Publicerad: 2021-11-24 09:41 | Uppdaterad: 2021-11-24 09:42

Anna Wiik - ny ledamot i Pedagogiska Akademin

Vi är glada att meddela att av tre nya invalda ledamöter i Pedagogiska Akademin är en av dem Anna Wiik på institutionen för laboratoriemedicin. Som ledamot söker man platsen och väljs in efter granskning av den pedagogiska kompetensen.

– Jag är stolt över att ha blivit invald och hoppas på att kunna bidra med att utveckla undervisningen på KI.

Anna Wiik

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/anna-wiik">Anna Wiik</a>

 • Title: Adjunkt
 • Phone: 08-52484626
 • Unit: H5 Laboratoriemedicin
 • Email: anna.wiik@ki.se
catalogue Off On On On

Om Pedagogiska akademin

Att vara ledamot av den Pedagogiska akademin är en belöning och ett erkännande för excellenta insatser inom utbildningen på Karolinska Institutet.

Ledamöter av Pedagogiska akademin utgör ett nätverk av lärare som visat intresse för undervisning och pedagogisk utveckling. De har inget fast åtagande, men är en stor tillgång för Karolinska Institutet där de genom sin långa erfarenhet verkar för pedagogisk utveckling inom KI.

Utifrån sina erfarenheter och kompetens utgör ledamöterna föredömen för kollegor med pedagogiskt intresse.

Publicerad: 2021-11-19 12:43 | Uppdaterad: 2021-11-19 13:57

2,4 miljoner kronor till forskning om tidig tandlossning hos barn och ungdomar

Bild av Nagihan på en av de broar som länkar samman KI:s tandvårdskliniker med forskningslokalerna vid ANA Futura.
Professor Nagihan Bostanci. Foto: Yuezhen Huang.

Svenska Vetenskapsrådet (VR) har tilldelat institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet ett anslag för utveckling av en innovativ metod för behandling av parodontit.

Nagihan Bostanci, professor vid institutionen för odontologi, och hennes forskargrupp har fått ett projektbidrag från Vetenskapsrådet på 2,4 miljoner kronor. Detta anslag kommer att stödja gruppen att fortsätta att främja ny innovativ forskning för att förbättra parodontit hälsa.

Parodontit hos yngre individer ger en snabb förlust av tandstödjande vävnader och påverkar patientens välbefinnande negativt. Forskargruppens huvudfokus ligger på att avslöja de patogena mekanismerna för denna grupp av sjukdomar på molekylär nivå.  Målet är att utforma nya förebyggande och terapeutiska strategier.

Det finansierade projektet representerar multidisciplinär forskning mellan flera vetenskapliga områden inklusive molekylär mikrobiologi, immunologi, vävnadsteknik, proteomik, bioinformatik och klinik.

Kontakt

Publicerad: 2021-11-17 15:15 | Uppdaterad: 2021-11-17 15:16

Ändrade öppettider för vissa ANA Futura entréer på kvällar och helger

För att undvika att obehöriga kan ta sig in i våra lokaler har styrgruppen i ANA Futura beslutat att begränsa öppettiderna till vissa av de yttre barriärerna i ANA Futura. Vi kommer även sätta tidsfördröjning av dörrautomatiken.

Från och med 18 november kommer totalt fem entréer att vara öppna i ANA Futura (dygnet runt) under kvällar och helger. Man kan gå UT genom samtliga entréer i ANA Futura, men bara in genom de fem utvalda.

Dessa fem entréer kommer vara öppna under kvällar och helger (dygnet runt):

 1. Entrédörren till Hiss A på plan 7.
   
 2. Entrédörren till receptionen plan 7.
   
 3. Entrédörren till Hiss E på plan 7 (hiss E leder ned till lastkaj och frysfaciliteten).
   
 4. Entrédörren till Hiss A på plan 8.
   
 5. Entrédörren till Hiss E på plan 8 (hiss E leder ned till lastkaj och frysfaciliteten).

Öppettider på vardagar

På vardagar (måndag-fredag) är alla entréer till ANA Futura öppna mellan kl. 06.00-20.00.

Tidsfördröjning av dörrautomatiken

Vi kommer även ställa om tiden där det finns dörrautomatik (dvs en knapp som öppnar en entrédörr automatiskt). Om du vill öppna en dörr med dörrautomatik kommer du behöva hålla in knappen i 5 sekunder innan dörren öppnas. Detta arbete påbörjas torsdag 18 november.

Frågor

Om du har frågor; kontakta serviceteamet (serviceteam.anafutura@ki.se) eller Lars Frelin (lars.frelin@ki.se), föreståndare i ANA Futura.

Publicerad: 2021-11-15 10:19 | Uppdaterad: 2021-11-24 09:49

750 000 kr till forskning om utveckling av virtuella verktyg för tandvårdsundervisning

Fyra personer i labrock tittar på skärm som visar röntgenplåt med tänder.
Sebastian Malmqvist, Nagihan Bostanci, Nikolaos Christidis och Dana Semian. Foto: Una Ivković

Nagihan Bostanci vid institutionen för odontologi har tilldelats pedagogiska projektmedel från KI. Projektet ska utveckla, implementera och utvärdera virtuella verktyg för utbildningen av tandvårdsstudenter, som ett komplement till den prekliniska och den kliniska färdighetsträningen.

Professor Nagihan Bostanci har tilldelats 750 000 kronor i pedagogiska projektmedel från KI för ett projekt om digital undervisning.

– Covid-19-pandemin ledde till en hastig omställning av undervisningen där tillgången av digitala verktyg fick styra omställningen i stället för att den pedagogiska värdegrunden och studenternas lärande var i fokus. Trots en stor optimism om digitala verktyg så är förståelsen av deras effekter på studenternas lärande begränsad, berättar Nagihan Bostanci.

Digital lärandemiljö ger förbättrat lärande genom ökad tillgänglighet

Projektet ska dels undersöka effekten av virtuella verktyg som kompletterande resurs till de prekliniska och kliniska lärandeaktiviteterna, dels bidra till mer kunskap om huruvida dessa virtuella redskap fungerar som komplement till direkta (face-to-face) mentorsdrivna kliniska instruktioner. Målsättningen är att berika lärandet av framtida tandvårdspersonal (tandläkare och tandhygienister) i ett tidigt stadium av deras kliniska träning.

Hypotesen är att en digital lärandemiljö, som ett komplement till den traditionella lärandemiljön, kan vara ett stöd och hjälpa studenterna att uppnå en högre nivå av kunskap och färdighet vid prekliniska och kliniska lärandeaktiviteter. Detta för att studenterna får en möjlighet att själva påverka sitt lärande och anpassa det efter sina egna individuella behov till exempel repetera, pausa och dela upp lärsessionerna.

Internationellt samarbete

I projektet ingår samarbetspartners från universitet i Sverige, Nya Zeeland och Belgien samt experter i digital tandvårdspedagogik från ett litet brittiskt utbildningsföretag. Konstellationen bidrar med en multidisciplinär kompetens av tandläkare, tandhygienister, specialister i parodontologi, endodonti, bettfysiologi samt oral radiologi, tandsköterskor samt pedagogiska experter. Lokala medsökande i Nagihans projektteam är Nikolaos Christidis och Sebastian Malmqvist, för tandläkarutbildning respektive utbildning i oral hälsa.

Bakgrund till projektet

Den snabba tekniska utvecklingen inom både tandvård och pedagogik har förändrat villkoren för såväl lärarprofessionen som undervisningen. Denna utveckling har dessutom påskyndats av Covid-19 och förändrat förutsättningarna, främst i form av en direkt, oplanerad omställning från en mer traditionell till digital undervisning. På grund av detta finns enbart knapphändig forskning och kunskap om hur och till vilken grad digitala verktyg i undervisningen kan agera som komplement till, men även som stöd vid avsaknad av eller minskade prekliniska lärandeaktiviteter och klinisk patientkontakt.

Event type
Disputationer
Disputation - Elisabeth Skoglund

2021-12-03 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Föreläsningssal 4X. Alfreds Nobel Allé 8. Scrolla för Zoom detaljer.
Lead

Muscular aging and its relation to physical activity and function - longitudinal and cross-sectional analyses.

Content

Huvudhandledare

Thomas Gustafsson, Professor/Division of Clinical Physiology, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet

Bihandledare

Tommy Cederholm, Professor, Division of Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University

Tommy Lundberg, Docent, Division of Clinical Physiology, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet

Opponent

Elodie Ponsot, Associate professor, Örebro University

Betygsnämnd

Maria Ekblom, Associate professor, Department of Physical Activity and Health, The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH)

Charlotte Olsson, Associate professor, The Rydberg Laboratory for Applied Science, School of Business, Innovation and Sustainability, Halmstad University

Erik Rosendahl, Professor, Division of Physiotherapy , Department of Community Medicine and Rehabilitation, Umeå University

Zoom mötesdetaljer

Disputationen är tillgänglig via Zoom.
https://ki-se.zoom.us/j/62693663807?pwd=NjAyVCt1bXQycS9Ja1ptb0ljQlBFQT09

 

Kontakt

Publicerad: 2021-11-01 12:33 | Uppdaterad: 2021-11-01 12:44

37,8 miljoner från Vetenskapsrådet till forskare i ANA Futura

Stort grattis till de 7 forskare i ANA Futura som fått bidrag från Vetenskapsrådet 2021-2026.

CLINTEC

Michael Uhlin, Adjungerad professor
Titel: "Gamma delta T celler i cancer - konsekvenser för immunterapi"
Projektbidrag beviljat: 2021- 2025, totalt belopp: 5 200 000 SEK.

Dentmed

Nagihan Bostanci, Professor
Titel: "Roll hos Typ VI sekretion i polymikrobiella orala biofilmsamhällen och i deras värd-interaktion"
Projektbidrag beviljat: 2022- 2024, totalt belopp: 2 400 000 SEK.

Labmed

Soham Gupta, Biträdande lektor
Titel: "ISG15 i gränslandet mellan det nativa immunförsvaret och metaboliska signalvägar vid virala luftvägsinfektioner"
Etableringsbidrag beviljat: 2022-2025, totalt belopp: 6 000 000 SEK.

 

Ujjwal Neogi, Forskare
Titel: "Potentiering av immunometabolism som en ny metod att eliminera reservoaren för en funktionell behandling av HIV-1"
Projektbidrag beviljat: 2021-2024, totalt belopp: 5 200 000 SEK.

MedH

Marcus Buggert, Biträdande lektor
Titel: "Kartläggning av virus reservoarer och effektiva immunsvar mot hiv i vävnad"
Projektbidrag beviljat: 2021-2023, totalt belopp: 6 000 000 SEK.

 

Nicole Marquardt, Forskarassistent
Title: "Förstå och förhindra NK-cellmedierad lungvävnadsskada vid allvarliga luftvägsinfektioner"
Projektbidrag beviljat: 2021-2023, totalt belopp: 4 100 000 SEK.

 

Nicole Marquardt, Forskarassistent
Titel: "Identifiering och potentiering av NK cellspopulationer i människans lunga för behandling av lungcancer."
Projektbidrag beviljat: 2022-2024, totalt belopp: 2 400 000 SEK.


Johan Sandberg, Professor
Titel: "Rollen för MAIT celler i COVID-19 immunpatogenes och mRNA vaccin responsen"
Projektbidrag beviljat: 2021-2023, totalt belopp: 4 100 000 SEK.

Publicerad: 2021-10-27 10:34 | Uppdaterad: 2021-10-27 10:35

Välkommen Lina Karlsson - ny HR-ansvarig på Labmed.

Lina började den 11 oktober och sitter på administrativa kansliet på plan 8. Här kan du läsa mer om vem hon är och hennes bakgrund.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Seminarium: Lothar Dieterich

2021-10-21 12:00 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Von Behring Room, ANA Futura, plan 9, Alfred Nobels Allé 8
Lead

Lymphatic vessels in tumor-host communication and tumor immunity.

Content

Titel:

Lymphatic vessels in tumor-host communication and tumor immunity

Talare: 

Lothar Dieterich, Ph.D.
ETH Zurich
Institute of Pharmaceutical Sciences

Några av Dr. Dieterichs senaste publikationer

Lymphatic PD-L1 Expression Restricts Tumor-Specific CD8+ T-cell Responses.
Cousin N, Cap S, Dihr M, Tacconi C, Detmar M, Dieterich LC
Cancer Res 2021 Aug;81(15):4133-4144

Single-cell mapping reveals new markers and functions of lymphatic endothelial cells in lymph nodes.
Fujimoto N, He Y, D'Addio M, Tacconi C, Detmar M, Dieterich LC
PLoS Biol 2020 04;18(4):e3000704 

Tumor-Associated Lymphatic Vessels Upregulate PDL1 to Inhibit T-Cell Activation.
Dieterich LC, Ikenberg K, Cetintas T, Kapaklikaya K, Hutmacher C, Detmar M
Front Immunol 2017 ;8():66

Single-Cell Transcriptional Heterogeneity of Lymphatic Endothelial Cells in Normal and Inflamed Murine Lymph Nodes.
Sibler E, He Y, Ducoli L, Keller N, Fujimoto N, Dieterich LC, Detmar M
Cells 2021 06;10(6):

Kontakt

Publicerad: 2021-10-07 13:02 | Uppdaterad: 2021-10-07 13:03

Restriktionerna upphör - hur påverkas ANA Futura?

Från och med den 29 september så upphörde Folkhälsomyndighetens föreskrifter som gällt under större delen av pandemin. ANA Futuras personal uppmanas att följa de riktlinjer som KI centralt sätter upp, men styrgruppen vill även informera om följande avseende ANA Futuras lokaler.

Publicerad: 2021-09-22 09:06 | Uppdaterad: 2021-09-22 09:06

[Uppdaterat] Ny sändlista för utskick av efterlysningar och laborativ information i ANA Futura

UPPDATERAT! Hur du blockerar sändlistan. ANA Futuras verksamhet har både laborativ och administrativ personal. På sista tiden har ex. efterlysningar av reagenser och paketförsändelser varit något som skickats ut ganska frekvent. Då många inte berörs av den typen av information har beredningsgruppen ANA Futura beslutat att ändra processen för den typen av utskick.

Subscribe to ANA Futura