Publicerad: 2021-02-24 11:29 | Uppdaterad: 2021-02-24 17:33

Sök till DATAETHICS virtual pilot school 2021

DATAETHICS virtual pilot school 2021: Ethical considerations in interpretation and handling of Biomedical Big Data är öppen för ansökningar till 15 mars.

Kandidat- och masterstudenter samt doktorander inom medicin, biomedicin och biovetenskap vid KI – delta i diskussioner om  betydelsen av att koppla etiska med vetenskapliga överväganden vid hantering av biomedicinsk ”Big Data” inom utbildning. Lyssna till de senaste trenderna inom datavetenskap och bioinformatik.

5-dagars kurs online

Denna 5-dagars kurs ger en unik möjlighet att lyssna på föreläsningar med ledande och etablerade tvärvetenskapliga experter inom etik och biomedicin. Genom blandningen av föreläsningar, interaktiva sessioner och grupparbeten får du kunskap i att analysera, kategorisera och jämföra biomedicinska tolkningar av ”Big Data” och utveckla din förståelse för hur man kan tillämpa ”Big Data” utifrån ett etiskt perspektiv. Du får också möjlighet att nätverka med studenter och experter från de nio ledande europeiska universiteten inom Eurolife.

Ansökan

Mer information om kursen och ansökan hittar du på DATAETHICS webbsida.

DATUM: 12-16 april 2021

TID: Hela dagen

PLATS: Virtuell

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 mars 2021 kl 12:00 (CET)

MÅLGRUPP: Kandidat- och masterstudenter samt doktorander inom medicin, biomedicin och biovetenskap

Kontakt

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/jonsun">Jonas Sundbäck</a>

 • Title: Forskare
 • Phone: +46-(0)8-524 867 68
 • Unit: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • Email: jonas.sundback@ki.se
KI kontakt Eurolife catalogue Off Off Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/annada">Anna Dahlerus</a>

 • Title: Internationell koordinator
 • Phone: +46-(0)8-524 865 34
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: anna.dahlerus@ki.se
Eurolife Network Liaison Officer vid KI catalogue Off Off Off Off

Event type
Föreläsningar och seminarier
LIME talks: "Doctors in distress. Beneath the white coat."

2021-03-18 16:30 - 17:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom
LIME talks
Lead

Välkomna till LIME talks med Dame Clare Gerada som samtalar med Danuta Wasserman och Jill Taube torsdagen den 18 mars 2021 kl 16.30.

Content

OBS - uppdaterad zoomlänk

Detta är ett webinar, för att kunna delta behöver du anmäla dig via länkenhttps://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_JFFA_cZsR7maN2mWErLC2w

Dame Clare Gerada.
Dame Clare Gerada. Foto: Grainge Photography

(då LIME talks hålls på engelska så är innehållet nedan inte översatt till svenska)

This LIME talks features Professor Dame Clare Gerada, a London based GP who established the Practitioner Health Programme to support doctors and dentists with mental health and associated issues. She is past Chair of the Royal College of General Practitioners, only the second woman to hold this position in 50 years. She is now a member of the BMA Council and has recently been appointed co-chair, with Sir Chris Ham, of the NHS.

Professor Dame Clare Gerada, Professor Danuta Wasserman and Dr Jill Taube will discuss the doctors’ medical self and group of belonging, doctors as patients and how mental illness among doctors can be prevented and treated, including how to prevent suicide.

> A recent book edited by Dame Gerada, “Beneath the white coat. Doctors, their minds and mental health” will also be introduced and discussed. (see link to the book below)

> To make a donation towards Doctors in distress, please visit the website of the charity. (see link to the website below)

Värd

Professor em. Christer Sandahl, Inst. för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Publicerad: 2021-02-16 13:38 | Uppdaterad: 2021-02-23 13:19

Distansundervisningen ger extra skjuts åt pedagogiken

Laptop med online-möte står på bord med anteckningsblock
Pandemin gjorde att utbildningen på kort tid fick ställa om till distansstudier. Erfarenheterna från våren 2020 har nu samlats i en rapport. Foto: Getty Images

Pandemin gjorde att utbildningen på kort tid fick ställa om till distansstudier, vilket krävt stora insatser från lärare, studenter och utbildningsadministratörer. Samtidigt har erfarenheterna skyndat på den pedagogiska utvecklingen.

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg

Även om vårens omställning till distansundervisning var omvälvande så var den också ett steg i rätt riktning. Det menar vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet, Annika Östman Wernerson. Digitaliseringen av KI:s undervisning har pågått under flera år men har tidigare gått långsamt.

– Jag vill betona vilket fantastiskt jobb som både lärare och studenter gjorde när de tvingades ställa om från ena dagen till den andra. Samtidigt blev det en viktig knuff där vi alla blev tvungna att snabbt lära oss nya verktyg och undervisningsformer, säger Annika Östman Wernerson.

– Vi ser en förändring av undervisningen under pandemin med en ökad användning av digitala verktyg. Men exakt vilka förändringar som kommer att kvarstå och i vilken omfattning är ännu svårt att sia om. En av de stora utmaningarna är att öka studentaktiviteten i de digitala rummen, säger Annika Östman Wernerson.

Erfarenheterna från våren 2020 har nu samlats i rapporten Omställning till digital undervisning och examination, vilken kommer att följas av en fortsättning där även höstens erfarenheter tas upp. Resultaten i rapporterna är viktiga och kommer att beaktas när kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tillsammans med kommittén för forskarutbildning och enheten för undervisning och lärande arbetar fram den pedagogiska plan som ska staka ut vägen för framtidens undervisning och målen i Strategi 2030.

Porträtt på Jesper Ruda
Jesper Ruda, ordförande för Odontologiska föreningen 2020 Foto: Privat

I rapporten som speglar vårens erfarenheter framkommer att lärarna ser hur interaktion mellan studenter och lärare påverkats i den digitala miljön. Det håller Jesper Ruda, ordförande för Odontologiska föreningen under 2020, med om.

– Fördelen med förinspelade föreläsningar är att de går att se när man vill, och det går att pausa och repetera delar. Nackdelen är att det inte går att ställa frågor – du känner dig inte delaktig på samma sätt, säger Jesper Ruda.

Direktsända föreläsningar via Zoom ökar känslan av delaktighet men kräver också att föreläsaren kan hantera tekniken och anpassa undervisningen efter situationen, menar han.

Annars är det examinationerna som är svårast att anpassa till en digital form enligt Jesper Ruda. Nu sker de i stället på plats på campus, bland annat genom att studenterna sprids ut till flera salar för att hålla avståndet mellan varandra.

När de digitala examinationerna sker på distans kan det vara svårt att helt säkerställa vem som verkligen skriver tentan, menar Annika Östman Wernerson. Ett sätt att göra detta är att genomföra slumpvisa ID-kontroller.  

– Ett annat sätt är att komplettera de digitala distanstentorna med muntliga tentamina via Zoom, men samtidigt innebär det ett stort merarbete för lärarna, särskilt på de större kurserna, säger hon.

En annan svår fråga har varit att veta hur studenterna har mått när de har isolerats från varandra menar Jesper Ruda.

– Alla de klassiska studentsociala evenemangen har ju ställts in och det har varit svårt att komma i kontakt med våra studenter. Många är också vana att plugga tillsammans. Visst har det väckt oro för hur alla mår, säger han och välkomnar att distansundervisningen utvärderas.

– Det har varit en oerhört utmanande tid för många. Samtidigt har vi nu en chans att utveckla undervisningen på ett positivt sätt och höja kvaliteten. Det är viktigt att KI skapar incitament och stöd för alla lärare som vill utveckla sin undervisning, säger Annika Östman Wernerson.

Fem pilotkurser utvecklar pedagogiken

I syfte att höja kvaliteten på KI:s utbildningar görs nu en satsning för att stödja kompetenta och engagerade lärarlag att utveckla studentaktiverande pedagogik och användandet av digitala verktyg. Efter en ansökningsprocess har fem kurser valts ut för detta projekt vilka ska komma att fungera som ”best practice” och inspirera lärare och program brett på KI.

– Detta projekt skulle ha startat tidigare men sedan kom pandemin i vägen. Nu öppnas möjligheten för lärarna att arbeta igenom specifika kurser med målet att använda mer modern pedagogik och fler digitala verktyg i undervisningen, säger Annika Östman Wernerson.

Kurserna i pilotprojektet som beräknas avslutas under året

 • Tema undersökning – Fysioterapi 1
 • Genetics, Genomics and Functional Genomics, Cell, Stem Cell and Developmental Biology, Frontiers in Translational Medicine.
 • Avancerad hälso- och sjukvårdsledning
 • Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
 • Klinisk medicin Solna – inriktning internmedicin

Event type
Intern kurs och fortbildning
Workshop Riskhantering 12 oktober kl. 15:00 - 16:30

2021-10-12 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online
Lead

Workshop i riskbedömning med lärare. Möjlighet att ställa frågor och få support med egna riskbedömningar.

Content

Utbildningen hålls på svenska av Eco Online. Länk till KLARA kursportal för anmälan.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Workshop Riskhantering 29 april kl. 15:00 - 16:30

2021-04-29 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online
Lead

Workshop i riskbedömning med lärare. Möjlighet att ställa frågor och få support med egna riskbedömningar.

Content

Utbildningen hålls på svenska av Eco Online. Länk till KLARA kursportal för anmälan.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Workshop Riskhantering 10 mars kl. 13:00 - 14:30

2021-03-10 13:00 - 14:30 Add to iCal
Online
Lead

Workshop i riskbedömning med lärare. Möjlighet att ställa frågor och få support med egna riskbedömningar

Content

Utbildningen hålls på svenska av Eco Online. Länk till KLARA kursportal för anmälan.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Föreläsning KLARA Riskhantering 17 november kl. 09:00 - 12:00

2021-11-17 9:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Lead

Introduktion till kemiska risker, lagar & regelverk, samt presentation av KLARA:s riskbedömningsverktyg.

Content

Utbildningen hålls på svenska av Eco Online. Länk till KLARA kursportal för anmälan

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Föreläsning KLARA Riskhantering 10 mars kl. 09:00 - 12:00

2021-03-10 9:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Lead

Introduktion till kemiska risker, lagar & regelverk, samt presentation av KLARA:s riskbedömningsverktyg.

Content

Utbildningen hålls på svenska av Eco Online. Länk till KLARA kursportal för anmälan

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Kurs i KLARA kemikalieinventering 9 november kl. 13:00 - 16:00

2021-11-09 13:00 - 16:00 Add to iCal
Online
Lead

KLARA produktdatabas, kemikalieinventering, kemikalielistor, mm.

Content

Deltagare får ett inventeringscertifikat efter kursen.

Utbildningen hålls på svenska av Eco Online. Länk till anmälan i KLARA kursportalen

Kontakt

Subscribe to Student