Event type
Disputationer
Disputation: Anders Forss

2022-02-11 13:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Atrium, Nobels väg 12B
Lead

Titel: Medical and surgical treatment of inflammatory bowel disease

Content

Opponent: Professor Eric Ian Benchimol, Toronto universitet

Betygsnämnd: Professor Bjørn Moum, Docent Karin Leander, Professor Thomas Frisell

Handledare: Professor Jonas Ludvigsson, Professor Jonas Halfvarsson, Docent Ola Olén, Docent Pär Myrelid

Kontakt

Publicerad: 2021-12-15 17:01 | Uppdaterad: 2022-01-03 12:13

Ny studie visar god psykisk hälsa hos unga vuxna födda efter assisterad befruktning

Foto: Pixabay
Provrörsbefruktning, IVF, har varit omvälvande för behandling av infertilitet. Foto: Pixabay

Assisterad befruktning (ART) verkar inte leda till ökad risk för barnet att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet, enligt en stor observationsstudie ledd av forskare vid Karolinska Institutet. Studien som publicerats i JAMA Psychiatry fann en något högre risk för tvångssyndrom hos ungdomar och unga vuxna födda efter ART, men att detta förklarades av skillnader i bakgrundsfaktorer hos föräldrarna.

Chen Wang.
Chen Wang. Foto: Gunilla Sonnebring

– Dessa fynd är positiva när det gäller den psykiska hälsan hos ungdomar som fötts med hjälp av ART, en grupp som vi nu för första gången kunnat följa in i tidig vuxen ålder, säger studiens försteförfattare Chen Wang, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Sedan 1978 har mer än 9 miljoner barn fötts med hjälp av assisterad befruktning (ART). Provrörsbefruktning, också känt som IVF, har varit så omvälvande för behandling av infertilitet att Robert G. Edwards tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2010 för utvecklingen. Tidigare studier har dock förknippat ART med en något ökad risk för fosterskador, prematur födsel och låg födelsevikt.

Forskarna har följt 1,2 miljoner personer

Kunskaperna om hälsan över tid hos barn som fötts med hjälp av ART är fortfarande begränsad. Nu har forskare vid Karolinska Institutet genomfört den första stora studien om psykisk hälsa hos unga vuxna födda i Sverige till följd av ART.

Med hjälp av individuellt länkade populationsbaserade data kunde forskarna följa mer än 1,2 miljoner personer födda i Sverige mellan 1994 och 2006, varav 31 565 blev till med hjälp av ART. Deltagarna var mellan 12 och 25 år gamla när studien avslutades. Forskarna hade även tillgång till register-baserad information om kliniska diagnoser av psykisk ohälsa såsom allvarlig depression, ångest, tvångssyndrom (OCD) eller självmordsförsök.

Fann ingen anledning till oro

Sara Öberg.
Sara Öberg. Foto: Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Bortsett från de potentiella effekterna av interventionen är det möjligt att par som genomgår ART skiljer sig från den genomsnittliga befolkningen med avseende på bakgrundsfaktorer som skulle kunna påverka deras barns långsiktiga hälsa. I studien var därför forskarna särskilt noga med att skilja behandlingen från ett brett spektrum av bakgrundsfaktorer hos föräldrarna, inklusive underliggande infertilitet, moderns och faderns ålder, utbildning samt psykiska hälsa.

– I slutänden fann vi ingen anledning till oro att assisterad befruktning i sig skulle ha en negativ inverkan på barnens psykiska hälsa senare i livet. Personer som blivit till med ART hade en något förhöjd risk för tvångssyndrom jämfört med den allmänna befolkningen men detta förklarades av skillnader hos föräldrarna, då denna koppling försvann helt efter vi justerat för diverse bakgrundsfaktorer, säger Sara Öberg, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Studien finansierades av Forte och NIH.

Publikation

"Long term follow-up of psychiatric disorders in children and adolescents conceived by assisted reproductive techniques in Sweden", Chen Wang, Anna L.V. Johansson, Kenny A. Rodriguez-Wallberg, Mikael Landén, Catarina Almqvist, Sonia Hernández-Diaz, Anna S. Oberg. JAMA Psychiatry, 15 december 2021. DOI: 101001/jamapsychiatry.2021.3647.

Publicerad: 2021-12-15 09:08 | Uppdaterad: 2021-12-15 10:28

Goda nyheter om vaccin motverkar skepsis på nätet, men endast en begränsad tid

Vaccin.
Foto: Gettyimages

Mediebevakning av positiv vaccinforskning kan ha en positiv effekt på den övergripande stämningen i sociala medier – och motverka felaktig information om vaccin – men effekterna avtar med tiden.
Forskare vid Oxford University och Karolinska Institutet har analyserat sociala medier för att undersöka samband mellan viktiga vaccinrelaterade nyheter och attityder till vaccin.

Forskarna granskade nästan två miljoner tweets från Storbritannien under november 2020 till januari 2021, en period som sammanföll med nyheter om de stora vaccinförsöken som tillkännagavs eller publicerades, och godkännanden av den brittiska myndigheten för medicin och hälsoföreskrifter (UK Medicine and Health Regulations Authority, MHRA). De fann att varje större nyhet om studieresultat om vaccinprövningar förknippades med en stor minskning av negativa tweetar samma dag, med en minskning från cirka 40 % till 20 % av alla dagliga tweetar.

Effekten var dock kortvarig och andelen negativa tweets återgick till bakgrundsgenomsnittet inom några dagar. De observerade också en liknande minskning av negativitet när Pfizer/BioNTech tillkännagav resultaten från sina fas III-vaccinförsök.

Professor Seena Fazel vid Oxfords institution för psykiatri, som ledde forskningen, säger: "Tveksamhet till vaccin är inget nytt fenomen, men sociala medier har exponentiellt ökat möjligheten för rykten, halvsanningar och direkta villfarelser att spridas globalt på några sekunder. Vår studie är informativ eftersom den visade att tydliga, positiva budskap kring ny forskning faktiskt bekämpar det här negativa flödet, men också att den positiva trenden bara varar under en begränsad tidsperiod."

Porträtt på Zheng Chang vid Karolinska Institutet
Forskarassistent Zheng Chang Foto: Gunilla Sonnebring

Attitydförändringar möjliga

Dr Zheng Chang från Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, som var med och ledde forskningen, säger: "Det tyder också på att åtminstone vissa människors attityder till vaccination kan förändras och påverkas av budskap om folkhälsa. Det visar också på behovet av att utveckla mer effektiva kampanjer med syfte att främja vaccinering."

Flera covid-19-vacciner har godkänts globalt och bredskalig vaccination pågår för närvarande, men attityder till vaccinering och i synnerhet vad som har kallats vaccinationstveksamhet utgör ett potentiellt hot mot att uppnå täckning och bred immunitet i befolkningen.

De nästan 2 miljoner tweetarna från 522 893 personer i Storbritannien fokuserade på innehåll om vaccin och stora vetenskapliga nyheter om vaccin. Andelen tweetar med negativt vaccininnehåll varierade, med minskningar på 20–24 % samma dag som stora nyheter. Andelen negativa tweetar återgick dock till ett genomsnitt på cirka 40 % inom några dagar. Engagemangsgraden var högre för negativa tweetar.

Publikation

Artikeln “Harnessing Twitter data to survey public attention and attitudes towards COVID-19 vaccines in the UK” finns att läsa i sin helhet i Scientific Reports: www.nature.com/articles/s41598-021-02710-4

Event type
Disputationer
Disputation: Ruyue Zhang

2022-01-14 15:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Petrén, Nobels väg 12B
Lead

Titel: Convergent etiology among schizophrenia, eating disorders, and other medical conditions.

Content

Opponent: Professor, Thalia C. Eley  King's College London

Handledare: Sarah E. Bergen, Cynthia M. Bulik, Ralf Kuja-Halkola 

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Tyra Lagerberg

2022-01-21 9:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Atrium, Nobels väg 12B
Lead

Titel: Behavioural outcomes of treatment with selective serotonin reuptake inhibitors

Content

Opponent: Professor Elias Eriksson, Göteborgs universitet

Handledare: Zheng Chang, Paul Lichtenstein, Clara Hellner, Arvid Sjölander

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
ISP Seminarium: Mengping Zhou

2021-12-13 10:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
MEB North 3 och via zoom
Lead

Titel: Adverse outcomes in offspring of parents with psychiatric disorders: A population-based register study

Content

Handledare: Erik Pettersson, Paul Lichtenstein, Mikael Landén

Evalueringskommitté: Mark Clements och Mark Taylor

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
ISP Seminarium: Xiaoyi Ji

2021-12-07 14:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Delta via zoom
Lead

Titel: Artificial Intelligence and Genomic Profiling to Improve Prostate Cancer Diagnostication and Prognostication

Content

Handledare: Martin Eklund, Johan Lindberg, Kimmo Kartasalo

Evalueringskommitté: Paul Lichtenstein, Emilio Ugalde Morales

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Jingru Yu

2021-11-30 14:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Atrium, Nobels väg 12B
Lead

Avhandlingstitel: Etiology and early detection of pancreatic cancer

Content

Opponent: Dr. Rachael Stolzenberg- Solomon, National Cancer Institute

Betygsnämnd: Docent Yang Cao, Docent Jakob Eberhard, Docent Martin Eklund

Handledare: Professor Weimin Ye, Professor Matthias Löhr, Dr. Alexander Ploner

 

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Halvtidskontroll: Weiwei Bian

2021-11-18 14:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Delta via zoom
Lead

Titel: Early detection and prognosis of pancreatic cancer: methods and biomarkers.

Content

Halvtidskommittén:

Dr. Johan Lindberg, Dr. Samir EL Andaloussi, Dr. Vicente Pelechano Garcia

Handledare:

Professor Weimin Ye, Dr. Zongli Zheng, Dr. Zheng Chang

 

Kontakt

Subscribe to Epidemiologi