Publicerad: 2021-10-15 17:13 | Uppdaterad: 2021-10-15 17:14

Gemensam agenda för livslångt lärande

Ledande personer från de deltagande universiteten i NeurotechEU, the European University of Brain and Technology, samlades nyligen för ett fysiskt möte i Bonn. Under mötet, som var det första sedan lanseringen, diskuterade rektorer och alliansens styrelse planer för utvidgning av alliansen och hur samarbetet kan utvecklas.

NeurotechEU rektorsmöte i Bonn
Rektorsmöte för NeurotechEU i Bonn. Foto: Barbara Frommann

NeurotechEU, även känt som the European University of Brain and Technology, är en av 41 europeiska universitetsallianser som finansieras av EU. NeurotechEU bildades för att stärka den europeiska konkurrenskraften inom neurovetenskap, samt för att skapa beredskap inför framtida samhälleliga utmaningar som är kopplat till neurotvetenskap, tex olika neurorelaterade sjukdomar.

NeurotechEU koordineras av Radboud University i Nijmegen (Nederländerna); och hittills består alliansen av: University of Bonn, University of Oxford (UK), Karolinska Institutet (Sverige), Miguel Hernández University of Elche (Spanien), Bogazici University (Turkiet), Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy (Rumänien) och University of Debrecen (Ungern).

Under konferensen presenterades Georgia Tech-Lorraines Georgia Institute of Technologys internationella campus som ny allianspartner.

Talare från den tyska rektorskonferensen (HRK) och EU-kommissionen höll en workshop som främst ägnades åt att utveckla kursutbud för NeurotechEU Life-Long Learning Center, en central struktur inom alliansen. Den andra dagen handlade diskussionen om en eventuell etablering av gemensam juridisk person och framtida organisatorisk struktur för NeurotechEU.

Mötet avslutades med att universitetsledningen undertecknade en sjupunktsförklaring som beskriver alliansens kärnvärden och mål.

Först publicerad på engelska av Bonn universitet 2021-10-12 

Event type
Internt möte
Internationaliseringsforum

2021-10-21 14:00 - 16:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom-länk skickas
Lead

Är du engagerad i internationalisering på våra utbildningsprogram? Välkommen till vårt forum.

Content
Graphic globe
Globe Photo: pixabay

Arbetsgruppen för internationalisering under Kommitéen för utbildning på grundnivå och avacerad nivå bjuder in till ett forum via Zoom. Forumet är öppet för alla som är involverade och engagerade i internationalisering på våra utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Mötet hålls på svenska.

Anmäl dig till forumet här - en Outlookinbjudan och Zoomlänk skickas efter registrering.

Tema - Nya Erasmus+ 2021-2027 och inkluderande internationalisering
Hur gör vi internationalisering möjligt för fler? Inkludering av fler deltagare är en viktig fråga i det nya programmet och kommer att ha stor betydelse i den kommande programperioden.

14.00
Välkommen!

Jonas Sundbäck, internationaliseringsansvarig i KU och ordförande i arbetsgruppen för internationalisering

14.15
Nya möjligheter i Erasmus+ 2021-2027

Kortare utbyten, blandad mobilitet, utomeuropeisk mobilitet mm. Kristina Jesinkey, Erasmuskoordinator, Internationella kansliet

14.30
Inkluderande mobilitet

Kristin Lohse, Inclusion and diversity Officer, Universitet- och Högskolerådet, presentation och diskussion i breakouts.

15.15
Paus
15.30
Nytt projekt om mobilitet på lika villkor

Talia Adamsson, internationell handläggare på Stöd till Program och Utbildningsnämnder (SPUN)

15.40
Hur arbetar KI med lika villkor?

Kristina Ullgren, samordnare för lika villkor, Fakultetskansliet och Internationella Relationer (FIR)

15.50
Avslutning och summering

Jonas Sundbäck, internationaliseringsansvarig i KU och ordförande i arbetsgruppen för internationalisering

Kontakt

Publicerad: 2021-09-24 11:19 | Uppdaterad: 2021-09-24 13:16

AI i fokus på årets KI-Mayo Clinic konferens

Nyligen genomfördes den 27:e konferensen (Annual Research Meeting) inom samarbetet mellan Karolinska Institutet och Mayo Clinic.

Precis som 2020 hölls konferensen digitalt över två halvdagar och i år samlade den över 700 registrerade deltagare inom 11 olika spår. Bägge dagarna avslutades med en gemensam föreläsning. I år låg fokus på Artificiell Intelligens (AI) och precisionsmedicin, områden som redan innebär stora förändringar för vården och som föreläsarna menade kommer förändra vården på sätt vi ännu inte kan föreställa oss.

Eric E Schmidt
Eric E Schmidt Foto: Wikipedia

AI är ett verktyg i framtidens hälso- och sjukvård

Eric Schmidt, medgrundare av Schmidt Futures och tidigare VD och ordförande på Google avslutade den första dagen. Han talade om hur artificiell intelligens kan påverka utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Databearbetning av stora mängder data kan ge underlag för beslut och förändra metoder och behandlingar.

Pandemin har verkligen gett bevis på hur man med förenade krafter och stora mängder data kan minska ned på tiden för att ta fram behandling, testmetoder och nya resultat för framtidens forskning.

AI kommer inte ta över

På frågan om AI kommer att förgöra människan svarar Eric att det inte kommer finnas robotar som tar över och blir onda, men vi förstår ännu inte och kan inte heller förutse hur vi ska samexistera med icke-mänsklig intelligens. Det återstår att se. Utmaningar som etik, rättvisa och partiskhet, kommer att finnas kvar så länge data är partisk. Ju mer data från olika områden och grupper som samlas desto bättre AI, men den kommer aldrig vara perfekt. Framtidens sjukvård kommer att behöva personer som är ”tvåspråkiga” som både förstår teknik och medicin. AI kommer inte att överta arbetet och fatta alla beslut men det kommer bli ett viktigt verktyg i sjukvården.

Porträtt av Anna Martling
Anna Martling. Fotograf: Samuel Unéus. Foto: Samuel Unéus

Precisionsmedicin är AI i praktiken

Anna Martling, professor i kirurgi och dekan för KI Campus Nord, avslutade den andra och sista konferensdagen. Precis som Eric visade hon på hur utvecklingen av hantering av stora mängder data, resulterat i en bättre och mer personanpassad vård. Genom ett patientfall visade hon hur 1990-talets syn på lungcancer och behandling utvecklats steg för steg, framför allt genom kartläggningen av det mänskliga genomet som inneburit ett paradigmskifte.

Det krävs mer kunskap

En personanpassad vård, sk precisionsmedicin kan överbrygga klyftan mellan hälsovård, forskning och innovation. Men precis som Eric ser Anna utmaningar för vården att ta till sig tekniken och ändra sin organisation. Det krävs en diskussion för att skapa en större medvetenhet om området.

Nytt center för precisionsmedicin

Anna presenterade det nya centret för precisionsmedicin som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset och som tar på sig en koordinerande roll i ekosystemet av hälso-sjukvård, industri och akademi. Detta ekosystem omfattar bl a Datadriven Life Science system (DDLS) som är ett program, bestående av 11 partners, som är en del av SciLifeLabs verksamhet. Anna ser stora möjligheter att samarbeta internationellt inom området och välkomnar Mayo Clinic att delta.

Välkomna till Stockholm 2022

Jan Anderson, representant för samarbetets styrgrupp avslutade konferensen med att lyfta flera av de värderingar som förenar Karolinska Institutet och Mayo Clinic som respekt, teamwork och rättvisa, och välkomnade alla till en fysisk konferens i Stockholm 2022. Där kan diskussionen om framtidens vård fortsätta.

Kontakt

Event type
Konferenser och symposier
Digital workshop om hållbar utveckling - Stockholm-Tokyo University Partnership

2021-09-27 till
2021-09-28 Add to iCal
Online
Lead

Karolinska Institutet, KTH the Royal Institute of Technology and Stockholm University, The Stockholm Trio and the University of Tokyo welcomes you to join the fourth interdisciplinary workshop within the framework of the strategic partnership between the University of Tokyo and the Stockholm Trio.

Content

Academics in the filed of neuroscience, biomaterials, education as well as sustainable development will share research findings and discuss possibilities for collaboration.

The workshops targets students, doctoral students and researchers in different discipline and all sessions will be online. Please join the workshop and expand your network within the Stockholm Trio and the Univeristy of Tokyo.

Welcome to two half days 08.00-12.00 CET (or in Tokyo 15.00-19.00 JST). More information about the registration, programme and speakers can be found here (the programme and the speakers are continuously updated).

Kontakt

Publicerad: 2021-09-17 10:49 | Uppdaterad: 2021-09-17 11:09

Nytt center för att främja hållbar hälsa

Bild på skärm där zoom-möte med Makerere University hålls.
Invigningen av Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH) den 16 september 2021. Foto: Ulf Sirborn

I torsdags den 16 september invigdes Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett digitalt kompetenscentrum som etablerats i samarbete med Makerere University i Uganda. Syftet med centret är att med hjälp av ett långsiktigt partnerskap främja hållbar hälsa och bidra till Agenda 2030.

Bild på skärm där zoom-möte med Makerere University hålls.
Foto: Ulf Sirborn

Redan i januari i år slöt Karolinska Institutet och Makerere University ett samarbetsavtal om upprättandet av centret, och igår ägde invigningen rum digitalt. Samarbetet mellan universiteten har pågått i över 20 år.  

– Det här centret är inspirerat av FN:s globala mål för hållbar utveckling, vars mål är att förbättra hälsa och välmående för alla, oavsett geografiska gränser, generationsskillnader eller socioekonomisk status. Coronapandemin har avslöjat de sorgliga konsekvenserna av hälsoskillnader, framför allt när det gäller vaccination och andra möjligheter att effektivt motverka smittspridning. Där ser vi att fattiga länder ligger långt efter rika, säger rektor Ole Petter Ottersen. 

Under invigningen diskuterades bland annat: 

 • möjligheterna och utmaningarna för hållbar hälsa 
 • varför centret har skapats och vad målsättningarna är 
 • hur partnerskap och högskolor kan bidra till hållbar hälsa 

Invigningen modererades av SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström och Roy Mayega, lektor vid Makerere University (School of Public Health at the College of Health Sciences). Talare från Karolinska Institutet var rektor Ole Petter Ottersen samt Tobias Alfvén och Giulia Gaudenzi, båda vid instititionen för global folkhälsa

Publicerad: 2021-09-10 13:35 | Uppdaterad: 2021-10-19 14:52

Lär dig skriva populärvetenskapligt och medverka i The Conversation

Vill du som forskare nå ut med din kunskap till en bredare internationell publik? Då kan nyhetssajten The Conversation vara rätt kanal. KI har sedan årsskiftet ett samarbete med The Conversation som även innefattar träningstillfällen för att hitta nyhetspotentialen i den egna forskningen och skriva populärvetenskapligt. Nu finns möjlighet att anmäla sig till höstens tillfälle. Förtur ges till disputerade forskare eller doktorander i slutet av sin utbildning.

The Conversation är en politiskt obunden nyhetssajt där akademiska forskare själva skriver populärvetenskapliga nyhetsartiklar, analyser och debattinlägg inom sina expertområden. Sajtens redaktörer erbjuder signifikant stöd i utformningen av artiklarna och arrangerar även workshops för forskare som vill medverka. Dessa syftar till att öka förståelsen för vad som karakteriserar en bra nyhetsartikel och ge deltagarna möjlighet att träna på att pitcha den egna forskningen i korta intresseväckande texter.

Delta i en workshop

Anmäl intresse att delta i The Conversations workshop via e-post till the-conversation@ki.se. Nästa tillfälle ges den 23 november kl 13.30-16.00 via Zoom (deadline för anmälan är den 9 november) . Deltagandet är begränsat till max 20 personer. Förtur ges till disputerade forskare eller doktorander i slutet av sin utbildning. Om du anmält dig och skulle få förhinder, meddela oss gärna så snart som möjligt så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.

Skriv för The Conversation

Kontakta KI:s kommunikationsavdelning på the-conversation@ki.se om du är intresserad av att skriva för The Conversation. Inkludera kontaktinformation, en kortfattad beskrivning av dig och ditt expertområde samt vilka ämnen du är intresserad av att skriva om. KI:s forskningskommunikatörer samarbetar med sajtens redaktörer för att hitta lämpliga experter i dagsaktuella frågor. Ju mer vi vet om dig innan, desto snabbare och träffsäkrare kan vi vara.

Mer information om hur det går till att skriva för The Conversation hittar du på medarbetarportalen under kommunikationsstöd: Nyhetsplattformen The Conversation.

Event type
Intern kurs och fortbildning
Workshop: Lär dig skriva populärvetenskapligt och medverka i The Conversation

2021-11-23 13:30 - 16:00 Add to iCal
Online
Location
Digitalt via Zoom
Lead

Den internationella nyhetssajten The Conversation bjuder i samarbete med Karolinska Institutets kommunikationsavdelning in KI:s forskare till workshop för att träna på att hitta nyhetspotentialen i den egna forskningen och skriva populärvetenskapligt.

Content

The Conversation är en politiskt obunden nyhetssajt där akademiska forskare själva skriver populärvetenskapliga nyhetsartiklar, analyser och debattinlägg på engelska inom sina expertområden - med stöd av en redaktör. KI har sedan årsskiftet ett samarbete med The Conversation.

The Conversations workshop syftar till att öka förståelsen för vad som karakteriserar en bra nyhetsartikel och ge deltagarna möjlighet att träna på att pitcha den egna forskningen i korta intresseväckande texter. Det ges också en kort introduktion till vad The Conversation är och vad nyhetssajten kan erbjuda KI:s forskare. Workshoppen hålls på engelska.

Kontakta KI:s kommunikationsavdelning på the-conversation@ki.se om du är intresserad av att medverka. Inkludera gärna en kortfattad beskrivning av dig och ditt expertområde samt vilka ämnen du är intresserad av att skriva om. Skicka även med kontaktinformation.

Program

Presentation: how to write for a public audience

 • What is The Conversation (TC), origins and aims; what TC does and why
 • Why bother communicating research to the public?
 • What does writing for TC involve?
 • The benefits for academics and universities
 • Tips on style, tone and structure (with examples)
 • How to pitch (with examples)
 • Examples of different approaches:
  • A piece about the academic’s own research
  • A response to someone else’s research
  • A list (“Top five…”, “Ten most…”)
  • Something irreverent/entertaining/unusual

Chat/Q&A

Site demonstration

 • Editor takes attendees through the TC online editor
 • How article editing works, preview and history record
 • Demonstrate “traffic light” readability system
 • Note approve button and disclosure statement
 • Show dashboard and article readership metrics

Exercises:

 • Based on worksheet academics have brought with them, discuss ideas for articles
 • Each academic (or in teams of 3-4 if large group) develop one, write an opening paragraph
 • Group discussion on why topic is interesting to non-specialist audience, or how to make it so
 • Write a pitch for the article
KI:s funktionsmejl för frågor som rör The Conversation KI The Conversation the-conversation@ki.se custom Off Off Off Off

Event type
Intern kurs och fortbildning
INSTÄLLT - Workshop: Lär dig skriva populärvetenskapligt och medverka i The Conversation

2021-10-21 13:30 - 16:00 Add to iCal
Online
Location
Digitalt via Zoom
Lead

Den internationella nyhetssajten The Conversation bjuder i samarbete med Karolinska Institutets kommunikationsavdelning in KI:s forskare till workshop för att träna på att hitta nyhetspotentialen i den egna forskningen och skriva populärvetenskapligt.

Content

INSTÄLLT, nytt tillfälle ges tisdagen den 23/11.

The Conversation är en politiskt obunden nyhetssajt där akademiska forskare själva skriver populärvetenskapliga nyhetsartiklar, analyser och debattinlägg på engelska inom sina expertområden - med stöd av en redaktör. KI har sedan årsskiftet ett samarbete med The Conversation.

The Conversations workshop syftar till att öka förståelsen för vad som karakteriserar en bra nyhetsartikel och ge deltagarna möjlighet att träna på att pitcha den egna forskningen i korta intresseväckande texter. Det ges också en kort introduktion till vad The Conversation är och vad nyhetssajten kan erbjuda KI:s forskare. Workshoppen hålls på engelska.

Kontakta KI:s kommunikationsavdelning på the-conversation@ki.se om du är intresserad av att medverka. Inkludera gärna en kortfattad beskrivning av dig och ditt expertområde samt vilka ämnen du är intresserad av att skriva om. Skicka även med kontaktinformation.

Program

Presentation: how to write for a public audience

 • What is The Conversation (TC), origins and aims; what TC does and why
 • Why bother communicating research to the public?
 • What does writing for TC involve?
 • The benefits for academics and universities
 • Tips on style, tone and structure (with examples)
 • How to pitch (with examples)
 • Examples of different approaches:
  • A piece about the academic’s own research
  • A response to someone else’s research
  • A list (“Top five…”, “Ten most…”)
  • Something irreverent/entertaining/unusual

Chat/Q&A

Site demonstration

 • Editor takes attendees through the TC online editor
 • How article editing works, preview and history record
 • Demonstrate “traffic light” readability system
 • Note approve button and disclosure statement
 • Show dashboard and article readership metrics

Exercises:

 • Based on worksheet academics have brought with them, discuss ideas for articles
 • Each academic (or in teams of 3-4 if large group) develop one, write an opening paragraph
 • Group discussion on why topic is interesting to non-specialist audience, or how to make it so
 • Write a pitch for the article
KI:s funktionsmejl för frågor som rör The Conversation KI The Conversation the-conversation@ki.se custom Off Off Off Off

Event type
Konferenser och symposier
Digital workshop om hållbar utveckling - Stockholm-Tokyo University Partnership

2021-09-27 till
2021-09-28 Add to iCal
Online
Lead

Karolinska Institutet, KTH the Royal Institute of Technology and Stockholm University, The Stockholm Trio and the University of Tokyo welcomes you to join the fourth interdisciplinary workshop within the framework of the strategic partnership between the University of Tokyo and the Stockholm Trio.

Content

Academics in the filed of neuroscience, biomaterials, education as well as sustainable development will share research findings and discuss possibilities for collaboration.

The workshops targets students, doctoral students and researchers in different discipline and all sessions will be online. Please join the workshop and expand your network within the Stockholm Trio and the Univeristy of Tokyo.

Welcome to two half days 08.00-12.00 CET (or in Tokyo 15.00-19.00 JST). More information about the registration, programme and speakers can be found here (the programme and the speakers are continuously updated).

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Health Equity and Pandemics – a Moonshot for Sustainable Health

2021-10-06 11:00 - 13:30 Add to iCal
Online
Location
(CEST) Online from Campus Solna, Sweden. https://ki-se.zoom.us/j/6223475 8753
Lead

Världshälsoorganisation WHO och Karolinska Institutet bjuder in till det första gemensamma årliga Roslingseminariet.

Content

Seminariet hålls på engelska.

Mer information och programmet finns på den engelska sidan: Health Equity and Pandemics - a moonshot for sustainable health.

 

Subscribe to Internationellt