Event type
Internt möte
Möjligheter och utrymme för nätverkande inom bioinformatik och biostatistik

2021-11-11 13:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Lipid, Neo, Blickagången 16
Lead

Arbetar du inom bioinformatik eller biostatistik?
Här finns ett utrymme där forskare inom dessa områden kan träffas, interagera och ställa frågor till varandra. Beroende på tillgänglighet kommer också mentorer och experter från Center for Bioinformatics and Biostatistics att närvara.

Content

Ibland behöver du sällskap av andra som arbetar inom samma område, men möjligheterna till detta kan vara begränsade. Vi vet också att nätverksmöjligheter inom just dessa områden har varit knappa.

Här finns nu en möjlighet och ett utrymme där forskare inom dessa områden kan träffas, interagera och ställa frågor till varandra. Beroende på tillgänglighet kommer även mentorer och experter från CBB att närvara. Du kan sedan ställa frågor till erfarna forskare inom ditt område och vi hoppas att det här kommer att vara ett bra tillfälle för nätverkande.

Frågor? Maila gärna oss på: cbb@ki.se 

Kontakt

Event type
Internt möte
Möjligheter och utrymme för nätverkande inom bioinformatik och biostatistik

2021-11-18 13:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Lipid, Neo, Blickagången 16
Lead

Arbetar du inom bioinformatik eller biostatistik?
Här finns ett utrymme där forskare inom dessa områden kan träffas, interagera och ställa frågor till varandra. Beroende på tillgänglighet kommer också mentorer och experter från Center for Bioinformatics and Biostatistics att närvara.

Content

Ibland behöver du sällskap av andra som arbetar inom samma område, men möjligheterna till detta kan vara begränsade. Vi vet också att nätverksmöjligheter inom just dessa områden har varit knappa.

Här finns nu en möjlighet och ett utrymme där forskare inom dessa områden kan träffas, interagera och ställa frågor till varandra. Beroende på tillgänglighet kommer även mentorer och experter från CBB att närvara. Du kan sedan ställa frågor till erfarna forskare inom ditt område och vi hoppas att det här kommer att vara ett bra tillfälle för nätverkande.

Frågor? Maila gärna oss på: cbb@ki.se 

Kontakt

Event type
Internt möte
Möjligheter och utrymme för nätverkande inom bioinformatik och biostatistik

2021-11-25 13:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Lipid, Neo, Blickagången 16
Lead

Arbetar du inom bioinformatik eller biostatistik?
Här finns ett utrymme där forskare inom dessa områden kan träffas, interagera och ställa frågor till varandra. Beroende på tillgänglighet kommer också mentorer och experter från Center for Bioinformatics and Biostatistics att närvara.

Content

Ibland behöver du sällskap av andra som arbetar inom samma område, men möjligheterna till detta kan vara begränsade. Vi vet också att nätverksmöjligheter inom just dessa områden har varit knappa.

Här finns nu en möjlighet och ett utrymme där forskare inom dessa områden kan träffas, interagera och ställa frågor till varandra. Beroende på tillgänglighet kommer även mentorer och experter från CBB att närvara. Du kan sedan ställa frågor till erfarna forskare inom ditt område och vi hoppas att det här kommer att vara ett bra tillfälle för nätverkande.

Frågor? Maila gärna oss på: cbb@ki.se 

Kontakt

Event type
Internt möte
Möjligheter och utrymme för nätverkande inom bioinformatik och biostatistik

2021-12-02 13:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Lipid, Neo, Blickagången 16
Lead

Arbetar du inom bioinformatik eller biostatistik?
Här finns ett utrymme där forskare inom dessa områden kan träffas, interagera och ställa frågor till varandra. Beroende på tillgänglighet kommer också mentorer och experter från Center for Bioinformatics and Biostatistics att närvara.

Content

Ibland behöver du sällskap av andra som arbetar inom samma område, men möjligheterna till detta kan vara begränsade. Vi vet också att nätverksmöjligheter inom just dessa områden har varit knappa.

Här finns nu en möjlighet och ett utrymme där forskare inom dessa områden kan träffas, interagera och ställa frågor till varandra. Beroende på tillgänglighet kommer även mentorer och experter från CBB att närvara. Du kan sedan ställa frågor till erfarna forskare inom ditt område och vi hoppas att det här kommer att vara ett bra tillfälle för nätverkande.

Frågor? Maila gärna oss på: cbb@ki.se 

Kontakt

Event type
Internt möte
Möjligheter och utrymme för nätverkande inom bioinformatik och biostatistik

2021-12-09 13:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Lipid, Neo, Blickagången 16
Lead

Arbetar du inom bioinformatik eller biostatistik?
Här finns ett utrymme där forskare inom dessa områden kan träffas, interagera och ställa frågor till varandra. Beroende på tillgänglighet kommer också mentorer och experter från Center for Bioinformatics and Biostatistics att närvara.

Content

Ibland behöver du sällskap av andra som arbetar inom samma område, men möjligheterna till detta kan vara begränsade. Vi vet också att nätverksmöjligheter inom just dessa områden har varit knappa.

Här finns nu en möjlighet och ett utrymme där forskare inom dessa områden kan träffas, interagera och ställa frågor till varandra. Beroende på tillgänglighet kommer även mentorer och experter från CBB att närvara. Du kan sedan ställa frågor till erfarna forskare inom ditt område och vi hoppas att det här kommer att vara ett bra tillfälle för nätverkande.

Frågor? Maila gärna oss på: cbb@ki.se 

Kontakt

Event type
Internt möte
Internationaliseringsforum

2021-10-21 14:00 - 16:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom-länk skickas
Lead

Är du engagerad i internationalisering på våra utbildningsprogram? Välkommen till vårt forum.

Content
Graphic globe
Globe Photo: pixabay

Arbetsgruppen för internationalisering under Kommitéen för utbildning på grundnivå och avacerad nivå bjuder in till ett forum via Zoom. Forumet är öppet för alla som är involverade och engagerade i internationalisering på våra utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Mötet hålls på svenska.

Anmäl dig till forumet här - en Outlookinbjudan och Zoomlänk skickas efter registrering.

Tema - Nya Erasmus+ 2021-2027 och inkluderande internationalisering
Hur gör vi internationalisering möjligt för fler? Inkludering av fler deltagare är en viktig fråga i det nya programmet och kommer att ha stor betydelse i den kommande programperioden.

14.00
Välkommen!

Jonas Sundbäck, internationaliseringsansvarig i KU och ordförande i arbetsgruppen för internationalisering

14.15
Nya möjligheter i Erasmus+ 2021-2027

Kortare utbyten, blandad mobilitet, utomeuropeisk mobilitet mm. Kristina Jesinkey, Erasmuskoordinator, Internationella kansliet

14.30
Inkluderande mobilitet

Kristin Lohse, Inclusion and diversity Officer, Universitet- och Högskolerådet, presentation och diskussion i breakouts.

15.15
Paus
15.30
Nytt projekt om mobilitet på lika villkor

Talia Adamsson, internationell handläggare på Stöd till Program och Utbildningsnämnder (SPUN)

15.40
Hur arbetar KI med lika villkor?

Kristina Ullgren, samordnare för lika villkor, Fakultetskansliet och Internationella Relationer (FIR)

15.50
Avslutning och summering

Jonas Sundbäck, internationaliseringsansvarig i KU och ordförande i arbetsgruppen för internationalisering

Kontakt

Event type
Internt möte
Neo retreat - INSTÄLLT!

2022-04-26 till
2022-04-27 Add to iCal
Annan
Location
Aronsborg
Lead

***INSTÄLLT***

'Neo retreat' för alla medarbetare i Neo är planerad till hela dagen, tisdag 26 april och morgonen, onsdag 27 april, på Aronsborg. Mer information kommer.

'Neo retreat' arrangeras på uppdrag av Neo Scientific Collaboration Group NSCG and Neos styrgrupp.

Kontakt

Event type
Internt möte
Kemikalieombudsträff

2021-11-16 9:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Plats meddelas senare
Lead

Kemikalieombudsträff planeras den 16 november. Beroende på rådande restriktioner meddelas plats senare.

Kontakt

Event type
Internt möte
Nätverksmöte Utbildningsadministratörer 7/10

2021-10-07 13:15 - 15:15 Add to iCal
Online
Location
https://ki-se.zoom.us/j/64648628664
Lead

Välkommen till nätverksträff för utbildningsadministratörer.
Tema för mötet är Tillgänglighet, Inspera samt Arkiv och registratur.

Content
Foto: Ulrica Kristhammar

Mötet tar upp frågor avseende tillgänglighet med fokus på kurswebbar, digital examination med Inspera samt frågor om Arkiv och registratur som rör kursadministration. För dagen har vi bjudit in Henrika Florén, Andrew Maunder och Catrine Viidas som kommer till mötet. Vi kör digitala möten ett tag till.

Syftet med mötet är att informera, skapa plattform för att träffas och samarbeta. 

Hör gärna av er innan mötet med frågor ni har som vi kan ta upp.

Väl mött!

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/cecilia-forssman">Cecilia Forssman</a>

 • Title: Samordnare
 • Phone: 08-524 836 64
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: cecilia.forssman@ki.se
Samordnare catalogue Off On Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/charlotta-cederberg">Charlotta Cederberg</a>

 • Title: Enhetschef
 • Phone: 08-524 864 68
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: charlotta.cederberg@ki.se
Chef catalogue Off Off On Off

Event type
Internt möte
Nätverksmöte utbildningsnämnds- och programhandläggare 9/9 Kursplaner

2021-09-09 13:15 - 15:15 Add to iCal
Online
Location
https://ki-se.zoom.us/j/62722302301?from=addon
Lead

Välkomna till ett nätverksmöte om kursplaner, kurstillfällen och arkiv och registratur för program- och utbildningsnämndshandläggare.

Content
arbetsmiljöer
arbetsmiljöer Foto: Unsplash,KI

Mötet kommer diskutera förslag på nya riktlinjer för kursplaner, information från Arkiv och registratur samt något om process för kurstillfällen.

Målgrupp är  program- och utbildningsnämndshandläggare men alla på KI som jobbar med kursplaner på grundnivå och avancerad nivå och vill veta mer är välkomna.

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/cecilia-forssman">Cecilia Forssman</a>

 • Title: Samordnare
 • Phone: 08-524 836 64
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: cecilia.forssman@ki.se
Samordnare catalogue On On Off Off

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/charlotta-cederberg">Charlotta Cederberg</a>

 • Title: Enhetschef
 • Phone: 08-524 864 68
 • Unit: UF Universitetsförvaltningen
 • Email: charlotta.cederberg@ki.se
Chef catalogue Off On Off Off
Subscribe to Internt möte