential mechanism for colon cancer prevention"

Content

Opponent:

Prof. Jason Carroll, University of Cambridge, UK

Betygsnämnd:

Prof. Ann-Kristin Östlund Farrants, Department of Molecular Biosciences, Stockholm University

Prof. Monica Nistér, Department of Oncology and Pathology, Karolinska Institutet

Prof. Eckardt Treuter, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet

Betygsnämndens ordförande:

Docent Lars-Arne Haldosén, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet

Huvudhandledare:

Prof. Cecilia Williams, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet & Department of Protein Science, KTH Royal Institute of Technology

Bihandledare:

Prof. Afshin Ahmadian, Department of Gene Technology, KTH Royal Institute of Technology

Anslut till Zoom

MötesID: 641 9476 6437

Lösenord: 117427

               

Kontakt

Publicerad: 2021-03-29 09:36 | Uppdaterad: 2021-03-29 10:14

ERβ föreslagen som tilläggsbehandling vid prostatacancer

Photo of man with prostate problems at doctor's office.
Foto: iStock

Standardbehandlingen vid avancerad metastaserad prostatacancer (PCa) är androgen deprivation therapy (ADT). Och även om detta är effektivt på kort sikt kommer 1/3 av alla PCa att bli resistenta mot ADT och utveckla kastrationssresistent prostatacancer. En ny studie av Karolinska Institutet och andra visar att östrogenreceptor β (ERβ)-agonister tillsammans med ADT bör övervägas som användbara i behandlingen.

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna och den femte största orsaken till att män dör av cancer. Androgen deprivation therapy (ADT) är användningen av hormoner för att orsaka kemisk kastrering och är den vanliga behandlingen vid metastaserad prostatacancer (PCa). Och även om detta är ett effektivt sätt att behandla PCa på kort sikt, så kommer vissa att bygga upp ett motstånd mot denna behandling och utveckla kastrationssresistent prostatacancer (CRPC). Så även om detta leder till att ett ökat antal patienter överlever dödlig prostatacancer, är effekten tillfällig och det finns behov av alternativ.

ERβ är en tumörundertryckare vars uttryck går förlorat då PCa utvecklas och dess roll vid PCa-behandlingar och dess förebyggande har undersökts i mer än 20 år. Denna förlust begränsar användandet av ERβ-agonister vid behandling av avancerad PCa. Men i en ny studie som publicerades idag i PNAS, av Karolinska Institutet, University of Houston, University of Texas MD Andersson Cancer Center och Barmherzige Schwestern Hospital, visas att kärntransporten av epidermal tillväxtfaktorreceptorn (EGFR) kan nedregleras genom behandling av PCa med ERβ-agonister.

Förebyggande av EGFR-kärntranslokation i PCa

Immunokemisk färgning av sekventiella sektioner i vävnadsuppsättningar antyder att ERβ uttrycktes i både luminala och basala celler. Men androgenreceptorn (AR) uttrycktes endast i luminala epitelceller och inte i basalcellerna. Detta är anledningen till att ADT kan förhindra spridning av AR-positiva cancerceller men inte har någon effekt på basala celler.

Photo of a man, leaves in the background
Professor Jan-Åke Gustafsson, corresponding author av artikeln. Foto: Anders Lindholm

Forskarna fann att behandling med medicinen finasterid var relaterad till ökad EGFR-kärntranslokation, men hos män som behandlades med finasterid och ERβ-agonist, isoflavon, fanns det mycket lite nukleär EGFR. Därför föreslår de att ERβ-agonister, genom att förhindra EGFR-nukleär translokation i PCa, kan vara användbara för att undvika utveckling av cancer driven av tyrosinkinas.

“Denna studie ger ytterligare belägg for att ERβ-agonister kan vara bra läkemedel mot vissa former av prostatacancer”, säger professor Jan-Åke Gustafsson vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, KI. “Detta är en forskningslinje vi tänker fortsätta att arbeta efter”, fortsätter han.

Kontakt

Subscribe to Neo