Skip to main content

Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande

2020-01-20 13:00 - 16:00

Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället. Inga förkunskaper i pedagogik krävs för denna kurs. 

Kurstillfälle 1: 20 januari kl 13.00-16.00.
Kurstillfälle 2: 20 februari, kl 13.00-16.00.

Kursen syftar till att utveckla den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret senast 13 december 2019.

Kontaktpersoner

Kursledare: Pernilla Lundh, pernilla.lundh@sll.se

Ansökan och antagning: Evianne Larsson, evianne.larsson@ki.se

Intyg: Eva Hjertquist Duräng, eva.hjertquist.durang@ki.se

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Contact

Pernilla Lundh Adjunkt, adjungerad