Skip to main content

Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande - nätbaserad

2020-03-31
Annan

Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.

Upplägg

Nätbaserad kurs som innehåller videofilmer, litteraturhänvisningar, självtester och självständig, verksamhetsanknuten examinationsuppgift, som lämnas in mot slutet av kursen.

Kursen syftar till att utveckla den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Kursstart: 31 mars - startdatum
Kursavslut: 28 april - deadline för inlämning

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret senast 13 mars 2020.

Kontaktpersoner

Kursledare: Maria Kvarnström, maria.kvarnstrom@ki.se

Ansökan och antagning: Evianne Larsson, evianne.larsson@ki.se

Intyg: Eva Hjertquist Duräng, eva.hjertquist.durang@ki.se

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser