Event type
Annan
Struktur i studierna Drop-in tid torsdagar kl 16-17

2022-03-10 16:00 - 17:00 Add to iCal
Location
https://ki-se.zoom.us/j/64002906101
Student
Student Foto: Pixabay
Lead

Hej student!
Hur har du det? Hur går det med studierna? Får du allt att gå ihop?

Content

Du som känner behov av bollplank i studierna eller har ett problem med studierna men inte vet vart du ska vända dig, du kan nu träffa oss i projektet ”Struktur i studierna” för drop-in-handledning.

Vi håller ett Zoom-rum öppet varje torsdag mellan kl. 16 och kl. 17.

Välkommen!

Bodil och Cecilia

Projektet ”Struktur i studierna”

Bodil Moberg har arbetat länge som skrivpedagog i språkverkstaden på KI och leder nu projektet ”Struktur i studierna”. Du når henne på: bodil.moberg@ki.se

Cecilia Forssman är samordnare för studievägledningen och studieadministrativa processer på KI. Du når henne på: cecilia.forssman@ki.se

Event type
Annan
Struktur i studierna Drop-in tid torsdagar kl 16-17

2022-03-03 16:00 - 17:00 Add to iCal
Location
https://ki-se.zoom.us/j/64002906101
Student
Student Foto: Pixabay
Lead

Hej student!
Hur har du det? Hur går det med studierna? Får du allt att gå ihop?

Content

Du som känner behov av bollplank i studierna eller har ett problem med studierna men inte vet vart du ska vända dig, du kan nu träffa oss i projektet ”Struktur i studierna” för drop-in-handledning.

Vi håller ett Zoom-rum öppet varje torsdag mellan kl. 16 och kl. 17.

Välkommen!

Bodil och Cecilia

Projektet ”Struktur i studierna”

Bodil Moberg har arbetat länge som skrivpedagog i språkverkstaden på KI och leder nu projektet ”Struktur i studierna”. Du når henne på: bodil.moberg@ki.se

Cecilia Forssman är samordnare för studievägledningen och studieadministrativa processer på KI. Du når henne på: cecilia.forssman@ki.se

Event type
Annan
Struktur i studierna Drop-in tid torsdagar kl 16-17

2022-02-24 16:00 - 17:00 Add to iCal
Location
https://ki-se.zoom.us/j/64002906101
Sara Abu Ajamieh
Foto: Erik Flyg
Lead

Hej student!
Hur har du det? Hur går det med studierna? Får du allt att gå ihop?

Content

Du som känner behov av bollplank i studierna eller har ett problem med studierna men inte vet vart du ska vända dig, du kan nu träffa oss i projektet ”Struktur i studierna” för drop-in-handledning.

Vi håller ett Zoom-rum öppet varje torsdag
mellan kl. 16 och kl. 17.

Välkommen!

Bodil och Cecilia

Projektet ”Struktur i studierna”

Bodil Moberg har arbetat länge som skrivpedagog i språkverkstaden på KI och leder nu projektet ”Struktur i studierna”. Du når henne på: bodil.moberg@ki.se

Cecilia Forssman är samordnare för studievägledningen och studieadministrativa processer på KI. Du når henne på: cecilia.forssman@ki.se

Event type
Annan
Struktur i studierna Drop-in tid torsdagar kl 16-17

2022-02-17 16:00 - 17:00 Add to iCal
Location
https://ki-se.zoom.us/j/64002906101
Sara Abu Ajamieh
Foto: Erik Flyg
Lead

Hej student!
Hur har du det? Hur går det med studierna? Får du allt att gå ihop?

Content

Du som känner behov av bollplank i studierna eller har ett problem med studierna men inte vet vart du ska vända dig, du kan nu träffa oss i projektet ”Struktur i studierna” för drop-in-handledning.

Vi håller ett Zoom-rum öppet varje torsdag mellan kl. 16 och kl. 17.

Välkommen!

Bodil och Cecilia

Projektet ”Struktur i studierna”

Bodil Moberg har arbetat länge som skrivpedagog i språkverkstaden på KI och leder nu projektet ”Struktur i studierna”. Du når henne på: bodil.moberg@ki.se

Cecilia Forssman är samordnare för studievägledningen och studieadministrativa processer på KI. Du når henne på: cecilia.forssman@ki.se

Event type
Föreläsningar och seminarier
Du som snart gått din första termin på KI

2021-12-16 16:00 - 17:00 Add to iCal
Online
Studenter i trappa Foto: Ulf Sirborn
Lead

Hur har det varit? Infriades dina förväntningar? Vad var det för förväntningar du hade? Kanske har du hittat ett sätt att lägga upp studierna som fungerar bra, ett sätt att läsa svåra texter som gör att du faktiskt hinner läsa – och förstå – dem eller ett sätt att våga ställa frågor på seminarierna. Kom och dela med dig av din erfarenhet så här långt!

Content

KI har just startat ett pilotprojekt som syftar till att ge stöd till nybörjarstudenter. För att kunna göra det på ett bra sätt vill vi ta del av hur du som började i höstas tycker att det är att plugga. Vi öppnar ett zoomrum där vi kan prata vidare. Tanken är inte enbart att du ska dela med dig, utan vi tror att du också kommer att fånga upp smarta saker från de andra studenterna som deltar, och från oss som arbetat länge med studenters lärande.

Kom och dela – kom och lär!

Välkommen torsdag den16 december, kl. 16-17!

Anmäl dig här: https://forms.office.com/r/vtevMtE442

 

Vi skickar ut en länk till zoom när vi fått din anmälan.

Hoppas vi ses både i zoomrummet och senare på campus!

 

Bodil och Cecilia

Projektet ”Struktur i studierna”

 

Bodil Moberg har arbetat länge som skrivpedagog i språkverkstaden på KI och leder nu projektet ”Struktur i studierna”. Du når henne på: bodil.moberg@ki.se

Cecilia Forssman är samordnare för studievägledningen och studieadministrativa processer på KI. Du når henne på: cecilia.forssman@ki.se

Event type
Internt möte
Temamöte om ärendehantering, förvaltning, informationssäkerhet och administration på grundnivå och avancerad nivå

2021-11-11 13:00 - 15:30 Add to iCal
Location
https://ki-se.zoom.us/j/66353692786
Solig bild på Aula medica med ett rött trähus framför och mycket grönska runtomkring.
Aula Medica i sommarskrud Foto: Lisa Bergenfelz
Lead

Välkommen till temamöte för utbildningsadministration på grund nivå och avancerad nivå.

Content

Tema att jobba på myndighet, om ärendehantering, GDPR, förvaltningsrätt, registratur, och informationssäkerhet.
Målgrupp: utbildningsadministratörer, studievägledare, UN / PN handläggare samt VFU handläggare.
Syfte: Informera och inspirera om ansvar och skyldigheter med att jobba på en myndighet.

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/cecilia-forssman">Cecilia Forssman</a>

  • Title: Samordnare
  • Phone: 08-524 836 64
  • Unit: UF Universitetsförvaltningen
  • Email: cecilia.forssman@ki.se
catalogue On Off On Off
Publicerad: 2017-01-24 14:17 | Uppdaterad: 2017-04-04 09:11

KI får kritik från UKÄ för hanteringen av ett studentärende

En student har anmält KI till Universitetskanslersämbetet. Studenten ifråga var tvungen att avbryta sin kliniska färdighetsträning med tanke på patientsäkerheten.

När studentens kliniska färdighetsträning avbröts upprättade KI en individuell handlingsplan för studenten. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) anser dock att KI inte skilt på de kunskapskontroller som ingått i den individuella handlingsplanen och de ordinarie examinationer som ingår i utbildningen. Det har skapat osäkerhet om vad som gällt för studentens fortsatta studier på utbildningen.

Dessutom konstaterar UKÄ att KI måste ange eventuella begränsningar av antalet särskilda kunskapskontroller i kursplanen.

Så ser KI på beslutet

KI håller med UKÄ i att det har funnits en otydlighet gällande användandet av begreppen kunskapskontroller och ordinarie examinationer. Rutiner har förbättrats och förtydligats för att detta inte ska ske i framtiden. Antalet kunskapskontroller, som UKÄ menar måste regleras i kursplanen, har begränsats i en reviderad kursplan för de studenter som påbörjar kursen från och med vårterminen 2017. KI har även kontaktat och bokat möte med den berörda studenten för att diskutera och planera ytterligare kunskapskontroller inför återupptagandet av den kliniska färdighetsträningen.

Publicerad: 2014-05-23 08:53 | Uppdaterad: 2014-11-26 12:38

Färre studenter avstängda eller varnade

Efter flera års ökning av ”fuskärenden” på landets universitet och högskolor minskar nu antalet fall med åtta procent, visar en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Den vanligaste orsaken till att en student stängs av eller varnas är plagiering.

På Karolinska Institutet togs beslut om 26 avstängningar och 3 varningar under år 2013. En övervägande del, närmare tre av fyra, av de berörda studenterna var kvinnor. Även i riket i stort var antalet kvinnor som fälldes för fusk för första gången fler än antalet män, 375 kvinnor och 361 män.

UKÄ sammanställer varje år antalet disciplinärenden på universiteten och högskolorna. Under 2013 blev 736 studenter föremål för en disciplinåtgärd. Det är en minskning med åtta procent jämfört med år 2012. Det är framför allt antalet fall av otillåtet samarbete samt ärenden om fusklappar och otillåtna hjälpmedel som har minskat. Däremot har antalet fall av plagiering ökat.

– Plagiering är som tidigare år den i särklass vanligaste orsaken till att studenter blir avstängda eller varnade. Förra året inträffade nästan 500 plageringsfall vilket är en ökning med åtta procent sedan året innan. Majoriteten av de påkomna studenterna blev avstängda, säger UKÄ:s verksjurist Pontus Kyrk.

Karolinska Institutet hör till de lärosäten som hamnar högt när det gäller andelen disciplinärenden i relation till antalet helårsstudenter. Andelen disciplinärenden var 0,47 procent på Karolinska Institutet, jämfört med genomsnittet på 0,25 procent för alla lärosäten.

– Många universitet och högskolor jobbat aktivt för att motverka fusk. Det behöver alltså inte betyda att det "fuskas" mer på ett lärosäte som har många disciplinärenden. Snarare kan det handla om att de har effektiva metoder för att upptäcka fusk, säger Pontus Kyrk.

Text: Karin Söderlund Leifler

Publicerad: 2014-05-22 10:48 | Uppdaterad: 2014-05-22 14:45

Färre studenter avstängda eller varnade

Efter flera års ökning av ”fuskärenden” på universiteten och högskolorna minskar nu antalet fall med åtta procent. Däremot ökar plagieringsfallen med åtta procent. För första gången var det fler kvinnor än män som fälldes för fusk.

– Plagiering är som tidigare år den i särklass vanligaste orsaken till att studenter blir avstängda eller varnade. Förra året inträffade nästan 500 plageringsfall vilket är en ökning med åtta procent sedan året innan. Majoriteten av de påkomna studenterna blev avstängda, säger UKÄ:s verksjurist Pontus Kyrk.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sammanställer varje år antalet disciplinärenden på universiteten och högskolorna. De senaste åren har antalet ärenden ökat stadigt men under 2012 stannade ökningen av något. Under 2013 blev 736 studenter föremål för en disciplinåtgärd, en minskning med åtta procent jämfört med 2012. Av dessa 736 studenter blev 555 avstängda och 181 fick en varning. Det som minskat mest mellan 2012 och 2013 är antalet fall av otillåtet samarbete.

Däremot har antalet ärenden som handlar om störande av undervisningen ökat kraftigt 2103 jämfört med 2012. Det beror sannolikt på att flera universitet och högskolor numera varnar studenter för att ha haft påslagna mobiltelefoner vid en salstentamen.

– Många universitet och högskolor jobbat aktivt för att motverka fusk. Det behöver alltså inte betyda att det "fuskas" mer på ett lärosäte som har många disciplinärenden. Snarare kan det handla om att de har effektiva metoder för att upptäcka fusk, säger Pontus Kyrk.

För första gången var antalet kvinnor som gjort sig skyldiga till fusk större än antalet män, 375 kvinnor och 361 män.

Läs hela rapporten Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

Subscribe to Studenträtt