Event type
Annan
Online granskning av CV, personligt brev eller LinkedIn

2021-12-09 till
2021-12-19 Add to iCal
Bild på händer som skriver
Lead

Studenter, doktorander och forskare på KI, ta chansen och få ditt CV, personliga brev eller LinkedIn profil granskat av jobbexperter! All feedback är individuell och granskningen sker digitalt.

Content

KI Karriärservice erbjuder ett begränsat antal studenter granskning av sitt CV, personliga brev eller LinkedIn profil i samarbete med jobbexperter på företaget Go Monday. 

Erbjudandet är begränsat, så först till kvarn gäller.

Registrering

Fyll i din information här för att ta del av erbjudandet.

Vi återkommer när kampanjen är slut med din kod och hur du använder erbjudandet. 

Kontakt

ki-student@ki.se

Event type
Intern kurs och fortbildning
Kursdesign

2022-02-24 till
2022-05-03 Add to iCal
Lead

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Content

Kursen syftar också till att stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande, från lärandemål och lärandeaktiviteter till en väl fungerande examination.

Målgrupp

Kursen riktar lärare på grund- och avancerad nivå som ansvarar för eller är involverade i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa din förmåga att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidareutveckla en egen/autentisk kurs.

Kursens upplägg

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 timmar) och baseras på gemensamma kursträffar, eget arbete och grupparbete/peer-review.

Kursen kommer att beröra samtliga delar som ingår vid kursdesign: formulering av lärandemål, val av undervisnings- och lärandeaktiviteter, formativ och summativ bedömning, samt utvärdering.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Impact! Inspireras av tre KI forskares berättelser

2021-11-26 12:00 - 13:30 Add to iCal
Online
Lead

Det finns många olika vägar att ta om man vill nyttiggöra sin forskningsbaserade kunskap. I detta seminarium får vi lyssna på tre KI-forskare som paketerat och spridit sin forskningskunskap på olika sätt: som folkbildare, som entreprenör och som expert i en internationell organisation.

Content

Målgrupp

student, doktorander, post-doc och forskare

Om talarna

 • Jessica Norrbom har ett stort intresse för populärvetenskaplig kommunikation, driver podcasten ”Frisk utan flum-podden”, och är medförfattare till flera böcker riktade till allmänheten. Hon är föreläsare och forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid KI.
 • Julienne O'Rourke är konsult vid Knowledge Engineering Hub, Världshälsoorganisationens (WHO) regionala kontor Western Pacific, där hon använder unika problemlösningsmetoder för att hjälpa medlemsstaterna och WHO att hantera hälsoutmaningar. Julienne har en doktorsexamen i genskadereparation och cancer, en kandidatexamen i farmakologi, båda från University of Melbourne, Australien, och en postdoc vid KI.
 • Gustaf Öqvist Seimyr är medgrundare till företaget Lexplore som kartlägger skolelevers läsförmåga baserat på eyetracking och artificiell intelligens. Gustaf är forskare inom datorlingvistik med inriktning på mätning och analys av ögonrörelser vid Marianne Bernadotte Centrum, KI.

Arrangörer

 • External Engagement Office, Avdelningen för forskarstöd vid KI
 • KI Karriärservice 
 • KI Innovations

Registrering

Vänligen registrera dig med din KI-e-postadress. Registrera dig här för att få zoomlänken.

 

Kontakt

Event type
Annan
Online granskning av CV, personligt brev eller LinkedIn - begränsat erbjudande

2021-11-18 till
2021-11-19 Add to iCal
Campus Solna
Location
Aula Medica
Lead

Ta chansen och få ditt CV, personliga brev eller LinkedIn profil granskat av experter! Läs mer om hur och var du kan få din kod nedan.

Content

I samarbete med Go Monday, erbjuder KI Karriärservice ett begränsat antal personer en valfri granskning av CV, personligt brev eller LinkedIn profil. 

Först till kvarn att registrera sig gäller!

Målgrupp

Studenter, doktorander, postdocs och forskare på KI som är besökare på CHaSE - Careers in Health and Science Exposition

Registrering

Besök KI Karriärservice bord på CHaSE den 18-19 november i Aula Medica på Campus Solna, Nobels väg 6, för att registrera dig och få en kod. 

Kontakt

ki-student@ki.se

Event type
Föreläsningar och seminarier
Mentorskap: Vad, Hur, Varför?

2021-12-01 17:00 - 18:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Mentorskap kan vara mycket värdefullt för din karriär (och ditt liv). Ändå kan det vara lite svårfångat vad det innebär, hur man skaffar en mentor och skapar mentorskapsrelationen eller varför man ska hålla på med det i första hand. Häng med på det här webbinariet och få några svar!

Content

Mer info och anmälan på Engelska sidan.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Seminarium "Practical tips for a winning grant proposal"

2021-11-25 13:30 - 15:30 Add to iCal
Campus Solna
Location
Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A
Lead

KI Postdoctoral Association (KIPA) och KI Junior Faculty (JF) Career Focus Group inbjuder härmed till ett IRL seminarium med fokus på att förbättra hur man skriver forskningsanslag.

Content

Seminariet kommer att hållas av Professor Martin Bergö, tillhörande Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära på Karolinska Institutet. Professor Bergö har en bred erfarenhet av att skriva och utvärdera forskningsanslag.

Vi uppmuntrar er att ta med er frågor som ni är intresserade av att ställa om hur man skriver lyckade forskningsanslag, både generella och specifika.

Registreringslänk 

https://survey.ki.se/survey/27772

 

 

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Impact! Alla pratar om det, men vad betyder det egentligen för dig som forskare?

2021-11-12 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online
Lead

Inom akademin talas det ofta om impact i termer av antal citeringar på forskningspublikationer – en viktig måttstock för att mäta forskningens spridning och upptag. Men både inom den akademiska världen och utanför det finns ett ökande intresse för påverkan i form av nytta för människor, samhälle och miljö.

Content

Hur kan du som forskare förhålla dig till begreppet? Vad menar forskningsfinansiärer när de frågar efter forskningens impact och vad innebär ordet i en innovationskontext?

Målgrupp

Doktorander, postdoktorer, och forskare vid KI

Om presentatörerna

I detta lunchseminarium diskuterar vi impact utifrån olika perspektiv, tillsammans med:

 • Sophia Savage, koordinator, Research Support Office (RSO), External Engagement Office (EEO)
 • Staffan Arvidsson, Forskningssekreterare, FORTE
 • Anna Forsberg, Affärscoach, KI Innovations

Arrangörer

 • Research Support Office (RSO), External Engagement Office (EEO)
 • KI Career Service
 • KI Innovations

Anmälan

Vänligen registrera dig med din KI-e-postadress.

Registrera dig för att få Zoomlänken.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Karriärlunch: The Career Networking Toolbox

2021-11-09 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Lär dig hur du bygger upp ett starkt nätverk för att stärka din framtida karriär under denna Karriärlunch. Talarcoachen Andrew Hennigan kommer att dela med sig av sina bästa tips och ge dig verktyg för att bygga ett nätverk som kan hjälpa dig nå dina måla i karriären.

Content

Denna workshopen är för KI-studenter och ges på engelska. 

Mer info och anmälan hittar du på det engelska kalendereventet: Career Lunch: The Career Networking Toolbox.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Förbered dig på en karriär inom Life Science (1/2): "The job behind the title"

2021-10-20 17:00 - 18:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Funderar du på en karriär inom Life Science, men är inte säker på vad alla jobbtitlar i branschen egentligen betyder? Då bör du delta på denna workshop!

Content

Denna workshopen är för KI-studenter, doktorander och postdocs och ges på engelska. 

Mer info och anmälan hittar du på det engelska kalendereventet Prepare for a career in life science (1/2): The job behind the title

Event type
Konferenser och symposier
CHaSE 2021 karriärmässa för BSc, MSc, doktorander och postdocs

2021-11-18 9:00 till
2021-11-19 17:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Aula Medica
Lead

Vad skulle vara det bästa nästa steget för min karriär? Vilka möjligheter finns det? Hur kan jag utöka mitt nätverk och komma i kontakt med potentiella arbetsgivare?

CHaSE 2021, Stockholms främsta karriärmässa som anordnas av KI-studenter och stöds av MF, ger dig de svar du letar efter.

Content

Info och anmälning på engelska sidan.

Subscribe to Karriär