Event type
Intern kurs och fortbildning
Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) 8-Week Live Online Program

2021-03-17 till
2021-05-12 Add to iCal
Online
Lead

MBSR is an eight-week evidence-based program to manage stress and increasing mental balance and well-being.

Content

If you would like to develop the ability to cope more effectively with stressful situations and gain more composure, energy and understanding in your life, this course is for you. It can help to improve your focus, build resilience and give you insights into finding more ease in life. 

About the online program

The course will be delivered live through Zoom. You will engage with the teacher and interact with other participants through your computer screen and web camera during weekly class sessions. Throughout the program you will be consciously and systematically working with the challenges and demands of your everyday life, in a safe and supportive environment.

You will be guided in meditation practices and mindful yoga and access recordings to practice with at home in-between sessions. There will be group dialogues as well as the opportunity for one-on-one check-ins with the instructor.

Course dates

Weekly sessions Wednesdays 8:30-10:30, starting March 17, ending May 12, and a full day retreat Saturday April 24 9:30-16:00

Instructor

Gunilla Lönnberg PhD, MBSR-teacher

Publicerad: 2021-02-24 12:16 | Uppdaterad: 2021-02-24 12:19

Stöd för dig som blivit utsatt för hot eller våld relaterat till ditt arbete

Hot eller våld i samband i samband med arbetets utförande är aldrig acceptabelt. Hat, hot och trakasserier mot forskare, men också mot andra yrkesgrupper, är dessvärre inget nytt fenomen men har aktualiserats i betydligt större utsträckning, då ofta relaterat till den forskning som bedrivs på KI avseende Covid-19. Detta är naturligtvis en mycket olycklig utveckling och KI vill i och med detta uppmärksamma alla medarbetare på vilket stöd som finns.

I första hand vill vi att du, som utsatts för hot eller våld och behöver stöd, vänder dig till din chef, institutionsledning eller institutionens HR-funktion. Den som behöver en professionell samtalskontakt kan alltid vända sig till KI:s företagshälsa, Avonova, eller till personalstödet via Falck Healthcare.

Stöd för dig som medarbetare 

Företagshälsan

Samtalsstöd/samtalskontakt av t.ex. leg. psykolog eller möjlighet till handledning för att ge förutsättningar att hantera hot eller trakasserier i arbetet. Som anställd kan du själv boka upp till två besök hos valfri specialist, t.ex. företagsläkare, beteendevetare eller psykolog. Om fler besök behövs ska du vända dig till din närmaste chef eller institutionens HR-funktion. För att boka tid hos företagshälsan kan du ringa eller mejla något av Avonovas hälsocenter.   

Personalstöd

Telefonrådgivning dygnet runt, på svenska och engelska, erbjuds alla anställda, stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI för snabb tillgång till professionell hjälp. Telefonnumret är 0200-21 63 00 och rådgivningen är tillgänglig dygnet runt där en socionom direkt kan ge råd kring psykosociala frågor. Tjänsten omfattar såväl arbetsrelaterade som privata frågor. Behövs annan eller ytterligare rådgivning av en specialist på området blir du uppringd (inom 72 timmar) av t.ex. leg. psykolog/leg. psykoterapeut eller jurist. Chefer kan även avropa chefsstöd genom tjänsten, för situationer som t.ex. rör arbetsgruppen. Läs mer om Personalstödstjänsten.

Om något händer 

Hot eller våld som inträffat i samband med arbetets utförande är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. KI accepterar inte att någon medarbetare eller student utsätts för hot och våld i arbetsmiljön. Om du som medarbetare drabbas, eller får vetskap om att någon annan drabbats ska du vända dig till närmaste chef, skyddsombud eller säkerhetschef. Läs mer på sidan Om något händer.  

Event type
Annan
Arbetsmiljödagen 2021

2021-04-21 13:00 - 15:30 Add to iCal
Online
Arbetsmiljö lab och kontor
Lead

Temat för Arbetsmiljödagen är "Health at work in the Corona pandemic". Kom ihåg att nominera din kandidat till årets Arbetsmiljö- och hälsopris!

Content
Publicerad: 2021-01-29 16:12 | Uppdaterad: 2021-02-08 10:20

KI och Makerere University etablerar kompetenscentrum för hållbar hälsa

Karolinska Institutet och Makerere University har ingått ett avtal om att etablera Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett kompetenscentrum för att främja partnerskap och utveckla kapacitet, resurser och verktyg för forskare och beslutsfattare i hela världen. Avtalet är nästa steg i ett fördjupat samarbete mellan lärosätena.

KI:s rektor Ole Petter Ottersen och Barnabas Nawangwe, rektor vid Makerere University signerar samarbetsavtal 29 januari 2021.
KI:s rektor Ole Petter Ottersen och Barnabas Nawangwe, rektor vid Makerere University signerade 29 januari 2021 ett samarbetsavtal för att etablera ett kompetenscentrum för hållbar hälsa . Foto: Ulf Sirbom, Bildmakarna.

Hållbar hälsa är inspirerat av de globala målen för hållbar utveckling och är ett multidisciplinärt område som innefattar utbildning, forskning och praxis för att förbättra hälsa och välbefinnande för alla, inom ramen för de planetära gränser som upprätthåller livsuppehållande ekosystem. Genom att engagera globala nätverk och samhällen i ömsesidig innovation och lärande strävar detta område efter att implementera kunskaper via motståndskraftiga system för att uppnå hälsorättvisa för människor i hela världen.

Stefan Swartling Peterson
Stefan Swartling Peterson, professor i global omställning för hälsa vid institutionen för global folkhälsa, KI. Foto: N/A.

– Vi behöver lära oss tillsammans och av varandra för att övervinna pandemin och de hälsoutmaningar som människor och planeten står inför, säger Stefan Swartling Peterson, medlem i CESH:s styrgrupp och nyligen utnämnd professor i global omställning för hälsa vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

Etablerandet av kompetenscentrumet för hållbar hälsa är en central del i förverkligandet av Karolinska Institutets Strategi 2030.

– Utifrån våra erfarenheter med covid-19 ser vi ett akut behov av att bygga upp en universell beredskap när det gäller hälsa, och jag är övertygad om att det nya kompetenscentrumet kommer att bidra avsevärt till detta. Min vision är att Centre of Excellence for Sustainable Health kommer att förändra hur forskning och styrdokument formuleras och bedrivs inom området hållbar hälsa, förklarar Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen.

Påskyndande av genomförandet av Agenda 2030

Kompetenscentrumet för hållbar hälsa drar nytta av det befintliga partnerskapet mellan Karolinska Institutet och Makerere University.

– Detta är ett betydelsefullt nästa steg i det långvariga samarbetet mellan Makerere University och Karolinska Institutet. Vårt fördjupade partnerskap kommer att vara en viktig del i att stärka insatserna för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling som anges i FN:s Agenda 2030, säger Barnabas Nawangwe, rektor vid Makerere University.

Kapacitetshöjning, nätverksbyggande och utveckling av forskningsprojekt

Den huvudsakliga verksamheten kommer att innefatta kapacitetshöjning och kompetensutveckling av yrkesverksamma inom hållbar hälsa, samt förbättring av verktyg, resurser och forskningsprojekt för att ta itu med brådskande globala hälsofrågor.

Professor Rhoda Wanyenze, Makerere University
Professor Rhoda Wanyenze, Makerere University. Foto: N/A.

– Kompetenscentrumet kan underlätta utvecklandet av ett globalt nätverk för hållbar hälsa. Vi vill driva en agenda för hållbar hälsa genom att tillhandahålla resurser och verktyg till forskare, studenter, yrkesverksamma och beslutsfattare på global nivå, säger projektledare vid Makerere University, professor Rhoda Wanyenze.

Centre of Excellence for Sustainable Health är ett virtuellt kompetenscentrum och verksamheten kommer att utgå från en webbplattform som innefattar en webbportal och en plattform för e-lärande.

Publicerad: 2021-01-27 17:32 | Uppdaterad: 2021-02-09 11:15

Framtidens arbetsplats - på många sätt redan här

Två personer sitter vid en dator
Två personer sitter vid en dator Foto: Headway Unsplash

Karolinska Institutet har liksom många andra verksamheter tvingats till snabb omställning och utveckling under Coronapandemin. Katarina Bjelke, universitetsdirektör KI, har beslutat om en förutsättningslös översyn med syftet att lära av och ta tillvara de erfarenheter vi samlat på oss under 2020 tillsammans med inhämtad kunskap om vad aktuell forskning visar.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Health Talks - tre föreläsningar om vardagsrörelse för hälsa och välmående

2021-03-15 12:00 Add to iCal
Online
Ikon som visar ett hjärta med trappsteg.
Lead

"Health Talks" är korta förinspelade presentationer om fysisk aktivitet och hälsa som hålls av tre KI-forskare. Med anledning av de nya globala riktlinjerna om fysisk aktivitet, vill vi lyfta betydelsen av vardagsrörelse för hälsa och välmående.

Content

Serien består av följande delar:

 • 15 februari: Vardagsrörelsens betydelse - varje rörelse räknas, Professor Mai-Lis Hellenius
 • 15 mars: Mental hälsa och fysisk aktivitet, överläkare Ullakarin Nyberg
 • Datum kommer snart: Fysisk aktivitet och träning, Professor Jorge Ruas

Föreläsningarna publiceras på denna sida och finns tillgängliga även efter släpp-datum. Ingen föranmälan krävs.

Mai-Lis Hellenius, Ullakarin Nyberg och Jorge Ruas

Vardagsrörelsens betydelse - varje rörelse räknas

Publicerad: 2020-11-27 11:53 | Uppdaterad: 2020-12-01 10:04

KI fördjupar sitt samarbete med Stockholms stad

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad och Ole Petter Ottersen, rektor för KI undertecknar ett samverkansavtal mellan staden och universitetet.
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad och Ole Petter Ottersen, rektor för KI undertecknar ett samverkansavtal mellan staden och universitetet. Foto: Ulf Sirborn

Finansborgarrådet i Stockholms stad, Anna König Jerlmyr har under en digital ceremoni undertecknat ett avtal med KI:s rektor Ole Petter Ottersen om samverkan mellan staden och universitetet. Avtalet är nästa steg i den avsiktsförklaring som parterna undertecknade i mars 2020. Det fördjupade samarbetet ska leda till ökad kvalitet, erfarenhetsutbyten och ökad nytta för invånare, brukare och forskare.

– Nu tar vi nästa betydelsefulla steg och förstärker samverkan mellan staden och KI, en viktig länk i vårt samarbete med lärosätena i Stockholm. Vi behöver rekrytera fler, bland annat inom äldreomsorgen, och stärka utbildningens kvalitet – därför är ett fördjupat samarbete viktigt. Vi ökar också möjligheter till innovation och forskning med ömsesidig nytta, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

– Vi tycker det är oerhört viktigt att på detta sätt fördjupa samarbetet med Stockholms stad för att nå målet om en god och jämlik hälsa i Stockholm. Både Staden och universitetet har här tydliga gemensamma intressen: något som utbrottet av covid-19 tydligt har visat, säger Ole Petter Ottersen.

Gemensamma mål

Staden och KI är nyckelaktörer i genomförandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som bland annat omfattar människors livsmiljöer, levnadsvanor och de livsvillkor under vilka människor föds, växer upp, arbetar och åldras. Särskilt fokus ligger därför på förebyggande arbete, prevention. I detta samarbete ska Stockholms stad och KI gemensamt identifiera områden för samverkan som är av intresse för båda organisationerna. Först ut är områdena jämlik hälsa, hälsosamt åldrande och en aktiv livsstil. Dessa är starka forsknings- och utbildningsområden inom livsvetenskaper vid KI och ligger i linje med Stadens genomförande av målen i Agenda 2030.

Ökad kvalitet inom utbildning

Utbildning är ett annat viktigt samverkansområde där Staden och KI ska samarbeta kring kompetensförsörjning, kompetensutveckling och utbildningarnas kvalitet. Efterfrågan på kompetens inom exempelvis äldreomsorgen är stor, och det finns ett starkt gemensamt intresse hos både Staden och KI att utveckla möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning.

Erfarenhetsutbyten för ökad nytta för invånarna

Genom en löpande dialog kring forskning, och med stärkta forskningssamarbeten, ska ny kunskap och idéer kunna omsättas till praktiskt nytta för samhällsutvecklingen.

Och inte minst, ska detta partnerskap leda till utbyte av kunskap om metoder och arbetssätt med andra ledande städer, regioner och universitet. Dessa utbyten ska ske både nationellt och internationellt för att skapa bestående nytta för invånare, forskare, brukare och studenter.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Webbinarium på barnkonventionens dag: En framtid för världens barn?

2020-11-20 9:00 - 11:30 Add to iCal
Barn i skolålder
Lead

Fredag den 20 november kl. 9.00-11.30 hälsar vi dig välkommen till ett webbinarium om en av de största utmaningarna för vår generation - att skapa en värld där barns behov och rättigheter blir verklighet. Inledningstal av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Content

I år presenterades rapporten “A future for the world’s children?” som är framtagen av UNICEF, WHO och den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Enligt rapporten står världens länder inför enorma utmaningar. Inget av världens länder lyckas för närvarande ge sina barn tillfredsställande utvecklingsmöjligheter när det gäller hälsa, miljö och framtid.

Coronapandemin har nu ytterligare försvårat situationen. När världen gör en omstart efter pandemin, måste barns behov sättas i centrum. Barn måste också göras delaktiga i beslut som rör dem samt sättas i fokus för genomförandet av Agenda 2030. En positiv utveckling är möjlig genom ökat samarbete och tydliga politiska prioriteringar, såväl nationellt som internationellt.

Med rapporten som grund bjuder vi in till ett webbinarium, där beslutsfattare, forskare, näringsliv, ideell sektor och barn- och ungdomsrepresentanter diskuterar vilka konkreta åtgärder som krävs för att åstadkomma en hållbar förändring med särskilt fokus på vad Sverige behöver göra.

Så här deltar du

Registrera dig redan nu! 

Du deltar genom länk till direktsändningen.

För frågor i förväg

Skicka ett mejl till: Barn.framtid@akademikonferens.se

Program

09:00–09:05
Moderatorer

Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige och Jennie Gustafsson, ordförande i Sveriges elevråd (SVEA)

09:05–09:10
Välkomna!

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet

09:10–09:15
Inledningstal av H.K.H. Kronprinsessan Victoria
09:15–09:30
Presentation av rapporten “A future for the world´s children?”
 • Mariam Claeson, former Director Global Financing Facility for Women and Children, Världsbanken
 • Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa och tidigare chef för hälsa på UNICEF
09:30–10:00
Panel reflekterar över rapporten
 • Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
   
 • Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030
   
 • Lotta Velin, studentrepresentant SIGHT-nätverket
10:00–10:05
Barn och ungas reflektioner

Film med barn om deras tankar kring barnkonventionen.

10:05–10:15
Pausgympa med Kajsa Bergqvist och reflektioner kring hälsa och idrott
10:15–10:30
Hur kan rapportens slutsatser implementeras på kommunal nivå i Sverige?

Samtal med representanter från diplomerade Barnrättskommuner för UNICEF Sverige:

 • Anna Ragén, kommunfullmäktiges ordförande i Karlskoga kommun
 • Cecilia Ljung, folkhälsochef, Karlskoga och Degerfors kommuner
10:30–11:00
Paneldiskussion med forskare, representant från företagsvärlden, politiken och ideell sektor. Hur kan dessa fyra sfärer samverka för en bättre framtid för barn?
 • Tobias Alfvén, docent i global hälsa vid Karolinska Institutet samt ordförande i Svenska Läkaresällskapet
 • Carl Bennet, huvudägare i Getinge & Arjo
 • Acko Ankarberg, ordförande riksdagens Socialutskott
   
 • Jan Bertoft, generalsekreteraren för Sveriges Konsumenter
11:00–11:15
Avslutande ord från moderatorer och Friday's for Future
 • Isabelle Axelsson, Friday's for Future
   
 • Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige och Jennie Gustafsson, ordförande i Sveriges elevråd (SVEA)

Arrangörer

Seminariet arrangeras av Karolinska Institutet, UNICEF Sverige, SIGHT och Svenska Läkaresällskapet.

Publicerad: 2020-09-24 11:33 | Uppdaterad: 2020-10-12 15:55

Stort FORMAS-anslag för studier av luftföroreningar i Indien

Petter Ljungman, enheten för miljömedicinsk epidemiologi vid IMM har tilldelats 20 miljoner SEK för projektet ”Klimat, hälsa och luftföroreningar i Indien (CHAIR-India): Vägen framåt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen”.

I projektet studeras sambandet mellan luftföroreningspartiklar samt temperatur och hälsa i Indien. Avancerade exponeringsmodeller för luftföroreningar och temperatur skapas för hela Indien som beräknar dagliga nivåer under 12 års tid för varje 1x1 km yta baserade på mängder av datakällor bl a inklusive satellitdata, mätstationsdata, emissionsdatabaser och markanvändningsdata som processas genom maskininlärningmetoder. Exponeringarna länkas sedan till hälsodata från en mängd hälsostudier. Syftet är att utveckla ett program för att kvantifiera hälsoskadliga effekter av luftföroreningar och stigande temperaturer till följd av klimatförändringar i ett av världens folkrikaste länder med extrema luftföroreningsnivåer och temperaturer för att uppnå Agenda 2030s hållbarhetsmål inom klimat, luftföroreningar, och hälsa.

Finansieringen sker via FORMAS särskilda utlysning ”Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen” för forskningsprojekt med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda, vilket är ett av forskningsrådets största satsningar någonsin. Mer om utlysningen. 

Kontakt

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/petlju">Petter Ljungman</a>

 • Title: Forskare
 • Phone:
 • Unit: C6 Institutet för miljömedicin
 • Email: petter.ljungman@ki.se
catalogue Off Off Off Off

Event type
Annan
Trappans dag

2020-09-22 9:00 - 11:00 Add to iCal
Location
Digitalt evenemang
Lead

Trappans dag är ett digitalt arrangemang om trappans och rörelsens betydelse för vår hälsa. Lyssna till Sveriges främsta forskare och läkare, experter och beslutsfattare inom området fysisk och psykisk hälsa.

Content
Ett par ben som går uppför en trappa.

Följ evenemanget

100trappsteg

SVT Forum

100trappsteg Facebook

Program

Senaste forskningen om fysisk aktivitet och hälsa! Varför ska vi gå i trappor?

Mai-Lis Hellénius är läkare och professor på Karolinska Institutet. Hon har i flera decennier forskat och undervisat om betydelsen av rörelse och en hälsosam livsstil för vår hälsa. I föreläsningen sammanfattar hon kunskapsläget och fokuserar på vardagsrörelsens betydelse.

Det som gör livet värt att leva. Om livskonst, livsmättnad och suicidalitet hos äldre.

Ullakarin Nyberg har jobbat som psykiater i snart 30 år. Nu jobbar Ullakarin med suicidprevention inom Norra Stockholms psykiatri och forskar om suicid vid Centrum för Psykiatriforskning.

Så får vi fler barn och unga i rörelse.

Carolina Klüft är f.d. friidrottare med flertalet mästerskapsguld. Idag är hon verksamhetschef för Generation Pep som arbetar för att alla barn och unga ska ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Ett steg i taget - Vägen till Agenda 2030.

Gabriel Wikström är nationell samordnare för Agenda 2030 med ett förflutet inom folkhälsoområdet och partipolitiken bl. a som folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Vad kan samhället och politiken göra?

Paneldiskussion med föreläsarna Mai-Lis Hellénius, Carolina Klüft och Gabriel Wikström samt Anette Jansson, expert prevention på Hjärt-Lungfonden och Rickard Bracken, generalsekreteraren för Suicide Zero.

Folkhälsoinitiativet 100 trappsteg är en uppmaning till alla att gå minst 100 trappsteg, varje dag, resten av livet, för att få bättre kondition, bli starkare och må bättre.

Trappans dag leds av Mattias Sunneborn och Jenny Åkervall, initiativtagare till 100 trappsteg.

Följ gärna @100trappsteg på Instagram!

Subscribe to Hållbar utveckling