Event type
Intern kurs och fortbildning
Internutbildning/Staff week NeurotechEU

2021-05-17 till
2021-05-21 Add to iCal
Online
Lead

Welcome to attend the staff week for NeurotechEU. Activities will be 14.00-17.00 daily.

Content
Logo NeurotechEU
Logo NeurotechEU Photo: N/A

More information about the event can be found on Radboud University's page. RU is the coordinating university of the NeurtotechEU alliance.

You can find a preliminary programme HERE

Topics will be:

 • Educational challenges virtual / joint education?
 • Societal innovation and social impact: Best practices in teaming up in the region (Elco will contact partners for specific contributions/presentations separately).
 • Panel Discussion: European Universities Alliances, other alliances
 • Essential digital skills for support staff in internationalisation
 • Internationalisation Strategy 2025: From Policy to Practice
 • The International Classroom
 • Challenges ahead: Diversity

For further information please contact:

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/maria-olsson">Maria Olsson</a>

 • Title: Samordnare
 • Phone: 08-524 869 68
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: maria.olsson@ki.se
Project manager NeurotechEU catalogue Off Off Off Off

Event type
Föreläsningar och seminarier
Welcoming Synapses: From Cajal to NeurotechEU

2021-05-03 10:00 - 17:00 Add to iCal
Online
Location
Crowdcast
Lead

NeurotechEU:s studentråd anordnar en kick-off. Syftet med evenemanget är att presentera NeurotechEU:s studentföreningen och samtidigt fira Ramon y Cajal 169-årsdag. Eventet anordnas på engelska.

Content

Join the event on Crowdcasthttps://www.crowdcast.io/e/welcoming-synapses-from/1 

The symposium will feature keynote speakers Zoltan Molnar from the University of Oxford, as well as Fernando de Castro Subriet from the Spanish National Research Council. PhD candidates from all 8 participating universities will present their projects and results to provide the audience an overview of ongoing Neuroscience research in the partner universities and opportunities to reach out and exchange.

10.00
Kick- off session

Introduction to the student club and its action plan

10.25
Student presentations

Sessions 1 and 2

12.30
Key note: “Bouton terminaux” and “Synapse”, interactions between Cajal and Sherrington

Zoltan Molnar, MD, DPhil, University of Oxford

Abstract: Sherrington was a major proponent of the neuron doctrine and he was inspired by Santiago Ramón y Cajal’s theory of dynamic polarization of nervecells (Ley de la polarización dinámica de la célula nerviosa).Sherrington coined the term “synapse” to name the Cajal description of interneuronal contact andhe gave the term, for functional nerve endings, as “Boutons terminaux,” still used today. These two giants of neuroscience met only once, but they had a life-long friendship. It was Sherrington who wrote Cajal’s Obituary for the Royal Society. We review here some of the scientic exchanges between Cajal and Sherrington, with particular attention to 1894, when the two neuroscientists met in London during Cajal’s visit to deliver the Croonian Lecture to the Royal Society. We shall examine not only the scientic exchanges but also their friendship, which was immediate and strong. 

13.10
Break
14.00
Student presentations

Sessions 3 and 4

16.10
Fernando de Castro Subriet, MD, PhD, Spanish National Research Council
16.50
Award ceremony and closing
Logo NeurotechEU
Logo NeurotechEU Photo: N/A
Publicerad: 2021-04-19 12:44 | Uppdaterad: 2021-04-19 16:20

Samlad hjärnkraft för framtiden - KI:s launch av NeurotechEU

Webbinariet ”Can we pick your brain?” anordnades nyligen i syfte att i informera studenter och personal och för att uppmuntra till engagemang i Neurotech EU. NeurotechEU är ett spännande projekt inom neurovetenskap och teknologi och en del av EU:s initiativ Europauniversitetet.

Logo NeurotechEU
Logo NeurotechEU Foto: N/A

Var med och skapa framtiden

Europauniversitetet NeurotechEU består av åtta universitet som hade en gemensam lansering i november och sedan dess har KI arbetat intensivt för att utveckla en intern organisation. Bob Harris, KI:s akademiskt utsedda i NeurotechEU, välkomnade förra veckan ca 60 anställda, studenter och associerade partners till webbinariet.

Bob betonade att genom att delta i NeurotechEU är KI en del av att forma framtidens utbildning och forskning. NeurotechEU är fantastisk möjlighet som ger KI tillgång till infrastruktur och kunskaper som kommer att stärka vår utbildning och forskning, inte bara inom neurovetenskap, utan bredare eftersom projektet omfattar många olika discipliner.

Bob berörde den begränsade finansieringen i projektet men sa också att ”vi måste spekulera för att ackumulera”. Genom att engagera oss i NeurotechEU kan vi komma att få fördelar i kommande utlysningar av EU-finansiering.

Som universitet har vi också ansvar, som det också står tydligt i KIs strategi 2030, att utbilda våra studenter till ”globala medborgare”, och genom NeurotechEU kommer KI kunna erbjuda den möjligheten.

Bob Harris

Arbetspaket 3 - kristallkulan

André Fisahn, KI:s akademiska samordnare i NeurotechEU med huvudansvar för att samordna arbetspaket 3 (WP3) Neurotech 2040presenterade uppdraget för projektets tankesmedja.

WP3 är strukturerat i åtta delprojekt och leveranserna är så kallade ”white papers” med fokus på framtida neuroutmaningar kopplade till dessa åtta delområden. WP3 är nära kopplat till de arbetspaket som fokuserar på utbildning och forskning, teknik, innovation och samhälle men med skillnaden är att WP3 kommer att "se in i kristallkulan" (dvs. försöka förutse utvecklingen fram till 2040) och de andra arbetspaketen kommer att fokusera på aktuella utmaningar.

Alla på KI kan bidra

Deltagarna på webbinariet hade frågor som sträckte sig från sommarskolor och vinterskolor till karriärutvecklingsmöjligheter för akademisk personal och vikten av akademisk frihet. Möjligheterna att engagera sig är stora och engagemang och bidrag från alla utbildningsnivåer och delar av universitetet är viktiga och välkomna, inte minst i det visionära WP3 som KI ansvarar för.

Studentengagemang är viktigt och som Bob Harris uttryckte det: ”Detta är ett initiativ för att forma framtidens utbildning och forskning och vi behöver kommande generationers medverkan i detta”.

Kontakt

Publicerad: 2021-03-11 12:39 | Uppdaterad: 2021-03-26 12:56

NeurotechEU lyfte fram kvinnor i vetenskap

Logo NeurotechEU
Logo NeurotechEU Photo: N/A

Det första studentledda eventet inom NeurotechEU hölls den 8 mars och fokuserade på kvinnor inom naturvetenskap. Kvinnliga forskare och doktorander med olika bakgrund och expertis, involverade i NeurotechEU, delade med sina erfarenheter för att inspirera varandra och åhörarna till att våga välja en karriär inom vetenskap.

Jämställdhet först på dagordningen

Öppningstalare för evenemanget var alliansen NeurotechEU:s enda kvinnliga rektor Prof. Anca Dana Buzoianu från "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca i Rumänien. Sedan följde en intressant diskussion om Europeiska kommissionens strategi för jämställdhet i utbildning och yrkesutbildning. Betydelsen av representation och långsiktig politik för att stödja kvinnor, dvs. föräldraledighet, tillgång till barnomsorg mm betonades.

Dela erfarenheter

Bland de många kvinnor som delade med sig av sin forskning och sina erfarenheter fanns KI:s studentrepresentant i alliansen, den nyligen disputerade Yildiz Kelahmetoglu. Hon berättade om sin väg i akademin som startade i Turkiet med studier om molekylärbiologi och genetik och ledde till KI för forskning inom ämnesomsättning och neurodegeneration - via The Rockefeller University i New York.

Yildiz lyfte att KI har många kvinnor i grundutbildningen och på doktorandnivå men att det finns färre kvinnor bland professorerna. Även om KI ligger över det svenska nationella genomsnittet, finns det fortfarande mer arbete att utföra och fler unga kvinnor att inspirera till en akademisk karriär inom vetenskap.

It was extremely interesting to hear different perspectives, honest reflections and career paths shared without any sparkles. The entire event helped convey the message to young girls out there, “You can do it, too!”.

Yildiz Kelahmetoglu, PhD KI

Se eventet i efterhand

Om du missade evenemanget och vill titta på det kan du hitta det på NeurotechEUs crowdcast-kanal.

Är du student och vill bli engagerad?

Om du vill delta i studentledda initiativ inom NeurotechEU, kontakta Yildiz Kelahmetoglu eller KI-projektledare för NeurotechEU, Maria Olsson.

Om European Universities Initiative och NeurotechEU

NeurotechEU - European University of Brain and Technology är en del av EU: s treåriga pilotinitiativ ”European Universities” och var ett av de 24 nätverk som beviljades finansiering av EU i den andra ansökningsomgången 2020.

Initiativet att skapa nätverk eller allianser av högskolor som utvecklar långsiktigt strukturellt och strategiskt samarbete, syftar till att inrätta ett antal ”europeiska universitet” till 2024. Varje europeiskt universitet kommer att erbjuda studenterna möjlighet att utforma sin egen examen genom att kombinera studier i flera europeiska länder, som bidra till den internationella konkurrenskraften för universitet i Europa.

 

Kontakt

Event type
Annan
"Can we pick your brain?" Europauniversitetet NeurotechEU - KI lansering

2021-04-14 11:30 - 12:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom - registering nedan
Inbjudan till event
inbjudan till event Foto: N/A
Lead

NeurotechEU – The European University of Brain and Technology ingår i EU:s satsning på Europauniversitet. Välkommen att vara med på KI:s lansering!

Content

(Below in English)

NeurotechEU is a trans-European network of excellence in brain research and technologies to increase the competitiveness of European education, research, economy and society.

Let us shape the future!

The purpose of the European University Initiative is to shape the future of Europe – with respect to research, education, innovation and societal development. KI now has the opportunity to contribute within the specific area of Neuroscience to this development through participation in NeurotechEU. 

NeurotechEU is a fantastic opportunity, come and join us for the launch!

Access and/or register for the webinar HERE

 

11.30
European Univerisities Initiative

Robert Harris, Academic representative

11.45
NeurotechEU – The European University of Brain and Technology

Robert Harris, Academic representative

12.00
Neurotech2040 - work package 3 (WP3)

Andre Fisahn, Scientific coordinator NeurotechEU

12.15
Questions from chat

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Students to Professors, Inspiring NeurotechEU Women

2021-03-08 9:00 - 15:15 Add to iCal
Online
Location
Crowdcast
Lead

Discover the first event of the NeurotechEU Student Council on the occasion of the International Women's Day.

Content
Logo NeurotechEU
Logo NeurotechEU Photo: NeurotechEU

"Students to Professors, Inspiring NeurotechEU Women" will take place on March 8th from 9.00 to 15.15 (CET) on crowdcast.io.

Read more about the event on NeurotechEU Facebook

Register for the event

Kontakt

Publicerad: 2021-01-31 10:39 | Uppdaterad: 2021-03-26 12:57

Vetenskaplig koordinator och projektledare för Europauniversitet NeurotchEU utsedda

Europauniversitetet NeurotechEU – The European University of Brain and Technology .
Europauniversitetet NeurotechEU – The European University of Brain and Technology . Foto: Europauniversitetet NeurotechEU

Nu är de tre interna uppdragen för KI:s del inom NeurotechEU – The European University of Brain and Technology tillsatta. 

Under sommaren 2020 blev Karolinska Institutet (KI) ett av ytterligare fem svenska universitet som beviljats medel från EU-kommissionen inom EU:s satsning på Europauniversitet. KI ingår tillsammans med åtta andra europeiska universitet i ”NeurotechEU – The European University of Brain and Technology”.

Som vetenskaplig koordinator utsågs André Fishan, som bland annat kommer att leda Neurotech2040, det arbetspaket (workpackage) som KI ansvarar för inom alliansen.

Projektledarna för det centrala teamet på KI är Ylva Olsson och Maria Olsson, Internationella Kansliet.

”Vi ser fram emot att vara en del av detta spännande europeiska samarbetsprojekt och hoppas att många på KI kommer vilja delta i NeurotechEU. Här har vi har en möjlighet att påverka framtidens utbildnings- och forskningsarena inom EU. Vill du veta mer, kontakta oss gärna!”

NeurotechEU ingår i EU:s treåriga pilotsatsning på Europauniversitet och är en av 41 allianser som har beviljats medel för sitt samarbete. Syftet är att skapa allianser mellan europeiska lärosäten med det uttalade målet att prova nya former av utbildnings- och forskningssamarbeten och därigenom stärka det europeiska universitetsväsendets internationella konkurrenskraft. Utöver de åtta europeiska universitet som ingår i NeurotechEU bygger samarbetet även på ett stort antal externa parter som samarbetar inom området neurovetenskap och relaterad teknologi.

Kontakt

Publicerad: 2020-12-21 09:52 | Uppdaterad: 2021-03-26 12:58

NeurotechEU - från neuroutmaningar till neuromöjligheter

Ett unikt event samlade mer än 1000 deltagare vid sina datorer den 16 december. Tillsammans med sju andra europeiska universitet anordnade Karolinska Institutet en digital invigning av Europauniversitetet NeurotechEU – The European University of Brain and Technology.

Studenter, lärare, forskare och personal hälsades välkomna till en heldag som fokuserade på möjligheter och framtidsvisioner för det nya universitetsnätverket inom neurovetenskap och teknologi som är en del av EU:s satsning ”European Universities Initiatives”.

Inledde med studenterna

Logo NeurotechEU
Logo NeurotechEU Foto: NeurotechEU

Tansu Celikel från Radboud Universiteit som koordinerar samarbetet hälsade alla välkomna. Efter en kort introduktion av NeurotechEU:s målsättning vände man sig till studenterna för att få ta del av deras tankar och förväntningar.

I fyra olika digitala mötesrum diskuterades nya möjligheter att utbyta erfarenheter av vetenskapliga metoder och protokoll, doktorandfinansiering, gemensamma kurser och andra utbildningsmoment. Alla var överens om den fantastiska potential för utbildning och forskning som finns i att samla kompetensen inom neurovetenskap och teknologi från dessa åtta lärosäten under ett tak. Studenter från samtliga universitet är involverade i arbetet från start.

Europauniversitetet ska stärka det europeiska utbildnings- och forskningsområdet

Vanessa Debias-Sainton, ansvarig för högre utbildning och Europauniversiteten inom EU-kommissionen, talade inspirerande om de möjligheter som Europauniversitetet kan innebära för utvecklingen av ett starkt europeisk utbildnings- och forskningsområde.

NeurotechEU stod sig väl i konkurrensen i den andra utlysningen och nu finns det totalt 41 Europauniversitet som samlar över 280 europeiska lärosäten i olika allianser. Det väntar hårt arbete, ”a bumpy ride”, men genom att samarbeta snarare än att konkurrera kan vi alla bidra till att accelerera agendan, menade Vanessa.

Professor Zoltán Molnár från University of Oxford, hyllade 400 års utveckling inom neurovetenskap genom en fantastisk tillbakablick till 1600-talet och Thomas Willis banbrytande insatser.

Neurotech2040 – KI:s ansvarområde

KI:s representant i Europauniversitet, vice-rektor för forskarutbildning prof. Robert Harris, inledde eftermiddagen som bland annat omfattade åtta parallella interaktiva diskussioner.

KI är ansvarigt för det framtidsspanande delprojektet som handlar om att identifiera utmaningar och formulera framtida visioner för det fortsatta arbetet inom NeurotechEU till 2040. Robert började med en bakåtblick om hur långt 100 års utveckling inom området har tagit oss. Ytterligare 20 år kan innebära enorma kliv framåt och NeurotechEU:s samlade kompetenser kan möjliggöra detta. I dagsläget saknas både bot och behandling för många neurorelaterade sjukdomar, som Robert Harris uttryckte det om hjärnforskning, ”it is the last frontier”.

För NeurotechEU spänner neurovetenskap från hjärna och mental hälsa till inlärning och rehabilitering och inkluderar även etiska aspekter.

Robert Harris summerade dagen efter många och givande diskussioner med att NeurotechEU:s invigning verkligen har visat på styrkan av att samlas och det kreativa som kommer ur att diskutera och dela med sig av kunskap och erfarenheter. Efter idag bör vi inte längre tala om ”neurochallenges” utan ”neuropotentials”, avslutade Robert Harris.

Kontakt

Subscribe to NeurotechEU