Publicerad: 2022-01-19 17:16 | Uppdaterad: 2022-01-21 10:19

Martin Bergö ny vicerektor för forskning

Professor Birgitta Henriques Normark lämnar uppdraget som vicerektor för forskning och ordförande för kommittén för forskning den 31 januari 2022. Hon efterträds av professor Martin Bergö.

Professor Martin Bergö
Professor Martin Bergö Foto: Johanna Furuhjelm

Martin Bergö är professor i molekylär medicin vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) vid KI och är tidigare vice ordförande i kommittén för forskning. Han efterträder Birgitta Henriques Normark som vicerektor för forskning och ordförande i kommittén från och med 1 februari till och med 31 december 2022.

Till ny vice ordförande under samma period utses Catarina Almqvist Malmros, professor i klinisk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid KI. 

Tags

Kommittén för forskning Ledning
KI Kommunikati… 2022-01-21

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: How to verify your publications in the Bibliometric Verification Toolkit

2022-05-03 13:00 - 14:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du hittar och verifierar dina publikationer i KI:s bibliometrisystem. Vi kommer också ta dig igenom stegen för att sätta publiceringsadress på dina publikationer.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Screening in Rayyan

2022-04-05 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Att screena referenser för inkludering/exkludering är en viktig men ibland svår uppgift när man skriver en översikt. Denna workshop hjälper dig att komma igång med det gratis onlineverktyget Rayyan. Vi går igenom hur du skapar ett konto, olika sätt att samarbeta med andra granskare, möjligheter till blindning och mycket mer.

För att göra workshopen så effektiv som möjligt ser vi gärna att du har skapat ett konto i Rayyan före vi startar.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Screening in Rayyan

2022-03-23 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Att screena referenser för inkludering/exkludering är en viktig men ibland svår uppgift när man skriver en översikt. Denna workshop hjälper dig att komma igång med det gratis onlineverktyget Rayyan. Vi går igenom hur du skapar ett konto, olika sätt att samarbeta med andra granskare, möjligheter till blindning och mycket mer.

För att göra workshopen så effektiv som möjligt ser vi gärna att du har skapat ett konto i Rayyan före vi startar.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Presentation: Explore a protein across species with the Alliance of Genome Resources

2022-01-26 12:00 - 12:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

På 30 minuter kommer databasen Alliance of Genome Resources att presenteras. Databasen rekommenderas av Journal of Nucleic Acid Research (NAR), i deras databas-edition 2020. Med denna databas kan du göra molekylära jämförelser mellan olika försöksdjursmodeller.
För doktorander och forskare inom klinisk forskning eller translationell forskning. Presentationen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Research documentation: Why, what and where!

2022-03-21 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Presentation: Researchers – publish open access with prepaid APC:s

2022-05-20 13:00 - 13:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Under den här presentationen kommer du lära dig vad du behöver veta för att dra nytta av de avtal för open access-publicering som KI har med flertalet förlag. Presentationen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Presentation: Researchers – publish open access with prepaid APC:s

2022-04-07 13:00 - 13:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Under den här presentationen kommer du lära dig vad du behöver veta för att dra nytta av de avtal för open access-publicering som KI har med flertalet förlag. Presentationen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Presentation: Find an orthologous phenotype with the Monarch Initiative

2022-02-23 12:00 - 12:30 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

På 30 minuter kommer databasen Monarch Initiative att presenteras. Databasen har rekommenderats av Journal of Nucleic Acid Research (NAR), i deras databas-edition 2017. Med Monarch Initiative kan du matcha fenotyper från andra arter mot mänskliga fenotyper.
För doktorander och forskare inom klinisk forskning eller translationell forskning. Presentationen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Publicerad: 2021-03-25 16:37 | Uppdaterad: 2021-03-26 09:31

Nydanande forskning om glaukom belönas med Axel Hirsch pris 2021

PhD Pete Williams verksam på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet, tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch Pris för sin nydanande forskning inom glaukom.

Pete Williams, foto av Bryan Jones
Pete Williams, foto: Bryan Jones

Granskargruppens motivering lyder:
"PhD Pete Williams tilldelas Medicine doktor Axel Hirsch Pris inom oftalmiatrik. Williams tilldelas priset för sina banbrytande studier inom folksjukdomen glaukom och upptäckten av en metabol dysfunktion vilken orsakar mitokondriella abnormiteter och neurodegeneration hos patienter med glaukom. Genom att återställa den metabola balansen med vanligt B-vitamin har han i djurmodeller visat att neurodegenerationen förhindras. Studierna öppnar för neuroprotektiv behandling av glaukom och andra neurodegenerativa sjukdomar."

Ytterligare information om Pete Williams forskargrupp.

Medicine doktor Axel Hirsch Priset delas ut årligen av Karolinska Institutets kommitté för forskning som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde". Med skrift likställs serie av publikationer som behandlar ett enhetligt problemkomplex.

Val av pristagare sker genom nominering.

Prisceremonin sker i samband med professorsinstallationen på KI den 14 oktober 2021. 

Subscribe to Kommittén för forskning