Publicerad: 2022-01-11 15:25 | Uppdaterad: 2022-01-11 15:36

Ansök till Hälsoinnovatörsskolan

Hälsoinnovatörsskolan (School of Health Innovation) arrangeras för sjätte gången och består av två kurser som söks var för sig. Den första kursen som består av nio heldagar med inspiration, innovation och företagskunskap, är nu öppen för ansökningar från doktorander och postdoktorer vid KI.

Skolan organiseras i samarbete med University of Oslo (UiO), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), University of Copenhagen och Nansen Neuroscience Network. Kostnad för resa och boende för att delta på de kursmoduler som hålls i Norge ingår.

Ansök senast den 6 februari 2022.

 

Kontakt

Publicerad: 2021-12-09 09:37 | Uppdaterad: 2021-12-09 15:11

AI kan ersätta läkemedel för diabetespatienter

Projekt om egenmonitorering för diabetespatienter i primärvården visar att digitala hjälpmedel skulle kunna introduceras framför att förskriva ytterligare läkemedel.

Blood glucose monitoring; woman stings her finger.
Foto: IStock

Projekt SWElife Diabetes

Det SWElife- (Vinnova) finansierade pilotprojektets mål var att testa om en e-hälsotjänst möjliggör en mer proaktiv och interaktiv vård för personer med typ 2-diabetes. Genom att använda tjänsten kan patienten, oavsett var hen befinner sig, själv mäta hälsoparametrar som blodsocker, hjärtfrekvens och vikt. Patienten kan även enkelt kommunicera och diskutera sitt hälsotillstånd med vårdgivaren:

 • för patienten möjliggör denna lösning en regelbunden kontroll av hens sjukdom vilket skapar säkerhet,
 • för vårdgivaren möjliggör tjänsten en kontinuerlig och nära kontakt med patienten.

Detta både effektiviserar vårdutförandet samt ökar måluppfyllelsen för patienterna tack vare interaktiviteten i ett förändrat vårdutförande.

Hos de patienter som deltagit har diabeteskontrollen förbättrats signifikant (mätt som sänkning av HbA1c, ett mått på blodglukoskontrollen) till en grad som anses relevant för ett nytt antidiabetiskt läkemedel enligt Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvården. ”Det kan således vara lämpligt att introducera vårt digitala hjälpmedel i stället för att förskriva ytterligare ett läkemedel.”, säger professor Claes-Göran Östenson vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska Institutet.

Slutrapport

What´s the name of the game?

Forskare vid institutionen för lärande, informatik, management och etik har tillsammans med forskare från institutionen för molekylär medicin och kirurgi beskrivit patienters och sjuksköterskors upplevelser av egenmonitorering i en artikel ”What’s the Name of the Game? The Impact of eHealth on Productive Interactions in Chronic Care Management”. "Ska man optimera eHälsotjänster är det värt att fundera ett varv extra på hur den nya "regelboken" för samarbetet i vård och egenvård ska se ut.", menar forskningssamordnaren och en av artikelförfattarna Carolina Wannheden.

Skrivet om artikeln (länk till LinkedIn

Faktaruta

Strategiska innovationsprogrammet SWElife

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk Life Science. För att möta samhällsutmaningen att förbättra folkhälsan i Sverige, vill SWElife med denna utlysning stödja nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet för personer som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av någon folksjukdom, dess riskfaktorer eller komplikationer.

Länk: SWElife (Vinnova)

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Innovationsdag på BioNut

2021-11-29 13:00 - 16:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Erna Möller, Neo
Lead

Välkommen till en Innovationsdag på BioNut!
Alla på KI är välkomna till denna eftermiddag fylld med inspirerande presentationer!

Content

Program

13:00 – 13:05    Jan Johansson: Välkomna

13:05 – 13:15    Maria Eriksdotter, Dekan KI Syd: Introduktion

13:15 – 13:45    Peter Strömbäck, Generaldirektör, Patent- och registreringsverket (engelsk titel): Intellectual Property rights

13:45 – 14:00  Diskussion

14:00 – 14:20  Tore Curstedt, KI (engelsk titel): From basic research to the world’s most sold lung surfactant

14:20 – 14:40    Kaffe

14:40 – 15:10  Magnus Persson, KI alumn, finansiär inom livsvetenskaper (engelsk titel): Life sciences from an investor’s perspective

15:10 – 15:40    Presentationer av forskare vid KI (titlar på engelska),

Anna Rising: Artificial spider silk for various applications

Daniel Whisenant: Transient gene editing treats premature aging

15:40 – 15:45    Bensträckare

15:45 – 16:30    Presentationer av forskare vid KI (titlar på engelska),

Federico Pietrocola: The ramping business of anti-ageing science

Staffan Strömblad: From basic discoveries to clinical utility (almost) - A personal tale of Aprea Therapeutics

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Impact! Inspireras av tre KI forskares berättelser

2021-11-26 12:00 - 13:30 Add to iCal
Online
Lead

Det finns många olika vägar att ta om man vill nyttiggöra sin forskningsbaserade kunskap. I detta seminarium får vi lyssna på tre KI-forskare som paketerat och spridit sin forskningskunskap på olika sätt: som folkbildare, som entreprenör och som expert i en internationell organisation.

Content

Målgrupp

student, doktorander, post-doc och forskare

Om talarna

 • Jessica Norrbom har ett stort intresse för populärvetenskaplig kommunikation, driver podcasten ”Frisk utan flum-podden”, och är medförfattare till flera böcker riktade till allmänheten. Hon är föreläsare och forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid KI.
 • Julienne O'Rourke är konsult vid Knowledge Engineering Hub, Världshälsoorganisationens (WHO) regionala kontor Western Pacific, där hon använder unika problemlösningsmetoder för att hjälpa medlemsstaterna och WHO att hantera hälsoutmaningar. Julienne har en doktorsexamen i genskadereparation och cancer, en kandidatexamen i farmakologi, båda från University of Melbourne, Australien, och en postdoc vid KI.
 • Gustaf Öqvist Seimyr är medgrundare till företaget Lexplore som kartlägger skolelevers läsförmåga baserat på eyetracking och artificiell intelligens. Gustaf är forskare inom datorlingvistik med inriktning på mätning och analys av ögonrörelser vid Marianne Bernadotte Centrum, KI.

Arrangörer

 • External Engagement Office, Avdelningen för forskarstöd vid KI
 • KI Karriärservice 
 • KI Innovations

Registrering

Vänligen registrera dig med din KI-e-postadress. Registrera dig här för att få zoomlänken.

 

Kontakt

Publicerad: 2021-10-21 17:00 | Uppdaterad: 2021-12-16 09:29

Framtidens skiktröntgen på väg ut i vården

Person i rund CT-skanner sedd bakifrån.
Den nya skiktröntgentekniken har utvecklats för användning på patienter genom ett nära samarbete mellan forskarna Mats Danielsson, KTH, och Staffan Holmin, KI, och deras grupper. Foto: Sanne Jonsson, BioClinicum

Den beskrivs som ett tekniksprång inom skiktröntgen och förhoppningen är att avbildningstekniken på sikt ska bli standard inom sjukvården. I slutet av oktober invigs en ny typ av datortomografi i MedTechLabs, ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), KTH och Region Stockholm. KI-professorn Staffan Holmin är en av forskarna bakom satsningen.

porträtt av Staffan.
Professor Staffan Holmin. Foto: N/A

Berätta, vad är det som händer den 29 oktober?

– Då invigs världens första kiselbaserade fotonräknande datortomograf för klinisk användning i sjukvården. Det är ledningsrepresentanter från KI, KTH och regionens FoU-kansli som formellt öppnar anläggningen i MedTechLabs lokaler i BioClinicum. Men egentligen har vi ju arbetat med att utveckla tekniken i många år och vi är redan i gång med en klinisk studie på forskningspersoner.

Vad är det som är så speciellt med den nya datortomografen?

–  Avläsningen bygger på en ny teknik som har utvecklats på KTH av professor Mats Danielsson och hans grupp. Själva skalet ser ut som en vanlig datortomograf, men röntgendetektorn, datorn och annan utrustning innanför skalet är helt annorlunda. Det som är unikt är att man kan öka upplösningen i skiktröntgenbilderna avsevärt och samtidigt sänka stråldosen. Man kan till exempel bestämma graden av förträngning i ett förkalkat blodkärl betydligt noggrannare, se mindre blodkärl i kroppen än man kan idag och lättare identifiera en stroke i vissa delar av hjärnan.

–  Det handlar om att förbättra diagnostiken och därmed även behandlingsresultaten vid en rad olika tillstånd. Skiktröntgen är standardutrustning inom sjukvården, men den här nya apparaten innebär ett stort tekniksprång, ett riktigt ’qantum leap’.

Staffan Holmin och Mats Danielsson tittar på en ritning.
Staffan Holmin och Mats Danielsson i samband med bygget av den nya anläggningen. Foto: MedTechLabs

Vad är din roll i projektet?

– Jag är professor i neuroimaging på KI och överläkare på enheten för neuroradiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Min forskargrupp har kravställt, testat och validerat utrustningen så att den fungerar som den ska på patienter. Det har varit en lång process och ett nära samarbete mellan forskare på KI och KTH inom ramen för MedTechLabs. Och nu är vi alltså framme vid att testa utrustningen på människor i en klinisk studie.

Vad händer sedan?

– Uppfinningen har köpts av GE Healthcare som satsar på att utveckla och marknadsföra. Vi hoppas och tror att det här ska bli den nya standarden för datortomografi i framtiden. Det här ska in i riktig sjukvård så fort det bara går.

Fakta om skiktröntgen

Skiktröntgen, datortomograf eller CT-skanner efter engelskans computed tomography – kärt barn har många namn. Principen för avbildningsformen är att röntgenstrålar omger den undersökta kroppsdelen och sveper genom den ur olika vinklar. Informationen som strålarna ger upphov till bearbetas av en dator och omvandlas till anatomiska tvärsnittsbilder. För att få bättre bilder med mer precision används ibland kontrastmedel som patienten till exempel får dricka.

Den nya datortomografen i MedTechLabs ser likadan ut som en vanlig datortomograf, men bygger på ny teknik som gör att bilderna som genereras blir betydligt mer högupplösta och detaljerade samtidigt som stråldosen kan minskas.

Publicerad: 2021-09-13 13:25 | Uppdaterad: 2021-09-29 09:36

Christina Neofytou en av 18 forskare som deltar i Stockholm Explorative Talks 2021 i september

porträtt av Christina taget framför Aula Medica i Solna
Christina Neofytou. Foto: Paula Salme Sandrak

18 forskare från Stockholms samtliga lärosäten har blivit inbjudna att tillsammans diskutera vår tids nya utmaningar från nya vinklar, över traditionella gränser vid Stockholm Explorative Talks på Kungliga Musikhögskolan den 23 september 2021.

Christina Neofytou, doktorand vid institutionen för neurovetenskap, är en av  18 inbjudna forskare och representerar Karolinska Institutet.

Deltagarna har inte kunnat förbereda sig i förväg och vet inte vilka ämnen som kommer att tas upp, eller vilka de kommer att dela scenen med. Forskarna har alla en viktig roll när det gäller att hitta lösningar på globala problem och det är i det spontana mötet spännande diskussioner ofta uppstår.

Det är tredje gången som Stockholm Explorative Talks äger rum. Tidigare har evenemanget arrangerats på scen i samarbete med Nobel Center och har varit en del av Nobel Callings officiella program, men i år är det första gången som samtliga lärosäten i Stockholm finns representerade.

Evenemanget hålls den 23 september, i Kungasalen på KMH, Kungliga Musikhögskolan, med start kl. 09:30.

Publicerad: 2020-11-11 10:44 | Uppdaterad: 2020-11-11 10:44

Avdelningen för Innovativ vård partner i EU-projektet Magnet4Europe

EU-finansierade projektet Magnet4Europe startar under hösten sin implementeringsfas. Partner på KI är Avdelningen för Innovativ vård.

Magnet4Europe är ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att förbättra mental hälsa och välbefinnande för hälso- och sjukvårdspersonal genom att förbättra den kliniska arbetsmiljön på cirka 60 sjukhus i Europa.

I ett 4-årigt EU-finansierat projekt, Magnet4Europe (H2020-848031), kommer forskarna att studera införandet av en evidensbaserad organisatorisk modell med målet att förbättra den kliniska arbetsmiljön på akutsjukhus och öka den mentala hälsan och välbefinnandet bland hälso- och sjukvårdspersonal vid ca 60 sjukhus i 6 europeiska länder (Sverige, Belgien, Tyskland, Norge, Storbritannien och Irland).

Magnet4Europe i media

Dagens Medicin Tre "magnetsjukhus" i Sverige

Projektledare (PI)

Lars E Eriksson

Projektteam

Lisa Smeds Alenius

Rikard Lindqvist 

Kontakt

Event type
Annan
Innovationsdagen - EIT Health Innovation Day

2020-11-24 Add to iCal
Online
Lead

Välkommen till EIT Health Innovation day!

Content

On 24 November, Karolinska Institutet invites students to EIT Health Innonvation Day, a full day where participants can learn about "Design Thinking" and work together in interdisciplinary teams where they try to create solutions to meet patients' needs.

Preliminary activities of the day:

 • Check-in
 • Welcome speeches
 • Design thinking – workshop 1
 • Lunch and companies’ presentations
 • Design thinking – workshop 2
 • Pitching workshop
 • Semifinal competition
 • Final competition
 • The winner will be announced

Registration

You can register for the event via the link: https://alumni.eithealth.eu/events/40566/registration

EIT Health Innovation Day is a one-day event organized at several universities around Europe. 

You will find more information at:

KI EIT Health Innovation Day's website

Facebook

Instagram - "@ki_innovationday"

 

Kontakt

Publicerad: 2020-09-01 08:56 | Uppdaterad: 2020-09-01 08:56

Nytt projekt om agil implementering inom förlossningsvården beviljas medel av Forte

Forskaren Monica Nyström (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande implementeringsforskning i våras.

Det fyraåriga projektet ”Vad fungerar i förlossningsvården? Test av ett agilt arbetssätt vid implementering av en ny regional riktlinje för värksvaghet under förlossning” som startat i juli 2020, leds av forskaren Malin Edqvist, Institutionen för medicin, avdelning för klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Monica Nyström, SOLIID, lektor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, var medsökande till projektet som beviljades 5,95 miljoner kronor.

Arbetssätt från kvalitetsförbättring och implementering kombineras med agila arbetssätt för att åstadkomma utveckling och förbättring inom förlossningsvården. Aktionsforskningsansatsen som används innebär aktiv samverkan med företrädare för brukare, förbättringsteam, personal och chefer under hela forskningsprocessen där nya arbetssätt testas och utvärderas med hjälp av chefer och förbättringsteam vid två förlossningskliniker.

– I projektet ingår studier av förutsättningar för förändring samt effekter av nya arbetssätt på utvecklingsarbetet vid klinikerna samt på valda förbättringsområden inom området kejsarsnitt, förklarar Monica Nyström.

En mix av metoder används i projektets studier, däribland observationer, enkäter, intervjuer och registerdata.

Projektet kommer att bidra till ökad kunskap om hur implementeringsstrategier kan kontextualiseras för att fungera inom förlossningsvården.

Kontakt

Publicerad: 2020-09-01 08:46 | Uppdaterad: 2020-09-01 08:51

Nytt projekt om utveckling av socialtjänstens service i glesbyggd beviljas medel av Forte

Forskaren Elisabet Höög (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande Tillämpad välfärdsforskning i våras.

Forskaren Elisabet Höög, SOLIID, vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, fortsätter utforskandet av hur socialtjänstens arbete kan utvecklas i glesbygdskommuner. Hon var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande Tillämpad välfärdsforskning tidigare i våras och som fick 970 000 Skr i planeringsbidrag.

Annika Nordström, Umeå universitet/FoU Välfärd i Västerbotten, är huvudsökande och projektledare för projektet “Gränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner”.

Kontakt

Subscribe to Innovation