Event type
Disputationer
Disputation Lisa Söderman

2022-02-18 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset
Location
Aulan (hiss C, plan 6) alt. Zoom
Lead

Pelvic pain due to endometriosis and dysmenorrhea

Content

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/61470304701

Opponent
Professor Ian Milsom, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet

Betygsnämnd
Professor Angelica Lindén Hirschberg, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Professor Matts Olovsson, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet
Docent Lars Ståhle, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Handledare
Docent Lena Marions, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Professor Ylva Böttiger, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet
Med dr Måns Edlund, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll - Sara Hogmark

2021-12-15 12:00 - 14:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus
Location
Danderyds sjukhus, Kvinnoklinikens konferensrum, målpunkt O, plan 5 samt via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61241684097
Lead

Long-acting reversible contraception after abortion

Content

Huvudhandledare:
Helena Kopp Kallner, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Susanne Hesselman, Uppsala Universitet
Niklas Envall, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus samt Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Kristina Gemzell Danielsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa

Halvtidskommitté:
Eva AnderssonKarolinska Institutet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Viveca Odlind, Uppsala Universitet
Gunilla Tegerstedt, Karolinska Institutet, CLINTEC

 

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61241684097

 

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll Bita Eshraghi

2021-12-14 13:00 Add to iCal
Södersjukhuset
Location
Gentz (hiss P, plan 0) alt. Zoom
Lead

Obstetric outcomes and woman’s perception after female genital mutilation

Content

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

https://ki-se.zoom.us/j/61592717189

Halvtidskommitté
Professor Cecilia Ekéus, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Docent Pelle Lindqvist, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Adj professor Beth Maina Ahlberg, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Handledare
Docent Lena Marions, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Forskningschef Jonas Hermansson, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin
Lektor Vanja Berggren,  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
ISP-seminarium Karin Elgemark

2021-12-14 12:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus
Location
Zoom: https://du-se.zoom.us/j/64435523361
Lead

Increasing access and use of long-acting reversible contraception – advantages and potential advantages

Content

Huvudhandledare:
Niklas Envall, Karolinska Institutet, Inst för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Helena Kopp Kallner, Karolinska Institutet, Inst för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Zoom:  https://du-se.zoom.us/j/64435523361

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation Philip Haraldson

2021-11-19 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus
Location
Aulan, entréplan samt via Teams
Lead

Provoked Vestibulodynia - evaluation of a new treatment modality and early life health.

Content

Huvudhandledare: Nina Bohm-Starke, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, KIDS

Bihandledare: Ulrika Heddini, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, KIDS

Bihandledare: Kent NilssonInstitutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet, CKF Västerås

Betygsnämnd: 
Lena Marions, Karolinska Institutet
Elisabet Nylander, Umeå Universitet
Daniel Altman, Uppsala Universitet

Opponent: Professor David Foster,University of Rochester, Department of Obstetrics and Gynecology, New York, USA

TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM4MmU0MzItODZl…

 

 

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation - Ivika Jakson MD

2021-10-22 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Eugeniavägen 39 Norrbacka S2:02 Torsten Gordh
Lead

Effects of insulin on the decidualization of human endometrial stromal cells – in vitro studies

Content

Principal Supervisor:
Angelica Lindén Hirschberg, Professor Karolinska Institutet Department of Women’s and Children’s Health

Co-supervisor(s):
Dorina Ujvari, PhD Karolinska Institutet Department of Women’s and Children’s Health
Sebastian Brusell Gidlöf, MD, PhD Karolinska Institutet Department of Clinical Science, Intervention and Technology

Opponent:
Julius Hreinsson, PhD, University of Toronto, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology 

Examination Board:
Lisa Juntti Berggren, Professor Karolinska Institutet Department of Molecular Medicine and Surgery
Anneli Stavreus-Evers, Professor Em, Uppsala University, Department of Women’s and Children’s Health
Matts Olovsson, Professor, Uppsala University, Department of Women’s and Children’s Health

Event type
Föreläsningar och seminarier
ISP-seminarium Minna Lundén

2021-06-10 11:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus
Location
Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61859671434
Lead

Stillbirth - let's use the past to make a difference in the future

Content

Huvudhandledare:

Hanna Åmark

Bihandledare:

Helena Kopp Kallner, Ingela Hulthén Varli

Zoom: 

 https://ki-se.zoom.us/j/61859671434

 

Kontakt

Publicerad: 2021-04-09 17:00 | Uppdaterad: 2021-04-09 17:09

Hjärnorganoider avslöjar mekanismer bakom virusorsakad mikrocefali

Hjärnorganoider med färgade markörer för stamceller (magenta) och zikavirus (grönt t.v.) och herpessimplexvirus (grönt t.h.).
Hjärnorganoider med färgade markörer för stamceller (magenta) och zikavirus (grönt t.v.) och herpessimplexvirus (grönt t.h.). Foto: Krenn/CellStemCell/IMBA

En studie vid bland annat Karolinska Institutet och IMBA – Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciences – visar hur zika- och herpesvirus kan leda till hjärndeformationer under fosterstadiet. Forskarna har använt 3D modeller av mänskliga hjärnor för att studera vilka mekanismer som ligger bakom utvecklingen av virusorsakad mikrocefali, ett tillstånd där barn föds med ovanligt små huvuden. Studien har publicerats i tidskriften Cell Stem Cell.

Porträtt av professor Ali Mirazimi. Foto: Martin Stenmark.
Professor Ali Mirazimi. Foto: Martin Stenmark

– Både zika- och herpesvirus kan störa hjärnans utveckling under det tidiga fosterstadiet och i den här studien ser vi att de gör det på olika sätt. Vi ser också att dessa virus, och cellerna de påverkar reagerar, olika på behandling, vilket understryker vikten av att ytterligare studera dessa mekanismer i 3D organoider och hur de svarar på olika terapier, säger Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, och studiens nästsistaförfattare.

Mikrocefali orsakas av att hjärnans tillväxt störs under fosterlivet eller de första levnadsåren. Tillståndet kan vara ärftligt eller orsakas av en virusinfektion under graviditeten. Virus som kopplats till mikrocefali inkluderar bland annat zikavirus och olika typer av herpesvirus.

Exakt hur dessa virus orsakar mikrocefali, alltså vilka mekanismer som ligger bakom, har hittills varit okänt, delvis på grund av avsaknaden av lämpliga experimentella modeller.

3D modeller av hjärnor

I den här studien analyserade forskarna hur 3D modeller av mänskliga hjärnor som odlats på laboratoriet, så kallade organoider, påverkas av att infekteras med zika- och herpessimplexvirus 1 (HSV-1). Båda virusen spred sig i hjärnmodellerna och dämpade deras tillväxt, i likhet med mikrocefali, genom att orsaka celldöd.

Veronica Krenn
Veronica Krenn. Foto: IMBA/Tkadletz

– Dessa infektionsmodeller tar oss så nära vi kan komma i att studera hur olika virus påverkar den mänskliga hjärnans utveckling. De hjälper oss att dissekera underliggande strukturella, cellulära, transkriptionella och immunologiska parametrar, säger förstaförfattaren Veronica Krenn, postdoktor vid IMBA.

Forskarna upptäckte också att de två virusen påverkade generna hos organoiderna på olika sätt. Till exempel störde HSV-1 den normala utvecklingen av organoidernas neuroepitelceller, dvs stamcellerna i det centrala nervsystemet, medan zikaviruset satte i gång tidigare kända antivirala försvarssystem.

Svarade olika på behandling

Forskarna testade också att behandla de infekterade organoiderna med två sorters interferon, en typ av signalmolekyl som utsöndras av kroppens celler som svar på virusinfektioner och som används i olika läkemedelsbehandlingar. De fann att interferonbehandling med sorten IFN𝛽 i högre utsträckning förhindrade zikavirus-orsakade skador än behandling med IFN𝛼2, medan förhållandet var det omvända för HSV-1-orsakade skador.

Jürgen Knoblich
Jürgen Knoblich. Foto: IMBA/Schartel

– Genom att infektera organoider med virus kan vi lära oss mycket om viktiga interaktioner under hjärnans utveckling i människor. Vi kommer också att kunna leta efter svaga punkter hos dessa virus i syfte att hitta möjliga nya behandlingar, säger IMBA:s vetenskapliga chef Jürgen Knoblich, som också är studiens korresponderade författare.

Forskningen har finansierats av bland annat EU:s Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram.

Denna text är delvis baserad på ett pressmeddelande från IMBA.

Publikation

Organoid modeling reveals virus-specific responses leading to microcephaly,” Veronica Krenn, Camilla Bosone, Thomas Burkard, Julia Spanier, Ulrich Kalinke, Arianna Calistri, Cristiano Salata, Raissa Rilo, Patricia Garcez, Ali Mirazimi, Jürgen Knoblich, Cell Stem Cell, online 9 april, 2021, doi: 10.1016/j.stem.2021.03.004

Publicerad: 2021-03-22 19:00 | Uppdaterad: 2021-03-22 19:23

Viagra kan förlänga livet på kranskärlssjuka män

Viagra tabletter
Foto: Getty Images

Män med stabil kranskärlssjukdom, som får Viagra på grund av impotens, verkar leva längre. De har även lägre risk för en ny hjärtinfarkt. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerats i Journal of the American College of Cardiology.

Erektionssvårigheter kan vara ett tidigt varningstecken för hjärtkärlsjukdom hos friska män. Impotens behandlas antingen lokalt med alprostadil (till exempel produktnamnet Bondil) som vidgar blodkärlen så att penis styvnar, eller med så kallade PDE5-hämmare (till exempel Viagra och Cialis), som tas i tablettform före samlag och hämmar enzymet fosfodiesteras5 (PDE5) i penis så att blodflödet ökar.

Eftersom PDE5-hämmare är blodtryckssänkande ansåg man förut att man inte kan ge läkemedlet till män med kranskärlssjukdom på grund av risken för hjärtinfarkt.

Men 2017 visade Martin Holzmann med kollegor, i en studie av män som haft sin första hjärtinfarkt, att de tål läkemedlen väl och att medicineringen dessutom förlänger livet och skyddar mot ny hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Män med stabil kranskärlssjukdom

I sin nya studie ville forskarna jämföra effekten av alprostadil och PDE5-hämmare hos män med stabil kranskärlssjukdom. Patienterna skulle ha haft antingen en hjärtinfarkt, ballongvidgning eller en bypassoperation minst sex månader innan behandlingen mot erektil dysfunktion sattes in.

Martin Holzmann, foto: Stefan Zimmerman

– Risken för en ny infarkt är som störst det första halvåret. Efter det bedömer vi kranskärlssjukdomen som stabil, säger Martin Holzmann, adjungerad professor vid institutionen för medicin, Solna, som lett studien.

I registerstudien inkluderades 16 500 män som behandlades med PDE5-hämmare och knappt 2 000 som fick alprostadil. Data hämtades från patient-, läkemedels- och dödsorsaksregistret.

PDE5-hämmare kan förlänga livet

Studien visar att de män som fick PDE5-hämmare levde längre och hade en lägre risk för ny hjärtinfarkt, hjärtsvikt, ballongvidgning och bypassoperation, än de som fick alprostadil. Skyddet var dosberoende: ju oftare patienten tog PDE5-hämmare, desto lägre risk.

– Det talar för att det finns ett orsakssamband, men en registerstudie kan inte besvara frågan. Den lägre risken hos dem som fick PDE5-hämmare skulle också kunna bero på att de var friskare än de som fick alprostadil, säger Martin Holzmann.

– För att ta reda på om det är läkemedlet som minskar riskerna skulle vi behöva slumpa patienter till att antingen få PDE5-hämmare eller inte. De resultat vi fick nu ger en stark anledning att göra en sådan studie.

Våga be om hjälp

PDE5-hämmarna är receptbelagda, så patienter kan inte köpa dem fritt, men Martin Holzmann hoppas att kranskärlssjuka män kanske nu vågar ta upp frågan med sin läkare.

– Potenssvårigheter är vanligt hos äldre män och nu visar vår studie dessutom att PDE5-hämmare kan skydda mot hjärtinfarkt och förlänga livet.

Studien har gjorts i samarbete med Överviktscentrum i Stockholm och Universitetet i Milano-Bicocca. Martin Holzmann har finansiering från Hjärt-Lungfonden och Region Stockholm. Daniel Andersson har fått finansiering från ett samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet. Martin Holzmann har tidigare erhållit konsultarvoden från läkemedelsföretaget Idorsia. Inga andra potentiella intressekonflikter har rapporterats.

Publikation

Association of Phosphodiesterase-5 Inhibitors vs. Alprostadil with Survival in Men with Coronary Artery Disease”. Daniel P Andersson, Laura Landucci, Ylva Trolle Lagerros, Alessandra Grotta, Rino Bellocco, Mikael Lehtihet, Martin J Holzmann. Journal of the American College of Cardiology, online March 22, 2021, doi: 10.1016/j.jacc.2021.01.045

Publicerad: 2020-12-30 12:08 | Uppdaterad: 2020-12-30 15:25

Studie visar hur tillgång till laglig och säker abort minskar sjuklighet

Kvinna står på brygga i solnedgången med armarna utsträckta.
Resultaten för laglig abort leder till en kraftigt minskad av abortrelaterad sjuklighet. Bild pixabay.

En studie har visat att legalisering av abort i Mexico City och till tillgång till laglig och säker abort minskar abortrelaterad sjuklighet såsom exempelvis blödning.

Hanna Mühlrad
Hanna Mühlrad. Foto: Karl Gabor

2007 infördes ett kostnadsfritt program för fri och säker abort i Mexico City. Detta resulterade i en kraftigt ökad tillgång och användning av laglig och säker abort under de första 12 graviditets veckorna. Legalisering av abort i Mexico City visar hur tillgång till laglig och säker abort minskar abortrelaterad sjuklighet såsom exempelvis blödning.

18 andra stater i Mexico införde kraftigare sanktioner men där ser vi ingen omvänd effekt. Detta beror troligtvis på att det inte innebar något ändrad tillgång i verkligheten eftersom att abort redan var förbjudet i dessa stater.

I denna studie undersöks effekten av ett omfattande, kostnadsfritt program för elektiv abort som infördes i Mexiko City år 2007. Denna reform resulterade i en kraftigt ökad tillgång till och användning av elektiv, laglig och säker abort under första trimestern. Vi dokumenterar att reformen resulterade i en motreaktion i 18 andra mexikanska stater där strängare sanktioner mot aborter infördes genom tillägg i respektive stats konstitution. Med hjälp av administrativa data för födslar, finner vi att progressiva abortlagar, som den i Mexiko City, minskar fertiliteten, särskilt bland kvinnor i tonåren. Resultaten visar även att reformen leder till en kraftig minskad av abortrelaterad morbiditet. Vi finner lite bevis för att den efterföljande, mer regressiva abortlagstiftningen i 18 andra mexikanska stater, har haft ett omvänt resultat under den studerade tidsperioden.

Länk till studien: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629620310596?via…

För mer information och kontakt:

 

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/hanna-muhlrad">Hanna Mühlrad</a>

  • Title: Postdoktor
  • Phone:
  • Unit: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
  • Email: hanna.muhlrad@ki.se
catalogue On On Off Off
Subscribe to Gynekologi