Skip to main content
Publicerad: 2019-12-20 10:37 | Uppdaterad: 2019-12-20 11:32

Stipendiat i Carl Tullus Minnesfond utsedd

2019 års stipendiat i Carl Tullus Minnesfond heter Caroline Schagerholm. Hon studerar termin 10 på läkarprogrammet och forskar om bröstcancer vid Institutionen för patologi och onkologi, Johan Hartmans grupp.

Stipendiat Carl Tullus Minnesfond
Stipendiat Carl Tullus Minnesfond

Caroline vill inspirera andra att forska och har därför startat MF-gruppen Studenter i forskning, som bl a har upprättat en lista med ett 80-tal handledare som är intresserad av att ta emot studenter.

Hon tilldelades 12 000 kr vid Medicinska Föreningens Luciabal.

Carl Tullus minnesfond har sedan 2008 årligen delat ut stipendium till en forskande läkarstudent/doktorand.