Skip to main content

Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande - nätbaserad

2020-09-07 Add to iCal
Annan

Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.

Upplägg

Nätbaserad kurs som innehåller videofilmer, litteraturhänvisningar, självtester och självständig, verksamhetsanknuten examinationsuppgift, som lämnas in mot slutet av kursen.

Kursen syftar till att utveckla den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Kursstart: 7 september
Kursavslut: 5 oktober

Förkunskaper

För Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret senast 14 augusti 2020.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Åsa Olsson

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Contact

Åsa Olsson Adjunkt, adjungerad